Čistota manželstva - 2. november

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom,  čo je… čisté,…“ (F 4:8)

Biblia nikde neučí, že samotný sex je hriech. Človek vo svojej hriešnej prirodzenosti si vzal to, čo malo byť slávne, úplný akt lásky medzi dvoma ľuďmi, a urobil z toho niečo nízke, lacné a špinavé. Biblia je jedna zo svetových kníh, ktoré priamočiaro hovoria na tému sexu. Biblia odsudzuje sex mimo manželského zväzku. Skutočnosť, že nemorálnosť sa medzi národom rozmáha to neoprávňuje. Skutočnosť, že nejaký duchovný to toleruje z toho nerobí dobrú vec. Biblia hovorí: „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ V židovskom zákone sa cudzoložstvo trestalo smrťou. V súčasnom Božom zákone to takisto vedie k smrti. K duchovnej smrti.

Modlitba dňa

Je to také lákavé, keď vidím, že všetci naokolo prestupujú Tvoj zákon. Pomôž mi udržať svoj zrak na Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Zvedavý, presvedčený alebo oddaný? - 16. november

„Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ (J 2:11)

Keď Ježiš chodil po našej zemi, strávil veľa času s dvanástimi učeníkmi, ktorých si sám vybral. V evanjeliu podľa Matúša 5:1-2 čítame: „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  Otvoril ústa a začal ich učiť.“ Potom prišla Kázeň na hore, ktorá bola daná učeníkom, ktorí sa okolo Neho zhromaždili. Ježiš si na svojich učeníkov našiel čas. Trávil s nimi čas.

Slovo učeník znamená „študent“. Ak si Ježišov učeník, potom si študent. Si niekto, kto počúva a spracováva, čo mu je povedané. Títo učeníci počúvali Ježiša a nasledovali Ho.

Dwight Pentecost použil tri slová, aby opísal rôzne fázy ľudskej duchovnosti: zvedavý, presvedčený a oddaný.

Počas Ježišovej služby na zemi sa okolo Neho zhromažďovalo mnoho zvedavých ľudí, obzvlášť keď práve vykonával nejaký zázrak, ako rozmnoženie chlebov a rýb. Obed zadarmo? Momentálne sa rozprávame. Zjaví sa Ježiš a spolu s Ním zástupy. Počúvali Ho, ale poväčšine ich to neovplyvnilo.

Potom je tu skupina presvedčených. Títo ľudia nie sú osobne zasiahnutí tým, čo počujú, ale rozumovo s Ježišovým učením súhlasia, čo je dôležitý krok. Napríklad, čítame, že prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, bolo premenenie vody na víno v Káne Galilejskej. J 2:11 nám vraví: „Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ Zo zvedavých učeníkov sa stali presvedčení. Boli natoľko presvedčení, že Ho začali nasledovať. Avšak v tom bode, po zázraku, sa z presvedčených stali aj oddaní.

Ktorá z týchto kategórií ťa najlepšie vystihuje? Už si prešiel z kategórie zvedavý do kategórie oddaný?

https://www.harvest.org

Skutočné kresťanstvo - 14. november

„Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Ef 5:1).

Považuješ sa za Ježišovho učeníka? Každý kresťan by mal byť schopný prehlásiť, že je učeník – nie dokonalý učeník, ale Ježišov rastúci učeník. Každý veriaci by mal byť učeníkom. Učeníctvo je žiť kresťanský život tak, ako to učil Ježiš a ako mu rozumela raná cirkev. Je to skutočné kresťanstvo.

Myslím si, že niektorí ľudia nie sú ochotní žiť takýmto spôsobom života, pretože sa im to zdá radikálne. Učeníctvo je cesta, na ktorú sa nevydá mnoho ľudí. Niektorí ľudia nechcú núdzu. Nechcú výzvu. Nechcú ťažkosti, takže sa namiesto učeníckej cesty vydajú na cestu menšieho odporu.

Áno, učeníctvo je náročné, ale prináša uspokojenie. Je ťažké, ale stojí za to, pretože je to žitie  kresťanského života tak, ako by sa mal žiť. Spočíva v nasledovnom: Každý veriaci by mal byť učeníkom. Potom, ako učeníci, by sme buď mali byť niekým, kto je vyspelejší než my sami vedení k učeníctvu, alebo by sme mali viesť k učeníctvu niekoho, kto je menej zrelý než sme my.

Hneď potom, čo som na svojom stredoškolskom internáte prijal Krista, som mohol veľmi ľahko ostať úplne nepovšimnutý. Avšak niekto, koho som predtým nikdy nestretol, ku mne prišiel a predstavil sa mi. Volal sa Mark a povedal mi: „Zoberiem ťa do kostola, Greg.“ A urobil to. Pomohol mi dostať sa na to obávané miesto. A čoskoro som sa pristihol pri tom, že robím to isté pre iných.

Môžeš tam byť pre niekoho iného? Keď si pod svoje krídla zoberieš nového veriaceho, pomáhaš mu duchovne rásť. Si pre neho vzorom kresťana.

Si ochotný vystúpiť z davu a byť skutočným učeníkom? Si ochotný byť viac ako nespoľahlivý nasledovník Ježiša?

https://www.harvest.org

Obdobie príležitostí - 12. november

„Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu.“ (Pr 10:5)

Leto je obdobie, kedy vinič rastie rýchlejšie a tráva rastie zdanlivo cez noc. Je to obdobie najdlhších dní a najkratších nocí.

