Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

piatok, 24 júl 2020 02:00

Podporná sila modlitby - 24. júl

Napísal(a)

„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy.“ (Jk 5:13)

Keď sme s mojou ženou Cathe prechádzali najväčšou životnou krízou, ktorou bola smrť nášho syna Christophera pri autonehode, naučili sme sa modliť ako nikdy predtým. Naše modlitby neboli len žiadosti, ale boli to modlitby zo zúfalstva. Boli to modlitby, ktoré nám pomohli prežiť deň.

Prejsť a dodnes prechádzať danou krízou mi pomohli tri veci: modlitba, Božie Slovo a povzbudenie spoluveriacich.

Bezprostredne po tejto udalosti som zistil, že sa potrebujem modliť, aby som v noci zaspal. Potreboval som sa modliť za to, aby som ráno vstal z postele. Potreboval som sa modliť, aby som prešiel ďalším dňom. Nasledujúcu nedeľu, tri dni po tej autonehode, sme šli do zboru. Neskôr za mnou ľudia prišli a vraveli mi: „Greg, videli sme ťa s rodinou v kostole. Si silný. Nedokážeme uveriť tomu, aký silný si.“

Ja som v tú nedeľu nešiel do kostola preto, že som bol silný. Išiel som tam preto, lebo som bol slabý. Potreboval som Božiu pomoc. Potreboval som sa modliť. Potreboval som Božie Slovo a povzbudenie.

Dokonca aj keď veci idú celkom dobre, stále by sme sa mali modliť. List Jakuba 5:13 vraví: „Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy.“

Niekedy ideme do cirkvi premožení svojimi problémami. Uctievame Boha, počúvame kázeň z Božieho Slova a potom odídeme − naše problémy však zostávajú. Pozeráme sa však na ne inak, pretože sme videli Boha v Jeho sile.

Keď sa zastavíme, aby sme rozmýšľali nad Božou veľkosťou, získavame perspektívu. Ak máme veľkého Boha, naše problémy sú relatívne malé. Všetko je o tom, ako sa na veci pozeráme.

https://www.harvest.org

streda, 22 júl 2020 02:00

Keď strach klope na dvere - 22. júl

Napísal(a)

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti  vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (F 4:6)

Judský kráľ Jóšáfát robil všetko preto, aby sa Bohu páčil. Keď však dostal desivú správu o tom, že obrovská armáda sa na neho chystá zaútočiť, bol na dne. Neexistovala žiadna šanca, že by Jóšafátova armáda mohla  poraziť útočiacu armádu.

Čo teda Jóšafat urobil? Biblia vraví, že sa modlil týmito slovami: „Povedal: Hospodine, Bože našich otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov.  V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. … Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.“ (2Kron 20:6,12)

Biblia prezrádza, že „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia.“ (v. 13) To bola ale scéna. Jóšáfát vlastne vravel: „Bože, ak nás z toho nedostaneš ty, tak potom zomrieme. Ale naše oči hľadia na Teba.“ Boh na tú modlitbu odpovedal a nepriateľa porazil.

List Filipským nás napomína: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom  s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.  A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,  bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (F 4:6-7)

A v Jeremiášovi 33:3 Pán vraví: „Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“ Toto potrebujeme robiť, keď sme premožení. Boh nás povzbudzuje, aby sme v čase núdze volali na Neho.

https://www.harvest.org

 

pondelok, 20 júl 2020 02:00

Úžasná výsada modlitby - 20. júl

Napísal(a)

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ (Ž 46:2)

Prednedávnom som sa svojich vnučiek opýtal, či poznajú rozdiel medzi želaním a modlitbou. Lucy povedala: „Pozri, dedko, želanie vyslovujeme len pre seba, ale modlitbu predkladáme Bohu.“ Správne. Medzi týmito dvoma je veľký rozdiel.

