Nevysloviteľná radosť - 4. november

„… učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“ (Sk 11:26)

V 3. storočí kartágsky biskup Cyprián napísal svojmu priateľovi Donatusovi: „Svet je zlý, Donatus, neuveriteľne zlý. Našiel som však uprostred neho tichých a svätých ľudí, ktorí sa naučili veľkému tajomstvu.  Našli radosť, ktorá je tisíckrát lepšia než akékoľvek potešenie hriešneho života. Pohŕdajú nimi a prenasledujú ich, no oni si z toho nič nerobia. Vedia svoje duše ovládať. Prekonali svet. Títo ľudia, Donatus, sú kresťania… a ja, som jedným z nich.“ Ak si oľutoval svoje hriechy a prijal si Krista za svojho Spasiteľa, potom si tiež jedným z nich.

Modlitba dňa

Dnes, Pane Bože, si spomínam na všetkých kresťanov, ktorí ma predišli, a ďakujem Ti, že ma inšpirujú svojou pamiatkou. Nech nikdy neberiem na ľahkú váhu dedičstvo, ktoré mám v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Čistota manželstva - 2. november

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom,  čo je… čisté,…“ (F 4:8)

Biblia nikde neučí, že samotný sex je hriech. Človek vo svojej hriešnej prirodzenosti si vzal to, čo malo byť slávne, úplný akt lásky medzi dvoma ľuďmi, a urobil z toho niečo nízke, lacné a špinavé. Biblia je jedna zo svetových kníh, ktoré priamočiaro hovoria na tému sexu. Biblia odsudzuje sex mimo manželského zväzku. Skutočnosť, že nemorálnosť sa medzi národom rozmáha to neoprávňuje. Skutočnosť, že nejaký duchovný to toleruje z toho nerobí dobrú vec. Biblia hovorí: „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ V židovskom zákone sa cudzoložstvo trestalo smrťou. V súčasnom Božom zákone to takisto vedie k smrti. K duchovnej smrti.

Modlitba dňa

Je to také lákavé, keď vidím, že všetci naokolo prestupujú Tvoj zákon. Pomôž mi udržať svoj zrak na Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Kráčajúce listy - 30. november

„Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.“ (2K 3:3)

Sammy Mason bol akrobatický pilot a oddaný nasledovník Ježiša Krista. Takisto bol letovým inštruktorom na letisku Santa Paula v Kalifornii. Jedného dňa ho prišiel navštíviť nejaký muž v súvislosti s leteckým tréningom, pretože si nedávno kúpil starožitný model lietadla – Stearmanov dvojplošník. Tým mužom bol Steve McQueen. Po výhre v automobilových a motokrosových pretekoch sa svetoznámy herec chcel naučiť lietať.

McQueena vychovávala matka alkoholička, ktorá naňho mala veľmi málo času, ak vôbec nejaký, a tak svoj čas trávil s kapelou Boys Republic v Chino Hills. V Hollywoode dosiahol vrchol a zarábal milióny dolárov. Vo svojom srdci mal však veľkú dieru.

McQueen strávil so Sammym Masonom v kokpite hodiny a obdivoval ho. Jedného dňa sa svojho inštruktora opýtal, čo bolo jeho tajomstvom, a Mason mu povedal o svojej viere v Ježiša Krista. Potom sa ho McQueen opýtal, či by s ním mohol ísť do kostola.  Šli do kostola Ventura Missionary Church, kde pastor Leonard DeWitt kázal evanjelium a každú bohoslužbu pozýval ľudí ku Kristovi. Po pár týždňoch mal McQueen dlhý rozhovor s pastorom, ktorý skončil tým, že McQueen odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi.

Počuli sme už o Stevovi McQueenovi, ale pravdepodobne sme nepočuli o Sammym Masonovi. Jeden človek môže spôsobiť veľkú zmenu. Všetci máme niečo urobiť. Všetci máme nejakú sféru vplyvu. Chceme urobiť, čo môžeme, pokiaľ to môžeme urobiť.

Ak si veriaci, potom reprezentuješ Krista. Môžeš byť jediným kresťanom, akého niektorí ľudia budú vôbec poznať. Bolo povedané, že kresťania sú kráčajúcimi listami napísanými Bohom a čítanými ľuďmi. Možno si jediná Biblia, ktorú kedy ľudia čítali.

https://www.harvest.org

Dôkaz činenia učeníkov - 28. november

„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8)

Duchovné ovocie nevyrastie za noc. Neprídeš do svojej záhrady, nevytiahneš stoličku pred svoju broskyňu a nečakáš na to, kedy začnú broskyne rásť. (Mohol by si, ale neuvidel by si nič.) Avšak ak by si si nastavil fotoaparát na fotografovanie v intervaloch, videl by si počas nejakého obdobia dramatický rast.

Ježiš vyhlásil: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8) Ak si naozaj Ježišov učeník, potom budeš mať vo svojom živote duchovné ovocie. Znamená to výsledky. Znamená to dôkazy. Jednou z prvých vecí, ktorú ako kresťania robíme, je, že vydávame – ako to Ježiš nazval – „ovocie hodné pokánia“ (Mt 3:8).

