Stratiť život, aby si ho našiel - 21. november

„Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!  Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16:24-25)

Čo ti napadne, keď zbadáš kríž? Možno o ňom uvažuješ ako o symbole cirkvi alebo kresťanstva. Pre mnohých je kríž moderným doplnkom alebo možno dokonca tetovaním. Raná cirkev ale nepoužívala kríž ako svoj symbol; ako svoj symbol používali rybu. Raná cirkev kríže nenosila, ale na krížoch zomierala. Bol to znepokojujúci a šokujúci obraz.

V 1. storočí ľudia, ktorí žili v akejkoľvek oblasti okupovanej Rimanmi, poznali kríže, pretože Rimania mali v obľube ľudí križovať. Ukrižovanie nebol účinný spôsob, ako človeka usmrtiť. Existovalo oveľa viac účinnejších spôsobov. Rimania používali ukrižovanie ako prostriedok utrpenia. Používali ho, aby spôsobili obeti maximálnu bolesť. Križovali ľudí a verejne ich vystavovali, čo slúžilo ako varovanie komukoľvek, kto by sa odvážil vzdorovať rímskej moci.

Preto Ježiš povedal: „Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ (Mt 16:24) Spôsob, akým to frázoval, bol znepokojujúci. Znamenal len jedno: smrť. Znie to dosť nepríťažlivo. Predstavuješ si, ako žiješ mizerný, obetný život – nešťastný život.

Ale Ježiš zašiel ďalej, keď povedal: „Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho“ (v. 25). Pravdou je, že ak úprimne berieš na seba svoj kríž, zažívaš život.

Cieľom nie je naučiť sa milovať seba; cieľom je zaprieť samého seba. Ak sa chceš skutočne nájsť, potom musíš stratiť svoje ja.  A ako stratíš svoje ja? Zoberieš na seba svoj kríž a budeš nasledovať Ježiša.

https://www.harvest.org

Len vykonávanie našej povinnosti - 19. november

„Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia.  Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“ (Lk 17:10)

Už ste niekedy videli na aute nálepku so slovami Boh je môj spoluvodič? Pravdou je, že Boh nechce byť tvoj spoluvodič; dokonca ťa nechce ani v riadiacej kabíne.

Niektorí ľudia si predstavujú Boha ako svojho spoluvodiča, ako svoju oporu či blízkeho kamaráta. Hoci je pravda, že Boh bude tvoj priateľ, On chce byť oveľa viac než len to. Vidíš, že On je hrnčiar a ty si hlina. On je Pastier a ty si ovečka. On je Pán a ty si služobník.

V 1K 6:19-20 sa píše: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha,  a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.“

Vždy musíme pamätať na to, že všetko patrí Bohu. Náš majetok patrí Bohu, naša rodina prináleží Bohu a naša budúcnosť tiež. Všetko patrí Jemu.

Naším životným cieľom nie je zistiť, ako môže Boh požehnať naše sny a túžby – hoci toto sa dnes v našich cirkvách nie vždy učí. Naším životným cieľom je skôr spoznať Boží plán a potom sa k nemu pripojiť.

Možno si myslíš: „Bohu nezáleží na snoch. Bohu nezáleží na mojich túžbach. Záleží. Naším cieľom by však malo byť robiť to, čo Boh chce, aby sme robili. A nakoniec si uvedomíme, že Božie plány pre nás sú lepšie než naše vlastné.

Nikdy sa neboj zveriť neznámu budúcnosť Bohu, ktorého poznáš. To znamená byť služobníkom. A znamená to aj byť Ježišovým učeníkom.

https://www.harvest.org

Zvedavý, presvedčený alebo oddaný? - 16. november

„Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ (J 2:11)

Keď Ježiš chodil po našej zemi, strávil veľa času s dvanástimi učeníkmi, ktorých si sám vybral. V evanjeliu podľa Matúša 5:1-2 čítame: „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  Otvoril ústa a začal ich učiť.“ Potom prišla Kázeň na hore, ktorá bola daná učeníkom, ktorí sa okolo Neho zhromaždili. Ježiš si na svojich učeníkov našiel čas. Trávil s nimi čas.

