Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

štvrtok, 20 august 2020 02:00

Kráčať do neba - 20. august

Napísal(a)

Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Židom 11:5 (ekum. preklad)

Môžeš žiť tak, aby si potešil seba, z čoho sa budeš cítiť pod psa. Môžeš žiť tak, aby si sa páčil iným, čo bude veľmi frustrujúce, pretože nemôžeš vždy vyhovieť všetkým. Alebo môžeš žiť tak, aby si robil radosť Bohu.

Tak žil Enoch. Žil tak, že sa páčil Bohu. Židom 11 nám hovorí, že „dostal svedectvo, že sa páči Bohu“ (ekum. preklad). To je úžasné svedectvo.

Ježiš povedal: „ja vždy to činím, čo je milé [Otcovi]“ (J 8:29). Kiež by sa to dalo povedať o tebe aj o mne – že žijeme tak, že sa páčime Bohu.

Biblia nám tiež hovorí, že: „Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal“ (1M 5:24). Enoch nezomrel, išiel do neba – niečo ako sólové vytrhnutie. Enoch chodil s Bohom na zemi, preto ho Pán prijal v nebi.

Som presvedčený, že žijeme v posledných časoch. Verím, že Ježiš Kristus sa môže vrátiť každú chvíľu. Z toho, čo som sa dozvedel pri štúdiu biblických proroctiev, som presvedčený, že ďalšia udalosť v kalendári proroctiev je to, čo nazývame vytrhnutie cirkvi, keď budú v okamihu všetci skutoční Ježišovi nasledovníci vyzdvihnutí zo zeme, aby sa stretli s Pánom, v mihu sekundy.

Ale ak Pán počas nášho života nepríde, potom zomrieme. Biblia hovorí: „ľuďom je uložené raz umrieť a potom príde súd“  (Žid 9:27). Nedá sa predtým uniknúť. Ak chodíš s Bohom a príde smrť, neobávaš sa jej, pretože vieš, že keď zomrieš, pôjdeš do neba. Vo chvíli, keď na zemi poslednýkrát vydýchneš, znovu sa nadýchneš v nebi. To je nádej kresťanov.

https://www.harvest.org

utorok, 18 august 2020 02:00

Nádej pre oneskorencov - 18. august

Napísal(a)

Keď mal Enoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte tristo rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a dcéry. – 1. Mojžišova 5:21-22

Biblia nám vraví, že Enoch začal chodiť s Bohom, keď mal 65 rokov. Zdá sa, že narodenie jeho syna Metúšelacha prinieslo Enochovo obrátenie. Meno Metúšelach znamená: „Keď on zomrie, bude to poslané.“ Keďže Enoch chodil s Bohom, vyjavil mu, že keď jeho syn zomrie, príde súd.

A ako dlho žil Metúšelach? Žil 969 rokov. To nám hovorí, že Boh vôbec nemá záľubu v zosielaní súdu. Niekedy uvažujeme, prečo sa Boh ešte nevrátil, aby priniesol spravodlivosť na túto planétu. Prečo po nás ešte neprišiel? Tu je odpoveď: „V posledných dňoch prídu posmievači, budú zosmiešňovať pravdu a nasledovať svoje žiadosti. Budú hovoriť: „Čo sa stalo s prísľubom, že sa Ježiš vráti? Od čias spred našich predkov všetko zostalo rovnaké, od stvorenia sveta.““ (2.Pt 3:3-4, preklad z angl. originálu)

Ale potom nám Boh odpovedá: „U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (verše 8-9, Botekov preklad) Boh vyčkáva.

Mimochodom, Boh vždy dodrží svoje termíny. Nikdy nemešká. Vždy sa ukáže načas a stanovil čas, keď sa vráti na túto zem. Čaká, kým do Jeho kráľovstva nevojde viac ľudí.

