Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (184)

utorok, 02 jún 2020 02:00

Pancier spravodlivosti - 2. jún

Napísal(a)

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti“ (Ef 6:14)

Povedzme, že svoju Bibliu si si tento týždeň čítal každý deň. Pamätal si na to, že sa máš modliť. Vystúpil si zo svojej komfortnej zóny, aby si ako veriaci urobil správnu vec. Duchovne sa cítiš celkom silný. Tešíš sa na to, kedy sa ďalší víkend ocitneš v kostole, pretože cítiš, že si si počínal celkom dobre.

Povedzme však, že ďalší víkend nebudeš taký pozorný. Zasiahne ťa pokušenie a ty padneš. Keď ideš do cirkvi, cítiš sa ako pokrytec, pretože si nedosiahol určitú úroveň.

Práve tu si ako veriaci zraniteľný, a práve do toho prichádza pancier viery. Apoštol Pavol napísal: „Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti.“ (Ef 6:14).

V Pavlových časoch pancier rímskeho vojaka ochraňoval životné orgány. Ak vojak nenosil svoj pancier, nepriateľ by ako na prvé zaútočil na tú oblasť, a tým by bol útok účinne zakončený.

Kresťanský pancier spravodlivosti znamená, že stojíme pred Bohom spravodliví. Ak vložíš svoju vieru v Ježiša Krista, si ospravedlnený. Znamená to, že Boh ti odpustil všetky hriechy a vložil Kristovu spravodlivosť na tvoj duchovný účet.

Keď zhrešíš, diabol ti povie: „Nie si hodný toho, aby si sa priblížil k Bohu. Nie si dosť dobrý na to, aby si išiel do cirkvi. Nemal by si sa opovážiť čítať svoju Bibliu.“ Ak si si však obliekol pancier spravodlivosti, môžeš mu odpovedať: „Áno, nezaslúžim si nič. Všetko som to však dostal ako dar a pred Bohom stojím spravodlivý.“

Preto je pancier spravodlivosti pre nás veriacich taký základný. Musíme ho mať oblečený v každom čase a rozumieť tomu, čo pre nás Boh vykonal.

https://www.harvest.org

piatok, 05 jún 2020 02:00

Jeho prítomnosť - 5. jún

Napísal(a)

„aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach…“ (Fil 3:10)

W. C. Burns napísal o Indii nasledovné: „Oh, mať tak aspoň srdce mučeníka, ak nie mučenícku korunu.“ Obľúbenosť a nekritický obdiv sú pre kresťana oveľa viac nebezpečnejšie než prenasledovanie. Je jednoduché stratiť pocit rovnováhy a perspektívy, ak ide všetko hladko. Dôležitá vec je, aby sme kráčali s Kristom, žili pre Neho a mali jedinú pohlcujúcu vášeň − robiť Kristovi radosť. Čokoľvek sa potom bude diať, vieme, že to dopustil, aby nás naučil nejakú nesmierne cennú lekciu a zdokonalil nás pre službu Jemu. Obohatí naše príjemné či nepríjemné okolnosti skutočnosťou svojej prítomnosti.

Modlitba dňa

Pane, moja duša Ťa chce milovať a poznať oveľa hlbšie. Odpusť mi časy, keď som svoj zrak upriamil na veci, ktoré ma od Teba oddeľujú.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 03 jún 2020 02:00

Satan pracuje - 3. jún

Napísal(a)

„V Ňom máme vykúpenie… odpustenie hriechov“ (Ef 1:7)

Satan v našom svete pracuje. Biblia je moja autorita. Satan existuje a má kontrolu nad tisíckami mladých ľudí, ktorých srdcia si Ježiš Kristus nikdy nezískal. Má tisíce agentov, ktorí píšu pornografickú literatúru a produkujú sexuálne filmy, ktoré znečisťujú mladé mysle. Na vysokých postoch má intelektuálov, ktorí učia hedonistickú a liberálnu filozofiu.

