Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

utorok, 08 december 2020 02:00

Boh poriadku - 8. december

Napísal(a)

„Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam...“ (Ž 18:3)

Problémom nášho moderného zmýšľania je, že vnímame Boha ako neorganizovaného a že nestanovuje žiadne pravidlá pre život a spasenie. Spýtajte sa astronóma, či je Boh neorganizovaný. Povie vám, že každá jedna hviezda sa po svojej obežnej dráhe pohybuje s ohromnou presnosťou. Spýtajte sa vedca, či je Boh neorganizovaný. Povie vám, že všetky jeho vzorce a rovnice sú pevne stanovené a že ignorovať zákony vedy by bolo totálne bláznovstvo. Ak sú teda zákony v materiálnom svete presné a nemenné, bol by Boh neorganizovaný v duchovnom svete, kde ide o večnosť duší? Rovnako ako Boh stanovil rovnice a pravidlá v materiálnom svete, stanovil pravidlá aj v duchovnom svete.

Modlitba dňa

Vďaka, Bože, za Tvoj absolútny božský poriadok, ktorý mi uprostred zmätku prináša nádej a dokonalý pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 04 december 2020 02:00

Rásť ako kresťan - 4. december

Napísal(a)

„Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi...“ (1Kor 3:1)

Niektorí ľudia prijali Krista, ale nikdy nedosiahli duchovnú dospelosť. Hoci boli celý život súčasťou cirkevného zboru, nikdy sa nestali zrelými kresťanmi. Stále ich považujeme za duchovné deti alebo bábätká v Kristovi. Písmo poznajú minimálne. Netúžia po modlitbe a na ich každodennom živote badáme len pár známok kresťana. Povedať „Rozhodnem sa žiť lepšie, pozbieram všetku silu vôle a napravím svoj spôsob života,“ je šľachetné, ale márne. Aj mŕtvola by mohla povedať: „Pozbieram všetku svoju silu, vstanem z tejto truhly a znova budem žiť.“ Potrebuješ moc, ktorá nie je z teba. Sám nedokážeš premôcť návyky a okovy, ktoré ťa zväzujú. Potrebuješ pomoc zvonku. Potrebuješ Krista.

Biblia hovorí o moste viery, ktorý vedie z údolia beznádeje k vysokým štítom slávnej nádeje v Kristovi. Hovorí o tom, kde sa nachádzame, no zároveň o tom, kde môžeme byť v Kristovi. Je pravdou, že dokonale zrelý budeš až v nebi v prítomnosti Krista, ale každý deň by si mal ako kresťan rásť.

Modlitba dňa

Pane, pracuj dnes na mne, aby som ako kresťan dospieval a poznal Ťa lepšie. Daj mi poznať Tvoju dokonalú vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 01 december 2020 02:00

Moc reči - 1. december

Napísal(a)

„Poddajte sa teda Bohu…“ (Jak 4:7)

Máme jazyk a hlas. Tieto nástroje reči môžeme používať deštruktívne alebo konštruktívne. Svojím jazykom môžeš ohovárať, reptať, nadávať, sekírovať, hádať sa, alebo ho môžeš podriadiť Božiemu Duchu a urobiť z neho nástroj požehnania a chvály. V ekumenickom preklade Biblie sa v Liste Jakuba 3:3 píše: „Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo.“ Rovnako je to aj s nami – keď sa poddávame požiadavkám Krista v našich životoch, naša divoká povaha sa dostáva pod Jeho kontrolu. Stávame sa miernymi, krotkými a „užitočnými Pánovi“ (2Tim 2:21).

Modlitba dňa

Daj, nech som pod Tvojou kontrolou, Pane Ježišu Kriste. Zober všetku pýchu, ktorá mi bráni úplne sa Ti poddať.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 30 november 2020 02:00

Nie si ponechaný na náhodu - 30. november

Napísal(a)

... poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. Žalm 105:17

Zaujímalo by ma, či existuje aspoň jeden človek, ktorý si myslí, že to Boh poslal Jozefa do Egypta. Nepredali ho tam jeho bratia? Neodviedli ho do Egypta midjánski kupci a nepredali ho na trhu? Neobvinila ho Potifarova žena a nedala ho uväzniť? Nezabudol na neho pohárnik?

Áno, bolo to tak.

Kde bol Boh, ked' sa to dialo? Bol pri tom všetkom. Za všetkými vonkajšími okolnosťami bol Boh, ktorý skrze Jozefa zachránil svoj ľud pred hladomorom.

V živote čelíš mnohým vonkajším udalostiam. Zdá sa, že sú to nezvyčajné náhody, ale nie sú. Boh má zámer s tebou a aj so všetkými, ktorých sa skrze teba chystá požehnať.

