On nás počuje - 5. február

„Verte, že dostane všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte.“ Mk 11:24

V ťažkých časoch sa máme modliť, aby sme nestratili vieru a nestali sa neveriacimi. Máme sa modliť v časoch prosperity, aby sme sa nestali chvastavými a pyšnými. Máme sa modliť v časoch nebezpečenstva, aby sme sa nestrachovali a nepochybovali. Musíme sa modliť v časoch bezpečia, aby sme sa nestali sebestačnými. Hriešnici, proste milostivého Boha o odpustenie. Kresťania, modlite sa za vyliatie Božieho Ducha na tvrdohlavý, zlomyseľný svet, ktorý netrápia výčitky. Rodičia, modlite sa, aby Boh korunoval váš domov milosťou a milosrdenstvom. Deti, modlite sa za spásu svojich rodičov. Kresťania, svätí Boží, modlite sa, aby sa na suchú, smädnú zem vyliala nebeská rosa a aby spravodlivosť pokryla zem rovnako ako vody pokrývajú more.

Modlitba dňa

Pane, dovoľ mi dať Ti všetko. Ďakujem Ti za vedomie, že ma počuješ!

Billy Graham Evangelistic Association

Mimoriadne zaváhanie - 22. február

Irán: Kazateľ Roubak

„Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu.“ (2. Tim 2:25)

Bolo už po polnoci a väzeň bol unavený. Nachádzal sa uprostred 28-dennej samotky v iránskom väzení a modlil sa, aby mu Boh pomohol vydržať. Začul, ako ktosi zaklopal na dvere, ale bol unavený a podráždený.  

„Kazateľ,“ povedal strážnik, „chcem sa s tebou porozprávať o Ježišovi.“

„Choď preč,“ zamrmlal kazateľ. „Nechcem s tebou hovoriť.“

„Ale musíš,“ povedal strážnik. „Si predsa kazateľ.“

Mladý iránsky strážnik mal mnoho otázok. Chcel vedieť, aký je rozdiel medzi kresťanstvom a islamom, medzi Alahovými zaťažujúcimi požiadavkami a milujúcim volaním nebeského Otca.

Dvaja muži spolu hovorili štyri hodiny, a kazateľ mu za ten čas vysvetlil kresťanskú vieru, spasenie od hriechu skrze Ježišovu smrť na kríži, aj to, ako môže prijať Krista do svojho života.

O 4:30 ráno na ďalší deň sa spolu modlili. Strážnik prijal Krista do svojho srdca so slzami stekajúcimi po tvári. A kazateľ, tiež so slzami v očiach, ho uvítal v Božom kráľovstve.

Ako strážnik vstúpil do nového života, kazateľ pocítil zmenu aj vo vlastnom srdci. „Po prvýkrát,“ povedal neskôr „bola všetka moja horkosť preč.“ Jediné, čo cítil, bola láska k väzniteľom a moslimom v jeho domovine. Jeho služba po tejto skúsenosti sa veľmi rozrástla.  

Pri nábytku, ktorý sa dedí z generácie na generáciu sú nedostatky krásy kompenzované nostalgiou. Špeciálna stolička, ktorá patrila tvojim starým rodičom so sebou prináša vzácne spomienky, ktoré zatieňujú škvrny a fľaky či iné znaky opotrebovanosti. Ošúchaná a poškrabaná cédrová skriňa, ktorú kedysi vlastnil vzácny príbuzný je istým druhom pokladu nevyčísliteľnej hodnoty. Rovnako nám Boh môže dať špeciálnu lásku pre nehodných. Môže nám pomôcť vidieť hodnotu v nehodných. Jeho láska môže zatieniť chyby druhých – rovnako ako to robí s tvojimi hriechmi. Vyskúšaj a uvidíš. Pros Boha, aby ti pomohol milovať nesympatických ľudí tým, že ich budeš vidieť Jeho očami.  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Mimoriadna dovolenka - 15. február

Irán: prímorské mesto

„Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod.“ (2. Tim. 4:2)

„Sme na dovolenke, zlato,“ povedal iránsky pastor svojej manželke. „Prosím, neurob niečo, čo by spôsobilo vypočúvanie políciou. Nepokazme si spoločný čas.“

Pastorova manželka bola chodiacim svedectvom Ježiša Krista. Moslimom v Iráne rozdala už tisícky výtlačkov Biblie a vyše päťsto kópií filmu o Ježišovi.