Som v každodennom kontakte so zmätenými ľuďmi, ktorých prichytilo utrpenie ich vlastnej nepripravenosti. Intelektuáli, ktorých zlákala falošná veda a bohatí ľudia, ktorých zviera neistota. Nemajú záväzok voči žiadnemu cieľu. Chýba im kotva ich skutočného ja. A ja túžim po tom, aby som každého jedného z nich mohol zobrať za ruku a priviesť do prítomnosti Toho, ktorý povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“

Modlitba dňa

Tak veľa ľudí žije bez Teba, Pane! Použi ma, aby som viedol ostatných z deštruktívnej cesty na tú, ktorá im prinesie uspokojenie, ktoré dokážeš dať len Ty.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 01 jún 2020 02:00

Božia dostatočnosť - 1. jún

Napísal(a)

„… a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10:10)

V Božej ekonómii si musíš, predtým než sa vyšplháš do výšok duchovnej slávy, najprv prejsť hlbokým údolím smútku. Predtým než nájdeš spoločenstvo s Kristom, musíš byť unavený a vyčerpaný z toho, že žiješ osamote. Predtým než začneš žiť, musíš prísť na pokraj vlastných síl. Najšťastnejší deň v mojom živote nastal vtedy, keď som zistil, že moje vlastné schopnosti, dobrota a morálka boli v Božích očiach nedostatočné. Nezveličujem, keď poviem, že môj plač sa zmenil na radosť a moje vzdychanie na spev. Šťastní sú tí, ktorí smútia pre svoju nedostatočnosť, pretože nájdu útechu v Božej dostatočnosti.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, skrze Ježiša Krista si mi daroval skutočný život. Moja duša ťa chváli.

Billy Graham Evangelistic Association

„V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ J 7:37

Kristus Pán tým chcel povedať: „Až dosiaľ ste od všetkých učiteľov, kazateľov a kňazov nedostali ani kvapku, aby sa vám uľavilo a utíšil sa váš smäd. Bolo len strápené, zmučené a vystrašené svedomie, až také smädné, že zomieralo od smädu.“ Nebolo nikoho, kto by potešil, ako je aj dnes málo útechy pod sektárskymi duchmi. Preto Kristus Pán hovorí: „Ja kážem iné učenie, ktoré obživí, občerství i napojí vás, ktorí ste smädní, aj ktorí ste zúfalí, vystrašení, so svedomím plným pochybností a neistoty o vašom vzťahu k Bohu. Len poďte sem. Nedám vám kyjakom po hlave, ani vám nevypichnem oči. Poďte ku mne. Dám vám napiť. To znamená, že vo mne a skrze mňa nájdete učenie, ktoré posilní a poteší vaše srdce, zbaví pochybností a dá vám istotu, že ste v dobrom vzťahu s Bohom.“ Učenie má dve časti: Zákon spôsobuje smäd, vedie do pekla a zabíja. Evanjelium však napája a vedie do neba. Zákon hovorí, čo by sme mali robiť, a my to nerobíme, nech sme akokoľvek svätí. To spôsobuje, že si nie som istý svojím spasením, a to ma privádza do smädu. ... Keď si uvedomíš, že Boha nemiluješ tak úprimne, ako by si mal, musíš priznať a povedať: Milý Bože, ja to nerobím. Nezachovávam zákon, pretože som ani dnes, ani včera nemiloval Boha, a rok čo rok vyznávam tú istú vec, teda, že robím to a to.“ Toto vyznávam neustále – kedy to skončí? Kedy si tvoje srdce odpočinie a bude v bezpečí v božej milosti? Stále budeš v pochybovať. Zajtra priznáš to isté, čo dnes. Obvyklé vyznanie neprestane. Kedy si chceš odpočinúť? Na čom postavíš svoje svedomie, aby si mohol vedieť, aký je tvoj vzťah k Bohu? Tvoje srdce ti to nedokáže povedať, nech by si robil čokoľvek. Lebo zákon trvá a vraví: „Máš milovať Boha a človeka z celého srdca.“ Ty však vravíš: „Ja to nerobím.“ Zákon na to odpovie: „Máš to robiť.“ To zákon spôsobuje, že sa bojím, takže musím byť smädný, vystrašený a triasť sa, hovoriac: „Čo spravím, aby sa Boh na mňa milostivo pozrel? Získam Božiu milosť, keď dodržím desatoro, budem mať dobré skutky a veľa zásluh? No to sa nikdy nestane. Nezachovávam desatoro. Preto ma milosť nikdy nenájde.“ Ukazuje sa preto, že človek nemôže nájsť pokoj v dobrých skutkoch, aj keď by chcel mať dobré svedomie. Získava túžbu nadobudnúť dobré, radostné, pokojné a spokojné svedomie. Prahne po pokoji. Toto sa volá smäd. Trvá to, kým nepríde Kristus a nepovie: „Ak chceš byť v pokoji, oddýchnuť si a mať dobré svedomie, radím ti, príď ku Mne a zanechaj Mojžiša a skutky. Rozlišuj medzi mnou a Mojžišom: Mojžiš vyvolal to, že máš smäd. Splnil úlohu a vykonal svoju prácu, vystrašil ťa, vysmädol si. Príď teraz aj ku mne. Ver vo mňa. Počúvaj moje učenie. Ja som iný kazateľ. Dám sa ti napiť a občerstvím ťa.“

