Budeme tam, kde je Kristus - 1. december

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ J 14:2-3

Prvou útechou je, že smrť nad Kristom Pánom nezvíťazí. Lebo smrť zistí, že Kristus nie je len človek – hoci On je skutočný a pravý človek – ale aj skutočný, pravý a večný Boží Syn. Preto, aj keď smrť zabije Krista ako človeka a syna panny Márie, nemôže zabiť Syna Božieho, ako vraví aj sv. Peter (Sk 2:24, Botekov preklad): „lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci.“ A sám Pán povedal v J 16:16, že o malú chvíľu Ho znovu uvidia. To je veľká posila. A už to samé o sebe je dostatočne silné, ak by to učeníci boli schopní pochopiť a držať sa toho. Ale to, čo Kristus povedal, je ešte viac: Keď cez telesnú smrť vstúpi do iného – večného života, nájde tam mnoho príbytkov, nie len pre seba, ale aj pre Jeho učeníkov. A ak by ešte neboli hotové, On ich pre nich pripraví. To znamená: Nebuďte vystrašení preto, že zajtra umriem na kríži. Veď smrť mi neuškodí, ale vám prospeje. A prospeje vám, keď sa oddelíte od tohto života, že v tamtom živote nájdete dobré miesto a príbytky. Už sú pripravené. Ale ak by neboli hotové, ja ich prichystám a pripravím. Skrátka, Kristus nás všetkých chce týmito slovami posilniť – ukazuje, že Jeho umieranie nám má pomôcť získať večný život a večné spasenie. Presne ako napísal Pavol: „On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.“ (R 4:25 kat. preklad) Koho teraz vystraší tá smrť? Kto sa z nej nebude skôr radovať a ďakovať Bohu za milosť a štedrú pomoc, že nás od nej Kristova smrť oslobodila a stávame sa spoluúčastníkmi večného života? Inak by sme museli zostať navždy zatratení a v smrti. Kristus je rozhodnutý; On už dlhšie nechce zostať v tomto biednom časnom živote. Aj to je už rozhodnuté, že jediným dôvodom Jeho smrti a zomierania je to, že chce pripraviť miesto svojim učeníkom. Preto môžeme aj my nazývať Jeho smrť radostnou a požehnanou, veď nám ňou zaistil príbytok vo večnom živote, ako jasne ukazujú aj Jeho ďalšie slová: „zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ Ó, Bože, kiež by sme vedeli správne veriť týmto slovám a pripli si ich k srdcu! Určite by to viedlo k tomu, že naše srdcia nebudú vystrašené. Nielen to, ale by sa aj neprestajne vznášali, skákali a plesali od radosti. Lebo uváž, čo tieto slová prinášajú: budeme tam, kde je Kristus. On nie je v hriechu, v pekle, v smrti, ale v spravodlivosti, blaženosti a večnom živote. Je tam a už odtiaľ nikdy nevyjde. To je miesto, kam máme prísť my všetci. Lebo ako hovorí, vydobyl to pre nás svojou smrťou a zomieraním. Musíme si dávať pozor, aby sme si nemysleli, že tie potešujúce slová a reč patrili len učeníkom. Iste, hovorí priamo k nim, ale nemyslí len ich. Inak by z toho muselo vyplývať, že zomrel len za nich. Ale my vieme, že On zomrel za nás, aj za celý svet. Ale keďže, ako tu hovorí, Jeho zomieranie bolo stanovené tak, aby ním pripravil miesto, dôsledkom toho je, že pripravil miesto pre všetkých ľudí. Ale príčinou toho, že nie všetci ľudia sú spasení, a nie všetci idú na Kristom pripravené miesto, je, že neprijali toto umieranie a nežiadajú oň – bez ohľadu na to ako sa Kristus pripravil –, dovtedy kým majú v tomto živote dostatok dobrého; to im stačí. To sú nekresťania, ktorí nemajú vieru.

St. Louis ed., 13.1:1129-1131.

Znovuzrodený - 29. november

„a oblečte nového človeka…“ (Ef 4:24)

V Texase je známy príbeh o mužovi, ktorý zvykol každé ráno uviazať koňa pred krčmou. Jedno ráno vyšiel krčmár von a zistil, že kôň bol uviazaný pred metodistickým kostolom. Zbadal muža, ako kráčal dole ulicou, a tak vykríkol: „Povedz mi, prečo je toto ráno tvoj kôň uviazaný pred metodistickým kostolom? Muž sa otočil a odpovedal: „Nuž, minulú noc som sa znovuzrodil na jednom evanjelizačnom stretnutí, a tak som zmenil miesto na uväzovanie. To znamená znovuzrodiť sa. To znamená zmeniť sa. Znamená to, že si zmenil miesta uviazania.

