Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

streda, 29 júl 2020 02:00

Prečo máme Bibliu - 29. júl

Napísal(a)

„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31)

Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne zjaviť svoje večné zákony, poskytnúť im múdrosť, ktorá by ich viedla, a nekonečnú lásku, aby ich utešovala na ich ceste životom. Bez Biblie by svet bol temným a desivým miestom bez smerových tabúľ či výstražných svetiel. Jedine Biblia je tou knihou,  ktorá obsahuje Božie zjavenie.

Existuje mnoho biblií iných náboženstiev. Máme islamský Korán, súbor budhistických posvätných textov, Avesty v zoroastrizme, brahmanské Védy a podobne. Všetky začínajú zábleskami pravého svetla a končia úplnou tmou. Každý, aj úplne obyčajný a povrchný čitateľ rýchlo objaví, že Biblia je radikálne iná. Je to jediná Kniha, ktorá nám ponúka spásu a ukazuje nám východisko z našej situácie.

 

Modlitba dňa

Pane Ježišu, ako čítam Tvoje Slovo, vidím, že Tvoja pravda prežaruje a osvetľuje temný svet.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 27 júl 2020 02:00

Boha nedokážeme prekonať v dávaní - 27. júl

Napísal(a)

„Všetky desiatky zo zeme,… patria Hospodinovi;“ (3M 27:30)

Máme byť správcami našich peňazí. Ak ich investujeme a šírime na slávu Božiu, môže to byť prínosom a požehnaním. Poznám podnikateľa v Detroite, ktorý Bohu sľúbil, že bude odvádzať desiatok zo svojho zisku na Pánovu prácu. Povedal mi, že obrat jeho podniku sa strojnásobil a že Boh spravil ďaleko viac, ako bolo len splnenie Jeho časti dohody.

Pred nejakým časom som dostal správu od človeka z mesta San Joaquin Valley v Kalifornii. Napísal mi, že sa so svojou manželkou dohodli, že budú desatinu svojho príjmu odvádzať Pánovi. V čase, keď urobili dané rozhodnutie, mal prácu len na sedem mesiacov v roku. Momentálne ale má už trvalú prácu a zarába takmer dvojnásobok toho, čo predtým. Tento fakt jednoducho nemôžeme ignorovať. Ľuďom, ktorí sú štedrí a dávajú Bohu, Písmo sľubuje materiálne a duchovné dobro.

Modlitba dňa

Pane, odpusť mi časy, keď som si chcel udržať to, čo Ti právom patrí.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 25 júl 2020 02:00

Liečba pre naše problémy - 25. júl

Napísal(a)

„… dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista − a On je Pánom všetkých“ (Sk 10:36)

Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení láskou a nie nenávisťou, spokojnosťou a nie chamtivosťou. Predstavme si tiež, že by sme vedeli vyliečiť minulé chyby, zlyhania a hriechy ľudí.

Alebo by sa zázračne urovnala celá minulosť, všetko pokrivené by sa narovnalo a roztrhané zacelilo. Ale pozor – tá najúžasnejšia správa na celom svete je fakt, že liek existuje! Bol nám poskytnutý! Hriech, zmätok a sklamanie zo života môžeme vymeniť za spravodlivosť, radosť, spokojnosť a šťastie. Môžeme zažívať pokoj, ktorý nie je závislý od vonkajších okolností.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, daj, aby som v úplnej závislosti na Tebe vedel odovzdávať Tvoje posolstvo lásky a pokoja tým, ktorých stretávam.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 23 júl 2020 02:00

Zanedbanie duše - 23. júl

Napísal(a)

„Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia.“ (Pr 28:14)

Všetci kresťania veria v Boha, ale mnohí z nich majú na Neho veľmi málo času. Na to, aby sa začali venovať čítaniu Biblie, modlitbe a láskavému správaniu sa k svojim blížnym, sú príliš zaneprázdnení každodennými vecami. Mnohí z nich stratili zápal a horlivosť v nasledovaní Pána Ježiša. Ak sa ich spýtame, či sú kresťania, pravdepodobne odpovedia: „Myslím, že som,“ alebo „Dúfam.“ Možno chodia do kostola na Veľkú noc, Vianoce a počas ďalších špeciálnych príležitostí, ale inak majú na Boha veľmi málo času. Boha zo svojho života vytlačili.