Napríklad, možno tvoj priateľ vraví: „Poďme si dať po práci nejaký drink.“

„Už to viac nerobievam.“

„Čo? Už to viac nerobievaš? Nie je s tebou niečo v poriadku?“

Ty odpovedáš: „Nie je to o tom, že by so mnou niečo nebolo v poriadku. Práveže, všetko je v poriadku. Do môjho života vstúpil Ježiš.“

Ľudia ťa poznajú po ovocí tvojho pokánia. Nejaké veci si prestal robiť a namiesto nich si začal robiť Božie veci. To ich upútava a takisto mätie. Ako Ježišovi učeníci by sme mali byť poznaní na základe nášho pokánia.

Zmena v tvojom správaní je duchovným ovocím. G 5:22-23 vraví: „ Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“

Vzdávanie chvály a vďaky Bohu je spôsob, akým prinášame ovocie. List Židom 13:15 nás napomína: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ Keď Bohu spievame chvály, je to prinášanie ovocia.

Môžu ľudia v tvojom živote vidieť duchovné ovocie?

https://www.harvest.org

Soľ zeme - 26. november

„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?  Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.“ (Mt 5:13)

V 1. storočí bola soľ vzácna. V skutočnosti, bola tak dôležitá a hodnotná, že rímski vojaci boli občas vyplácaní soľou. Odtiaľ pochádza výraz: „Nie je hodný svojej soli.“

Aj soľ môže mať vplyv. Trocha soli vydrží veľmi veľa. Soľ dostáva červený či žltý melón na inú úroveň. Len štipka pomáha ovsenému jedlu. Soľ rovnako zastavuje hnilobný proces. Bez chladničky ľudia v 1. storočí konzervovali mäso tak, že doň vtlačili soľ.

Rovnakým spôsobom dokáže Ježišov učeník zastaviť šírenie zla. Keď je niečo zlé, kresťan sa môže nahlas zastať toho, čo je správne – v triede, v kancelárii, v susedstve alebo v našej kultúre. A to najdôležitejšie je, že môžeme hovoriť nahlas o Ježišovi Kristovi.

Najvýznamnejší kompliment, ktorý môže kresťan dostať, je, keď neveriaci vyhlási: „Čo je na tebe také, že ťa obdivujem? Chcem vedieť, čo ťa motivuje.“ Vtedy si si vykonal svoju prácu, kresťan, pretože si v niekom vyvolal smäd.

Ježiš povedal: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?  Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.“ (Mt 5:13) Soľ bez chuti nie je dobrá ani pre pôdu, ani do hnoja. Je vyhodená. Je ako espresso bez kofeínu.

Ježiš v podstate hovoril: „K čomu je dobrý polovičný kresťan? K čomu je dobrý zriedený veriaci? K čomu je dobrý učeník bez kofeínu? Odpoveď je: k ničomu. Ježišovi učeníci musia ovplyvňovať svoju kultúru.

Si soľou zeme. To znamená, že ako Ježišov učeník si vzácny. Tvoj život môže priniesť zmenu.

https://www.harvest.org

Zrieknuť sa nášho nároku - 23. november

„A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.“ (L 14:33)

Moja vnučka Allie miluje zbieranie plyšových zvierat. Kedykoľvek idem niekam na výlet, povie mi: „Starký, prines mi plyšové zvieratko.“ Pred nedávnom som bol na výlete a urobil som video nejakých plyšových zvieratiek pre Allie. Potom som jej zavolal, aby som sa jej opýtal, ktoré sa jej páčilo.

„Starký, už nie som zbláznená do plyšových zvieratiek,“ povedala.

„Ó, naozaj?“

„Som zbláznená do rozprávania s tebou.“

To ma zahrialo pri srdci. Myslím si, že všetci by sme mali Bohu povedať: „Pane, som zbláznený do rozprávania s Tebou, kráčania s Tebou, počúvania Tvojho hlasu a poznávania Ťa.“

Ježišovi učeníci musia odovzdať vlastnícky list svojich životov Kristovi. Ježiš upozorňoval: „A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.“ (L 14:33) V anglickom origináli prekladu novej verzie kráľa Jakuba tento verš znie nasledovne: „Ktokoľvek z vás, kto sa nevzdá všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ Je to pripomienka toho, že v skutočnosti nie sme majiteľmi, ale správcami. Všetko, čo máme, jedného dňa niekomu zanecháme.

Znamená to, že je hriech mať auto alebo dom, či oblečenie, alebo nejaké peniaze v banke? Samozrejme, že nie. Tento verš by mohol byť preložený nasledovne: „Ak chceš byť mojím učeníkom, vzdaj sa nároku na všetko vo svojom živote.“ Je to pochopenie, že Boh je vlastníkom. Boh má nad tým kontrolu. Uznávame, že sme nad tým len správcami na určité obdobie.

Nie je zlé mať kariéru, ale je zlé, ak má kariéra teba. Nie je zlé mať majetok. Zlé to môže byť vtedy, ak má tvoj majetok teba. Tvoja jediná skutočná vášeň a posadnutosť v živote by mal byť Kristus. Všetky ostatné veci v živote majú svoje miesto – nie však to najdôležitejšie.

https://www.harvest.org