Enoch chodil s Bohom v jednom z najtmavších období ľudskej histórie. A ak Enoch dokázal žiť zbožný život v takej dobe, potom môžeme zbožne žiť aj my.

https://www.harvest.org

sobota, 15 august 2020 02:00

Stretnutie s Bohom - 15. august

Napísal(a)

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? – 1.Mojžišova 3:9

Jeden priateľ hovorieva: „Zo skôr je načas. Z načas je neskoro. Neskoro nie je nikdy prijateľné.“ Niekedy, keď máme Cathe a ja ísť spolu s ním a jeho manželkou na večeru, poviem: „Nechcem prísť neskoro. Neznášam, keď vojdem a oni už sedia. Poďme skôr.“ No aj tak, oni tam už sú. Prišli pred hodinou? Neviem. Ale sú neuveriteľne presní.

Jedna vec je prísť neskoro na stretnutie s priateľom, no niečo iné je prísť neskoro na schôdzku s Bohom. Biblia hovorí: „Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli?“ (Am 3:3). Boh má s tebou dohodnuté stretnutie. Možno ho nevidíš v kalendári, ale je dohodnuté – každý deň. Potrebuješ si urobiť čas pre Pána.

Adam mával schôdzku s Bohom každý deň v záhrade Eden. Pán sa objavil, keď slnko zapadalo, a prechádzal sa so svojím priateľom Adamom. Neviem, či mal Boh ľudskú podobu alebo počuteľne hovoril. Ale aký úžasný čas to musel byť!

Jedného dňa, keď Boh prišiel, Adam na stretnutie meškal, pretože zhrešil. Takže Boh povedal: „Kde si?“

Uvažujem, či to občas nehovorí aj niektorým z nás. Kde si? Prečo si sa mi neozveš? Prečo nečítaš moje slovo? Prečo sa neukážeš v kostole s mojím ľudom, aby si ma oslavoval? Prečo sa nemodlíš? Čo sa deje? Kde si?

Na toto by sme si mali urobiť čas. Povieš: „Greg, som taký zaneprázdnený. Mám prácu.“ Na to, čo je dôležité, si čas urobíme. Nevynechávaj schôdzky s Bohom.

https://www.harvest.org

 

štvrtok, 13 august 2020 02:00

Vykročiť vo viere - 13. august

Napísal(a)

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. – Židom 11:1

Objavil som tajomstvo úspešného kresťanského života. Si pripravený? Je to žiť a kráčať každý deň vo viere. Dôsledne. Neupúšťať od toho. Ako napísal filozof Friedrich Nietzsche: „Nevyhnutné „na nebi i na zemi“ je ... aby poslušnosť  bola dlhodobá a jedným smerom.“

Židom 11:1 definuje vieru ako „podstatu toho, v čo dúfame, dôkaz skutočností, ktoré nevidíme“ (Botekov preklad). Alebo, ako uvádza anglický preklad The New Living Translation: „Viera ukazuje realitu toho, v čo dúfame; je dôkazom toho, čo nedokážeme vidieť“.

J. A. Oswald Sanders povedal, že „viera umožňuje veriacej duši správať sa k budúcemu ako ku súčasnému a ku neviditeľnému ako k tomu, čo vidí.“ Viera vidí, čo by mohlo byť. Viera koná. Viera je aktívna. Viera riskuje. Viera opúšťa svoju komfortnú zónu, aby vykonala veci pre Pána. A viera, ktorá sa neprejavuje skutkami, je viera, ktorá nefunguje.

Ak urobíme krok viery, Boh bude konať. Ale ak ho neurobíme, potom sa toho naozaj veľa neudeje. Boh koná cez ľudí, ktorí používajú vieru.

