Slovo na P - 2. september

„... lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“

(Sk 20:27)

Aké ťažké musí byť pre lekára prísť za človekom, ktorému práve urobili testy, a oznámiť mu: „Mrzí ma to, ale máte rakovinu.“ Lekár musí povedať pravdu, aby mohol pacient podstúpiť nevyhnutnú liečbu.

Rovnako je niekedy ťažké zvestovať celé evanjelium. Apoštol Pavol povedal starším zboru v Efeze: „... lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ A my sme nadšení, keď hovoríme ľuďom: „Boh ťa miluje. Dá ti pokoj, radosť, odpustenie a nebeskú nádej, ak prijmeš Ježiša Krista do svojho života.“ Keď sa však niekto opýta: Čo sa stane, ak odmietnem vieru v Ježiša Krista a zomriem?“ Odrazu nie sme takí nadšení hlásať celú vôľu Božiu.

Často neradi hovoríme slová, ako peklo a odsúdenie, pretože ľudí sa to dotkne. Preto túto časť evanjelia skrývame. Počuj, slovo evanjelium znamená – dobrá správa. Avšak predtým, než niekto môže úplne oceniť dobré správy, potrebuje poznať všetky zlé správy. Ježiš neprišiel, aby bol v našich životoch prísadou. Neprišiel len kvôli tomu, aby nám dal pocítiť láskavosť a prívetivosť. Ježiš prišiel v prvom rade preto, aby nás zachránil od večného odsúdenia v pekle. Emócie, ako šťastie, pokoj a radosť, sú len druhotné výhody. Večnosť je tou veľkou vecou. Nesmieme sa báť povedať ľuďom pravdu. Podobne ako apoštol Pavol potrebujeme prehlasovať celú Božiu vôľu.

https://www.harvest.org

Boh sa teší z viery - 28. september

„Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ Ž 11:6

Boh sa teší z viery viac než z hocičoho iného. Kresťanský život závisí na viere. Stojíme na viere; žijeme na viere. Boh vieru miluje a oceňuje viac než čokoľvek iné. Biblia učí, že viera je jediný prístup k Bohu, ktorý máme. Nik nemá odpustené hriechy, nikto nejde do neba, žiaden človek nemá uistenie o pokoji a šťastí, ak nemá vieru v Ježiša Krista. Možno povieš: „Bože, verím, že si skvelý, ale neverím Tvojmu Slovu; neverím tomu, čo hovoríš.“ Aby si sa páčil Bohu, musíš Mu veriť. Tvoja viera je možno malá a slabá. Nezáleží na tom, aká veľká je tvoja viera, ale na tom, v čo veríš. Veríš v Krista, Božieho Syna, ktorý zomrel na kríži za tvoje hriechy?

Modlitba dňa

Pane Ježišu, nech každý deň ďalej rastie moja viera v Teba a v Tvoje hojné zasľúbenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Pravda či výmysel? - 26. september

„Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania.“ Ž 145:12

Pred pár rokmi som počul príbeh o kňazovi, ktorý mal priateľa herca. Herec priťahoval veľké zástupy ľudí, ale kňaz kázal v kostole iba hŕstke. Povedal svojmu priateľovi hercovi: „Prečo je to tak, že za tebou chodia davy a ja nemám žiadnych poslucháčov? Tvoje slová sú len výplodom fantázie, no moje sú večnou pravdou.“ Hercova odpoveď bola dosť prostá: „Ja podávam fantáziu tak, akoby to bola skutočnosť; ty podávaš skutočnosť tak, akoby to bol výmysel.“ Obávam sa, že my kresťania tým, ako žijeme, a tým, že nám chýba oduševnenie pre učenie nášho Pána, veľmi často vyvolávame dojem, že pravda je výmysel.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, chcel by som Ti úplne podriadiť svoj život, aby ostatní mohli vedieť, že Spasiteľ, ktorého milujem a ktorému slúžim, nie je výmysel.

Billy Graham Evangelistic Association

Daj a vezmi - 24. september

„Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista.“ Ef 6:24

V niektorých vzťahoch sa od zainteresovaných strán vyžaduje len mierny stupeň oddanosti. Určitá rezervovanosť a odstup sú v nich, zdá sa, primerané. Ale sú iné vzťahy, kde sa všetko zmenilo, keď sa z priateľstva stala láska. Dve srdcia dali samé seba tomu druhému, aby viac neboli dve, ale jedno. Namiesto toho, aby boli oddelené, majú teraz spoločné cesty a záujmy. Zdržanlivosť a odstup, ktoré sú primerané pre obyčajné priateľstvo, skutočnú lásku zabíjajú. Láska dáva všetko a na oplátku musí mať všetko. Priania druhej strany sa stávajú záväzkom; najhlbšou túžbou oboch sŕdc je poznať všetky tajné želania a túžby toho druhého, a spraviť všetko, čo je v ich silách, aby sa naplnili. Máš takúto lásku, náklonnosť a poslušnosť voči Ježišovi?

Modlitba dňa

Ježišu, vravím, že Ťa milujem, ale tak často je to sebecké „branie“ lásky. Kiež Ťa milujem tak, že Tvoje túžby budú mojimi.

Billy Graham Evangelistic Association

Koniec života - 21. september

„... radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.“ 2K 5:8

V horúci deň, keď bolo cestovanie obzvlášť nepohodlné, šiel malý chlapec sám vlakom; krajina nebola príliš zaujímavá, keďže prechádzali cez Arizonskú púšť. Pani, ktorá sedela vedľa chlapca, sa ho opýtala: „Nie si z dlhej cesty unavený? Chlapček sa usmial a povedal: „Som trochu unavený, ale až tak mi to nevadí. Viete, keď prídem do Los Angeles, privíta ma môj otec.“ Niekedy nás trochu unavia bremená života, ale je povznášajúce vedieť, že na konci cesty životom nás privíta Ježiš Kristus. Radosť z toho, že s Ním budeme naveky, nedokáže opísať žiadny básnik.

Modlitba dňa

Pomyslenie, že na mňa na konci tejto pozemskej cesty budeš čakať Ty! Napĺňa ma nevysloviteľná radosť, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Posvätnosť manželstva - 19. september

„Ako potrebujem Tvoju pomoc, zvlášť vo vlastnom dome.“ Ž 101,2 (preklad z angl.)

Počas sobášneho obradu, po vyslovení sľubov, kňaz vážne a s úctou poznamená: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj.“ Nie je Boh tretím partnerom v manželstve? Nemalo by sa s Ním počítať v manželstve a domácnosti, ktorá z toho manželstva vznikne? Ak Boh na začiatku spája dvojicu dohromady, nemala by si v domácnosti neustále uvedomovať Jeho prítomnosť? Mnoho domovov sa dnes rozpadáva, pretože vynechali z obrazu domácnosti Boha. Pri stretoch osobností, k akým dochádza v prostredí domova, musí byť prítomná sila, ktorá spája, a tou Živý Boh je! Mnoho párov si myslí, že ak by mali lepšie bývanie, dostali lepšiu prácu alebo mali iných susedov, ich domácnosť by bola šťastnejšia. Nie! Tajomstvo domáceho šťastia je nechať Boha, tretiu zmluvnú stranu sobášnej zmluvy, aby mal v dome také miesto, ktoré Mu právom patrí. Zmier sa s Ním, a potom môžeš byť mierotvorcom v dome.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi byť tvorcom pokoja vo vzťahoch s tými, ktorých milujem. Nech vždy pozerám na Teba, Knieža pokoja.

Billy Graham Evangelistic Association