Duchovný lakmusový test - 30. december

„Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Tešíš sa na deň príchodu nášho Pána? Skáče tvoje srdce od vzrušenia pri myšlienke na Ježišov príchod v akomkoľvek okamihu?  Alebo sa utápa v strachu? Myslím si, že tvoja odpoveď je dobrým lakmusovým testom tvojho duchovného charakteru.

Ak je tvoj život s Bohom v poriadku, myslím si, že len uvítaš, že Kristus môže prísť v akomkoľvek okamihu. Budeš sa z toho tešiť. Spolu s apoštolom Jánom prehlásiš: „Amen! Príď Pane Jažiši!“ (Zjv 22:20)

Keď apoštol Pavol písal List Timotejovi, opisoval tých, ktorí sa s veľkým očakávaním tešili na návrat Ježiša Krista. Hovoril o veriacich, ktorí vedú život, ktorí je pred Bohom správny. Veriacich, ktorí žijú životy, ktoré Boha uctievajú – veriacich, ktorí sú pripravení na Kristov príchod.

Ak ťa to popisuje, potom zasľúbenie, ktoré bolo dané Pavlovi, platí aj pre teba: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Miluješ Jeho zjavenie? Tým myslím, si skutočne pripravený na Pánov príchod? Ak áno, ovplyvní to spôsob tvojho života. V Prvom liste Jána, v 3. verši 3. kapitoly je napísané: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ Jednoducho to znamená, že žiješ život správne. Si pripravený. S očakávaním sa tešíš na Ježišov návrat.

Ak takto žiješ, potom ti Boh v posledný deň zasľubuje veniec spravodlivosti.

https://www.harvest.org

Prekroč cieľovú čiaru - 27. december

„Dobre ste bežali!  Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu?“ (G 5:7)

Biblia je plná príbehov mnohých ľudí, ktorí mali nesmierny potenciál, avšak v duchovných pretekoch spadli a pohoreli. Jeden z nich bol kráľ Saul, ktorý bol menovcom Saula, ktorý sa neskôr stal apoštolom Pavlom. Kráľ Saul bol pekný, vysoký, odvážny a Bohom pomazaný stať sa kráľom Izraela. Dokonca aj prorokoval. Saul mal neuveriteľný potenciál, avšak opakovane Boha nepočúval. Do svojho života vpustil pýchu, dal priestor paranoji a žiarlivosti, ktoré ho napokon pohltili. Jeho život sa skončil tragicky na bojisku. Aký premárnený život.

Potom tu bol Samson. V jeho prípade môžeme hovoriť o sile. Mal úžasnú schopnosť prekonať svojich nepriateľov. Z každej strany by ich na bojisku zabil. Pri jednej príležitosti Samson zabil tisíc Filištíncov čeľustnou kosťou osla. Napriek tomu Samson pohorel. Pretože sa zahrával s hriechom, nakoniec sa hriech pohrával s ním a skončilo to jeho vlastnou smrťou.

Bol tu Gideon, ktorý mal veľmi pokorné začiatky a Boh si ho mocne použil na porazenie nepriateľov. Avšak ako sa Gideonov život schyľoval ku koncu, znížil svoj štandard a upadol do nemorálnosti a pýchy.

Každý zo spomínaných mužov začal dobre, no neskončil dobre. Na začiatku behali rýchlo, no nedostali sa cez cieľovú čiaru, ako sa dostať mali.

Apoštol Pavol však chcel byť v spoločnosti tých, ktorí dokončili preteky a pripojiť sa k radom tých, ktorí to dotiahli do kruhu víťazov Boha – mužov ako Káleb a Józue, ktorí skončili dobre. Pavol vyhlásil: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:7)

Ak by sa dnes tvoj život mal skončiť, bol by si schopný vyhlásiť ako apoštol Pavol: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval?“

https://www.harvest.org

Vstaň a pokračuj v behu - 25. december

„Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli!“ (1K 9:24)

Keď som bol na strednej škole, chodieval som si von zabehať. Bol som celkom dobrý bežec na krátke trate. Na dlhých tratiach som však zomieral. Na začiatku pretekov by som vyštartoval a zanechal všetkých vo svojom prachu. Bol by som vpredu a cítil by som sa dobre. No potom by som sa začal cítiť trochu vysilený. A čoskoro by ma ľudia začali obiehať.

Myslím, že apoštol Pavol musel byť niečo ako športový fanúšik, pretože celkom často používal športové analógie, obzvlášť analógiu behania pretekov. Keď písal do Korintu, spomenul nasledovné: „Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.“ (1K 9:24-25)

A v Liste Filipským, 3. Kapitole, v 14. verši Pavol napísal: „cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ Pavol vlastne hovoril: „Som ako bežec v poslednom vypätí síl, čo bolí. Ale dotiahnem to do konca. Som odhodlaný.“

Mnoho kresťanov začína svoje duchovné preteky z plných síl, viac-menej spôsobom, ako som začínal ja svoje preteky na strednej škole. Sú z Pána takí nadšení. Rýchlo vyštartujú a ostatných nechajú vo svojom prachu. Potom skolabujú a padnú.

