Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (90)

nedeľa, 29 marec 2020 03:00

Boh je láska! - 29. marec

Napísal(a)

„Miloval som ťa večnou láskou…“ (Jer 31:3)

Ako čítam Bibliu, vidím, že láska je hlavnou a dominantnou Božou vlastnosťou. Prisľúbenia Božej lásky a odpustenia sú tak skutočné, tak isté, tak pozitívne, ako ich len ľudské slová dokážu vypovedať. Avšak úplná krása oceánu sa nedá pochopiť, pokiaľ ju človek neuzrie. Rovnako je to s Bohom. Pokiaľ skutočne nezažiješ Božiu lásku, pokiaľ nie si jej držiteľom, nikto ti jej divy nedokáže opísať.

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nemenná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by to nebolo z Božej lásky, nikto z nás by nikdy nemal šancu v budúcom živote. Ale Boh je láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Modlitba dňa

Keďže sa poznám, Pane, vedomie Tvojej lásky a odpustenia ma nikdy neprestane udivovať. V tomto vedomí mi pomôž ostatným hovoriť, že táto láska patrí aj im, ak k nej načiahnu svoju ruku.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 28 marec 2020 02:00

Duchovný boj - 28. marec

Napísal(a)

„Nech pokoj Boží rozhoduje vo vašich srdciach…“ (Kol 3:15)

Keď sa dôkladne pozrieme na problémy, ktorým v dnešnom svete čelíme, zistíme, že každý z nich predstavuje vnútorný problém a problém temnej stránky ľudského ducha. Z tisícov listov, ktoré dostávame, je zrejmé, že veľká časť populácie čelí hlbokým osobným problémom. Líšia sa od človeka k človeku, ale existujú a všetky sú vnútornými problémami.

Áno, sme ľudia, ktorí si podrobili vesmír, no hrozí nám, že prehráme boj ducha. Je tu však riešenie − milióny ho už dosiahli −, a to riešenie je v Ježišovi Kristovi. On vyhlásil: „Svoj pokoj“ − svoju voľnosť, svoju slobodu − „vám dávam“ (J 14:27).

Ak dnes otočíme reflektor pravdy na temnú stránku ľudského ducha a necháme Ježiša Krista, aby vládol v našich životoch, svitne nám nový deň. Odovzdaj svoje vnútro Jemu.

Modlitba dňa

Ako často som hlboko vo svojom vnútri zranený, Pane, ale vedomie Tvojej lásky a súcitu mi prináša nádej a pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 26 marec 2020 02:00

Pravá láska - 26. marec

Napísal(a)

„… spojením v láske…“ (Kol 2:2)

Tisíce mladých párov žijú v manželstve bez lásky, pretože im nikdy nikto nepovedal, čo je pravá láska. Som presvedčený, že potrebujeme čítať 13. kapitolu Prvého listu Korintským, v ktorej nám apoštol Pavol podáva definíciu lásky. Vraví: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.  Láska nikdy neprestane.“ Ak by dnes ľudia poznali tento druh lásky, miera rozvodovosti by rapídne klesla.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ak máme nesebecky milovať, potrebujeme vo svojich srdciach Tvoju lásku a odpustenie.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 24 marec 2020 02:00

Pravé farby - 24. marec

Napísal(a)

„Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka…“ (Job 34:21)

Existuje starý príbeh, ktorý hovorí o prasati… Farmár priviedol prasa do domu. Okúpal ho, vyleštil mu kopytá, navoňal Chanelom č. 5, okolo krku mu uviazal stuhu a usadil ho do obývačky. Prasa vyzeralo v poriadku. Na pár minút si z neho urobil pekné priateľské domáce zvieratko. Avšak len čo sa otvorili dvere, prasa opustilo obývačku a skočilo do prvého blata, ktoré našlo. Prečo? Pretože vo svojej podstate to bolo stále prasa. Jeho prirodzenosť sa nezmenila. Zmenil sa jeho zovňajšok, no vo vnútri…

Môžeš zobrať človeka − vyobliekať ho, postaviť do prvého radu v kostole a vzbudiť dojem, že vyzerá ako svätý. Nakrátko môže oklamať aj svojich najlepších priateľov, ale potom ho daj do jeho kancelárie alebo klubu v sobotu večer a znova uvidíš, ako sa prejaví jeho skutočná podstata. Prečo sa takto správa? Pretože jeho podstata sa nezmenila. Nebol znovuzrodený.

Modlitba dňa

Všemocný Bože, sú časy, keď znehodnocujem svoje kresťanské kráčanie a opäť skĺzavam do blata. Očisti a posilni ma, pre Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 21 marec 2020 02:00

Chlieb života - 21. marec

Napísal(a)

„Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba…“ (J 6:51)

V Evanjeliu podľa Jána 6:48 čítame, že Ježiš vyhlásil: „Ja som chlieb života.“ Ježiš práve nasýtil 5 000 ľudí piatimi chlebami a dvoma rybami. Všetci boli nadšení a unesení veľkým zázrakom, ktorý sa odohral, ale Ježiš hovoril o niečom dôležitejšom než ľudské potreby. Chlieb je v Písme symbolom duchovného života.

Človek má vrodený hlad po Bohu. Neuspokojí sa s ničím, čo je menej ako Boh. Jedine Boh môže nahradiť chlieb, ktorý uspokojuje vnútornú túžbu tvojej duše a hlad tvojho srdca. Biblia hovorí, že On je Chlebom života.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ďakujem Ti za naplnenie túžob hlboko v mojom srdci. Tvoja prítomnosť napĺňa potreby mojej duše, a ja plesám.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 19 marec 2020 02:00

Vylieč stratu odvahy - 19. marec

Napísal(a)

„Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“ (Ž 27:14)

Strata odvahy nie je nič nové. Mnoho veľkých biblických postáv v istom momente stratilo odvahu. Mojžiš na Sinajskej púšti; Eliáš, keď počul, že Jezábel ho hľadá, aby ho zabila; a Dávid, keď sa proti nemu vzbúril jeho syn Absolón. Strata odvahy je stará ako svet.

