Ak máme všetko, čo potrebujeme, čo máme robiť? - 1. september

„Ježiš im opäť riekol:  Pokoj vám!  Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ J 20:21

Toto je prvý a najväčší skutok lásky, ktorý má kresťan urobiť po tom, čo uverí: Privádzať druhých ľudí k viere rovnako, ako k nej prišiel on sám. Tu vidíme, že Kristus ustanovuje každého kresťana a zavádza kazateľský úrad verejného slova. Pretože On sám prišiel s týmto úradom a verejným slovom. Uchopme to, pretože musíme Pána nechať, aby nám povedal nasledovné: „Dostal si odo mňa dosť, pokoj, potešenie a všetko, čo potrebuješ. Pre svojich vlastných ľudí nepotrebuješ nič iné. Preto teraz choď do práce a pozeraj sa na príklad: Ako som konal ja, konaj aj ty. Môj Otec ma poslal do sveta len kvôli tebe, aby som ti pomohol, neposlal ma pre môj vlastný úžitok. Vykonal som misiu, zomrel som za teba, dal som ti celého seba a všetko, čo som mal. Preto rozmýšľaj a rob podobne tak, že budeš každému slúžiť a pomáhať. Inak nebudeš mať na zemi čo robiť. Pretože vierou máš dostatok všetkého. Preto som ťa poslal do sveta ako mňa poslal Otec, to aby každý kresťan viedol a učil svojho blížneho, aby spoznal Krista.“ Tieto slová nepovolávajú len pápeža a biskupov, ale všetkým kresťanom prikazujú vyznávať svoju vieru verejne a takisto privádzať iných ku viere. Navyše, ak si už raz vykonal najväčší skutok a učil si správnej ceste pravdy ostatných, mysli na to, že v tom máš pokračovať a slúžiť všetkým. A takto pokračuje príklad života a dobrých skutkov, nie zásluhou alebo kúpou čohokoľvek svojimi dobrými skutkami, pretože ty už máš všetko, čo pre spásu potrebuješ.

St. Louis ed., 11:730.

 

V Jeho čase - 30. september

„... známym činí od vekov.“

(Sk 15:18)

Zdalo sa ti niekedy, že ťa Boh sklamal? Možno sa ti zdalo, že nie je nablízku v čase, keď si ho potreboval alebo že na teba akosi zabudol. Možno si ho požiadal, aby urobil istú vec a On to nevykonal tak rýchlo, ako si to chcel ty. Zdalo sa, že dosť mešká.

Jeden z dôvodov, prečo sa tak niekedy cítime, je, že žijeme v ľudskom harmonograme. Je čas, keď vstávame. Je čas, keď obedujeme. Je čas, keď ideme spať. Naše životy sa riadia harmonogramom.

Takto však môžeme stratiť kopu času. Počas priemerného života strávi človek šesť mesiacov sedením pred semafórom a čakaním, kedy naskočí zelená; strávi rok hľadaním zapotrošených vecí na stole, kde je neporiadok; osem mesiacov otváraním spamu, dva roky snahou dovolať sa ľuďom, ktorí momentálne nie sú k dispozícii; päť rokov čakaním v radoch a tri roky na stretnutiach. (Ručím za to, že už teraz som pri jednotlivých veciach strávil viac času). A za rok strávi priemerný človek 1 700 hodín pozeraním televízie.

Boh sa akosi nezdá byť zviazaný harmonogramami, podľa ktorých žijeme my, pretože On žije vo večnosti. My žijeme vo fyzickom a dočasnom svete. Preto je pre nás ťažké porozumieť, ako môže Boh pracovať mimo našich harmonogramov. On má iný harmonogram než my. Kaz 3:11 hovorí: „Všetko krásne učinil vo svojom čase.“

Boh je nad časom. A keď sa zdá, že mešká, musíme si pamätať nasledovné: Boh nikdy nemešká. Vždy je dochvíľny. My môžeme stratiť pohľad na Boha, ale On z nás pohľad nikdy nestratí.

https://www.harvest.org

Boží dlhodobý cieľ - 27. september

„Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“

(R 8:29)

Ak by sme mali hovoriť o veciach, ktoré dopadli strašne zle, tu je príklad. V jeden deň bol Jozef na vrchole sveta, vybavoval veci pre svojho otca a nasledujúci bol doslova na dne. Predali ho midiánskemu obchodníkovi s otrokmi, a tak skončil v Egypte ako sluha v dome muža menom Pótifar.