Biblia nás varuje pred zanedbávaním duchovného života. Môžeme si zatvrdiť srdce a uškodiť sami sebe, ak slabne náš hlad po Božích veciach. Takýto hlad by sme mali pociťovať neustále, pretože nás vedie k túžbe mať spoločenstvo s Bohom. Len v Ňom nájdeme pokoj pre svoje srdce.

Modlitba dňa

Aj dnes mám hlad a túžim Ťa poznať viac, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 21 júl 2020 02:00

Duchovná ríša - 21. júl

Napísal(a)

„… horlil za mňa…“ (4M 25:11)

Je zvláštne, že svet pripúšťa horlivosť v každej oblasti, len nie v duchovnej. Svet uznáva a chápe emócie a zápal pre niečo, pokiaľ sa to netýka náboženstva − v takom prípade sa človek stáva podozrivou osobou. Vzťah k Pánovi Ježišovi nám dáva slobodu konať veci, ktoré v očiach iných vyzerajú zvláštne, hoci si títo budú myslieť, že sme sa zbláznili a „zašli sme príliš ďaleko.“

Z histórie misie poznáme ľudí, ako napríklad William Carey, Hudson Taylor, John Paton, David Livingstone. Všetkých z nich považovali ich súčasníci za bláznov. Pohodlie života nedokáže pochopiť a prijať skutočnú oddanosť k Pánu Bohu, pretavenú do praktického života a skutkov. Ak ale uvažujeme ďalej – kto je skutočne blázon? A predsa, keď vezmeme všetko do úvahy, kto je bláznom? Nie sú to práve tí samoľúbi, do seba zahľadení a pohodlní ľudia, ktorí sú v konečnom dôsledku vyčerpaní a unavení pôžitkárstvom, pohodlím a samými sebou?

Modlitba dňa

Dovoľ mi znovu sa Ti oddať Pane Ježišu, chcem Ti byť úplne odovzdaný.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 19 júl 2020 02:00

Boh spravodlivosti - 19. júl

Napísal(a)

„Blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech.“ (R 4:8)

Pred mnohými rokmi ma policajti zastavili kvôli prekročeniu povolenej rýchlosti v obytnej zóne. Na súde som priznal svoju vinu. Sudca bol priateľský a bolo na ňom vidieť, že mu je táto situácia nepríjemná. Nakoniec som ale dostal pokutu desať dolárov. Ak by ma nechal odísť bez pokuty, nebolo by to spravodlivé. Pokutu musel niekto zaplatiť. Buď ja, alebo niekto iný. Spravodlivosť koná v súlade s láskou. Boh lásky je zároveň aj Bohom spravodlivosti. Je to preto, lebo Boh miluje byť spravodlivý. Jeho spravodlivosť a Jeho láska sú vzájomne vyvážené a Jeho skutky a prejavy tak lásky, ako aj spravodlivosti sú zmysluplné.

Ak by Boh nepotrestal ľudí, ktorí páchajú zlo, Jeho láska by nebola skutočná. Jeho súd s páchateľmi zla, ktorých oddelí od spravodlivých, je prejavom opravdivej lásky. Potrebujeme sa pozerať na kríž a uvedomiť si temnú stránku Božieho rozsudku. Vyniesol ho pre nesmiernu lásku k nám. Obetoval svojho Syna, aby sme rozsudok nemuseli znášať my.

Modlitba dňa

Ty si najvyšší sudca, všemohúci Bože, a ja Ti ďakujem, že hoci som si nezaslúžil odpustenie, môj rozsudok bol zaplatený Tvojím milovaným Synom, Ježišom Kristom.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 17 júl 2020 02:00

Dokonané dielo - 17. júl

Napísal(a)

„… Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ (J 3:3)

Človek je zachránený dokonaným dielom Krista na kríži, a nie svojimi pocitmi a náboženským nadšením. Môžete sa spýtať: „Ale čo pocity? Nemajú pri viere v spasenie žiadne miesto?“ Iste, takáto  viera poskytuje miesto aj pocitom. No nie pocity nás zachraňujú. Akékoľvek vznešené pocity sú  výsledkom spasiteľnej viery, ale samotné nikdy nemôžu zachrániť. Láska je pocit. Takisto aj radosť a vnútorný pokoj. Aj láska k ľuďom je pocit. Záujem o stratených tiež. Tieto pocity neznamenajú obrátenie. Skúsenosť, ktorú máme hľadať a očakávať je skúsenosť viery v Krista.