St. Louis ed., 8:80-82.

nedeľa, 31 máj 2020 02:00

Opasok pravdy - 31. máj

Napísal(a)

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti“ (Ef 6:14)

Keď apoštol Pavol napísal veriacim v Efeze: „Vezmite na seba celú výzbroj Božiu,“ hovoril o tom druhu výzbroje, ktorú by nosili rímski vojaci.

Pavol odkazoval na šesť častí výzbroje. Prvé tri: opasok, pancier a topánky si vojaci obliekali a skutočne nikdy neskladali. Ďalšie tri: štít, prilba a meč boli určené na konkrétne účely a spôsoby útoku.

Prvú časť výzbroje by sme mohli pomenovať funkčný opasok. Pavol ho nazýval „opasok pravdy“ (Ef 6:14). Rímsky vojak by nosil veľký opasok, na ktorom by mal celý svoj výstroj. K opasku bol pripojený pancier, a tiež meč a štít. Bola to kľúčová časť vojakovej výzbroje.

Opasok však nebol jej útočným článkom. Vojak nikdy na svojho nepriateľa nezaútočil svojím opaskom. Na útok mal lepšie zbrane. Opasok ale potreboval. Bol základom.

Pre veriaceho znamená opasok pravdy na začiatku to, že ak chceme zvíťaziť v duchovnom boji, ak chceme úspešne žiť ako kresťania, musíme byť pred Bohom pravdiví. Znamená to nežiť dvojitý život v pokrytectve, v dvoch svetoch.

V dnešnej cirkvi sa nachádzajú aj ľudia, ktorí žijú klamstvo. Majú rozohranú dobrú hru. Uvádzajú dobrú show, je to však predstavenie. Nie je to skutočné, pretože žijú dvojitý život. Robia veci, ktoré by robiť nemali.

Ak si si neobliekol opasok pravdy, na zvyšku výzbroje nebude záležať. Preto sa pred Bohom zaviažme žiť pravdivo.

https://www.harvest.org

nedeľa, 17 máj 2020 02:00

Keď učenie evanjelia dobre chutí - 17. máj

Napísal(a)