Avšak vďaka Božej prozreteľnosti bol povýšený na pozíciu s veľkou autoritou a stal sa druhým najmocnejším mužom v Egypte. Mohol pomôcť svojmu otcovi a bratom a urobiť veľa dobrého.

Nakoniec, Jozef vďaka výhode, že videl celý obraz, bol schopný obzrieť sa a povedať svojim bratom: „Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré…“ (1M 50:20).

Vo svojom živote som videl mnoho vecí, ktorým som v danom čase nerozumel. Ako tak prešlo zopár rokov, jednako len som schopný obzrieť sa späť a vidieť, prečo Pán dovolil to, čo dovolil.

Nie všetko tak funguje. V živote budú veci, ktorými budeme musieť prejsť, zažijeme utrpenie, budeme čeliť ťažkostiam, na ktoré nebudeme mať pohodlnú odpoveď. Na niektoré otázky nikdy nedostaneme odpoveď. Budú isté veci, pri ktorých si dokonca ani na konci svojich životov nebudeme istí, prečo ich Boh dopustil.

Ale v ten posledný deň, keď sa pred Neho postavíme, budú všetky naše otázky zodpovedané. Všetky naše problémy budú vyriešené. Ako nám hovorí 1K 13:12: „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).“

Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ: premeniť nás na podobu Ježiša Krista.

https://www.harvest.org

Najbližší priateľ - 25. september

Niekedy nás Boh môže previesť osamelými obdobiami. Životnými obdobiami, kedy sa cítime úplne sami. Možno si v komunite či cirkvi nový. Nedokážeš si nájsť stáleho priateľa. Chce to čas.

Práve počas tohto obdobia musíme byť opatrní. Nemali by sme o sebe prezrádzať úplne všetko, pretože ľudí dostatočne nepoznáme. Okrem toho, že si priateľský, snažíš sa zasiahnuť ľudí evanjeliom, chodíš na biblické hodiny, možno zistíš, že Boh ťa nechá ísť nejakú chvíľu bez priateľa.

V mojom živote to urobil. Presťahovali sme sa a ja som bola izolovaná od mnohých blízkych priateľov. Prešla som obdobím, kedy som sa cítila od každého vzdialená. Bola som veľmi osamelá. Boh si to však v mojom živote použil. Posilnil puto s mojím manželom a rodinou, ktoré sa príliš oslabilo kvôli mojim blízkym priateľom.

Boh ich z môjho života na chvíľu odstránil. Teraz sa spätne môžem pozrieť na tie časy ako na obdobie posilňovania a pochopenia, že najbližší priateľ, akého by sme kedy mohli mať, je Ježiš.

Niekedy, keď sa cítime samy, si zabúdame uvedomiť, že je to veľmi prirodzený pocit. Boh nám chce dať priateľov. Spoločenstvo svätých a Kristovho tela sú toho súčasťou a sú tu pre nás.

Ak však nemáme dôverný a priateľský vzťah s Bohom, ktorý by sme mali mať, často to budeme hľadať v iných ľuďoch.

Môžeme prechádzať časmi a obdobiami bez blízkeho priateľa, ale ak nám radí Božie Slovo, potom dostávame radu z toho najlepšieho možného zdroja. Samotného Boha. Tam je všetko, čo potrebujeme.

https://www.harvest.org

Sila integrity - 23. september

„... aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.“

(F 1:10-11)

V starovekom Ríme bola kvalitná keramika pomerne tenká a krehká a často sa na nej po vypaľovaní objavili praskliny. Namiesto toho, aby kus prerobili, bezohľadné obchody zaplnili praskliny hustým tmavým voskom a potom ich predávali ako nové.

