Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (184)

nedeľa, 28 jún 2020 02:00

Čo je modloslužobníctvo? - 28. jún

Napísal(a)

„kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10:33)

Čo je modloslužobníctvo? Je to čokoľvek, čo sa stavia medzi nás a Boha. Józue svojmu ľudu povedal, že ich národ bude zničený, ak budú pokračovať v modloslužbe a ich duše budú naveky zatratené. Vyzval ich: „…vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť,  či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate.  Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ A čo my? Sme na tom ako Józue? Podporíme ho, i keď nevieme, čo nás to bude stáť? Vyzývam dnes všetkých – rozhodnite sa komu budete slúžiť. Naša rodina za nás rozhodnúť nemôže. Nemôžu tak spraviť ani naši priatelia. Boh je veľký Boh, ale dokonca ani On nemôže urobiť rozhodnutie za nás. Môže nám pomôcť, ale rozhodnutie je na nás. Musíme sa rozhodnúť sami.

Modlitba dňa

Pane Ježiši Kriste, odstráň z môjho života modly, aby som mohol úplne a celý slúžiť Tebe, môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 26 jún 2020 02:00

Nezlomná láska - 26. jún

Napísal(a)

„Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba…“ (Botekov preklad) (Ž 36:6)

Mladí ľudia hovoria radi a veľa o láske. Väčšina piesní je o láske… „Vrcholom životného šťastia,“ napísal veľmi dávno Victor Hugo, „je presvedčenie, že sme milovaní.“ „Láska je prvoradou podmienkou duševného zdravia,“ vyhlásil Sigmund Freud. Biblia učí, že „Boh je láska“ a že Boh nás miluje. Uvedomiť si tento fakt, je to najdôležitejšie. Na ničom inom tak nezáleží ako na tomto. Boh nás miluje a má pre život každého úžasný plán. Kto iný by mohol tak dobre naplánovať a viesť náš život?

Modlitba dňa

Vo vedomí, že som Tebou milovaný všemohúci Bože, ti moje srdce dôveruje, že ma povedieš.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 24 jún 2020 02:00

Slovo sa stalo telom - 24. jún

Napísal(a)

„A to Slovo stalo sa telom… (bolo) plné milosti a pravdy.“ (J 1:14)

Na obale Biblií býva napísané: „Svätá Biblia.“ Viete, prečo je Biblia svätá? Prečo by sa mala volať svätá, keď v nej nachádzame tak veľa žiadostivosti, nenávisti, chamtivosti a vojen? Je to preto, lebo Biblia nám hovorí pravdu. Hovorí pravdu o Bohu, o človeku a o diablovi. Biblia učí, že zamieňame Božiu pravdu za diablovu lož napríklad o sexe, drogách, alkohole a náboženskom pokrytectve. Ježiš Kristus je základná a konečná pravda. Navyše, On hovoril pravdivo. Ježiš prehlásil, že On sám je pravda a že pravda nás vyslobodí.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za pravdu, ktorú si mi dal skrze svojho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 22 jún 2020 02:00

Trón milosti - 22. jún

Napísal(a)

„Pristupujme s dôverou ku trónu milosti…“ (Žid 4:16)

Modlitba je jednoducho vzájomný rozhovor medzi nami a Bohom. Tisíce ľudí sa modlia len vtedy,  keď sú vo veľkom strese, v nebezpečenstve, premožení neistotou. Bol som sa v lietadle, ktorému  sa pokazil motor - a ľudia sa vtedy začali modliť. Rozprával som sa s vojakmi, ktorí mi prezradili, že sa prvý raz modlili, keď sa ocitli uprostred boja. Zdá sa, že človek má v sebe inštinkt modliť sa v čase problémov. Vieme, že vo vypätých chvíľach „nie je nikto ateistom,“ avšak kresťanstvo, ktoré nemá dosah na každodenný život, nikdy nezmení svet. Modlime sa, využívajme silu modlitby. V modlitbe sme silnejší ako pod ochranou najsilnejších zbraní. Národ je mocnejší keď sa spojí v úprimnej modlitbe ako keď investuje do zbrojenia. Odpovede na všetky naše problémy môžeme dosiahnuť kontaktom so všemohúcim Bohom.

