Cez údolie - 6. november

„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ (Ž 23:4)

Už si niekedy vo svojom živote prechádzal duchovnou púšťou? Možno to bol čas, keď ťa zrazu prepadli neočakávané okolnosti. Je možné, že to bol čas, keď sa ti dokonca zdalo, akoby ťa opustil sám Boh.

V Žalme 23 Dávid hovorí o tom, ako je Boh s nami aj vtedy, keď v našich životoch prechádzame temnými údoliami. „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ (v. 4)

Dávidovi neboli nešťastia a ťažkosti neznáme. Bol to muž, ktorý vedel, čo znamená utrpenie. Vedel, čo znamenalo čeliť ťažkostiam. Paranoidný kráľ Saul naňho poľoval ako na divé zviera. Bolo to dokonca po tom, čo ho prorok Samuel pomazal za ďalšieho kráľa Izraela.

Keď nám Dávid prináša tieto a iné žalmy, ktoré napísal pod vedením Ducha Svätého, otvorene píše o svojich vlastných nedostatkoch, slabostiach a otázkach, ktorým v živote čelil. 23. žalm pochádza zo školy ťažkých úderov, od muža, ktorý vedel, aké to je potrebovať Božiu pomoc.

Môžeme však povedať: „Údolie? Nemám rád údolia, Pane. Dávam prednosť vrcholom hôr, jasné? Páči sa mi, keď slnko svieti a vtáčiky štebotajú. Páčia sa mi dobré časy. Nemám rád spory. Nechcem ťažkosti.“

Pán však hovorí: „Vidíš v diaľke ten vrchol hory? Cesta k nemu vedie cez údolie. Teraz so mnou prejdeš údolím.“

Všetci v živote prechádzame cez údolia, cez ťažké časy. Akékoľvek údolie to je, pamätaj si jedno: Nie si sám. To je veľké Božie zasľúbenie veriacemu.

https://www.harvest.org

V Božích rukách - 2. november

„A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť;  bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle.“ (Mt 10:28)

Vždy sa pousmejem nad tým, keď niekto povie: „Mám niekoľko otázok, ktoré sa chcem Boha opýtať, keď sa dostanem do neba.“ Pri všetkej čestnosti, v živote máme otázky: Prečo Boh dovolil túto tragédiu? Prečo Boh dovolil, aby sa stalo toto?

Verím však, že sekundu po tom, čo sa dostaneme do neba, nás tie otázky viac nebudú trápiť. Uvidíme Boha takého, aký je a všetko ostatné do seba bude zapadať.

Momentálne je naše pochopenie ohraničené. Je veľmi obmedzené. Božia múdrosť je však neuveriteľne nekonečná a veľká. Biblia vraví: „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh) (1Kor 13:12).

Nebo bude väčšie než čokoľvek, čo sme si kedy predstavovali. Môžeme si zobrať najúžasnejšiu vec, akú sme kedy v živote zažili, vynásobiť ju miliónkrát a dostaneme len letmý pohľad na to, ako bude vyzerať nebo. Dobrá správa je, že to bude trvať navždy.

S týmto pohľadom sa poďme zamyslieť nad tým, čoho sa skutočne bojíme. Predstavme si ten najdesivejší scenár zo všetkých. Čo je to? Najhorší scenár nie je zomieranie. Najhorší scenár je zomieranie bez Ježiša. To je najhorší scenár. Zahŕňa všetky strachy.

Ježiš povedal: „A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť;  bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle“ (Mt 10:28). Ak dôveruješ Kristovi, neboj sa. Žiť je Kristus a umrieť zisk. Naše životy sú v Božích rukách.

https://www.harvest.org

Buď svetlom - 30. november

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:16)

Jeden verný svedok je vzácnejší ako tisíc nemých náboženských učiteľov. Tom Allan, známy mladý škótsky kazateľ, uveril v Krista vo chvíli, keď počul černošského vojaka spievať chválospev s názvom Were you there when they crucified my lord? (Bol si tam, keď ukrižovali môjho Pána?) Povedal, že to nebolo kvôli piesni ani kvôli vojakovmu hlasu. Bolo to o duchu, v ktorom vojak spieval, o spôsobe, ktorým spieval, o úprimnosti jeho prejavu. Práve to ho usvedčilo, že žije v hriechu, a obrátilo ho to k Spasiteľovi. Naša viera rastie tým, že ju prejavujeme. Ak si chceme udržať vieru, musíme sa o ňu podeliť – musíme svedčiť.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, modlím sa, aby si si k sebe priťahoval ľudí skrze moje svedectvo o Tvojej láske.

