Naša obrana proti starostiam - 23. október

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (F 4:7)

Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá je vo veľkej miere plná stresu. Na náhrobné kamene mnohých ľudí by sme mohli napísať: Uponáhľaný, ustarostený, pochovaný. Sme v neustálom pohybe, ideme od jednej veci k druhej, od jednej starosti k ďalšej. Môžeme sa natoľko vystresovať, že nás to takmer znehybní. Niekedy môžu starosti úplne paralyzovať život človeka.

Ako však povedal môj priateľ Max Lucado: „Tvoja úzkosť sa zmenšuje, keď narastá poznanie tvojho Otca.“ Toto je skutočné jadro problému.

24. júla 2008 sme sa s manželkou dozvedeli správu, ktorú sa nikdy žiaden rodič dozvedieť nechce. Zistili sme, že náš syn nás náhle predišiel do neba. Úzkosť, panika, starosti a strach na nás spadli v jednom momente. A ako som sa ohol pod ich ťarchou, úprimne som rozmýšľal, či niečo také môžem prežiť. Ako pastor som dlhé roky rozprával s ľuďmi, ktorí prišli o svoje deti, ale keď sa to stalo mne, úprimne som rozmýšľal, či to vydržím.

Boh tam však bol pre mňa. A jeden z dôvodov, prečo som od toho dňa ďalej pokračoval v kázaní, je práve ten, že Boh tam bol. Ak by som v ten deň Boha nevnímal tak intenzívne, vzdal by som sa kázania. On to však so mnou prežíval.

Nevravím, že to bolo jednoduché. Samozrejme že náš syn nám stále chýba a stále cítime hlbokú bolesť. Prežili sme však pravdu Listu Filipským 4. kapitoly, 6. – 7. verša: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Sústreď sa na túto pravdu a obráť svoje starosti na modlitby.

https://www.harvest.org

Tajomstvo bezstarostného života - 19. október

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

V živote môžeš hľadať veľa vecí, pre ktoré by si mohol žiť. Môžeš žiť pre veľa vecí. Môžeš žiť pre svoj fyzický vzhľad. Môžeš žiť pre úspešnú kariéru. Môžeš žiť pre zábavu. Ježiš však vraví: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Týmito slovami nám Ježiš odhalil tajomstvo bezstarostného života: Namiesto starostí daj na prvé miesto Boha a Jeho vôľu. Spomedzi početných možností daj na prvé miesto Boha.

Zoberme si najpríklad tvoju kariéru. Je voľba tvojho zamestnania, tvoje pracovné zameranie skutočne na Božiu slávu? Hľadáš v tom, čo robíš, v prvom rade Jeho?

Mohol by si povedať: „Greg, ty si pastor. Pre teba je jednoduché hľadať najprv Boha. Ja pracujem v reálnom svete, s reálnymi ľuďmi.“

Rozumiem. Tvojím cieľom by však malo byť: uctiť si Boha vo všetkom, čo robíš. Musíš sa sám seba opýtať: „Čo je mojím cieľom, keď robím toto?“ Ak je tvojím cieľom za každú cenu zarobiť peniaze, stanovil si si nesprávny cieľ. Tvojím cieľom by malo byť uctiť si Boha, pracovať čestne, mať osobnú integritu a dobré svedectvo na pracovisku.

Na konci dňa chceš mať dobré meno a reputáciu. Príslovia 22:1 vravia: „Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“

Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Ak chceš život bez starostí, úzkostí a strachu, tak umiestni Božie kráľovstvo pred všetko ostatné. Najprv hľadaj Jeho, On sa už o teba postará.

https://www.harvest.org

Modli sa a starostiť sa nechaj Boha - 16. október

„A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:27)

V našej záhrade máme malé kŕmidlo pre vtáčiky. Vždy ho naplním vtáčím zobom a vtáčiky už vedia, že ich tam budú čakať raňajky. Pristanú v kŕmidle a zobú semiačka, alebo ich vyzobú zo zeme.

Ježiš hovoril Kázeň na hore v Galiley, regióne, kde všade naokolo štebotajú vtáčiky a rastú krásne poľné kvety. Zo svojho okolia vychádzal preto, aby bol názorný: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí.  Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:26-27)

Inými slovami, pozri sa, čo máš pred očami. Už si niekedy videl vystresovaného vtáčika? Vtáčiky každé ráno vstanú a spievajú. Sú jednoducho šťastné. Žiadnemu vtáčikovi nebol sľúbený večný život. Žiaden vtáčik nedostal nebeskú nádej. A predsa spievajú každý deň. Ježiš nevravel, že vtáčiky len tak nečinne vysedávajú a čakajú na jedlo, ktoré dostanú. Sú aktívne.