Modlitba dňa

Môj čas strávený s Tebou v modlitbe, drahý Pane, je hlavnou udalosťou môjho dňa. Poznanie, že Ty čakáš na toto stretnutie ma pokoruje. A predsa vravíš, že môžem prichádzať v odvahe a s dôverou − práve teraz to robím vo vedomí, že ma počuješ.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 21 jún 2020 02:00

Prejav viery - 21. jún

Napísal(a)

„… máme dôveru v Boha“ (1J 3:21)

Biblia učí, že viera sa prejavuje troma spôsobmi. V doktríne – teda v tom, čomu veríš. V uctievaní − tvojom spojení s Bohom a spoločenstvom kresťanov. A prejavuje sa aj v morálke − v spôsobe, akým žiješ a ako sa správaš. Biblia tiež učí, že viera nekončí pri vďačnosti Kristovi za spasenie. Viera pokračuje, rozvíja sa a rastie. Na začiatku môže byť slabá, ale postupne sa rozvíja a stáva sa silnejšou čítaním Biblie, modlitbou, zapojením sa do zboru. Takto môžeme stále viac vnímať vo svojom živote Božiu vernosť. Stále viac sa potom učíme spoliehať na Krista v každej potrebe, okolnosti a skúške.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo učí ako veľmi túžiš, aby som sa spoliehal na Tvoju lásku a silu. Chválim Tvoje meno, môj Pán a Spasiteľ.

 

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 19 jún 2020 02:00

Spoľahnúť sa na milosť - 19. jún

Napísal(a)

„Ale z milosti Božej som, čo som…“ (1K 15:10)

Potrebujeme si uvedomiť jednu zo základných právd: Na tento sveta sme nič nepriniesli a ani si z neho nič neodnesieme, po slovensky niekedy zvykneme povedať: „Nahí sme na svet prišli, nahí z neho odchádzame“. Prečo si ľudia myslia, že ľudské kritériá na to, čo je úspech, sú rovnaké ako Božie? Niektorí píšu knihy, iní sú schopní manažéri, ďalší dokážu nadchnúť pre svoje zámery iných, máme talentovaných umelcov. Medzi nami sú ľudia bohatí, populárni, slávni. Kde by však všetci boli bez Božích darov, akými sú napríklad múdrosť, kreativita, predstavivosť, fyzické zdravie a sila? Rodíme sa i umierame nemohúci. Uvedomujeme si, že rovnako nemohúci by sme boli v našom živote bez Božej nekonečnej milosti a lásky?

Boli sme stvorení z ničoho; a ak sme niečím, je to preto, lebo Boh je všetko. Pokiaľ by sa On od nás na krátky okamih stiahol, ak by len na moment zadržal náš dych, naša  existencia by sa scvrkla do ničoty a naše duše by sa zmietali v nekonečnej prázdnote. Ľudia chudobní duchom sú si vedomí svojej hriešnosti a tiež toho, že sú Božím stvorením. Čo je však viac, sú pripravení vyznať svoje hriechy a zrieknuť sa ich.

Modlitba dňa

Všetko čo mám a čo som, Pane Bože, mi dali Tvoje všemohúce ruky. Odpusť mi, keď sa chválim svojimi úspechmi, pretože bez Tvojej milosti a lásky nie som ničím.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 17 jún 2020 02:00

Tisíc úzkostí - 17. jún

Napísal(a)

„Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.“ (Ž 34:4)

Človek bol odnepamäti sužovaný starosťami a náročné požiadavky moderného života tento problém len zhoršujú. Ježiš zanechal ľudstvu neustále platný odkaz: „Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň...ale hľadajte najprv  kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33-34) Mnohí z vás sú plní strachu a úzkostí. Prineste to všetko vo viere pred Ježiša Krista. On poskytne vašej duši a mysli pokoj.