Modlitba dňa

Pane, ďakujem Ti za dar vykúpenia, ktorý sa na rozdiel od mojich pocitov nemení.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 15 júl 2020 02:00

Domov - 15. júl

Napísal(a)

„Láska nikdy neprestane.“ 1K 13:8

Prvým a nevyhnutným predpokladom šťastného kresťanského domova je, že sa musí prakticky konať láska. Domovy, ktoré sú postavené na zvieracej príťažlivosti a vášni, sú predurčené na rozpadnutie a pád. Láska je sila, ktorá spája a drží rodinu pokope. Pravá láska zahŕňa prvok duchovného tajomstva. Má v sebe oddanosť, úctu i pochopenie. Láska kladie nesmiernu zodpovednosť na každého člena rodiny, ale je to zodpovednosť, ktorá prináša úžasnú odmenu. „Milujte,“ hovorí Biblia, „ako aj Kristus… miloval cirkev a dal seba za ňu.“ Ako Kristus miloval cirkev? Miloval ju napriek jej zlyhaniam, chybám a slabosti. Pravá láska nesklame. Miluje napriek osobnostným nedostatkom, telesným chybám či psychickým výstrednostiam. Láska je hlboká, trvalá a večná. Nič nedokáže priniesť taký pocit bezpečia do domova ako pravá láska.

Modlitba dňa

Pomôž mi dnes počúvať, milovať a starať sa o mojich milovaných srdcom, ktoré Ty urobíš citlivým, Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 13 júl 2020 02:00

Uistenie o Jeho láske - 13. júl

Napísal(a)

„Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“ Ž 27:1

Mnohí ľudia dnes žijú v otroctve strachu. V najnovšej štúdii jeden psychiater povedal, že najväčším problémom, s ktorým bojujú jeho pacienti, je strach. Strach, že sa zbláznia, spáchajú samovraždu, zostanú sami alebo strach z ochorenia srdca, rakoviny, katastrofy či zo smrti. Stáva sa z nás národ ustrašených ľudí. Po celé storočia, v časoch ťažkostí, pokušení, skúšok, úmrtí a kríz Boh dodával odvahu srdciam tých, ktorí Ho milovali. Biblia je preplnená uisteniami o Božej pomoci a potešení vo všetkých druhoch problémov, ktoré môžu vyvolať obavy v ľudskom srdci. Kresťania dnes môžu prísť k Písmu s úplnou istotou, že Boh vyslobodí človeka, ktorý vkladá vieru a dôveru v Neho. Kresťania môžu pozerať do budúcnosti s prísľubom, nádejou, radosťou – bez strachu, skleslosti a malomyseľnosti.

Modlitba dňa

Uistenie o Tvojej láske premáha strach v mojom srdci, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 11 júl 2020 02:00

Jednoduché posolstvo - 11. júl

Napísal(a)

„Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ J 15:9

Veľký švajčiarsky teológ, dr. Karl Barth, bol snáď najväčším teológom svojej generácie na svete a tiež veľkým filozofom. Nie vždy som s ním súhlasil, ale bol to môj priateľ a vážil som si ho. Keď bol v našej krajine, študent na jednom zo seminárov sa ho opýtal: „Dr. Barth, čo je najväčšia pravda, ktorá vám kedy prišla na myseľ?“ Všetci študenti s napätím očakávali nejakú ohromnú učenú hlbokú a zložitú odpoveď. Dr. Barth pomaly zodvihol veľkú sivú zarastenú hlavu, pozrel sa na študenta a povedal: „Ježiš ma miluje, to viem, lebo mi to tak hovorí Biblia.“

Modlitba dňa

Pane Ježišu, daj, nech si vždy zachovám poznanie Tvojej lásky v úplnej jednoduchosti – nezaťažené mnohými vedomosťami. Ďakujem Ti, že ma miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association