Zdá sa, že v určitom smere sa každý nejakým spôsobom alebo formou modlí. História ukázala, že dokonca aj tie najizolovanejšie kmene sa modlili k svojim bohom a prinášali im obety.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky americkej spoločnosti Gallup sa viac Američanov bude tento týždeň modliť než cvičiť, šoférovať alebo pôjde do práce. Deviati z desiatich Američanov sa modlia pravidelne. Traja zo štyroch sa modlia každodenne. Avšak otázkou ostáva: Počuje Boh tieto modlitby?

Boh môže na naše modlitby odpovedať. Modlitba je nepochybne úžasnou výsadou, ktorú Boh daroval každému jednému z nás. Ak si sa niekedy ocitol v bezvýchodiskovej situácii, potom si pravdepodobne zistil, že Boh môže zasiahnuť a na základe modlitby veci zmeniť. Modlitba dokáže meniť situácie a ľudí. Dokonca môže zmeniť aj prírodné deje. Hovorí sa, že ak si stratil pevnú pôdu pod nohami, je čas padnúť na kolená.

Boh dopustí utrpenie, výzvy, núdzu a niekedy dokonca tragédiu, aby sa ľuďom ukázal, aby Jeho sila a sláva bola zjavená tým, ktorí sa pozerajú.

Preto sa mi zdá šialené, keď počujem o ľuďoch, ktorí prechádzajú utrpením, že sa od Boha vzdialia, alebo sa dokonca na Neho hnevajú. To je hlúposť. Biblia učí: „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ (Ž 46:2) V čase krízy sa potrebujeme na Boha obrátiť, a nie sa od neho odvracať.

https://www.harvest.org

sobota, 18 júl 2020 02:00

Pravda o večnosti - 18. júl

Napísal(a)

„Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti,  aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ (Kol 1:28)

Mám kamaráta, ktorý je lekár a niekedy je pre neho veľmi náročné oznámiť ľuďom, že majú rakovinu. Povedať niekomu pravdu je ťažké, ale keď pacientom povie, že majú rakovinu, tak im tiež môže spolu s predpísaním liečby poskytnúť nádej. Dáva im pravdu, ale spolu s ňou im dáva aj riešenie.

Keď šírime evanjelium, nehovoríme len o prísľube neba, ale takisto varujeme pred realitou pekla. Áno, peklo existuje, ale my tam skončiť nemusíme. Boh pripravil cestu z pekla von − ak veríme v Ježiša Krista. Sľubovať nebo, a pritom neupozorniť na peklo, poskytnúť odpustenie bez pokánia, kázať evanjelium bez kríža je falošná správa, ktorá dáva falošnú nádej. Ľudí chceme upozorniť na toto strašné miesto.

Zamýšľam sa nad tým, koľko ľudí v skutočnosti počulo evanjelium. Myslím, že mnoho ľudí ho nepočulo. Ak skutočne miluješ ľudí, potom im o večnosti povieš pravdu. Nebudeš váhať. Láskavo im predstavíš evanjelium, ale takisto ich upozorníš na dôsledky toho, čo sa môže stať, ak evanjeliu neuveria.

Modlím sa, aby nám Boh dal za ľudí, na ktorých nám záleží, také bremeno, aké sme dosiaľ nemali − že budeme kázať ako umierajúci ľudia ďalším umierajúcim ľuďom, ako ľudia, ktorí nevedia, koľko času im alebo nám ostáva. Jednoducho povedz: „Túto správu ti chcem povedať práve teraz, pretože ťa milujem a záleží mi na tebe.“

Prečo by sme teda mali šíriť evanjelium? To hlavné je, že nechceme, aby ľudia išli do pekla. Snažme sa, teda, ako vieme, aby sme šírili evanjelium.

https://www.harvest.org

štvrtok, 16 júl 2020 02:00

Dva typy ľudí na konci - 16. júl

Napísal(a)

„Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.“ (Mt 25:41)