Modlitba dňa

Vedomie toho, že ma počuješ, keď sa s tebou rozprávam, Pane, mi prináša pokoj uprostred akejkoľvek búrky.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 15 jún 2020 02:00

Žiaden dôvod na zhon - 15. jún

Napísal(a)

„Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony…“ (Jk 1:4)

Dnešná doba je plná napätia, neuróz a netrpezlivosti. Ponáhľame sa, aj keď na to nemáme žiaden dôvod – jednoducho len preto, aby sme sa ponáhľali. Tento zhon produkuje viac problémov. Zhoršuje sa morálka, ktorú uznávali predchádzajúce generácie. Cítime napätie a sme podráždení. Netrpezlivosť stojí za rozvrátenými rodinami a v medzinárodnom meradle vytvára podmienky pre viac svetových konfliktov.

Modlitba dňa

Ako si pripomínam Tvoju trpezlivosť so mnou, nech je moje srdce uprostred zhonu pokojné.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 12 jún 2020 02:00

Čo je to láska? - 12. jún

Napísal(a)

„Usilujte sa o lásku…“ (1K 14:1)

Čo je to láska? Ako si môžeme byť istí, že niekoho milujeme? Zamyslite sa nad niektorými aspektami, ktoré sú láske vlastné: Je Vaša láska trpezlivá? Ohľaduplná? Dokáže čakať na fyzické naplnenie v manželstve? Zrelí ľudia vravia, že trpezlivosť pravej lásky je nevyčerpateľná. Pravá láska sa nepresadzuje na úkor iných, neuplatňuje si svoje práva, nepožaduje výhody. Vždy najprv myslí na iných. Biblia to vysvetľuje slovami - nie je sebecká. Pravá láska nikdy o milovanom človeku nezmýšľa zle. Nikdy nie je podozrievavá, ale podporuje a inšpiruje. Pravá láska všetko znesie. Nič ju neoslabí, nič nemôže zničiť. Je skalou, kotvou a základom budúcnosti.

Tieto jednoduché kritériá sú zrkadlom, ktoré použili už milióny ľudí. Fyziológovia, psychiatri a manželskí poradcovia potvrdzujú ich platnosť. Prvýkrát ich takmer pred dvetisíc rokmi odporučil apoštol Pavol v trinástej kapitole Prvého listu Korintským. Táto kapitola poskytuje najlepšiu definíciu lásky, akú kedy svet poznal.

Modlitba dňa

Tvoja bezhraničná láska mi ukazuje limity mojej lásky, Pane Ježiši. Naplň ma svojím milujúcim Duchom.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 10 jún 2020 02:00

Všetko, čo vyžaduje - 10. jún

Napísal(a)

„Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“ (J 11:40)

Ak si mladý muž alebo žena, ktorý s niečím nesúhlasí, alebo sa nachádzaš v zúfalstve hotový pohádať sa, venuj mi svoju pozornosť. Moja odpoveď sa týka tvojich snov a časti tvojho make-upu, ktorý sa volá „viera“. Všetko, čo Boh od kohokoľvek vyžaduje pri podniknutí prvého kroku voči Nemu a voči úplnému sebanaplneniu, je viera − viera, ktorá v Jeho Slove učí, že Boh ťa miluje, že si od Neho bol kvôli hriechu odcudzený, že Ježiš Kristus zomrel na kríži pre teba, že keď sa osobne pred Bohom vzdáš a prijmeš Ho za svojho Pána a Spasiteľa, môže ťa zvnútra navonok zmeniť.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo, Nebeský Otče, mi prináša skrze Ježiša Krista nádej a spásu − preráža mi cestu cez malomyseľnosť života a pripomína mi, že ma miluješ!

Billy Graham Evangelistic Association