Tesne mimo dosahu - 23. august

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ F 4:11

Máme sklon myslieť si, že spokojnosť pochádza z toho, čo máme. Ak by som len mal viac peňazí, potom by som bol spokojný. Ak by som bol trochu múdrejší... Ak by som lepšie vyzeral... Ak by som bol trochu úspešnejší... Ak by som mal viac príležitostí slúžiť... Je to nekončiaca honba za niečím, čo nevieme dosiahnuť.

Apoštol Pavol povedal: „Naučil som sa, akékoľvek sú okolnosti, byť spokojný.“ (F 4:11, preklad z angl.)

Keď toto povedal, bol vo väzení. Jeho spokojnosť nepochádzala z teórie zo školy; bola zo školy života, školy ťažkých úderov. Zažil bolesť i potešenie, zdravie i chorobu, slabosť i silu, bohatstvo i chudobu. Pre niektorých bol hrdina, pre iných ničomník. A bol to človek, ktorý získal úplnú spokojnosť.

Je zaujímavé, že Pavol použil slovo „naučil“: „ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám.“ (F 4:11, preklad prof. Roháček) V pôvodine toto slovo zvykli používať pohania, keď chceli hovoriť o nejakom výnimočnom poznaní alebo zasvätení do nejakého tajomstva. Pavol hovoril: „Pozrite sa! Bol som slávnostne zasvätený. Našiel som skrytú pravdu. Našiel som tajomstvo spokojnosti.“

Aj slovo, ktoré Pavol použil pre „mať dosť“, je dôležité. Znamená sebestačný. V kontexte tejto epištoly hovorí o dostatku v Ježišovi Kristovi. Pavol vlastne hovoril: „Nezáleží na tom, kde som. Som spokojný.“ Všetko to bolo o jeho vzťahu s Bohom.

Naša spokojnosť nevychádza z toho, čo máme; pochádza zo vzťahu s Ježišom Kristom.

https://www.harvest.org

Zázrak uzdravenia - 21. august

„Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude.“ Mt 4:23

Všimli ste si, že Ježiš neustále menil metódy, keď sa zázračne dotýkal a uzdravoval ľudí? Raz sa človeka dotkol On, inokedy sa chorý dotkol Jeho. Pri ďalšej príležitosti prehovoril a človek bol uzdravený. Jednou z mojich obľúbených ukážok uzdravujúcej sily je, keď k Ježišovi prišiel slepec, aby bol uzdravený. Ježiš napľul na zem, urobil zo slín blato a dal ho slepcovi na oči.

Ježiš a apoštoli menili spôsob, akým nadviazali kontakt i ako uzdravili, aby sa ľudia nemohli zamerať na spôsob, ale na miesto toho sa sústredili na Boha.

Stredom pozornosti nikdy nebol zázrak; stredom bol Ježiš. Ťažiskom bolo hlásanie Božieho slova. Počas toho, ako to robili, sa modlili za ľudí, ktorí boli potom uzdravení. Videli zázraky, ktoré urobila Božia ruka. Dokonca vyháňali z ľudí aj démonov. Ale toto nikdy nebolo to hlavné, na čo sústredili svoju energiu. Nikto nikdy nebol opísaný tak, že má sám osebe službu uzdravovania.

Boh môže aj uzdravuje, a verím, že by sme Ho mali žiadať o uzdravenie, keď sme chorí. Verím v uzdravenie, ale tiež verím, že Boh určuje, kedy, kde a koho uzdraví. Uzdravuje, keď chce On uzdraviť. Je to úplne na Ňom.

Keď Boh určitým spôsobom pracuje, je v našej prirodzenosti niečo, čo nás vedie, aby sme sa k tomu chceli prikloniť. Boh menil svoje metódy, aby ľudia nevenovali pozornosť im, ale Jemu samému. Nepotrebujeme uzdravenie, ale samotného Liečiteľa.

https://www.harvest.org

Poznaj svojho protivníka - 19. august

„Ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho úmysly.“ 2K 2:10-11

C. S. Lewis povedal: „Sú dve protichodné, ale rovnako veľké chyby, do ktorých môže naše pokolenie upadnúť, ktoré sa týkajú diablov. Jednou je neveriť, že existujú. Druhou je veriť a mať o nich priveľký a nezdravý záujem. Oba omyly ich rovnako tešia.“

Počas občianskej vojny sa vo vojskách Únie rozšírila paranoja o generálovi Robertovi E. Leeovi, akoby mal nadľudskú schopnosť vykonať čokoľvek i napriek malému počtu vojakov. Nahnevaný generál Ulysses S. Grant povedal svojim: „Mám po krk rečí o Bobbym Leeovi. Ste schopní si myslieť, že sa chystá urobiť dvojité salto a pristáť v našom tyle. Prestaňte rozmýšľať nad tým, čo sa vám chystá spraviť, ale premýšľajte, čo vy urobíte jemu.“

Musíme sa prestať obávať, čo urobí diabol, nech sa on strachuje, čo ďalšie spravíme my v moci a riadení Ježiša Krista.