Všetky projekty, ktoré si začal, všetky sny, ktoré si mal na jar, všetky veci, ktoré si zasadil a vložil do zeme, odrazu začnú rásť. Potom sa pristihneme pri tom, že sa v noci zvalíme do postele s myšlienkou: Ó, Pane, ako budem mať zajtra energiu vstať a robiť znova to isté? Čo som to urobil, že som sa na jar rozhodol pre toto všetko? Nemám ani tušenia! Môžeme sa cítiť úplne premožení.

Letné obdobie pre dušu je obdobím rušnej aktivity, keď máme veľa práce a keď na nás odrazu tlačí veľa vecí. Napriek tomu je to obdobie, keď Boh prináša do našich životov úžasné príležitosti. Je to obdobie, keď máme využívať deň.

Otvoril ti Boh v poslednom čase dvere a poskytol ti príležitosti? Využi ich. Nehovor však každej príležitosti áno. Vždy hľadaj v daných plánoch ako prvého Pána. Vždy si pre Neho vyhraď čas.

Príslovia učia: „Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu“ (10:5) a „mravce – národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu“ (30:25).

Keď sa pozrieme na to, cez čo všetko sme už prešli, keď nás život zrazu poháňa, myslíme si, že to tak bude vždy.

Nebude. Tieto dvere možností a požehnania ti nebudú vždy otvorené. Je to obdobie, preto ho využi.

Vzhliadaj v tomto období k Bohu. Ak Ho očakávaš, dá ti silu, aby si konal to, do čoho ťa povolal.

https://www.harvest.org

Boh si váži obyčajných ľudí - 9. november

„Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael.  Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc.“

(Sud 6:6)

John Wesley povedal: „Dajte mi sto ľudí, ktorí milujú Boha celým srdcom a neboja sa ničoho len hriechu, a pohnem svetom.“

Boh účinne zmenil kultúru cez muža menom Gideon, ktorý bol ochotný postaviť sa za vec a priniesť zmenu. Gideon nebol dokonalý, avšak Boh v ňom videl potenciál. Dotiahol to až na exkluzívny zoznam odvážnych mužov a žien v Liste Židom v 11. kapitole, ktorí konali v súlade so svojou vierou.

Na 11. kapitole Listu Židom sa mi zdá zaujímavé to, že pri svedkoch viery Boh nikdy nespomína ich hriechy. Hovorí nám o tom, čo dosiahli skrze vieru, ale nikdy nespomína ich pošmyknutia či nedostatky (hoci ďalšie verše ich spomínajú).

Gideonov svet bol naruby. Prešlo 200 rokov, odkedy Izrael videl zbúrané hradby Jericha, čo spôsobila Božia moc. Veci sa zmenili, pretože Izraeliti si nedokončili svoju prácu. Boh Izraelu prikázal, aby vyhnali obyvateľov Kanánu, no Izrael poslúchol len čiastočne. Výsledkom bolo, že Kanánci sa vrátili späť a mocneli. Nakoniec skončili Izraeliti pod ich nadvládou.

Boli zdevastovaní. Boli hladní, ubolení, pokorení, a tak začali volať k Bohu. On poslal svoju odpoveď vo forme Gideona. Boh ustupuje zo svojej pozície, aby našiel obyčajných ľudí, takže sláva ostáva Jemu.

Keď sa pozrieme na niekoho ako Gideon, dáva to nádej tým z nás, ktorí sme na strane obyčajných ľudí. Boh si často použije neučených, aby vykonal neočakávané. Pán môže zmeniť svet cez obyčajného človeka, ktorý povie: „Som ochotný byť tým človekom.“ Budeš tým človekom? Boh môže dosiahnuť veľa s málom. Boh s tebou môže dosiahnuť veľa.

https://www.harvest.org

Práve tam, kde si - 7. november

„… A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“

(Est 4:14)

Už si sa niekedy ocitol na mieste, kde si nevyhnutne nechcel byť? Pýtal si sa sám seba: „Prečo som skončil v tomto susedstve práve s týmito susedmi?“ „… Prečo som skončil v tejto triede s týmto učiteľom?“ „… Prečo som skončil na tomto pracovisku s týmto šéfom či spolupracovníkom?“ Už sa ti niekedy prihodilo, že Boh ťa dal práve tam, kde si pre nejaký dôvod?

V starovekej Perzii sa jedna krásna mladá žena ocitla v role kráľovnej počas strategického historického obdobia židovského národa.  Voči Židom bol zosnovaný likvidačný plán. „Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov.  Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete.  A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (Est 4:13-14)

Henrietta Mears sa v roku 1928 cítila povolaná Bohom k učeniu nedeľnej školy v cirkvi Hollywood First Presbyterian Church. Pod jej vedením sa nedeľná škola rozšírila zo 450 detí na 4 200 v priebehu dvoch rokov, pričom konečné číslo bolo 6 500. Takisto založila vydavateľstvo Gospel Light Publishing a kresťanské konferenčné centrum Forest Home. Vďaka jej vplyvnému životu, ktorého súčasťou boli aj Bill Bright a Billy Graham, sa viac ako 400 mladých ľudí stalo kresťanskými služobníkmi na plný úväzok.

Možno nie si Billy Graham, ale môžeš byť Henrietta Mears. Trocha svetla vydrží dlho. Jeden život môže priniesť zmenu. Kto vie, či ťa Boh neumiestnil tam, kde si, práve pre takú chvíľu, akou je táto?

https://www.harvest.org