Večný fakt - 3. september

„Kto verí v Syna, má večný život…“

(J 3:36)

V súčasnosti je kresťanstvo porovnávané s ostatnými náboženstvami ako nikdy predtým. Niektorí takzvaní kresťanskí vodcovia dokonca obhajujú fungovanie morálneho systému, morálky a náboženstva, ktoré spoja všetky náboženstva sveta. To sa nemôže stať. Ježiš Kristus je jedinečný. Prečo trvať na Kristovej jedinečnosti? Čo priniesol Kristus do sveta, čo tu dovtedy nebolo? Kresťanská odpoveď je, že On nám zjavil Boha. „... že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou,“ (2K 5:19). Toto je večný fakt našej kresťanskej viery.

Modlitba dňa

Presvedčenia prichádzajú a odchádzajú, Pane Ježiši, ale Ty ostávaš nemenný, pretože Ty si Boží Syn!

Billy Graham Evangelistic Association

Jednota v Písme - 31. august

„… ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“

(2Pt 1:21)

Hoci človek môže čerpať inšpiráciu z akejkoľvek pasáže Písma, je lepšie mať pochopenie všeobecnej štruktúry Biblie, aby sme z nej získali čo najviac. Stará zmluva je záznamom izraelského národa. Z tohto národa pochádza Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta. Nová zmluva je záznam o Človeku, Synovi človeka, Spasiteľovi. Boh sám sa stal človekom, aby sme mohli vedieť, aký Boh je. Jeho zjavenie na zemi bolo ústrednou a najdôležitejšou historickou udalosťou. Stará zmluva dáva pre túto udalosť pozadie; Nová zmluva hovorí príbeh jej naplnenia. V Písme nájdeš jednotu myšlienok a zmysel, ktorý naznačuje, že napísanie celku bolo podnietené jednou mysľou.

Modlitba dňa

Naplň ma, Pane Bože, keď čítam Bibliu, aby som bol schopný jasnejšie porozumieť Tvojmu božiemu učeniu.

Billy Graham Evangelistic Association

Kristova myseľ - 29. august

„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“

(2Tim 1:7)

Mnoho telesných a duševných chorôb sme si spôsobili sami. Napríklad, vredy sú často spôsobené obavami a úzkosťou. Srdcové infarkty sú mnohokrát spôsobené preťažením. Bezdôvodné obavy, strach, predsudky, nenávisť a závisť môžu prispieť k mentálnemu stresu, ktorý by mohol viesť k mentálnemu ochoreniu. Jedným zo spôsobov, ako si udržať zdravú myseľ, je vyhnúť sa tejto praxi. Avšak biblická cesta k zdravej mysli je nasledovná: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus.“ Ak máš myseľ Kristovu, obavy nahradí dôvera, nenávisť láska a strach viera.

Modlitba dňa

Zdá sa, akoby ma obavy niekedy premáhali, Pane Ježiši, ale potom si spomeniem na tvoj dar moci, lásky a zdravej mysle. Ďakujem Ti za zasľúbenie uzdravenia a lásky, keď na Teba myslím, môj milovaný Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Problémy ľudskej rasy - 27. august

„Daj do poriadku svoj dom…“

(2Kr 20:1)

Človek odsudzuje sám seba tým, že odmieta Božiu spásu. V láske a milosti Boh ponúka mužom a ženám spôsob úniku, cestu spasenia, nádej a očakávanie lepších vecí. Človek vo svojej slepote, hlúposti, tvrdohlavosti, samoľúbosti a láske k hriešnym pôžitkom odmieta Božiu jednoduchú metódu úniku pred bolesťami večného vyhnanstva. Predstav si, že by si bol chorý a zavolal by si lekára, ktorý by prišiel a dal by ti lekársky predpis. Keď si si to premyslel, rozhodol si sa ignorovať jeho radu a odmietol si lieky. Keď by sa po pár dňoch vrátil, našiel by vás v oveľa horšom stave. Mohol by si obviniť lekára? Mohol by si ho brať na zodpovednosť? Dal ti lekársky predpis, predpísal liek. Ty si ho však odmietol!

Práve tak Boh predpisuje riešenie na problémy ľudskej rasy. Tým riešením je osobná viera a vernosť Ježišovi Kristovi. To riešenie je „znovuzrodenie.“ Ak ho úmyselne odmietame, potom musíme znášať následky a nemôžeme z toho obviňovať Boha. Je to chyba Boha, ak my odmietame riešenie?

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ako si si sadol a hľadel na Jeruzalem, plakal si. Daj mi rovnaký súcit pre tých, ktorí neprijali Tvoje riešenie a neznovuzrodili sa.

Billy Graham Evangelistic Association

Vzájomne sa milujte - 24. august

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“

(1J 1:7)

Dostal som list od muža zo Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že až do našej kampane v Charlotte bol plný nenávisti, trpkosti a predsudkov voči ľuďom inej rasy. Pridal sa k jednej extrémistickej organizácii a len tesne sa z neho nestal násilník. Zo zvedavosti prichádzal na stretnutia a v jeden večer sa slávne obrátil. Vyznal: „Všetka horkosť, nenávisť, zloba a predsudky ma zrazu opustili.“ Ocitol som sa v poradni, kde som sedel za človekom inej rasy. Cez slzy som zovrel ruku toho muža, ktorého by som pred pár hodinami neznášal. Môj rasový problém sa vyriešil. Teraz zisťujem, že milujem všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pokožky.

Jedine Kristus vyriešil zložitý rasový problém, ktorému dnes svet čelí. Pokiaľ ľudia všetkých rás neprijmú Krista ako Spasiteľa, nebudú mať schopnosť vzájomne sa milovať. Kristus môže dať nadprirodzenú lásku, ktorá ti umožňuje milovať dokonca aj tých, ktorých by si ináč nemohol milovať.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, naplň ma tou nadprirodzenou Ježišovou láskou, ktorá mi umožňuje zasiahnuť miliardy ľudí, ktorých by som sám zo seba nedokázal milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Stráž proti nenásytnosti - 22. august

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom… Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“

(Mt 6:24)

Povedz mi, čo si myslíš o peniazoch, a ja ti poviem, čo si myslíš o Bohu, pretože tieto dve veci sú v tesnom spojení. Ľudské srdce je bližšie k svojej peňaženke než k čomukoľvek inému. Je ohromujúci fakt, že posledných pár rokov ľudia minuli desaťkrát viac na luxusné veci a veci, ktoré nie sú podstatné v porovnaní s tým, koľko minuli na dobročinné a náboženské účely. Toto je komentár k našej plytkej a umelej náboženskej viere.

Zatiaľ čo nás Biblia varuje pred nenásytnosťou a sebectvom, povzbudzuje nás ku skromnosti a šetrnosti. Dokonca Ježiš povedal Svojim učeníkom, potom čo nasýtil zástupy: „Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar.“ Hoci náš Pán mal moc tvoriť, On sám žil skromne a bez luxusu. John Wesley mal na peniaze trojvrstvovú filozofiu. Povedal: „Zarob všetko, čo môžeš; ušetri všetko, čo môžeš a daj všetko, čo môžeš.“ Väčšina z nás dostáva všetko, čo môže; míňa všetko, čo môže; požičiava všetko, čo môže a Bohu dáva v nedostatočnom množstve.

Modlitba dňa

Pane, daj mi štedré srdce, aby ostatní mohli poznať Tvoju lásku a súcit.

Billy Graham Evangelistic Association