V duchovnom boji, v ktorom sme zapojení, máme značnú výhodu. Vieme, že náš protivník postupuje podľa relatívne predvídateľných vzorcov. Používa tie isté triky, tie isté manévre a tie isté finty generáciu po generácii.

Keď sa venujete súťaživým športom, ako tenis, snažíte sa odhadnúť svojho protivníka. Ak viem, že je slabý v zadnej časti ihriska, potom hádajte, kam sa pokúsim umiestniť každé podanie? Do zadnej časti.

Rovnako sa môžeme pozrieť na nášho protivníka a vedieť, že má určitú taktiku, ktorú znovu a znovu používa. Väčšinou nás pokúša v oblasti našej mysle, pretože vie, že myšlienka určite povedie k činu. Tu potrebujeme vyznačiť hranice.

https://www.harvest.org

Pocta vernému služobníkovi, Billymu Grahamovi - 16. august

„Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!“ Mt 25:23

Zrejme ste zachytili, že pastor Billy Graham včera ráno vo veku 99 rokov odišiel domov, aby bol s Pánom. Pamätám sa, ako som s ním raz bol v Portlande (štát Oregon). Práve dokončil kázeň. Zišiel z pódia a šli sme k autu. Išiel som s ním späť do hotela – ľudia vytvorili špalier len z úcty voči tomuto Božiemu mužovi. Nasadli sme do auta a pohli sme sa. Billy sedel vzadu vedľa svojho syna Franklina. Jeho dlhoročný priateľ a poradca T. W. Wilson šoféroval; ja som sedel vpredu na sedadle spolujazdca.

Chcel som Billyho pochváliť za kázeň, otočil som sa a povedal: „Billy, dnes to bolo úžasné posolstvo.“

Pozrel na mňa tými oceľovo modrými očami a povedal: „Len evanjelium.“

Otočil som sa a pomyslel som si: „Áno!“ To som vedel, ale snažil som sa ho pochváliť. Potom som sa obrátil dozadu a povedal: „Veľmi sa mi páčila tvoja myšlienka, že Ježiš robí svedomie znovu citlivým.“

Odpovedal: „Áno, On to môže!“

Tomuto som sa naučil: Nedalo sa mu zložiť žiaden kompliment. Skĺzol po ňom ako voda kačke po chrbte.

Ako môže byť človek v postavení, v ktorom bol on, a nestúpne mu to do hlavy? Hovorí sa, že na to, aby si držal plný pohár, potrebuješ istú ruku, a Boh Billymu počas celého života zveril plný pohár zodpovednosti.

Billy rád len tak sedel, rozprával sa a bol bežným človekom. Zaujímal by sa o teba tak ako ty o neho – čo bolo pre mňa ťažké pochopiť. Prečo by sa pýtal na môj názor alebo chcel počúvať, čo hovorím? Billy bol stelesnením láskavosti, skromnosti a dobroty – či bol s prezidentmi a známymi ľuďmi alebo s čašníčkou, ktorá mu priniesla obed, alebo s človekom, ktorý ho na ulici spoznal a oslovil. Ako Ježiš – vždy sa zdalo, že má veľký záujem o jednotlivcov, a ja si myslím, že to bolo jedno z tajomstiev jeho úspechu.

Často hovorieval: „Som len vidiecky pastor.“ a hoci to môže vyzerať ako predstieraná pokora, hovoril o sebe len prostú pravdu. Boh ho výnimočne pozdvihol, aby sa stal pastorom prezidentov a ďalších svetových vodcov, aj evanjelistom celého sveta, no keď bolo všetko urobené a povedané, Billy patril k tým najpraktickejším ľuďom, ktorých poznám. On bol „len vidiecky pastor“, ktorého Boh vyzdvihol na úroveň, na ktorú sa dostalo len veľmi málo iných, ak vôbec niekto.

