Boh s nami - 3. júl

„Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ (1Jn 1:3)

V poslednom čase som sa stretol s mnohými slávnymi osobnosťami. Naživo sa mi vždy zdajú menší alebo jednoducho iní, ako som očakával. Zvláštne, ako niektorí ľudia vyzerajú na fotkách lepšie ako v reálnom živote alebo práve naopak, vyzerajú v reálnom živote lepšie ako na fotkách. Zvláštne, ako kamery či fotoaparáty snímajú ľudí.

Prestavte si učeníkov, ktorí kráčali a rozprávali sa s Ježišom. Premýšľam, či Ježiš niekedy ráno otvoril oči a našiel okolo seba učeníkov, ako naňho uprene hľadia. Apoštol Ján, ktorý s Kristom strávil veľa času, povedal: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života.“ (1Jn 1:1) Časť „čo sme videli na vlastné oči“ v origináli znamená aj: „čo sme pozorne sledovali, nad čím sme rozjímali, na čo sme s údivom hľadeli.“

Ján v podstate hovoril: „Stále Ho vo svojej mysli vidíme. Stále počujeme Jeho hlas.“ To je ale privilégium! Je skvelé si uvedomiť, že Boh v ľudskom tele kráčal medzi nami.

Možno premýšľaš, aké skvelé to muselo byť. Možno by si aj ty chcel byť jedným z učeníkov a kráčať s Ježišom. No Ján vo svojom liste pokračuje: „Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ (1Jn 1:3-4)

Ján v liste hovorí: „Toto privilégium nepatrí len nám. Áno, my sme s Ním kráčali a hovorili sme s Ním, ale aj vy môžete poznať Boha rovnako dôverne.“

https://www.harvest.org

Odveká otázka - 1. júl

„A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:41-42)

Ježiš je nepochybne najkontroverznejšou postavou v dejinách ľudstva. Niektorí ho milujú, uctievajú a nasledujú. Iní ho nenávidia, odmietajú a opovrhujú Ním. Väčšina Ho zas úplne ignoruje. No stále je to Ježiš.

Kto je Ježiš? Pred dvetisíc rokmi sa sám Kristus pýtal rovnakú otázku: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:42) A ľudia sú dodnes zmätení odpoveďou. Je veľmi pravdepodobné, že v histórii nebolo nikdy viac ľudí, ktorí veria v Ježiša a zároveň nemajú poňatia, kým Ježiš vlastne je.

Mnohí o Ježišovi hovoria s rešpektom. Vravia napríklad: „Verím, že Ježiš bol úžasným prorokom,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol Boží posol,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol najlepším človekom na svete.“

No Biblia nás učí, že Ježiš Kristus bol jediným Synom Božím, nehovorí, že bol človekom, ktorý sa stal Bohom. Je to Boh, ktorý sa stal človekom. Biblia ďalej učí, že Ježiš je druhým členom Trojice a že bol nadprirodzene počatý v lone Panny Márie. Ježiš nebol len nejakým učiteľom, bol najlepším a najväčším učiteľom, Bohom v ľudskej podobe.

Biblia hovorí, že Kristus bol fyzicky ukrižovaný a že vstal z mŕtvych. Biblia nás tiež učí, že Ježiš nebol jeden z mnohých bohov, ale že je jediný Boh, že si je rovný s Otcom a že je vyvýšený nad všetko ostatné. Práve preto nás mohla vykúpiť len a len Ježišova smrť, nič iné by pred spravodlivým Bohom neobstálo.

