Nedeľná radosť - 12. jún

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122:1)

Veľa ľudí dostane v nedeľné ráno, ako to volám ja – „nedelídu“. Viete, čo je nedelída? Útočí na obeť krátko pred raňajkami v nedeľné ráno. Je sprevádzaná pocitom slabosti a letargie. Niekedy má obeť miernu bolesť hlavy, ktorú zhoršujú bijúce kostolné zvony spoločenstva. Táto choroba má však krátke trvanie, zvyčajne sa vytratí na poludnie, keď obeť môže zjesť hlavné jedlo dňa a poobede hrať golf. Príznaky sa však zvyčajne znova objavia v nedeľu večer okolo pol ôsmej a potom zmiznú, až kým nenastane ďalšie nedeľné ráno.

Modlitba dňa

Nech mám vždy takú radosť, ako mal Dávid, keď sa každú nedeľu pripravujem chváliť Ťa v Tvojom dome, nebeský Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Odvaha stáť - 10. jún

„Keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to,  ale nech oslavuje Boha

týmto menom.“ (1Pt 4:16)

V západnom svete je veľkým problémom anemické, zriedené kresťanstvo, ktoré sformovalo anemického zriedeného a zbabelého kresťana, ktorý nie je ochotný verejne sa zastať akejkoľvek záležitosti. Potrebujeme však energického, dynamického, priebojného kresťana, ktorý taký bude každý deň v týždni a ktorý je pripravený, ak by to bolo nevyhnutné, za svoju vieru aj zomrieť. Potrebujeme kresťanov, ktorí sú morálni, čestní, láskaví, odvážni, silní a oddaní nasledovníci Pána Ježiša Krista.

Modlitba dňa

Uvedomil som si, aké zbabelé a pohodlné je moje kresťanstvo. Daj mi Tvoju odvahu, Pane Ježiši, aby som Ťa nasledoval oddanejšie.

Billy Graham Evangelistic Association

Zmierenie - 7. jún

„Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna…“ (R 5:10)

Slovo „zmieriť“ doslova znamená „priviesť do správneho vzťahu“. Znamená to spojiť dve strany, ktoré by mali byť spolu. Biblia hovorí o ľudskom pokolení ako o Božích nepriateľoch. Možno by si povedal, že nie si Božím „nepriateľom“, ale podľa Písma sme buď pasívnymi, alebo aktívnymi Božími nepriateľmi. Zmierenie znamená „byť privedený späť do plného vzťahu a priateľstva s Bohom“. To je to, čo Kristus dosiahol na kríži. Aká vzrušujúca myšlienka!

Modlitba dňa

Tvoj kríž, drahý Spasiteľ, ma v pokornej vďačnosti privádza na kolená. Vďaka, že si mi odpustil celú minulosť a že mi dávaš každodenne silu žiť v Tvojej moci.

Billy Graham Evangelistic Association

Jeho najlepšie pre teba - 5. jún

„… s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie…“ (F 2:12)

Tí, ktorí komunikovali s mladými ľuďmi, nepotrebujú robiť prieskum verejnej mienky na to, aby vedeli, že vo všeobecnosti pôsobí liberálna sexuálna aktivita skazu. Stáva sa rakovinou v telách, mysliach a charakteroch tých, ktorí sa jej oddávajú, takmer bez výnimky. A sú tu ďalšie obete – nevinne sa prizerajúci rodičia, starí rodičia, starí rodinní známi, učitelia a poradcovia, ktorí sú oveľa viac zainteresovaní, než by si dokázal pochopiť. Chcú pre teba len to najlepšie. Čokoľvek menej ako šťastná manželská plavba im spôsobuje bolesť. Múdrosť nadobudnutá rokmi vraví, že predmanželské vzťahy sú vždy chybou.

Biblia učí, že sex stvoril Boh. Stvoril „muža a ženu“. Potom sa píše: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ To zahŕňalo aj sexuálnu príťažlivosť medzi mužom a ženou, ktorých stvoril. Preto sex nie je hriech! Je to Boží dar ľudskej rase. Slúži na rozmnožovanie; ako pôžitok manželského zväzku a naplnenie manželskej lásky.

Modlitba dňa

Všetky dary, ktoré si nám dal, sú na to, aby sme z nich mali potešenie, poslúchajúc Tvoje prikázania, nebeský Otče. Udržuj ma v stálom vedomí Tvojho učenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Svetlo a tieň - 3. jún

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá,  plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“

(2Tim 4:5)

Všetky umelecké majstrovské diela zahŕňajú rovnako svetlo, ako aj tieň. Šťastný život nie je ten, ktorý je plný slnečnej žiary, ale ten, ktorý na to, aby vytvoril krásu, používa oboje, svetlo aj tieň. Najlepší hudobníci sú spravidla tí, ktorí vedia, ako vytvoriť pieseň zo smútku. Fanny Crosby, ktorej duch planul vierou v Krista, videla viac svojimi nevidiacimi očami, než vidí väčšina z nás normálnym zrakom. Dala nám jedny z najlepších gospelových piesní, ktoré potešujú naše srdcia a životy. Pavol a Sílas vo väzení zamorenom potkanmi vo Filipách, bičovaní väzenským dozorcom, spievali o polnoci svoj chválospev. Ich trpezlivosť v utrpení a prenasledovaní však viedla k usvedčeniu pohanského väzenského dozorcu.

Modlitba dňa

Nech sa moje srdce naučí spievať uprostred zdanlivej temnoty. Udeľ mi Svoju milosť, aby som Ťa chválil, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Lacné napodobeniny - 29. jún

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:8)

V Lukášovom evanjeliu nachádzame podobenstvo o márnotratnom synovi – príbeh, ktorý Ježiš porozprával o mladom mužovi, ktorý sa chcel dostať preč z otcovho domu. V skutočnosti svojmu otcovi povedal: „Odchádzam. Idem preč a budem si robiť, čo chcem. Len mi daj moju časť dedičstva.“

Tento syn odišiel, premrhal všetky peniaze, skončil v handrách a potuloval sa s bandou prasiat. Ale jedného dňa prišiel k rozumu a rozhodol sa pre návrat domov.

Je treba poznamenať, že všetko, po čom márnotratný syn túžil, sa dalo nájsť v dome jeho otca. Súdiac podľa jeho konania, mu išlo o pekné šaty, dobré jedlo a „žúrky“.

A čo dostal, keď sa nakoniec vrátil domov? Dostal to, čo hľadal. Prvá vec, ktorú otec urobil, bola, že povedal sluhom, aby mu doniesli tie najlepšie šaty a obliekli ho. Jeho otec tiež povedal: „vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil;“ (Lk 15:23-24).

Rovnakým spôsobom všetko, čo v živote potrebujeme my, sa dá nájsť vo vzťahu s Bohom. No môžeme to objaviť jednoduchým alebo ťažkým spôsobom. Niekto môže povedať: „Chcem sa len zabávať. A mám pocit, že nie som jediný.“ Odhalí pravdu ťažkou cestou. Nie preto, lebo to hovorím ja, ale pretože to hovorí Boh. A hovorí to pre naše dobro.

Akékoľvek šťastie, ktoré ponúka tento svet, bude slepou uličkou, pretože ak si už raz okúsil originál, lacná napodobenina ti nikdy stačiť nebude.

https://www.harvest.org