Páči sa mi, čo povedal Martin Luther: „Modli sa a starostiť sa nechaj Boha.“ To je skutočné tajomstvo. List Filipským v 4. kapitole, 6. – 7. verši vraví: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,  bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Keď ťa najbližšie zovrú strach a starosti, keď ťa najbližšie začne napádať otázka: „Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane tamto?“ obráť to na modlitbu. Vzhliadni k Bohu a nechaj Ho dať ti Svoj pokoj.

https://www.harvest.org

Čo Ježiš povedal o starostiach - 12. október

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34)

Veľký teológ Charlie Brown vyhlásil o starostiach toto: „Vyvinul som novú filozofiu… Starostím sa iba raz za čas.“

Teraz mi dovoľte zacitovať skutočného teológa, donedávna žijúceho Dr. Martyna Lloyda-Jonesona, ktorý povedal: „Ak dovolím svojej obave o budúcnosť ochromiť ma v prítomnosti, usviedča ma to z ustarostenosti.“

V dnešnom svete sa deje tak veľa vecí, ktoré by mohli byť príčinou našich obáv. Vojnou proti terorizmu to ani zďaleka nekončí. Existuje teroristická armáda, aká tu ešte nebola a hovorí si Islamský štát.  Potom sú tu nevyspytateľné krajiny, ako Severná Kórea a Irán, ktoré sa vyzbrojujú nukleárnymi programami.

Máme však aj osobné problémy. Sú tu pracovné problémy… rodinné problémy… zdravotné problémy.

Ako môžeme prekonať strach a obavy? Biblia k tomu má čo povedať. Sám Ježiš sa k tomu vyjadruje v Kázni na hore:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:31)

Veriaci by nemali byť ustarostení. Ježiš nehovorí, že kresťania by nemali venovať pozornosť životným potrebám. Nehovorí, že by sme na ne nemali myslieť alebo žeby sme nemali plánovať svoju budúcnosť. Biblia nás povzbudzuje k usilovnej práci, šetreniu peňazí a ďalším veciam. Ježiš však hovorí, že tieto veci nám nemusia robiť starosti.

Starosti tvoj život nepredĺžia, iba ho zdeptajú.

https://www.harvest.org

Tu pre teba - 9. október

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne.  Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16:33)

Štúdie ukázali, že 85 % vecí, ktorých sa obávame, sa nikdy nestane. To znamená, že zo všetkého, čo ťa momentálne trápi, sa 85 % nestane. Čo však zvyšných 15 %? Nuž, Boh bude s tebou aj v ťažkých časoch.

Boh nám nesľúbil, že budeme žiť v bezbolestnom svete. Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16:33). Musíme čeliť faktom. Naši milovaní raz odídu a náš život zaplavia ťažkosti.

Je tu však dobrá správa: hoci žijeme v krajine smrti, máme namierené do krajiny života. Áno, smrť príde, no Ježiš nám zasľúbil: „Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý;  bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia“ (Zjav 1:17-18). Som tak rád, že On drží kľúče. Ak by som mal kľúče ja, už by boli dávno stratené.

Niekto sa ma prednedávnom opýtal, aký je môj najduchovnejší zážitok. Inými slovami, kedy som vo svojom živote cítil Božiu prítomnosť viac než inokedy. Musel som sa zamyslieť. A potom som si spomenul na najduchovnejší zážitok svojho života. Božiu prítomnosť som cítil viac ako inokedy, keď som sa dozvedel, že môj syn Christopher zomrel a Boh tam bol.

Môžeme sa radovať z toho, že Boh má všetko vo svojich rukách. Bude s nami a dá nám všetko, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme.

https://www.harvest.org

Dôvod na veľkú radosť - 5. október

„Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:17-18)

Hovorí sa, že starosti sú počiatočné úroky, ktoré platíme za problémy, ktoré zriedka prídu.  Samozrejme, že sa snažíme starosti ospravedlniť. „Je v poriadku, že si robím starosti, pretože som v ťažkej situácii.“ Istým spôsobom sme všetci v ťažkej situácii – niektorí viac než iní. Možno však len všetci potrebujeme brať veci s väčším nadhľadom. Možno si pomyslíš: „Tebe sa to ľahko hovorí.“

Chcem, aby si sa zamyslel nad nasledovnými slovami apoštola Pavla, ktorý ich písal za nepriaznivých podmienok. Pavol sa nachádzal vo väzení. Mohol byť oslobodený alebo popravený. Nevedel, aká budúcnosť ho čaká. Napriek tomu nám však zanechal jedny z najinšpiratívnejších slov, ktoré nachádzame na stránkach Biblie: „Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (F 4:4-6).

Milujem tieto verše. Pavol nesedel v akjesi veži zo slonoviny a nevymýšľal teórie použiteľné v praxi. Neprechádzal sa ani po pláži Stredozemného mora, na ktorej by jedol falafel a popíjal ľadový čaj. Bol uväznený, no napriek tomu dokázal vyhlásiť: „Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa!“

Mimochodom, je to príkaz od samotného Boha. Inak povedané, neradovať sa v Pánovi je neposlušnosť voči Bohu. Každý sa vie radovať, keď sa mu darí. Keď však čelíme ťažkostiam, chorobe, núdzi alebo smrti a aj vtedy sa radujeme, počúvame Boha.

Boh je na Svojom tróne. Miluje ťa a dáva na teba pozor. Preto sa raduj v Pánovi.

https://www.harvest.org