C. S. Lewis napísal: „Existujú len dva typy ľudí na konci sveta: tí, ktorí Bohu povedia: „Buď vôľa Tvoja,“ a tí, ktorým na konci Boh povie: „Buď vôľa tvoja.“ Všetci, ktorí sa ocitnú v pekle, si to zvolili. Bez slobodnej voľby by peklo nemohlo existovať.“

Nemôžeme mať večné nebo bez večného pekla. Biblia nás učí o obidvoch a obe trvajú večne. Ježiš opísal peklo ako miesto „vonkajšej tmy“ (pozri Mt 8:12). Niektorí sa spytujú, ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla. Aby som to uviedol na správnu mieru, peklo vôbec nebolo stvorené pre ľudí. Podľa Ježiša bolo peklo stvorené pre diabla a jeho démonov.

Mimochodom, diabol sa tam ešte nenachádza. Jedného dňa sa tam však ocitne. A na to bolo peklo stvorené. Ako teda ľudia skončia v pekle? Skončia tam tak, že odmietnu Božiu ponuku odpustenia a v podstate si zvolia nasledovať satana. Ak niekto skončí v pekle, Boh mu v skutočnosti dal len to, čo sám ten človek chcel.

Nemôžeme si vybrať z Písma len tie pravdy, ktoré sa nám páčia, a zvyšok nechať bez povšimnutia. Ako kazateľ a autor Timothy Keller poznamenáva: „Peklo a nebo sú v zásade naše dobrovoľne zvolené identity, ktoré trvajú večne.“

Ak človek vo svojom živote nechce Boha, On sa mu vnucovať nebude. Nebude človeka nútiť, aby ho žiadal o odpustenie.

Ľudí od Boha oddeľuje hriech. Boh nám však na hriech dal riešenie. Skrze Ježiša Krista nám Boh daroval na hriech liek. Ak však niekto toto riešenie odmieta, ak tento liek zavrhuje a skončí na mieste, ktoré voláme peklo, potom z toho na konci skutočne nemôže okrem seba obviňovať nikoho iného.

https://www.harvest.org

utorok, 14 júl 2020 02:00

Istota pre každého - 14. júl

Napísal(a)

„Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň.“ (Ž 144:4)

Štatisticky umrú traja ľudia každú sekundu, 180 ľudí každú minútu a 11 000 ľudí zomrie každú hodinu. Znamená to, že každý deň vstúpi do večnosti 250 000 ľudí. Mojžiš sa modlil: „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ (Ž 90:12) Žalmista Dávid napísal: „Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň.“ (Ž 144:4)

Musíme sa na túto tému pozrieť biblicky, nie emocionálne, a pamätať si, že každého život raz skončí. Jedna vec je jasná: raz zomrieme a vstúpime do posmrtného života.

Filip Macedónsky, otec Alexandra Veľkého, prikázal svojmu sluhovi, aby mu každý deň pripomínal jeho smrteľnosť. Steve Jobs vyhlásil: „Nikto nechce zomrieť. Dokonca ani ľudia, ktorí chcú ísť do neba, netúžia po smrti, aby sa tam dostali. Napriek tomu je smrť destinácia, do ktorej všetci smerujeme. Nikto jej nikdy neušiel.“

Každý musí čeliť smrti. Je to istota, ktorú každý pozná.

Kazateľ v tretej kapitole vraví: „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať…“ (v. 1-2) A List Židom 9:27 hovorí: „ A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ Smrť nás môže zastihnúť skôr, než to čakáme, alebo aj neskôr. Isté však je, že príde.