V prímorskom meste, kde dovolenkovali, zašli do nákupného centra. Rozdelili sa, aby každý z nich pohľadal rôzne veci, ktoré potrebovali, no keď sa pastor vrátil do obchodu, našiel svoju ženu rozprávať príbeh o Ježišovi Kristovi obrovskej skupine ľudí.

Neustále sa obzeral, či nezazrie tajnú políciu a rýchlo odviedol svoju ženu z obchodu do auta. „Zlato, sme na dovolenke. Myslel som, že toto tu robiť nebudeme.“

Uprene sa mu pozrela do očí. „V tom obchode je mnoho ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú,“ vážne povedala. „Ak umrú a pôjdu do pekla, budeš za to zodpovedný.“

Pokarhaný pastor obrátil auto opäť do obchodného centra. Jeho žena rýchlo vošla dnu a rozdávala výtlačky Písma a film o Ježišovi.

Jedna pani k nej vykročila. „Ó, nesmierne vám ďakujem,“ povedala so slzami v očiach. „Päť rokov som sa modlila za Bibliu a dnes Pán vyslyšal moje prosby.“

Na dovolenkách si vytvárame krásne spomienky. Prechádzky po pláži. Nakupovanie v meste. Čítanie pri ohni. No napriek tomu ako veľmi si potrebujeme oddýchnuť od našej každodennej rutiny, od nášho svedectva nemáme nikdy právo oddychovať. V skutočnosti by svedčenie o Kristovi malo byť až natoľko súčasťou našej osobnosti, že by sa ani nemali dať oddeliť. Apoštol Pavel nešiel nikde ako „turista“. Pre ľudí, ako žena tohto pastora, to nie je niečo, čo môžu vypnúť alebo zapnúť. Odvážne svedectvo je jednoducho ich súčasťou a prichádza prirodzene, vhod-nevhod. Čo je neprirodzené, je rozčlenená viera – pôsobí dojmom podvrhu. Dovoľ radšej svojej viere slobodne rásť v každodenných skúsenostiach.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémna neposlušnosť - 8. február

Jericho: Rachab

„Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom.“ Rim 13,1

Keď poslal Józua dvoch vyzvedačov, aby obzreli krajinu a Jericho, schovali sa u neviestky Rachab. Jej dom bol postavený na hradbách Jericha a tieto hradby boli vybudované, aby zabránili nepovolený vstup nevítaným návštevníkom. Keď sa kráľ dopočul, že v meste sú izraelskí vyzvedači, okamžite poslal Rachab správu. Prikázal jej, aby vyviedla vyzvedačov, ktorí vošli do jej domu.

Rachab neposlúchla príkaz svojho kráľa a  vyzvedačov ukryla, dokonca klamala, aby ich ochránila. Neskôr toho večera potajomky prepašovala vyzvedačov z mesta tak, že ich spustila po dlhom povraze z okna pod hradby.

Rachab vedela o Bohu Izraela len veľmi málo, ale bola pripravená pomôcť Jeho ľudu. Neposlúchla svojich pohanských predstaviteľov autority. Dokonca ohrozila svoj vlastný život, ale bola ušetrená.

Podobný prípad pašeráctva sa nachádza v Skutkoch apoštolov  9, 25. Hneď po svojom obrátení strávil Pavel niekoľko dní s učeníkmi v Damašku, kde v synagógach kázal a vyučoval. Židia boli z Pavlovej zmeny takí zmätení, že ho považovali za nebezpečného. Učeníci ho spustili dolu hradbami, keďže mestské brány boli strážené, a tak ušetrili jeho život pred Židmi, ktori sa radili, ako ho zabiť.

Niektorí kresťania veria, že v neslobodných krajinách vyvoláva neposlušnosť vládnym autoritám prenasledovanie. Zaslúžia si čínski kresťania, ktorí sa odmietnu prihlásiť do oficiálne povolenej cirkvi, fyzické trestanie, ktoré podstupujú? Zaslúžia si v islámskych krajinách moslimovia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, byť ukameňovaní na smrť? Aj keď niektoré otázky môžu byť vysvetľované odlišne, všetci kresťania sa zhodnú na tom, že nemôžeme dovoliť vláde, aby nás nútila neposlúchať Božie zákony. Samozrejme to neznamená, že kresťania sú oprávnení vykonávať osobnú pomstu proti štátu. Neposlušnosť je oprávnená iba v tedy, keď si musíme voliť medzi vernosťou Kristovi a poslušnosťou vládnym nariadeniam. Na koho strane stojíš v takejto situácii? Študuj Písmo a rozhodni sa.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémna nezlomnosť - 3. február

Patmos: apoštol Ján

„Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos.“ Zj 1, 9

Čo urobiť s niekým, kto bol zaživa varený v oleji, ale nezomrel?

