štvrtok, 08 október 2020 02:00

Rob, čo vieš, kým môžeš - 8. október

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„… takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.“ (1K 3:7)

Ak sa niekedy budeš cítiť, že tvoje evanjelizačné snahy nie sú veľmi úspešné, spomeň si na Nóacha. Nóach bol Božím svedkom, no napriek tomu za 120 rokov k Bohu nepriviedol jediného človeka. Biblia ho označuje ako „zvestovateľa spravodlivosti“ (2Pt 2:5), hoci nikdy nezasiahol nikoho okrem svojej vlastnej rodiny. Nezasiahol tisíce, stovky ani desiatky. Zasiahol však svoju vlastnú rodinu a oni uverili.

Žid 11:7 vraví: „Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery.“ Nóachova rodina vedela, že miloval Boha. Vedeli, že bol charakterným mužom.

Boh dal kresťanským rodičom zodpovednosť vychovávať svoje deti Pánovým cestám. Rodičia, nezlyhávajte v tejto misii. Nehovorte, že ste príliš zaneprázdnení. Nehovorte, že nemáte čas. Vytvorte si čas na to, na čom záleží, pretože čas ubieha rýchlo. Čoskoro vaše deti dospejú.

Pochopme, že našou prácou je kázať evanjelium. Našou prácou nie je ľudí obrátiť. Nikdy som nikoho neobrátil. Ani ty to nedokážeš. Je to totiž práca Ducha Svätého. Niekedy je mojou prácou len zasievanie semiačka. Inokedy polievam semiačko, ktoré zasadil niekto iný. Ojedinele mám aj privilégium žať, kde iní polievali a semiačko zasiali. Jednoducho som povolaný k tomu, aby som bol verný.

Buď verný v tom, čo pred teba Boh postavil. Nebudeš sa Bohu zodpovedať za to, čo povolal robiť mňa. Ani ja sa nebudem Bohu zodpovedať za to, čo povolal robiť teba. Bohu sa budeš zodpovedať za to, čo povolal robiť teba. Rob, čo vieš, pokiaľ môžeš.

https://www.harvest.org

Prečítané 815 krát Naposledy zmenené streda, 07 október 2020 21:46
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org