Viera nie sú len preteky v behu, je to aj kráčanie po ceste. Rimanom 13:13 hovorí: „Keďže patríme ku dňu, musíme žiť mravne pred všetkými, ktorí sa dívajú. Nepodieľajte sa na temnote divokých osláv, opitosti, sexuálnej promiskuity, nemorálnosti či sporov a závisti“ (preklad z angl. originálu). Boh vraví: „Si kresťan. Správaj sa ako kresťan.“

Židom 10:38 hovorí: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Musíme žiť z viery. Pocity prídu a odídu. Nemôžeme spájať kresťanský život s tým, ako sa v danom momente cítime. Musíme sa naučiť kráčať vo viere.

https://www.harvest.org

utorok, 11 august 2020 02:00

Viac než si dokážeme predstaviť - 11. august

Napísal(a)

„Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás.“ (Ef 3:20)

Pred mnohými rokmi, keď som bol mladý, som sa zamiloval do jedného dievčaťa a myslel som si, že ona je tá, ktorú si mám zobrať za ženu. Nikdy som ju o ruku nepožiadal. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že hoci bola ku mne veľmi milá, nechcela so mnou nič mať.

Myslel som si: „Ona je tá pravá. Prečo o tom však nevie?“ Bolo to preto, lebo ona nebola tá pravá. Potom som stretol svoju ženu Cathe, ktorá pre mňa bola tá pravá a teraz sme spolu už 44 rokov.

Prednedávnom sme s Cathe na to dievča natrafili. Pozrel som sa na ňu a vzápätí na svoju ženu, ktorá je veľmi pekná a pomyslel som si: „Vďaka, Pane.“ Nehovorím to, aby som vyznel nevľúdne, ale jednoducho preto, aby som potvrdil, že Božie plány sú lepšie než naše.

Nie je zlé modliť sa za veci, ktoré v živote potrebujeme. Potrebujeme však pochopiť, že Božie plány pre nás sú lepšie než naše. Jeho plán je lepší než tvoj. Žalm 84:12 učí: „… Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony.“ Ak je to dobré, Boh ti to dá. Ak to dobré nie je, potom ti to Boh nedá.

Stredobodom záujmu našej modlitby by mal byť Boh, nie my. Nemala by byť upriamená na to, čo chceme my, ale čo chce Boh. Naozaj dokonalá modlitba je tá, keď sa naša vôľa dostane do súladu s Božou vôľou, a potom sa podľa toho modlíme.

Sú obdobia, keď sa za veci modlíme horlivo a veríme, že sú Božou vôľou, no Boh na ne odpovedá nie. Znepokojuje nás to. Neskôr v živote vyhlasujeme: „Vďaka, Pane, že si mi nedal to, za čo som sa modlil.“  Božia vôľa je lepšia než naša vlastná.

https://www.harvest.org

pondelok, 31 august 2020 02:00

Poznáš Boha? - 31. august

Napísal(a)

„Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje,“ (J 10:14)

Pokiaľ s Bohom neprežijeme osobnú skúsenosť, nemôžeme Ho skutočne poznať. Väčšina z nás vie niečo o Bohu, ale poznanie Boha je niečo úplne iné. O Bohu sa učíme prostredníctvom cirkvi, nedeľnej školy, mládežníckych aktivít, zhromaždení. Žiaľ, mnoho ľudí vo svojom hľadaní Boha zastane v tomto bode. Jedna vec je však byť s niekým zoznámený, no úplne iná je poznať ho osobne.

Modlitba dňa

Pane, Ty si naozaj dobrý Pastier, ktorý ma vedie každý deň. Pomôž mi milovať a poznať Ťa hlbšie, aby takto mohli aj ďalší prísť ku Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 28 august 2020 02:00

Odkiaľ pochádza tvoja nádej? - 28. august

Napísal(a)

„A teraz, čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.“ (Ž 39:8)

More udieralo na skaly veľkými, mohutnými vlnami. Blesky osvecovali oblohu, hromy burácali, fúkal silný vietor. Malý vtáčik však tuho spal uprostred trhliny v skalách s hlavou schovanou pohodlne pod svojim krídlom. Toto je pokoj − vedieť spať v búrke! V Kristovi môžeme žiť uvoľnení a v pokoji napriek nástrahám,  zmätku a spletitosti života. I keď zúri búrka, naše srdcia môžu byť  pokojné. Napriek okolnostiam nakoniec nachádzame pokoj.