Čo nastane potom? Písmo učí, že ak veríš v Ježiša, pôjdeš do neba. Ak v Ježiša neveríš, potom ťa čaká peklo. Ak si kresťan, vzdaj za to Bohu chválu. Ak však poznáš ľudí, ktorí kresťania nie sú, mojou otázkou je, čo robíš preto, aby si ich zasiahol? Chceme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme zabránili tomu, že skončia na tak strašnom mieste.

https://www.harvest.org

nedeľa, 12 júl 2020 02:00

Jednoducho rob svoju časť - 12. júl

Napísal(a)

„… lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ (Sk 20:27)

Moja mama sa vydala a rozviedla sedemkrát, takže zvestovať evanjelium jej manželom pre mňa bola práca na plný úväzok. Predtým než zomrela, bola vydatá za muža, ktorý sa volal Bill. Jedného dňa som dostal správu, že Bill je veľmi chorý a nie je pravdepodobné, že bude žiť dlho.

V tom čase som bol na ceste na letisko, aby som niekde kázal, no uvedomil som si, že zatiaľ čo by som bol preč, Bill by mohol zomrieť. Iróniou bolo, že som šiel ľuďom kázať o Ježišovi. Bill bol však ten, čo Ho zúfalo potreboval.

Zmenil som teda smer jazdy a šiel som k Billovmu domu.  Vo chvíli, keď som vošiel dnu, som si uvedomil, že stojí na pokraji smrti. Posledný raz som s ním prešiel evanjelium a opýtal som sa ho: „Bill, chcel by si sa modliť a pozvať Ježiša do svojho života?“

Vždy sa tomu vyhýbal, avšak tentoraz povedal áno. V ten deň som opustil Billov dom s vďačnosťou voči Bohu. Následne som chytil lietadlo. Vo chvíli, keď sme pristáli, som dostal správu, že Bill zomrel.

Keď príde na kázanie evanjelia, uvedomujeme si, že v stávke je večnosť? Nevieme, ako dlho budú ľudia žiť. A rovnako nevieme, ako dlho budeme žiť my.

Keď apoštol Pavol hovoril k starším v Efeze, povedal nasledovné slová: „Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ Pavol svedčil: „Svoju časť som urobil.“

Našou úlohou je ohlasovať. Ak túto časť robíš, Božou prácou je obrátenie. Našou úlohou je rozsievať. Jeho úlohou je žať tam, kde bolo zasiate. Jednoducho rob svoju časť.

https://www.harvest.org

piatok, 10 júl 2020 02:00

Celá pravda - 10. júl

Napísal(a)

„Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.“ (Jud 1:22-23)

Jednou z vecí, pre ktorú sa ľudia sťažujú na cirkev, sú kazatelia, ktorí desia ľudí kázaním o pekle. Ľudia vravia, že sa im tento druh kázania nepáči.

Moja otázka znie: „Kde sú?“ Kedy si naposledy počul kazateľa, ktorý by kázal o Božom hneve a o pekle? Zvyknem sledovať televíznych kazateľov, no nespomínam si, kedy som naposledy bol svedkom podobného kázania alebo nebodaj zmienky o pekle.

Musíme povedať celú pravdu. Viem, že u ľudí vzbudzuje téma pekla nepohodlie, lenže Biblia sa touto témou zaoberá. Práve preto sa na ňu potrebujeme pozrieť dôkladne. Oveľa viac ľudí smeruje do pekla než do neba, pretože Ježiš vyhlásil: „Vchádzajte tesnou bránou,  lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;“

Áno, evanjelium je dobrá správa. Nedokážeme však dôkladne oceniť dobrú správu, pokiaľ nepochopíme tú zlú. Zlá správa je, že náš hriech nás oddeľuje od Boha. Smerujeme do pekla, a tento problém nedokážeme nijako vyriešiť sami.  Dobrá správa je, že Boh nás miloval tak veľmi, že poslal svojho syna, Ježiša, na záchrannú akciu, aby zomrel na kríži namiesto nás, a tak odčinil naše hriechy. A ak sa odvrátime od svojho hriechu a budeme v Neho veriť, Boh nám môže naše hriechy odpustiť a my môžeme mať istotu, že po smrti pôjdeme do neba.