Sú chvíle, ked' Božiu cestu nevidíme. Nevidel ju ani Jozef. On sa však pevne držal Božieho slova a práve skrze Božie slovo obstál v skúške.

Nemôžeš uhádnuť Boží úmysel, ale Boh sa zjavuje skrze Bibliu. Práve preto musíš venovať pozornosť tomu, čo je napísané. Má ti pomáhať, ked' ťa Boh vedie cez súženie a ťažkosti.

Je toho veľa, čo ti Boh môže vziať, ked' ťa vychováva. Nikdy ti však nezoberie svoje Slovo. Skrze Slovo ťa uisťuje, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha.

Boh niekedy objasní svoje konanie, ešte kým žijeme. Jozef to zažil a aj mnohi iní to poznajú. Inokedy zas na tejto strane života nič nevysvetlí.

Čokoľvek Boh robí, či už jedno, alebo druhé, ty sa ako Božie dieťa musíš spoliehať na to, že nie si ponechaný na náhodu. Existuje nebeský Otec, ktorý vládne. Bezcitní a nemilosrdní bratia sú súčasťou Božieho plánu. Tak isto aj krivé obvinenie a uväznenie.

Musíš teda zostať na Božej ceste, aj kecľ to môže byť ťažké. Podriacľ sa Jeho vôli. Keď príde Jeho čas, znovu ťa vyvedie do otvorenej krajiny. Pre iných budeš požehnaním a budeš oslavovať Božie meno.

piatok, 27 november 2020 02:00

Máš budúcnosť a nádej - 27. november

Napísal(a)

Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Izaiáš 45:2

Kráčať po Božej ceste často prináša velké ťažkosti. Na tej ceste natrafíš na bronzové vráta, na ktorých sú železné závory.

Utrpenie a bolesť ťa nesmú viesť k myšlienkam (a nemal by si veriť), že nie si tam, kde ťa Boh chce mať. Platí to aj pre tvoju rodinu, prácu a kresťanské spoločenstvo.

Po sedemdesiatich rokoch v Babylone ľudia z Izraela nemali velkú perspektívu, že znovu uvidia Jeruzalem. Boh je však Boh. Viedol Izrael. Presne to isté urobí aj pre teba. Odstráni všetky prekážky.

Možno si myslíš, že ťa Boh vedie po úzkych a tmavých cestách. Zdá sa, že sa nikdy neskončia. Majú však svoj koniec. Boh nikdy nedovolí, aby Jeho deti skončili v beznádeji. Znovu svitne radosť. Pre niektorých to bude až vo večnosti, ale väčšinu z nás Boh vedie do otvorenej krajiny už tu na zemi.

Ak si šťastný (a ak sa aj tešíš), že s Ježišom kráčaš už niekolko rokov, získal si požehnané skúsenosti. Opakovane ťa Pán vyvádza z problémov, ked' k Nemu voláš vo svojom súžení.

Preto by si mal odvážne veriť v Boha aj teraz. Nehľaď na to, že nie si hoden a nedovoľ, aby to zrušilo všetky Božie zasľúbenia. Nie, uprene hľad' na Pánovu milosť. Božia láska k tebe sa nezakladá na tom, či si hoden byť milovaný. Je to výhradne dôsledok skutočnosti, že Božie srdce horí láskou k tebe.

Pán na teba nezabudol. Vidí ťa, aj ked' kráča pred tebou. Oči sa ti otvoria, ked' zájdeš Pán odstránil prekážky.

Zápas a utrpenie netrvajú večne. Víťazstvo nemáš dosiahnuť sám. Pán bude za teba bojovať. Pozdvihni oči! Nepoddaj sa zúfalstvu. Máš budúcnosť a nádej.

streda, 25 november 2020 02:00

Len jedno je potrebné - 25. november

Napísal(a)

Len jedno je potrebné. Evanjelium podl'a Lukáša 10:42

Božie slovo si musíš vryť do mysle. Tie slová musíš počúvať znovu a znovu, pretože v mysli veľmi ťažko zotrvávajú. Božie myšlienky nie sú naše myšlienky.

Myslíš si, že mnohé iné veci sú dôležité. Robíš to preto, lebo si neuvedomuješ, o čom je večnosť. Mysľou nedokážeš obsiahnuť čas, ktorý sa nikdy neskončí. Biblický opis pekla ťa napíria hrôzou, ale ty nedokážeš v pinosti pochopiť, aký hrôzostrašný je Boží trest. Pomyslenie na nebeskú blaženosť ťa naplňa radosťou a ty si uvedomuješ, že v nebi je sláva, ktorá d'aleko prekoná všetko, čo chápeš.