„V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ J 7:37

Úbohé svedomia, keď sa majú zaoberať Bohom, chceli by vedieť, že náš Pán Boh im zaraz povie: „Tvoje hriechy sú odpustené,“ aby sa mohli uspokojiť a povedať: „Som si istý, že je môj hriech odpustený.“ Potom je smäd uhasený. Inak si srdce povie: „Neviem, či mám milostivého Boha a či sú moje hriechy odpustené, lebo som dobre nežil.“ Taký smädný človek, aj keby konal dobré skutky stovky tisíc rokov, nikdy nemôže na toto prísť a povedať: „Boh mi hovorí áno; som si istý, že moje hriechy sú odpustené.“ Toto zažil opát Hilarion z Gazy. Žil svätým životom mnícha takmer sedemdesiat rokov. Keď mal zomrieť, aj jeho prestrašila smrť, hoci povedal: „Duša moja, prečo sa obávaš, veď si slúžila Bohu takmer sedemdesiat rokov?“ Toto nemohol povedať vrah na kríži, veď sa nemohol pýšiť žiadnymi skutkami ani službami. Skutočne, tí, čo Krista a Jeho Slovo nepoznajú správne, musia zostať smädní. Ale sektárske duše nepoznajú Krista. Preto ich tento smäd zabije a oni v ňom musia zahynúť. Ale tí, ktorí cítia smäd, poznajú Krista, počujú a prijímajú Jeho Slovo, žasnú nad ním a vravia: „On je pravý prorok a pravý Kristus.“ Ľudia nekázali takto, ako dnes. Keď Božie Slovo pred 12 či 15 rokmi znovu nadobudlo význam, ľud usilovne počúval. Všetci sa tešili, že sa viac nemusia mučiť dobrými skutkami a hovorili: „Oslavujme Boha, že teraz máme vodu na pitie. Lebo my sme boli smädní. Učenie evanjelia bolo chutné. Pili sme ho a bolo to lahodné učenie.“ Ale teraz sme preplnení a unavení z tohto nápoja. Náš Pán Boh musí odísť a nechať nás zomrieť od hladu. Lebo On zostáva s tými, ktorí cítia svoju biedu. Ale tých, čo to vedia, je málo. Väčšina ľudí premenila evanjelium na telesnú slobodu, telesné občerstvenie a nápoj – už sa viac nechcú postiť a modliť. Z evanjelia získali výhodu a viac sa nestarajú o osud svojej duše. Nehľadajú útechu v evanjeliu. Už im viac ani nechutí.

St. Louis ed., 8:79-80.

nedeľa, 10 máj 2020 02:00

Duchovný smäd - 10. máj

Napísal(a)