Myslím si, že spomedzi ľudí, ktorých som stretol, sa Billy Graham najviac podobal na Krista – hoci nebol bez ľudských chýb. Sám ich prvý priznával.

Billy Graham žil to, čo kázal – a kázal lásku. Miloval manželku Rút i svoju rodinu celým srdcom. Nevidel som manželov, ktorí by sa ľúbili viac ako  Billy a Ruth, aj keď mali svoje malé nezhody ako každý pár. Bolo kúzelné pozorovať, akým spôsobom sa k sebe správali. Ruth mu bola vo všetkom rovná, s veľkou duchaplnosťou a zmyslom pre humor, a bolo vidieť, že je s ňou rád.

Od jej smrti sa Billy túžil znovu s ňou stretnúť v nebi a počuť Pána povedať: „Správne, dobrý a verný sluha!

https://www.harvest.org

Božie riadenie - 14. august

„Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.“ Kaz 3:11

Stalo sa vám už niekedy, že ste boli rozhodnutí, že niečo urobíte, pustíte sa do projektu, vezmete si určitú osobu alebo urobíte istú kariéru, a Boh vás nasmeroval inam?

Je veľa spôsobov, ako nás Pán vedie. Bolo by, samozrejme, milé zobudiť sa každé ráno s malým rozpisom na dverách, v ktorom by nám dával rozvrh dňa: O desiatej máš byť tu. O 11:46 máš byť tam. Bolo by to úžasné, ak by Boh rozplánoval celý deň a povedal nám, aké problémy nastanú, akým úlohám budeme čeliť, čo sa nás budú pýtať, aby sme mohli byť pripravení.

Boh ma však nikdy takto neviedol. Nikdy som nedostal denný rozvrh z neba, ale zistil som, že Božie riadenie prichádza ako výsledok krokov viery.

Pán má spôsoby, ako nám občas ukáže, že sme mimo Jeho vôle. Jedným z nich je nedostatok pokoja. Biblia nám hovorí: „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach“ (Kol 3:15).

Možno si spomenieš na určité situácie, možno vzťah, do ktorého si sa dostával, alebo miesto, kam si chodil, a mal si zrazu veľký nepokoj – takmer duchovnú triašku hlboko v tvojom vnútri. To možno Pán hovoril nie.

Niekedy sa stáva, že ťa Boh vedie inak, ako si ty zamýšľal. Boh má nielen svoju vôľu, ale aj svoje načasovanie každej situácie. Preto si chceme byť istí, že sme v Božej vôli, aj že postupujeme podľa Božieho načasovania.

https://www.harvest.org

Čo musím urobiť, aby som bol spasený? - 12. august

„Vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ Sk 16:30

„Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ To bola otázka, ktorú veľmi dávno položil muž jednoducho opísaný ako „žalárnik“ (Sk 16:27). A ľudia ju kladú dodnes.

Boh po prvej misijnej ceste nasmeroval apoštola Pavla na niektoré nové miesta, aj do rímskej kolónie vo Filipách. Židovských obyvateľov vo Filipách nemohlo byť veľa, pretože tam nebola synagóga. Bolo tam len miesto pri rieke, kde sa modlievali. Pavol a Sílas tam šli a podelili sa o evanjelium so ženou menom Lýdia, ktorá uverila v Krista.

Potom prešiel diabol do útoku. Pavla a Síla zatkli, zbičovali a hodili do väzenia. A predsa sa na Boha nenahnevali. Biblia totiž hovorí: „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály“ (Sk 16:25).

Zrazu tým miestom otriaslo zemetrasenie a dvere väzenia sa roztvorili. Žalárnik vedel, že má malér, pretože ak niektorý z väzňov ušiel, čakala ho nielen poprava, ale aj mučenie.

Chystal sa zabiť sám seba, keď z tmy Pavol zavolal: „Neubližuj si! Veď sme všetci tu!“ (Sk 16:28)

Žalárnik odpovedal: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Pavlova odpoveď je dôležitá: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Sk 16:31).

Ten istý Ježiš, ktorý zmenil tvrdého rímskeho žalárnika, môže odpustiť aj tebe a zmeniť tvoj život. Potom sa môžeš tešiť na budúcnosť a vedieť, že Boh riadi tvoj život a má pre teba plán. Budeš mať tiež to úžasné poznanie, že keď zomrieš, pôjdeš do neba.

https://www.harvest.org