Ak by si poznal nekonečnú skutočnosť spôsobom, ako ju pozná Ježiš, bolo by ti úpine jasné, že existuje iba jedna, skutočne iba jedna nevyhnutná vec.

Na Božom súde nie je iba jedna ale dve možnosti. Na súde sa Boh všetkým neprihovorí rovnakým spôsobom. Niektorých nazve požehnaní, iných pomenuje prekliati.

Boží súd je večný Nedá sa zmeniť. Z toho dôvodu sú všetky ostatné otázky nepodstatné v porovnaní s Božím verdiktom o spasení a večnom zatratení.

V Božom kráľovstve to funguje tak, že musím ísť smerom, ktorý vedie k cieľu, ak ho chcem dosiahnuť. Ak chcem ísť do neba, musím ísť po ceste, ktorá ma tam zavedie.

Jedinou nevyhnutnou vecou pre spasenie je urobiť to, čo urobila Mária. Posadiť sa a počúvať Ježišove slová. Nesedela s kritikou na perách a nehodnotila situáciu. Nemyslela si, že je dôležitá. Zistila však, že Ježišove slová prinášajú blaženosť. Potrebovala ich počuť, aby prežila.

Len jedno je potrebné!

V živote Božieho dieťaťa je Pánove slovo najdôležitejšie. Bez neho sa k nebu nepriblížime, pretože práve Ježiš prináša Božie slovo. A bez Neho nie je spasenie.

Preto je len jedna vec, ktorú ty a ja musíme urobiť: musíme niesť následky skutočnosti, že treba len jedno. Musíme nechať hlavné miesto Božiemu slovu.

nedeľa, 22 november 2020 02:00

Radosť z budovania mostov - 22. november

Napísal(a)

„… ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou…“  1Pt 5:15-16a

Jedného dňa nám priviezli vodu. Naše králiky mali práve mladé. Keď ten chlapík vošiel do garáže, kde ich máme, a zbadal všetky tie malé králiky, žasol. Kým vykladal vodu, znovu a znovu vyjadroval údiv – a pri tom používal Ježišovo meno.

Trochu ma to dráždilo, tak som si pomyslel, že to je dobrá príležitosť porozprávať sa s ním. Keď nasadal do dodávky, pristúpil som k nemu s pozvánkou na evanjelizačné večery SoCal Harvest.

„Viete, počul som vás dnes veľa hovoriť o Ježišovi,“ povedal som.

Vyzeral šokovane.

„Počul som vás povedať ,Ježiš‘ trikrát,“ pokračoval som. „Zjavne máte veľký záujem o Ježiša, však?“ Potom som mu podal pozvánku. „Toto podujatie bude celé o Ježišovi. Prečo sa neprídete pozrieť?“

Nikdy neviete, kedy sa naskytne príležitosť podeliť sa o vieru. Ako nám hovorí 1. list Petra 3:15: „Vždy buďte pripravení vydať svedectvo každému, kto sa opýta na dôvod nádeje, ktorá je vo vás, s tichosťou a bázňou.

Trochu sa to podobá na obhajobu na súde. Ale nemyslime si, že sme prokurátori, skôr svedkovia. Nie sme tu na to, aby sme ľudí ponížili alebo zahanbili. Sme tu, aby sme svedčili ohľaduplne a s úctou. Vždy je tu spôsob, ako vybudovať k niekomu most.

Zdá sa mi, že keď sa niektorí kresťania delia o svoju vieru, chcú len vyhrať spor. Ale cieľom nie je vyhrať spor, cieľom je získať dušu. Cieľom je postaviť most, nie ho spáliť. Ak chceš nejakú dušu získať, musíš byť príťažlivý.

https://www.harvest.org

piatok, 20 november 2020 02:00

Aký je tvoj príbeh? - 20. november

Napísal(a)

„Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.“ Ef 5:15

Minule sa ma ktosi opýtal, akú cenu má svedectvo kresťana, ktorý nikdy v živote nemal väčšie problémy. Napríklad, ak bol niekto v minulosti závislý na drogách alebo si odpykal nejaký čas vo väzení, a potom začal žiť pre Krista, považujeme to za veľké svedectvo. No niekto iný mohol žiť pomerne morálne. Snažil sa dodržiavať pravidlá. Ale tiež zistil, že potrebuje Boha. Uvedomil si, že potrebuje Spasiteľa, a uveril v Krista.

Obe svedectvá sú cenné. Na svete je mnoho rôznych ľudí. Nie každý sa vie vžiť do kože kriminálnika alebo človeka, ktorý bol závislý na drogách. Sú ľudia, ktorí ku ktorým najviac prehovorí svedectvo človeka, ktorý žil morálne a možno dokonca chodil do kostola.