Modlitba dňa

Ďakujem, drahý Pane, za nádej, ktorú mám v tvojej pretrvávajúcej láske, ktorá ma obklopuje.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 26 august 2020 02:00

Boh nikdy nerobí chyby - 26. august

Napísal(a)

„…Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ (2K 12:9)

Boh je nám obzvlášť blízky, keď ležíme chorí v posteli. On urobí naše lôžko pohodlné a oživí ho svojou prítomnosťou a nežnou starostlivosťou. Urobí ho príjemné a utiera nám naše slzy. V takomto čase nám preukazuje mimoriadnu starostlivosť a prejavuje Jeho veľkú lásku k nám. Ktosi raz povedal: „Povedz mi, prečo záhradník svoje ruže upravuje a ostriháva, pričom niekedy odreže zdravé konáre a ja ti poviem, prečo Boží ľudia zažívajú utrpenie.“ Božia ruka sa nikdy nepošmykne. On nerobí chyby. Každý Jeho pohyb je pre naše dobro. Niekedy nás musí zdeformovať, aby zničil náš vlastný obraz, ktorý o sebe máme. Tento krokje potrebný k tomu, aby sme boli ochotní podrobiť sa Mu.

Modlitba dňa

Drahý Pane, keď prichádzajú časy súženia, pomôž mi v nich tešiť sa na Tvoju slávu.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 24 august 2020 02:00

Večnosť - 24. august

Napísal(a)

„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ (R 8:18)

Biblia nikde neučí, že kresťania majú byť ušetrení súžení a prírodných katastrof, ktoré prichádzajú na svet. Učí nás však, že kresťania môžu čeliť súženiam, krízam, kalamitám a osobnému utrpeniu s nadprirodzenou silou, ktorá nie je dostupná ľuďom bez Krista. Raní kresťania dokázali vo svojich srdciach uprostred skúšok, problémov a súženia zažívať radosť. Nepovažovali utrpenie pre Krista ako bremeno či nešťastie, ale ako nesmiernu poctu, ako dôkaz, že Kristus ich považoval za hodných svedčiť o Ňom cez utrpenie. Nikdy nezabudli čo pre ich spásu vykonal samotný Kristus a trpieť pre Jeho meno považovali skôr za dar než kríž. Kresťania sa môžu v utrpeniach radovať, pretože ich cieľom sú večné hodnoty. Keď zažívajú nátlak, pozerajú sa cez svoju súčasnú situáciu na nebeskú slávu. Myšlienka na budúci život s jeho výsadami a radosťou pomáha vidieť momentálne súženie ako pominuteľné a uľahčí ním prejsť.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi vidieť za utrpenie a súženie našej doby a pozerať sa na dedičstvo, ktoré je nám v nebi pripravené.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 21 august 2020 02:00

Nemenný Boh - 21. august

Napísal(a)

„Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky.“

(Ž 90:2)

Zamysleli ste sa niekedy nad kolapsom času, prípadne časom ako takým? Od dní Pána Ježiša Krista až po približne rok 1830 človek nedokázal cestovať rýchlejšie než kôň. V roku 1960 sa človek dostal do vesmíru a cestoval rýchlosťou 28 000 km/h. Ako ďaleko sme sa dostali za tak krátky čas! Niekedy keď čítam noviny, sa mi však zdá, že sa snažíme kontrolovať vesmírnu dobu morálkou a duchovným vybavením konského záprahu. Pozrite sa, technológia samotná nemá žiadnu morálku. Ale bez morálnych obmedzení sa človek zničí vojensky, devastáciou životného prostredia alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Iba Boh dokáže dať človeku morálne obmedzenia a duchovnú silu. Zatiaľčo sa náš svet trasie a rozpadá, potrebujeme si uvedomiť, že jedno sa nikdy nezmení. Náš Boh je rovnaký dnes ako bol aj pred desiatimi miliónmi rokov a bude rovnaký aj o desať miliónov rokov. My sme ako lúčne kobylky. Zjavíme sa a trochu si na zemi poskáčeme a zmizneme.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, poznanie toho, že si nemenný mi dáva v desivo meniacom sa svete pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association