Slovo učeník znamená „študent“. Ak si Ježišov učeník, potom si študent. Si niekto, kto počúva a spracováva, čo mu je povedané. Títo učeníci počúvali Ježiša a nasledovali Ho.

Dwight Pentecost použil tri slová, aby opísal rôzne fázy ľudskej duchovnosti: zvedavý, presvedčený a oddaný.

Počas Ježišovej služby na zemi sa okolo Neho zhromažďovalo mnoho zvedavých ľudí, obzvlášť keď práve vykonával nejaký zázrak, ako rozmnoženie chlebov a rýb. Obed zadarmo? Momentálne sa rozprávame. Zjaví sa Ježiš a spolu s Ním zástupy. Počúvali Ho, ale poväčšine ich to neovplyvnilo.

Potom je tu skupina presvedčených. Títo ľudia nie sú osobne zasiahnutí tým, čo počujú, ale rozumovo s Ježišovým učením súhlasia, čo je dôležitý krok. Napríklad, čítame, že prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, bolo premenenie vody na víno v Káne Galilejskej. J 2:11 nám vraví: „Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ Zo zvedavých učeníkov sa stali presvedčení. Boli natoľko presvedčení, že Ho začali nasledovať. Avšak v tom bode, po zázraku, sa z presvedčených stali aj oddaní.

Ktorá z týchto kategórií ťa najlepšie vystihuje? Už si prešiel z kategórie zvedavý do kategórie oddaný?

https://www.harvest.org

Skutočné kresťanstvo - 14. november

„Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Ef 5:1).

Považuješ sa za Ježišovho učeníka? Každý kresťan by mal byť schopný prehlásiť, že je učeník – nie dokonalý učeník, ale Ježišov rastúci učeník. Každý veriaci by mal byť učeníkom. Učeníctvo je žiť kresťanský život tak, ako to učil Ježiš a ako mu rozumela raná cirkev. Je to skutočné kresťanstvo.

Myslím si, že niektorí ľudia nie sú ochotní žiť takýmto spôsobom života, pretože sa im to zdá radikálne. Učeníctvo je cesta, na ktorú sa nevydá mnoho ľudí. Niektorí ľudia nechcú núdzu. Nechcú výzvu. Nechcú ťažkosti, takže sa namiesto učeníckej cesty vydajú na cestu menšieho odporu.

Áno, učeníctvo je náročné, ale prináša uspokojenie. Je ťažké, ale stojí za to, pretože je to žitie  kresťanského života tak, ako by sa mal žiť. Spočíva v nasledovnom: Každý veriaci by mal byť učeníkom. Potom, ako učeníci, by sme buď mali byť niekým, kto je vyspelejší než my sami vedení k učeníctvu, alebo by sme mali viesť k učeníctvu niekoho, kto je menej zrelý než sme my.

Hneď potom, čo som na svojom stredoškolskom internáte prijal Krista, som mohol veľmi ľahko ostať úplne nepovšimnutý. Avšak niekto, koho som predtým nikdy nestretol, ku mne prišiel a predstavil sa mi. Volal sa Mark a povedal mi: „Zoberiem ťa do kostola, Greg.“ A urobil to. Pomohol mi dostať sa na to obávané miesto. A čoskoro som sa pristihol pri tom, že robím to isté pre iných.

Môžeš tam byť pre niekoho iného? Keď si pod svoje krídla zoberieš nového veriaceho, pomáhaš mu duchovne rásť. Si pre neho vzorom kresťana.

Si ochotný vystúpiť z davu a byť skutočným učeníkom? Si ochotný byť viac ako nespoľahlivý nasledovník Ježiša?

https://www.harvest.org

Obdobie príležitostí - 12. november

„Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu.“ (Pr 10:5)

Leto je obdobie, kedy vinič rastie rýchlejšie a tráva rastie zdanlivo cez noc. Je to obdobie najdlhších dní a najkratších nocí.