Hovorí sa, že rímsky cisár Dominicián prikázal, aby apoštola Jána varili v oleji, ale Ján iba pokračoval v kázaní z hrnca. Inokedy bol zas Ján prinútený vypiť jed, ale ako to je zasľúbené v Evanjeliu podľa Marka 16, 18, neuškodil mu. Preto bol Ján, svojho času vedúci cirkvi v Efeze, vyhnaný v roku 97 po Kristovi na ostrov Patmos.

Ján to všetko prežil, pretože Boh s ním zatiaľ neskončil. „Zjavenie“ ešte len malo prísť.

V jaskyni na ostrove Patmos dostal Ján videnie, ktoré sa stalo knihou Zjavenie Jána – knihou, ktorá pôsobila ako hnacia sila pre hlásanie evanjelia v cirkevnej dobe. Prorokuje udalosti , ktoré sprevádzajú návrat Krista. Ján píše o druhom príchode Krista a víta ho. Aj dnes jeho zápisky podnecujú veriacich, aby očakávali slávny návrat Krista.

Dva roky po Jánovom vyhnaní cisár Dominicián zomrel a Ján sa vrátil do cirkvi v Efeze. Najmladší z učeníkov sa stal najdlhšie žijúcim, keď vo veku osemdesiat rokov zomrel v pokoji v Efeze po viac ako pol storočnej nezlomnej službe Ježišovej cirkvi.

Je nemožné odísť do dôchodku z Božej služby. Ani Ján namohol. V dobe, keď ľudia umierali v priemere omnoho mladší, žil osemdesiat rokov a po celú dobu verne slúžil. Možno zápasíš so svojou vlastnou užitočnosťou v službe Bohu. Možno sa cítiš príliš starý a pristihneš sa, že premýšľaš o tom, že by si Boh mohol použiť miesto teba niekoho mladšieho. Alebo možno si mladý a slobodný a uvažuješ, že by manželský pár mohol byť bližšie tomu, čo má Boh na srdci. Namiesto toho, aby si to vzdal vďaka svojim vlastným ospravedlneniam, Boh chce do Teba vbudovať duchovnú nezlomnosť, ktorá sa nenechá jednoducho odradiť. Začni dnes prosiť Boha, aby Ti odhalil, aké majú byť tvoje ďalšie kroky v Jeho službe.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Uchvátení - 28. február

„Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.“ 1Tes 4:16-17

V 8. kapitole Skutkov čítame, že potom čo Filip priviedol Etiópčana ku Kristu: „Pánov Duch uchvátil Filipa“ (v. 39). Filip nebol uchvátený do neba; ocitol sa na inom mieste. Keď si spomeniem na všetky tie kalifornské diaľnice, chcel by som, aby Boh tento zázrak zopakoval.

Raz budú veriaci uchvátení, aby boli s Pánom v oblakoch. Potom, keď sa vráti na zem, prídeme s Ním. Je rozdiel medzi vytrhnutím cirkvi a druhým príchodom Krista. Vytrhnutím začne súženie. Obdobie súženia začína vytrhnutím cirkvi a končí druhým príchodom. Pri vytrhnutí prichádza Ježiš po svoju cirkev. Pri druhom príchode prichádza so svojou cirkvou. Kolosenským 3:4 hovorí: „Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“ Asi najkľúčovejšie verše o vytrhnutí sú: „Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom“ (1Tes 4:16-17).

Vytrhnutie sa udeje náhle. Biblia hovorí: „razom, ihneď“ (1K 15:52 – pozn.: v angl. preklade doslovne za 1 mihnutie oka). Hovorí sa, že mihnutie oka trvá asi tisícinu sekundy. To znamená, že by sme každý okamih nášho života mali žiť v očakávaní Pánovho návratu.

https://www.harvest.org