Vo svojich rukách držíme kľúč od väzenia, v ktorom sa neveriaci nachádzajú. Máme riešenie, ktorým je evanjelium. Naliehavo potrebujeme zasiahnuť ľudí, ktorí smerujú do pekla.

https://www.harvest.org

streda, 08 júl 2020 02:00

Prečo sa máme modliť - 8. júl

Napísal(a)

„Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ L 18:13

Mladý právnik s čerstvo otvorenou vlastnou praxou sedel v kresle za novučičkým pracovným stolom a čakal, kedy vojde prvý klient. Keď videl ku kancelárii kráčať muža, zdvihol telefón a začal sa rozprávať s imaginárnym asistentom: „Áno, som teraz zaneprázdnený. Požiadajte ich, aby zavolali znovu. Mám tak veľa klientov, jednoducho nemám čas.“ Položil telefón a bol si istý, že zapôsobil na svojho prvého návštevníka.

„Som z telefónnej spoločnosti,“ povedal muž. „Prišiel som vám zapojiť telefón.“

Tak je to s nami, keď sa snažíme zapôsobiť na Boha tým, čo hovoríme a robíme. Ježiš rozprával príbeh o dvoch mužoch, ktorí sa išli do chrámu modliť. Jedným bol farizej, ktorý sa modlil: „Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ (L 18:11-12)

Druhým bol vyberač daní, ktorý prosto povedal: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (verš 13)

Ježiš o vyberačovi daní povedal: „Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten.“ (verš 14) Hlavným problémom farizejov, náboženskej elity, bolo, že pre nich bola modlitba divadlom. Bolo to predstavenie. Stávali na rohoch ulíc, modlili sa a občas zatrúbili. Ježiš hovoril, že Boh na podobné veci nedbá. Boli takí zaujatí tým, aby zapôsobili na ľudí, ale na Boha to neurobilo dojem.

Hodnota modlitby je v tom, že nás udržiava v kontakte s Bohom. Modlitba je približovaním k Bohu. A to je to, prečo by sme sa mali modliť.

https://www.harvest.org

pondelok, 06 júl 2020 02:00

Čas na modlitbu - 6. júl

Napísal(a)

„Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) – ale (nič) nemáte, lebo neprosíte;“  Jk  4:2

Podľa prieskumu ľudia v USA kontrolujú svoje účty na sociálnych sieťach 17-krát za deň, čo je približne raz za hodinu mimo doby spánku. A tínedžeri strávia hltaním médií deväť hodín denne.

Čo keby sme sa modlili rovnako často, ako prezeráme sociálne siete? Ako to povedal John Piper: „Jedno z najlepších využití Twittera a Facebooku bude na konci sveta ako dôkaz, že nie pre nedostatok času sme sa nemodlili.“

Niektorí kresťania sa viac nemodlia, lebo nemajú čas. Ale my máme čas na modlitbu. Nehovor mi, že nemáš. Asi by sme to nikdy nepriznali, ale myslím si, že sa viac nemodlíme, pretože si nemyslíme, že modlitba je až taká dôležitá.

Ale ak modlitba nie je až taká dôležitá, prečo potom Ježiš trávil tak veľa času modlitbou? Bol to vlastne  Jeho modlitebný život, čo pohol Jeho učeníkov, aby prišli za Ním a povedali: „Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov.“ (Lk 11:1)

Život je oveľa jednoduchší, keď sa za veci modlíme. Na modlitbe naozaj záleží. Nielen prosíme Boha, aby nám pomohol, ale pýtame si od Neho aj múdrosť. Biblia hovorí: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5) Ja potrebujem múdrosť. Ty nie?

Máme problémy. Máme otázky. Máme potreby. Preto sa musíme modliť, lebo modlitba, okrem iného, je Bohom ustanovený spôsob ako veci dostať. Možno uvažuješ, prečo kráčaš životom, a nikdy nepoznáš Božiu vôľu. Modlil si sa za to? Ako vraví Jakub: „Nemáte, lebo neprosíte.“

https://www.harvest.org