Stručne povedané, toto je tvoje svedectvo ako kresťana: Predtým si bol stratený, no teraz si nájdený. Bol si slepý, ale teraz vidíš. Vtedy si smeroval do pekla, teraz ideš do neba. To je tvoje svedectvo a je dobré. Použi ho ako most, aby si sa podelil so svojou vierou.

Jedným z najväčších komplimentov, ktoré môže kresťan dostať, je, keď ľudia povedia: „Sledoval som ťa. Chcem vedieť, prečo si taký, ako si. Všimol som si tvoju radosť. Všimol som si tvoju cieľavedomosť. Všimol som si, ako sa namáhaš. Všimol som si, aký si milý. Si úprimný človek. Prečo si taký?“

Tu je správna odpoveď: „Je to pre moju vieru v Ježiša Krista.“ Potom sa podeľ o to, čo Boh pre teba urobil.

Každý kresťan môže svedčiť. Každý má svoj príbeh, ktorý má rozpovedať. Aj ty svedčíš a ľudia ťa pozorujú. Otázka znie: Vydávaš zlé alebo dobré svedectvo?

https://www.harvest.org

utorok, 17 november 2020 02:00

Preteky tvojho života - 17. november

Napísal(a)

„Dobre ste bežali! Kto vám zabránil, aby ste boli nepovoľní pravde?“ G 5:7

Jedinečnou prednosťou šprintéra Usaina Bolta, ktorý už ukončil kariéru, nebolo len to, že tak rýchlo bežal, ale že rýchlo štartoval. Rýchlo bežal aj dobiehal. Nikdy nespomaľoval. Úspešne nechával súperov za sebou v prachu.

Niektorí ľudia takto bežia preteky života. Vyštartujú s výstrelom, bežia plnou rýchlosťou a skončia víťazne. Iní začínajú rýchlo, ale spomalia. Niekedy aj zakopnú a spadnú, ale napokon vstanú a prejdú cieľovou páskou. Potom sú ďalší, ktorí začnú, ale nikdy nedokončia.

Kto určuje, ako pobežíš preteky svojho života? Možno ťa prekvapí moja odpoveď: Ty. Boh ti dáva všetko, čo potrebuješ. Dáva ti všetku silu i prostriedky, ale je na tebe, aby si ich využíval. Boh za nás nebeží. No my bežíme preteky na Jeho slávu.

Je naozaj úplne na tebe, ako pobežíš preteky života. Ty rozhoduješ, či budeš meniť svet, alebo svet zmení teba. Krok tých, čo menia svet, neurčuje súčasná kultúra. Tí, ktorí menia svet, nasledujú Krista a vplývajú na svoje okolie viac, ako okolie vplýva na nich. Tí, čo menia svet, sú termostatom, nie teplomerom. Oni regulujú teplotu. Oni udávajú tempo. Sami rozmýšľajú.

Ukáž mi niekoho, kto číta Bibliu, robí, čo mu Boh povie, a nasleduje Ježiša, a ja ti ukážem rebela voči dnešnej kultúre. To je ten, kto mení svet.

Ak si spadol, ak si zakopol, vstaň a začni znovu bežať. Boh dáva druhé šance. Ešte stále môžeš dokončiť preteky.

https://www.harvest.org

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom. (1M 2:24)

Na chvíľu si predstav, aké by bolo žiť v záhrade Eden. Niekedy sa mi zdá, že záhradu Eden považujeme za nejaké imaginárne miesto ako Kamelot, Neverland alebo Atlantída. Záhrada Eden však bola skutočné miesto, do ktorej Boh umiestnil skutočných ľudí. Táto záhrada predčila všetky krásne miesta, ktoré sú dnes na našej planéte.

Adam bol v tej záhrade sám. Pomenoval všetky zvieratá, no stále mu čosi chýbalo. Totiž, niekto mu chýbal. „Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“ (1M 2:18)

Boh Adama hlboko uspal. Keď sa zobudil, bola tam Eva. „Nato povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá.“ (1M 2:23) Pasáž pokračuje: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1M 2:24)

V 24. verši nachádzame dve slová, ktoré musia byť v manželstve stále prítomné, ak má byť plné života a úspešné. Sú to slová opustiť a priľnúť. Slovo priľnúť znamená „prilepiť sa alebo tesne priliehať.“ Najprv opustíš svojho otca a matku. Musí tam byť opustenie a to znamená predefinovanie starých vzťahov.

Syn je pre svoju matku a otca stále synom a dcéra je stále dcérou. Keď sa však pár zosobáši, ustanovuje tým novú domácnosť. Začína novú rodinu. Jeho prvotná zodpovednosť je voči svojej manželke a jej prvotná zodpovednosť je voči svojmu manželovi. Od rodičov sa musia odpútať. Toto je opustenie a priľnutie.

https://www.harvest.org