Všetky projekty, ktoré si začal, všetky sny, ktoré si mal na jar, všetky veci, ktoré si zasadil a vložil do zeme, odrazu začnú rásť. Potom sa pristihneme pri tom, že sa v noci zvalíme do postele s myšlienkou: Ó, Pane, ako budem mať zajtra energiu vstať a robiť znova to isté? Čo som to urobil, že som sa na jar rozhodol pre toto všetko? Nemám ani tušenia! Môžeme sa cítiť úplne premožení.

Letné obdobie pre dušu je obdobím rušnej aktivity, keď máme veľa práce a keď na nás odrazu tlačí veľa vecí. Napriek tomu je to obdobie, keď Boh prináša do našich životov úžasné príležitosti. Je to obdobie, keď máme využívať deň.

Otvoril ti Boh v poslednom čase dvere a poskytol ti príležitosti? Využi ich. Nehovor však každej príležitosti áno. Vždy hľadaj v daných plánoch ako prvého Pána. Vždy si pre Neho vyhraď čas.

Príslovia učia: „Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu“ (10:5) a „mravce – národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu“ (30:25).

Keď sa pozrieme na to, cez čo všetko sme už prešli, keď nás život zrazu poháňa, myslíme si, že to tak bude vždy.

Nebude. Tieto dvere možností a požehnania ti nebudú vždy otvorené. Je to obdobie, preto ho využi.

Vzhliadaj v tomto období k Bohu. Ak Ho očakávaš, dá ti silu, aby si konal to, do čoho ťa povolal.

https://www.harvest.org

Boh si váži obyčajných ľudí - 9. november

„Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael.  Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc.“

(Sud 6:6)

John Wesley povedal: „Dajte mi sto ľudí, ktorí milujú Boha celým srdcom a neboja sa ničoho len hriechu, a pohnem svetom.“

Boh účinne zmenil kultúru cez muža menom Gideon, ktorý bol ochotný postaviť sa za vec a priniesť zmenu. Gideon nebol dokonalý, avšak Boh v ňom videl potenciál. Dotiahol to až na exkluzívny zoznam odvážnych mužov a žien v Liste Židom v 11. kapitole, ktorí konali v súlade so svojou vierou.

Na 11. kapitole Listu Židom sa mi zdá zaujímavé to, že pri svedkoch viery Boh nikdy nespomína ich hriechy. Hovorí nám o tom, čo dosiahli skrze vieru, ale nikdy nespomína ich pošmyknutia či nedostatky (hoci ďalšie verše ich spomínajú).

Gideonov svet bol naruby. Prešlo 200 rokov, odkedy Izrael videl zbúrané hradby Jericha, čo spôsobila Božia moc. Veci sa zmenili, pretože Izraeliti si nedokončili svoju prácu. Boh Izraelu prikázal, aby vyhnali obyvateľov Kanánu, no Izrael poslúchol len čiastočne. Výsledkom bolo, že Kanánci sa vrátili späť a mocneli. Nakoniec skončili Izraeliti pod ich nadvládou.

Boli zdevastovaní. Boli hladní, ubolení, pokorení, a tak začali volať k Bohu. On poslal svoju odpoveď vo forme Gideona. Boh ustupuje zo svojej pozície, aby našiel obyčajných ľudí, takže sláva ostáva Jemu.

Keď sa pozrieme na niekoho ako Gideon, dáva to nádej tým z nás, ktorí sme na strane obyčajných ľudí. Boh si často použije neučených, aby vykonal neočakávané. Pán môže zmeniť svet cez obyčajného človeka, ktorý povie: „Som ochotný byť tým človekom.“ Budeš tým človekom? Boh môže dosiahnuť veľa s málom. Boh s tebou môže dosiahnuť veľa.

https://www.harvest.org