„V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ J 7:37

Toto je reč, ktorá sa veľmi páčila zarmúteným srdciam i obyčajnému, obzvlášť zbožnému, ľudu. Oni Krista predsa vysoko vyzdvihovali ako proroka a Mesiáša. Ale nezdá sa byť príliš vzácna, keď sa ľudia pýšia. Preto Kristus vyslovil slová tak, aby udreli do srdca a potešili tých, ktorí ich potrebujú. A sú to milé potešujúce priateľské slová, ktoré občerstvujú, potešujú a posilňujú tých, ktorí sú v zajatí smädu. Predložil to tak, že keď sa Jeho Slovo nekáže medzi smädnými, skôr ním opovrhnú, ako ho príjmu. A teraz to vidíme v našich časoch presne tak, ako sa to dialo u Židov. Židia boli plní nápoja, opití prázdnou zbožnosťou a nechceli Kristov nápoj. Teraz je to tak s bežným človekom i sektárskymi duchmi: Všetci sú takí napití a takí bujarí, že sa ovraciavajú pre svoju veľkú svätosť; nie sú smädní.  Ale Kristus vraví, že Jeho učenie je pre tých, ktorí sú smädní. Tí, ktorí prežívajú smäd, tu majú kazateľa úľavy, samého Krista, ktorý im ukazuje, kde nájdu nápoj, ktorý utíši ich smäd, teda u Neho, u Krista Pána. Ten nápoj sa nachádza u Neho. Ale človek sa najprv musí spýtať, čo je smäd? Po zodpovedaní tejto otázky bude tiež vedieť a pochopí, že smäd sa hasí pitím. Toto nie je telesný smäd, ktorý zaženie pivo a víno. Je to skôr smäd duše a smäd ducha, ktorý sa volá úprimná túžba. V skutočnosti to je zarmútené biedne vystrašené doudierané svedomie, zúfalé a prestrašené srdce, ktoré by chcelo vedieť, na čom je vo vzťahu k Bohu. Sú to bojazlivé ustarostené svedomia, ktoré pociťujú hriech a vo svojej duši i tele poznajú vlastnú slabosť v Duchu. Uvažujú o Božích hrozbách, boja sa nášho Pána Boha, hľadia na Jeho zákon, hnev, súd, smrť a iné tresty. Tento strach je ten skutočný smäd. Veď to je prirodzené, že tí, ktorí majú strach, nešťastie či ťažkosti, majú od strachu obrovský smäd. Lebo človeku od strachu vyschne a prilepí sa jazyk. Je mu horúco a strach spotrebováva telesné tekutiny, čo vyvoláva smäd. Oveľa viac platí, že duša vysmädne a zoslabne, keď je tu duchovný strach a na obzore sa objaví hriech a príchod Božieho hnevu. Preto bola Kristova reč jemná, láskavá a úžasná pre tých, čo boli pod zákonom, počúvali Mojžiša, farizejov, sadukajov a iných zvodcov, ktorí morili a zaťažovali ľud zákonom a nechávali ich bez útechy. Neboli schopní kázať útechu, pokiaľ ide o odpustenie hriechov, ani nemali žiaden príkaz týkajúci sa takejto reči. V Matúšovi 9:3 šomrú, že Kristus Pán odpustil hriech ochrnutému človeku, hovoriac: Kto je tento, čo odpúšťa hriechy? A to isté sa udialo v Lukášovi 7:47, keď Kristus omilostil Máriu Magdalénu. Zo svojich kázní o dobrých skutkoch nenačerpajú tak veľa úľavy, tekutín a sily. A aj dnes, ... heretici učia: Ak po spovedi budeš čítať žalmy, potom bude odpustenie hriechov. Alebo ak pôjdeš na púť k sv. Jakubovi, staneš sa mníchom, budeš sláviť omše a vigílie, potom bude odpustenie hriechov. Chcú si sami zájsť po odpustenie hriechov, hovoria nám: „Urob toto; rob tamto, potom si zaslúžiš odpustenie hriechov.“ Nepopierajú, že Boh je veľkodušný, milostivý a odpúšťa hriech, ale hovoria, že človek musí niečím prispieť. To je diabolské učenie a židovské učenie. ... To netíši smäd. Namiesto toho by mali hovoriť: „Ver v Krista, pros Boha, potom Ti odpustí hriechy.“ Mali nasmerovať ľud od seba k Bohu; inak si nikto nebude istý odpustením hriechov.

St. Louis ed., 8:77-79.

„Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my.“ J 17:11

Keď diabol vidí, že Kristus získava učeníkov, začne zúriť, vylieva si všetok svoj hnev, celou silou a všetkou lžou proti tomu  bojuje a bez prestania pracuje, aby ich odtrhol od Krista. To preto Kristus prosí Otca, aby ich chránil a zachoval pod svojím menom, aby sa neroztratili, takže jeden bude odtrhnutý tu, iný tam, ale aby zostali nerozdelení a jedno. ... Ale my neporozumieme ani nepochopíme, čo znamená „jedno“, musíme tomu len veriť. Ale toto „jedno“ nie je nič iné ako to, o čom hovorí sv. Pavol v 1. liste Korintským 10:17, 12:12 a inde, teda že my, kresťania, sme všetci jedno telo. ... Toto je úžasne silná útecha pre všetkých, ktorí veria v Krista a pridŕžajú sa Slova, teda že my všetci sme súčasťou jediného tela a máme výsadu, že všetko, čo postihne jeden úd, postihuje celé telo, to neznamená totožnosť alebo zhodu. Lebo hoci mnohí sú jednej mysle a vôle, neprijímajú sa navzájom ako v jednom tele. Na základe tejto jednoty v tele sa kresťanstvo nazýva spoločenstvo svätých, nie podobnosť svätých, keďže všetci svätí či kresťania sú ako jeden zväzok či ako jeden koláč. V súlade s tým má kresťan útechu, lebo vie, že keď naň útočí diabol, neútočí na prst, ale na celé telo – na všetkých kresťanov vo svete, a ešte k tomu aj na Boha a Krista. ... Veď k takej jednote patrí, že žiadna časť či kúsok nežije a nevníma sama osebe bez života a vnímania všetkých ostatných, teda celé telo. Preto ak trpí ten najmenší úd kresťanstva, čoskoro to pocíti celé telo a povstane, takže všetci sa dajú do pohybu, začnú sa sťažovať a volať. Potom to počuje a vníma aj naša hlava, Kristus. A aj keď sa môže trošku omeškať, keď začne s hnevom hľadieť a ohŕňať nosom, určite nebude žartovať. Lebo toto povedal skrze proroka Zachariáša v 2. kapitole, verš 12: „Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.“ ... Ja tvrdím, že toto je tá najväčšia útecha kresťanov v každom utrpení, či trpia od diabla, alebo na nich útočí svet: Netrpia sami, ale trpia všetci kresťania na zemi, dokonca aj všetci anjeli v nebi spolu s Kristom a sám Otec berie na seba ich utrpenie a pomáha im ho znášať. Jednému kresťanovi sa nemôže stať nič, čo by neovplyvnilo všetkých. Ak to vieš a veríš tomu, dokážeš zniesť a prekonať všetky možné pohromy. ... Preto sa viera musí pridŕžať tohto slova navzdory svojim pocitom i kriku sveta, ktorý verí, keď útočí na jednotlivého kresťana, že ho vykáže tam, kam patrí, a nik mu nedokáže pomôcť ani ho vyslobodiť, presne ako sa svet chvastal a tešil ohľadom Krista, keď visel na kríži. Vidíš, toto je jednota kresťanov, ktorú Kristus naznačuje týmito slovami. Ale človek nedokáže dosiahnuť túto jednotu, iba ak nás Boh zachováva v svojom mene, ako povedal, to je, ak zostaneme v Slove, ktoré sme dostali od Krista. Lebo slovo nás drží pohromade, aby sme všetci zostali pod jednou hlavou a držali sa Jeho samého, nehľadali inú svätosť ani nič iné okrem Krista netvrdili pred Bohom. Súhrnom, do Kristovho tela sme včlenení skrze Slovo, takže všetko, čo má On, je naše a môžeme Ho prijať ako naše vlastné telo. Ba čo viac, aj On musí prijať všetko, čo sa nám deje, takže svet, diabol ani žiadne nešťastie nám nemôžu uškodiť, ani nás poraziť. Lebo žiadna sila na zemi nie je dosť silná na to, aby zničila túto jednotu. Ale sa diabol snaží urobiť toto: hľadá, ako by preťal toto puto a odtrhol nás svojou lžou od Slova. Kde sa to stane, tam už vyhral. Lebo mimo Slova už nie je jednota, ale len a len rozdelenie, nespočetné sekty a skupiny, ktoré diabol uvádza do zmätku svojimi povrazmi a sieťami, to je, ľudským učením, keď každý hľadá nejakú zvláštnu svätosť vo svojich skutkoch.

St. Louis ed., 8:804-808.

sobota, 30 máj 2020 02:00

Reality života - 30. máj

Napísal(a)

„… a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“

(2 K 10:5)

Tisíce ľudí si vytvorilo plány ako uniknúť realitám života. V posledných rokoch sa začalo bežne používať nové slovo – „eskapizmus“. Slovník ho definuje ako „útek pred skutočnosťou do imaginárneho sveta“. Únik predstavivosti. Šalamún hovoril o neznovuzrodenom srdci ako o takom, ktoré inklinuje k nadmernej fantázii. Svet snov, ktorý presadzuje satan, vždy končí rozčarovaním. Tisíce ľudí žijú v nerálnom svete snov a vyhýbajú sa svojim zodpovednostiam voči rodinám a Bohu. Biblia učí, že s Kristom vo svojom srdci dokážeš čeliť realitám života. Hoci sú náročné, Božia milosť ti dá väčšiu radosť a potešenie než akýkoľvek snový svet, do ktorého sa snažíš utiecť.

Modlitba dňa

Pane, moje myšlienky tak často vytvárajú pustatinu pre to, čo tam chceš zasadiť. Nech je každá jedna z nich dnes podrobená Tvojmu vedeniu.

Billy Graham Evangelistic Association