Takže ty by si si svoju kúpu zobral domov a náhodou ju nechal vonku. Na horúcom stredomorskom slnku by sa jej časti začali roztápať. Potom by si zobral tú keramiku naspäť k predavačovi a povedal by si: „Čo ste to urobili? Toto nie je dobrý výrobok. Chcem výrobok bez vosku.“

Toto mal Pavol na mysli, keď sa modlil za veriacich vo Filipách, aby boli „úprimní a bez prečinov.“ Úprimný sa niekedy prekladá ako „bez vosku“. Pavol teda vo svojej podstate vravel: „Napreduj vo svojom živote bez morálnych pokleskov.“ V 1K 10 napísal: „Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení“ (v. 32-33). Mohli by sme to preložiť aj nasledovne: „Nedávajte neveriacemu dôvod neveriť.“

Ježiš uchoval tieto tvrdé slová nie pre zápasiacich hriešnikov, ale pre pokryteckých veriacich, ktorí sa navonok javia inak, akí v skutočnosti naozaj sú.

Uistime sa teda, že nie sme ľuďmi, ktorí znevažujú meno Ježiša Krista. Každý z nás má nejakú oblasť vplyvu. Každý z nás má okolo seba skupinu ľudí, ktorí ho dôkladne pozorujú. Skúmajú každé naše slovo a dúfajú, že niečo pokašleme. Ak kráčaš s Bohom, ži zbožný život a rob to, čo On chce, aby si robil. Mnohých to bude privádzať do šialenstva. A malo by. To je sila dobrého svedectva.

https://www.harvest.org

Príležitosť k rastu - 20. september

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“

(Jk 1:12)

Už si niekedy zažil obdobie, keď si kráčal s Pánom, snažil si sa robiť všetko, čo by ťa v tvojej kresťanskej viere povzbudilo, a z ničoho nič ťa zachvátilo silné pokušenie? Presnejšie povedané, deje sa to v najhorších možných časoch, ako napríklad keď sa modlíš alebo si v kostole. Zamýšľaš sa nad tým, prečo sa to deje práve tebe.

Bez akýchkoľvek pochybností, nikto z nás sa neteší z pokušenia, no sú isté hodnotné lekcie, ktoré sa môžeme naučiť v časoch, ktoré Boh v našich životoch dopustí.

Niekto povedal, že kresťania sú dosť podobní čajovým vrecúškam; nevieš, čo v nich je, pokiaľ ich nevložíš do horúcej vody. Niekedy si myslíme, že sa nám duchovne celkom darí. A v tom nás Boh vloží do horúcej vody. Nechá nás v našich životoch prejsť skúškami a pokušeniami. Pomáha nám to v duchovnom posilnení.

Jakub napísal: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“ (Jk 1:2). Nehovoril, že by sme nevyhnutne mali zažívať skrz-naskrz zachvacujúcu emóciu radosti či šťastia v našom ťažkom období. Ani nepožadoval, aby sa jeho čitatelia tešili zo životných skúšok. Jakub nehovoril, že skúšky predstavujú radosť. Nepredstavujú. V skutočnosti List Židom 12:11 hovorí: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou;…“

Jakub hovoril: „Považuj to za radosť. Zámerne si vyber zažívať vo svojich problémoch radosť.“ Prečo? Skúšky v tvojom živote totiž niečo dosahujú. Momentálne to môže bolieť, ale to, čo príde ako výsledok, bude oveľa lepšie. Budeš sa vedieť obzrieť späť a prehlásiť: „Nebolo to ľahké, ale stálo to za to.“

V kresťanskom živote Boh dopustí skúšky. Považuj to za radosť a teš sa.

https://www.harvest.org