Mnohokrát má strata odvahy svoj dôvod. Často prichádza, keď sa niečo neudeje tak, ako sme chceli, keď sa veci vyvinú inak. Strata odvahy je protipólom viery. Satan si to používa ako nástroj, aby maril Božie dielo v tvojom živote. Strata odvahy zaslepuje náš zrak voči Božej milosti a spôsobuje, že si všímame len nepriaznivé okolnosti.

Nikdy som nestretol niekoho, kto každodenne trávil čas v modlitbe a štúdiu Božieho Slova, bol silný vo viere a stratil by niekedy odvahu na veľmi dlhý čas.

Modlitba dňa

Pane, keď nemám odvahu, odstráň slepotu mojej váhavej viery. Si so mnou vždy. Odpusť môjmu nevďačnému srdcu.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 17 marec 2020 02:00

Predsudok je slabosť - 17. marec

Napísal(a)

„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Mt 7:1)

Slovo predsudok znamená „predčasné súdenie“ alebo „odhadovať iných bez poznania faktov“. Predsudok je známkou slabosti, nie sily. Predsudok meriame ako vypočítanú vzdialenosť medzi našimi vlastnými neobjektívnymi názormi a reálnou pravdou. Ak by sme pred Bohom boli všetci dokonale úprimní, predsudky by neexistovali.

Modlitba dňa

Každého z nás miluješ láskou, ktorá preráža všetky bariéry predsudkov, Otče. Odpusť mi, keď súdim iných. Očisti moje srdce, aby si si ma mohol použiť k priťahovaniu ľudí do zväzku Kristovej zjednocujúcej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 14 marec 2020 02:00

Kde je nebo? - 14. marec

Napísal(a)

„Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo…“ (L 22:29)

Mnoho ľudí zaujímala otázka: „Kde je nebo?“ Písmo nám nevraví, kde je. Niektorí študenti sa snažili poskladať nejaké časti Biblie a vyhlásiť, že nebo je na severe. Citujú žalm 48:2: „celej zeme rozkošou… … severný to výbežok…“ Magnetická strelka ukazuje na sever. Možno je Nový Jeruzalem na severe. Nevieme to. Avšak bez ohľadu na to, kde nebo je, bude tam, kde je Kristus.

Mnoho ľudí sa pýta: „Veríš tomu, že nebo je ozajstné miesto?“ Áno! Ježiš povedal: „Idem vám pripraviť miesto.“ Biblia učí, že Enoch a Eliáš vystúpili v ozajstnom tele na ozajstné miesto, ktoré je práve tak reálne ako Los Angeles, Londýn či Alžír! Biblia rovnako učí, že nebo bude miesto krásy. V Biblii je opísané ako „Boží príbytok“ − „mesto“ −  „lepšie miesto“ −  „dedičstvo“ − „sláva“.

Biblia rovnako naznačuje, že nebo bude miesto veľkého porozumenia a vedomostí o veciach, ktoré sme sa tu dole nikdy nenaučili.

Modlitba dňa

Živý Pane Ježiši, vedomosť o tom, že Ty si mi pripravil v nebi miesto, prináša mojej duši útechu a potešenie.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 12 marec 2020 02:00

Všetci zhrešili - 12. marec

Napísal(a)

„Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.“ (R 3:28)

Mnoho ľudí sa stále drží predstavy, že človek je prirodzene dobrý. Túto myšlienku nemáme od Grékov. Aristoteles vyhlásil: „V ľuďoch nie je žiadne dobro.“ Nemáme ju ani zo židovského náboženstva. Jeremiáš povedal: „Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je − kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9)

Nepochádza ani z kresťanského učenia. Apoštol Pavol napísal: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3:23) Myslím si, že túto ilúziu máme od filozofov a psychológov 19. a raného 20. storočia, ktorí učili falošnú doktrínu, že človek je bezradná obeť svojho prostredia.

Biblia učí, že človek prirodzene nie je dobrý. Každá ľudská skúsenosť to potvrdzuje. Človek je prirodzene vzdorovitý. Prvá historická vzbura sa uskutočnila v záhrade Eden, kde bolo dokonalé prostredie bez dedičného hriechu, na ktorý by sme to mohli zvaliť.

Modlitba dňa

Zakaždým ma posadne zdanie, že moje skutky sú vznešené. Dovoľ mi pamätať si vznešenosť Tvojho dokonalého života.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 10 marec 2020 02:00

Potreba Boha - 10. marec

Napísal(a)

„… A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kol 1:27)

Odveká otázka: „Dokáže sa človek zachrániť sám, alebo potrebuje Boha?“ stále zúri po celom svete. Pokiaľ bude svet fungovať, ľudia si budú stavať babylonské veže, vytvárať idoly a vymýšľať vlastné ideológie. V súčasnosti, ako aj v každom historickom období, si ľudia myslia, že to zvládnu bez Boha.

Môžu to zvládnuť ekonomicky; intelektuálne; môžu si vystačiť sociálne.  Avšak hlboko pod povrchom racionálneho človeka sa nachádza vákuum − prázdne miesto, ktoré dokáže naplniť len Ježiš Kristus. Najudivujúcejším historickým faktom je, že veľký a všemocný Boh nebies môže žiť v tvojom srdci. Bez ohľadu na to, kto si.

Modlitba dňa

Ty napĺňaš prázdnotu a túžbu mojej duše. Potrebujem prítomnosť Tvojho Ducha, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association