Billy Graham Evangelistic Association

Premenení milosťou - 28. november

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5:21)

Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho matky sa Augustínove správanie vôbec nezlepšovalo. Práve naopak, bol stále horší. Jedného dňa však zažil osobné stretnutie s Kristom, ktorý úplne zmenil jeho život. Jeho nepokoj a množstvo hriechov sa vytratili. Stal sa jedným z najznámejších svätcov. John Newton obchodoval s otrokmi na západnom pobreží Afriky. Raz však pri búrke na mori stretol Ježiša Krista. Vrátil sa do Anglicka a stal sa anglikánskym kňazom. Zložil mnoho chválospevov, napríklad pieseň Amazing grace (Tá vzácna milosť), ktorá je známa i dnes. Kristus môže takto radiálne zmeniť život každého človeka, ktorý Mu dôveruje.

Modlitba dňa

Tvoja úžasná milosť premenila aj môj nehodný život. Milujem Ťa, Ježiš!

Billy Graham Evangelistic Association

Čo je najdôležitejšie? - 26. november

Jedno ráno som dostal pozvanie na kávu od nemeckého kancelára Konrada Adenauera. Bolo to tesne predtým, ako odišiel do dôchodku. Keď som vkročil do miestnosti, očakával som vysokého formálneho muža s prísnym pohľadom, ktorý by mohol byť v rozpakoch, keby som vytiahol tému náboženstva. Keď sme sa pozdravili, kancelár sa ku mne náhle otočil a povedal: „Pán Graham, čo je najdôležitejšia vec na svete?“ Skôr než som stihol odpovedať, odpovedal si sám. Povedal: „Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ak Ježiš Kristus žije, svet má nádej. Ak je Ježiš Kristus v hrobe, potom neexistuje ani len náznak nádeje.“ Bol som veľmi prekvapený, keď mi potom hovoril o tom, ako verí, že zmŕtvychvstanie Krista je fakt, ktorý môžeme bezpochybne dokázať. Pokračoval: „Keď odídem z úradu, chcem stráviť zvyšok života zhromažďovaním vedeckých faktov o vzkriesení Ježiša Krista.“ Zmŕtvychvstanie Krista podnietilo učeníkov k tomu, aby sa z nich stali zapálení mladí revolucionári, aby vyšli do sveta a zmenili ho. Hovorili o tom, že Kristus je živý. Žime aj my touto správou každý jeden deň v roku.

Modlitba dňa

Otče, daj, nech svojím životom zvestujem správu o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista a o Jeho moci meniť životy tých, ktorí v Neho veria.

Billy Graham Evangelistic Association

Nedôveruj svojmu srdcu - 23. november

 „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“ (Lk 23:33)

Jednou z irónií ľudskej prirodzenosti je, že často odmietame to najlepšie a prijímame to najhoršie. Prečo chcel dav prepustiť Barabbáša a ukrižovať Krista? Odpoveď nájdeme vo výroku z Písma: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9) Ježiš je dnes rovnako Boží a rovnako živý ako v deň svojho ukrižovania. Napriek tomu Ho dnes milióny ľudí odmietajú. Jeho dobrota je stále pokarhaním našej zloby, Jeho čistota odhaľuje našu nečistotu, Jeho bezhriešnosť ukazuje na našu hriešnosť. Kým Mu nedovolíme zničiť všetko zlo v nás, zlo v nás sa bude snažiť zničiť Ježiša. Toto je konflikt celého ľudstva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy keď premýšľam nad Tvojím utrpením na kríži, moje srdce je nanovo pokorené rozmerom Tvojej lásky k všetkým ľuďom.

Billy Graham Evangelistic Association