Kresťanský život sú preteky, ale nie je to šprint. Je to diaľkový beh. Budú obdobia, kedy skolabujeme a padneme. A všetko, čo vtedy môžeme urobiť, je znova vstať a pokračovať v behu, pokiaľ neprekročíme cieľovú čiaru.

https://www.harvest.org

Pokračuj v napredovaní - 23. december

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (EF 6:10)

Cez môj rozhlasový program, keď mali poslucháči možnosť volať, sa ma istý muž opýtal: „Dostane sa kresťan do bodu, keď už jednoducho viac nie je pokúšaný zlými myšlienkami?“

„Áno, je to zábavné, dobrá otázka,“ povedal som mu, „pretože práve včera som došiel do toho bodu. Je to skvelé.“

Samozrejme, že som žartoval. V skutočnosti sa to v živote kresťana nikdy nestane. Niektorí veriaci sú prekvapení, keď zistia, že kresťanský život nie je ihrisko, ale bojisko. Nie je jednoduché byť kresťanom, pretože hneď zistíme, že máme protivníka, diabla, ktorý chce spôsobiť náš pád. Duchovný boj zúri každučký deň.

Ako som už veľakrát povedal, kresťanský život je neustály proces napredovania. A v okamihu, keď prestaneme napredovať, začneme zaostávať. Potrebujeme si obliecť našu duchovnú výzbroj. Potrebujeme sa obliecť primerane. Ako nás učí 6. kapitola Listu Efezským: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (v.11-12)

A viete čo? Tento ťažký zápas neskončí, pokiaľ nebudeme v bezpečí v Ježišovom náručí. Nebolo by skvelé myslieť si, že ako kresťan nejako len môžeš v istom okamihu svojho života dosiahnuť stabilnú úroveň, kedy by si bol nad tým všetkým a už by si viac nebol zraniteľný? Tento duchovný boj bude zúriť až do posledného dňa. Preto maj na sebe výzbroj. Buď bdelý a ostražitý. A neustále napreduj.

https://www.harvest.org

Aký odkaz zanecháš? - 21. december

„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:7)

Bol raz jeden muž, ktorý mal jedinečnú príležitosť prečítať si svoj nekrológ. Jedno ráno, pri svojom rannom toaste, otvoril noviny a zbadal svoje meno v stĺpčeku úmrtných oznámení. Evidentne sa stala chyba pri tlači. Avšak to, čo ho skutočne rozhodilo, bol fakt, že bol spomínaný ako muž, ktorý vynašiel dynamit.

Pomyslel si: „Zo všetkých vecí, vďaka ktorým si ma budú pamätať, to bude môj výtvor niečoho, čo sa používa na hromadné ničenie.“  Vo svojom živote sa kvôli tomu rozhodol urobiť zopár dramatických zmien. Meno spomínaného muža bolo Alfred Nobel, ktorý následne pokračoval vytvorením Nobelovej ceny za mier.

V Druhom liste Timotejovi, štvrtej kapitole uviedol apoštol Pavol svoj odkaz. Jeho turbulentný život sa blížil ku koncu, ale on skutočne urobil zmenu. Pavol vyhlásil: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (v.7-8)

Všimnite si, že Pavol nepovedal: „Bežal som preteky.“ Skôr povedal: „Ukončil som preteky.“ Nestačí len dobre začať. Potrebujeme aj dobre skončiť. Nestačí behať rýchlo. Potrebujeme behať rýchlo a dlho. Cieľom je dostať sa cez cieľovú čiaru a mať bohatý vstup do Božieho kráľovstva (pozri 2Pt 1:11).

Bežíš preteky. Pokračuj v behu. Ak si spomalil, je čas, aby si sa pohol vpred, pretože zanecháš odkaz. Čím budeš známy? Ak si na správnej ceste, tvoj život môže priniesť zmenu.

https://www.harvest.org

Vzácnejšie než zlato - 19. december

„Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce,… vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata;“

Väčšina z nás sa spätne zhrozene pozerá na ročenku zo strednej školy. Kladieme si otázku: „Čo som si myslel?“ Veci sa vždy menia a posúvajú. Kultúra sa mení. Móda sa mení. Technológia sa mení. A, samozrejme, účesy sa menia tiež.

Na porovnanie, Božie slovo je vždy čerstvé. Vždy je nové. Písmo nám pripomína: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí;  obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“ (Žal 3:22-23) A nielenže je Božie slovo vždy nové, ale je dokonalé. Je v priamom kontraste k chybnému, nedokonalému zmýšľaniu dnešného ľudstva.

Božie slovo je tiež pokladom. 19. žalm v 11. verši hovorí o tom, že Hospodinove práva sú vzácnejšie než zlato. Bibliu by sme mali otvárať s postojom, ktorý vraví: „Chcem vidieť, čo je dnes pre mňa v Božom slove. Ako ku mne môže Boh hovoriť cez Písmo?“ Biblia je vzácna.

Keď sa dožiješ posledného dňa svojho života, nebude ti záležať na skvelom aute. Nebude ťa zaujímať, koľko peňazí máš v banke. Nebude ťa trápiť veľkosť domu, v ktorom si žil. Nebude ťa trápiť tvoja ďalšia dovolenka či najnovší telefón alebo najnovšie čokoľvek.

Môžem ti však prezradiť niečo, na čom ti záležať bude. Bude ti záležať na tom, čo hovorí Biblia. Je to kniha, ktorá prezrádza, ako sa môžeš dostať do neba. Kniha, ktorá ti pomáha poznať Boha.

Ježiš vyhlásil: „Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“ (L 11:28) Ak chceš pokoj, radosť, zmysel a šťastie prídu cez poznanie Božieho slova.

https://www.harvest.org