Ježiš sa nikdy nestal Bohom. Vždy bol Bohom. Kráčal medzi nami a vyzeral ako obyčajný muž, no stále to bol Boh.

https://www.harvest.org

Úplne sa vzdaj - 30. jún

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“

(Iz 57:20-21)

Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi tlačil fúrik dopredu a dozadu. Tisícky ľudí po ňom pokrikovali. Do fúrika naložil deväťdesiatkilové vrece špiny a tlačil ho tam a potom späť. Obrátil sa na dav a opýtal sa ho: „Koľkí z vás veria, že dokážem takto previezť človeka? Všetci kričali! Jeden muž v prednom rade bol veľmi nadšený vo svojej vyhlasujúcej viere. Muž ukázal na tohto nadšeného profesora a povedal: „Ste na rade!“ V momente zdúchol. V skutočnosti tomu neveril. Myslel si, že tomu verí, ale nebol ochotný nasadnúť do fúrika. Rovnako je to s Kristom. Mnoho ľudí hovorí, že v Neho verí a nasleduje Ho. Nikdy však nenastúpili do fúrika. V skutočnosti sa nikdy neodovzdali a nepodriadili Kristovi celí na 100 %.

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, len vtedy, čo som ti odovzdal všetko, som spoznal dokonalú radosť a pokoj, ktoré mi vždy unikali.

Billy Graham Evangelistic Association

Pozeraj sa hlboko - 28. jún

„Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona!“

(Ž 119:18)

Niektorí, ktorí spochybňujú pravdivosť Božieho slova, to robia preto, lebo sú neochotní pripísať Bohu čokoľvek, čo sami nedokážu dosiahnuť. Ak máš nejakú pochybnosť ohľadom vnuknutia Biblie, vráť sa späť a pozri sa na to znova. Pozri sa na to vo svetle človeka, ktorý sa celý svoj život pozeral na zablatenú kaluž a ktorý je po prvýkrát konfrontovaný výhľadom na oceán!

Možno len práve teraz zachytávaš prvý pohľad Božej neobmedzenej moci. Možno Ho len práve teraz začínaš chápať takého, aký v skutočnosti je. Pretože ak je Boh Duch, čo Ježiš prehlasuje, že je, nemáme problém prozreteľnosti ani zvrchovanosti v otázke človeka, nemáme problém s tým, že bol inšpiráciou pre človeka, ktorý napísal Bibliu. Všetko do seba zapadne, len čo pochopíme, kto je Boh a aký je.

Modlitba dňa

Môj Otče a môj Bože, ako každý deň čítam Písmo, otváraš moje oči k čoraz väčšej nádhere Tvojej úžasnej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Buď dobrým správcom - 26. jún

„Vykupujte čas…“

(Ef 5:16)

Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý „kúsok večnosti“ nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitostí nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka ich vpletie do plátna večnosti. Henry Thoreau varoval: „Nemôžeš zabiť čas bez toho, aby si nespôsobil ujmu večnosti.“ „Ten, kto nemá víziu večnosti,“  povedal Carlyle, „si čas neuchráni. Iba jeden život, ktorý skoro uplynie, avšak práca pre Krista nikdy navždy nezmizne.“ To je pocit každého človeka, ktorý túži byť dobrým správcom svojho času. Bol nám zverený malý úsek zásadného času. Ak ho investujeme múdro, večnosť nám vráti dividendy.

Modlitba dňa

Zbav ma mojej prokrastinujúcej prirodzenosti – aké jednoduché je strácať čas. Chcem byť schopný zanechať dedičstvo času stráveného pre Teba, Pane, pretože to je večné.

Billy Graham Evangelistic Association

Kto je to? - 24. jún

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9)

Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel, že je Boh, a nevedel rozdiel, potom to bol blázon. Ale ak bol skutočne tým, za koho sa prehlasoval, potom je skutočne právom Pánom našich životov. Čo nám zabraňuje uznať tohto Krista, ak je skutočne taký, ako nám Ho opisuje Biblia?

Každý z nás musí čeliť otázke, ktorú položil Pilát: „Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Pilát si umyl ruky a povedal, že nemá s Ježišom nič spoločné, avšak Boh nás nenechá len tak vykľučkovať. Musíme povedať „áno“, alebo „nie.“ Môžeme sa z Ježiša vysmievať, môžeme Ho zapierať, môžeme Ho ignorovať, alebo Ho môžeme prijať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, je mnoho ľudí, ktorí Ťa stále odmietajú. Vezmi odo mňa všetko, čo by mohlo zabrániť ďalším ľuďom prijať Ťa ako svojho Spasiteľa a Pána.

Billy Graham Evangelistic Association