Poznáš Boha? - 26. február

„Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje.“ Jn 10:14

Pokiaľ sa nám Boh nezjaví cez osobnú skúsenosť, nikdy Ho v skutočnosti nespoznáme. Väčšina z nás vie o Bohu, ale to neznamená, že Ho aj pozná. O Bohu sa dozvedáme prostredníctvom cirkvi, nedeľnej školy, mládežníckych aktivít, skrze službu chvál. Mnohí ľudia svoje pátranie po Bohu ukončia v tomto bode. Jedna vec je s niekým sa zoznámiť, ale úplne iná je spoznať ho osobne.

Modlitba dňa

Pane, Ty si skutočne dobrý Pastier, ktorý ma každý deň vedie. Pomôž mi milovať a spoznať Ťa hlbšie, tak aby aj ostatní mohli k Tebe prísť.

Billy Graham Evangelistic Association

Kde je tvoja nádej? - 23. február

„A teraz, čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.“ Ž 39:8

More narážalo na skaly v obrovských mohutných vlnách. Všade boli blesky, ozývalo sa hrmenie, fúkal vietor; no malý vtáčik i naďalej spal hlbokým spánkom v pukline skaly, s hlavou pokojne uloženou pod krídlom. Toto je pokoj – schopnosť spať uprostred búrky! V Kristovi sme uvoľnení a pokojní aj uprostred zmätku, nejasností a zložitosti života. Búrka vyčíňa, no naše srdcia sú pokojné. Nakoniec sme našli pokoj!

Modlitba dňa

Vďaka Ti, drahý Pane, za nádej, ktorú mám v Tvojej všetko obklopujúcej večnej láske.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh nikdy nerobí chyby - 19. február

„Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ 2Kor 12:9

Boh je nám obzvlášť blízko, keď ležíme chorí na lôžku. Boh spôsobí, že posteľ bude mäkká a osvieži ju svojou prítomnosťou a nežnou starostlivosťou. Posteľ spraví pohodlnou a zotrie nám z očí slzy. V takom čase nám slúži svojou mimoriadnou citlivosťou a preukazuje nám svoju obrovskú lásku. Povedzte mi, prečo záhradník zastriháva a prerezáva ružové kríky a prečo niekedy odreže aj zdravé vetvy, a ja vám poviem, prečo na Božích ľudí prichádzajú súženia. Božia ruka sa nikdy nepošmykne. Nikdy nerobí chyby. Každý Jeho pohyb je pre naše dobro a slúži pre naše večné blaho. Často musí zmeniť náš tvar a zničiť náš výzor. Deformita niekedy predchádza súlad.

Modlitba dňa

Drahý Pane, keď príde obdobie skúšok, pomôž mi ich oslavovať pre Tvoje meno.

Billy Graham Evangelistic Association

Večnosť - 16. február

„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ Rim 8:18

Biblia na žiadnom mieste neučí, že by kresťania mali byť oslobodení od súženia a prírodných katastrof, ktoré sužujú svet. No učí, že kresťan sa môže postaviť súženiu, kríze, pohrome a osobnému utrpeniu s nadprirodzenou silou, ktorá nie je dostupná nikomu mimo Krista. Raní kresťania boli schopní zažívať v srdciach radosť aj uprostred skúšok, problémov a depresií. Utrpenie pre Krista nepovažovali za bremeno alebo nešťastie, ale za veľkú česť, za dôkaz, že ich Kristus považoval za hodných, aby o Ňom skrze utrpenie svedčili. Nikdy nezabudli, čím všetkým si sám Kristus musel prejsť pre ich spásu; a trpieť kvôli Jeho menu sa považovalo za dar, nie za kríž. Kresťania sa môžu radovať v utrpení, pretože majú na zreteli večné hodnoty. Keď sú pod tlakom, pozerajú za súčasné nepríjemnosti a ich zrak smeruje k nebeskej sláve. Myšlienky na budúci život so všetkými výsadami a radosťami pomáhajú pozerať na súčasné skúšky ako na ľahké a pominuteľné.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi hľadieť za utrpenie a súženie tejto doby a pozerať sa smerom k dedičstvu, ktoré je pre nás pripravené v nebi.

Billy Graham Evangelistic Association

Nemenný Boh - 12. február

„Ty si Boh od vekov až naveky.“ Ž 90:2

Rozmýšľal si niekedy nad kolapsom času? Od dní Pána Ježiša Krista až približne do roku 1830 ľudstvo nebolo schopné cestovať rýchlejšie ako kôň. V roku 1960 letel do vesmíru človek rýchlosťou 29 000 kilometrov za hodinu. Pozri, ako ďaleko sme sa dostali za taký krátky čas! Niekedy, keď si čítam noviny, sa mi zdá, že sa pokúšame riadiť kozmický vek pomocou morálky a duchovného vybavenia podobnému koňovi a bričke. Viete, technológia nemá morálku; a bez obmedzení v morálke sa človek sám zničí ekologicky, armádne, alebo nejakým iným spôsobom. Len Boh môže dať človeku morálne obmedzenia a duchovnú silu. Zatiaľ čo sa náš svet trasie a rozpadá, musíme si uvedomiť, že jedna vec sa nezmení, a tou je Boh. Je rovnaký dnes, ako bol aj pred miliónmi rokov, a  rovnaký bude aj o desať miliónov rokov neskôr. My sme ako lúčne koníky; jeden deň skáčeme na zemi a na ďalší tu už nie sme.  

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, vedomie, že si nemenný, mi dodáva pokoj v desivo meniacom sa svete.

Billy Graham Evangelistic Association

Začítaj sa do Slova - 9. február

"Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu." Prís 13,13

Ako kresťania máme v sebe Božieho Ducha. Našou zodpovednosťou je držať hriech mimo našich životov, aby v nás mohol Duch prinášať svoje ovocie. Postav svoj život na Biblii. Ako kresťania máme iba jedinú autoritu, jediný kompas: Slovo Božie. Abraham Lincoln v liste priateľovi povedal: „Veľmi prospešne sa zapájam do čítania Biblie. Všetko čo môžeš, zober z tejto Knihy na vedomie a vyváž svoju vieru. Budeš žiť a umrieš ako lepší človek.“ Začni svoj deň s touto Knihou; a ako sa deň blíži ku koncu, dovoľ Slovu, nech prehovorí nejakou múdrosťou k tvojej duši. Nech je pevným základom, na ktorom bude stáť tvoja nádej. Nech je Palicou Života, vďaka ktorej žije tvoj duch. Nech je Mečom Ducha, ktorý z tvojho života odrezáva zlo a pretvára ťa na Jeho obraz a podobu.“

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, Tvoje Slovo je pokrmom pre celé moje bytie. Chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association