Modlitba dňa

Nech žijem takým spôsobom, aby ľudia rozpoznali, že som uviazaný v slobode Tvojej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Pravda nás oslobodzuje - 27. november

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate…“ (Mt 11:28)

Znak skutočného kresťana nájdeme v jeho osobnom vzťahu k osobe Ježiša Krista. Kresťanstvo je Kristus. Kristus je kresťanstvo. Rozprávam úctivo, keď hovorím, že Ježiš je viac ako Jeho myšlienky. Všetko, čo povedal, bola pravda, avšak bez Neho by bola pravda bezmocná. Ľudia poznajú silu pravdy. Pravda je tá, ktorá ľudí oslobodzuje. Ježiš povedal: „Ja som pravda.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Ježiš, za putá, ktoré boli v mojom živote zlomené!

Billy Graham Evangelistic Association

Najvýznamnejšie Kristovo dielo - 25. november

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6:12)

Ježiš pracoval celý svoj život. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nenájdeme v tesárskom obchode a ani na svadbe v Káne, kde premenil vodu na víno. Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, sa neuskutočnilo vtedy, keď navrátil zrak slepému, sluch hluchému, reč nemému či dokonca život mŕtvemu.  Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nebolo Jeho učenie s autoritou či kritické odsúdenie farizejov pre ich pokrytectvo. Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nebolo v úžasnom morálnom programe, ktorý odovzdal ľudstvu – program, ktorý sa stal základom západnej kultúry. Čo bolo potom jeho najvýznamnejšie dielo? Jeho najvýznamnejšie dielo bolo dosiahnuté v troch temných hodinách na Kalvárii. Ježišovým najvýznamnejším dielom bolo zomieranie za nás.

Modlitba dňa

Životným bojom musíme čeliť. Viem však, že im nebudem čeliť bez Teba, môj Nebeský Otec.

 

Zodpovednosť činenia učeníkov - 22. november

„Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám:  Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!“ (2Tes 3:10)

Jednou zo zodpovedností kresťana v nasledovaní Krista je mať nový postoj k práci. Je veľa mladých ľudí, ktorí chcú Krista bez zodpovednosti. Ježiš nezaháľal. Ako tesár usilovne pracoval svojimi rukami. Apoštol Pavol sa živil vyrábaním stanov, kým pokračoval v práci, ktorú mu Boh pridelil. Akúkoľvek prácu, ktorú kresťan vykonáva, robí pre Pána. Akékoľvek zamestnanie vykonáva, mal by sa snažiť robiť ho najlepšie, ako vie. Mal by byť verný, čistotný a čestný.

Modlitba dňa

Vďaka, že nás učíš, že práca je požehnanie, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Životné boje - 20. november

„… na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo…“ (1Pt 2:24)

Celý život predstavuje boj – je to podstata vecí. Podľa tvrdení lekárov dokonca aj v našich fyzických telách prebieha spor o nadvládu. Baktérie v našej krvi vedú neustálu vojnu proti nepriateľským choroboplodným zárodkom. Červené krvinky stále bojujú proti bielym krvinkám v snahe udržať v tele život. Boj sa takisto odohráva v duchovnej ríši. „Bojujeme,“ ako vraví Biblia, „ proti pánom sveta tejto temnosti.“ Temnota nenávidí svetlo. Mám psa, ktorý by radšej vykopal plesnivú zdochlinu, aby ju mohol žuť, ako by mal to najvyberanejšie a najčistejšie jedlo. Nevie si pomôcť – je to jeho prirodzenosť. Ľudia si nedokážu pomôcť, že vo svojej prirodzenosti reagujú na oplzlosti, chlipnosti a ohavnosti. Budú mať ťažkosti konať inak, pokiaľ nie sú znovuzrodení. A kým nie sú zmenení Kristovou mocou, pravdepodobne budú v nepriateľstve voči tým, ktorí sa spájajú s Kristom.

Modlitba dňa

Keď sa zamýšľam nad Ježišovou prácou na tejto zemi – ktorá viedla k Jeho najväčšej obete –, modlím sa, aby ťa dnes všetka moja práca oslávila, môj drahý Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association