Naša najväčšia potreba - 13. júl

„Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ (J 3:17)

Verejnú školu či univerzitu môžete urobiť stredobodom každej budovy v každom meste, avšak samotným intelektuálnym vzdelaním nikdy nepredídete jeho morálnej skaze. Vzdelanie nemôže byť správne nazvané vzdelaním, ak zabúda na najdôležitejšie časti ľudskej prirodzenosti. Čiastočné vzdelanie vo svete je ďaleko horšie než žiadne, ak vzdelávame myseľ, ale nie dušu. Rozmýšľať o civilizovaných ľuďoch bez toho, aby boli obrátenými kresťanmi je rovnako múdre ako rozmýšľať o zmene vlkov na ovce tým, že ich umyjeme a navlečieme do ovčej vlny. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Milosrdenstvo, ktoré svet potrebuje, je milosť, láska a pokoj nášho Pána Ježiša Krista. Je to jeho premieňajúca a obnovujúca sila, ktorú svet potrebuje viac než čokoľvek iné.

Modlitba dňa

Milostivý Pane, nech je môj život naplnený tvojou pretekajúcou láskou k ostatným.

Billy Graham Evangelistic Association

Najvýnimočnejší človek - 11. júl

„… hoden je Baránok… vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!“ (Zjv 5:12)

H.G. Wells napísal: „Kristus je najvýnimočnejší človek v histórii. Žiaden človek nemôže napísať dejiny ľudstva bez toho, aby udelil popredné miesto nazaretskému učiteľovi na mizine.“ Rabín Stephen Wise sa na Ježišovu adresu vyjadril takto: „Zistíte, že je úžasne ľudský. Pre nás, dom Izraela, nie je žiadna radosť uznať, rešpektovať a vážiť si spomedzi našich bratov žida Ježiša, ktorý ovplyvnil svet viac, ako ktorýkoľvek iný človek.“ Tento človek, nazývaný Ježiš, žil na zemi len 33 rokov. Nikdy necestoval ďalej ako 160 kilometrov od svojho domova. A predsa mal Charles Lamb pravdu, keď povedal: „Ak by sa všetky významné historické osobnosti spolu zhromaždili a vstúpil by medzi ne Shakespeare, na znak úcty by vstali; ale ak by k nim prišiel Ježiš, padli by na zem a uctievali by Ho.“

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, vážim si Ťa dnes i naveky – v hlbokom obdive Ťa uctievam, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association

Slzy pokánia - 9. júl

„Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána…“ (Sk 3:19-20)

Pokánie zahŕňa istú dávku smútku, ktorú v dnešnej dobe tak často nevidíme. To slovo znamená nariekanie a dokonca stonanie. Nemyslím tým, že musíme mať ohromnú emocionálnu skúsenosť, ale verím tomu, že potrebujeme nejaké slzy pokánia. Potrebujeme vyjadriť nad svojimi hriechmi ľútosť a povedať: „Ó, Bože, zhrešil som proti tebe, a je mi to ľúto.“ Nie som emocionálny človek. Neviem prečo, ale nerozplačem sa ľahko. Ale keď som párkrát vo svojom živote plakal, bolo nad hriechom, ktorého som sa pred mnohými rokmi dopustil.

V deň, keď som prišiel ku Kristovi, som nevyronil ani jednu slzu. Neskôr som však prišiel domov, vyzrel som zo svojho okna na oblohu Severnej Karolíny a plakal som nad svojimi hriechmi. Vyznal som: „Ó, Pane, odpusť mi.“ A v duši sa mi rozľahol ten najúžasnejší pokoj. Od tej chvíle som vedel, že moje hriechy sú odpustené.

Modlitba dňa

Keď si spomeniem, ako som Ťa sklamal, milujúci Pane, pociťujem v srdci smútok. Odpusť mi moje slabosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpustenie v manželstve - 6. júl

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1Jn 1:9)

V manželstve je nešťastím, ak pretrvá množstvo spustnutých spomienok na minulé hriechy na strane každého z partnerov. Ak by si len mladí ľudia mohli uvedomiť, že šťastné manželstvo nezáleží len na prítomnosti, ale aj minulosti, viac by sa zdráhali vstupovať do uvoľnených, intímnych vzťahov s kýmkoľvek a s každým. Mnohí boli v manželstvách ohrození silným ohlasom minulých hriechov, ktoré neboli len priznané, ale odhalené.

Čo sa týka nevyhnutnosti vyznávania minulých hriechov svojmu partnerovi, nemyslím si, že je to vždy vhodné a nevyhnutné. Poznám domácnosti, ktoré sa kvôli takýmto vyznaniam rozpadli. Hlavné je, aby sme akékoľvek svoje pochybenie vyznali Bohu, rozhodli sa byť verní manželským sľubom; a aby sme sa oslobodili od čiernej minulosti nepoškvrnenou prítomnosťou.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za odpustenie a zabudnutie mojej minulosti. Pomôž mi urobiť to isté, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Vzdialenosť robí srdce láskavejším - 4. júl

„… hľadajte to, čo je hore…“ (Kol 3:1)

Bol si niekedy oddelený od milovanej osoby? Priateľa alebo priateľky, ktorých si nevidel tri alebo štyri mesiace? Počkajte, až sa stretnete! S manželkou sme sa rozlúčili, no keď sme sa stretli opäť, znova to boli medové týždne. A práve tak to bude v ten slávny deň, keď sa Ježiš znova vráti. Budeme uchvátení do vzduchu, aby sme sa s Ním stretli a bude to tak, ako keď sa stretnú dvaja milenci. Akú nádej to máme!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď prídeš znova, mnohé srdcia sa budú tešiť. Dovtedy budem s dychtivou radosťou čakať na ten slávny deň!

Billy Graham Evangelistic Association

Útecha v smútku - 2. júl

„Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení,…“

(2Kor 1:3,4)

Biblia nás bezpochyby učí, že nad žiaľom môžeme triumfovať. Žalmista povedal: „Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.“ Sebaľútosť neprinesie trvalú úľavu. Faktom je, že len prehĺbi tvoju mizériu. A neutíchajúci smútok pre teba nebude útechou, pretože smútok vyvoláva smútok. Ak je zármutok a plač nesený kresťanským spôsobom, zahŕňa v sebe aj útechu. „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ V plači máme útechu, pretože vieme, že Kristus je s nami. On povedal: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Utrpenie je znesiteľné, ak ho nemusíme niesť sami; a čím viac súcitu pociťujeme, tým menej je bolesť akútna.

Modlitba dňa

Vďaka, milujúci nebeský Otče, za prisľúbenie, že budeš našou útechou v smútku. V minulosti som už zažil tvoju uzdravujúcu útechu a viem, že ma nikdy nesklameš.

Billy Graham Evangelistic Association