Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (218)

utorok, 16 jún 2020 02:00

Rozkazy pre kresťana - 16. jún

Napísal(a)

„A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Štatistika nám prezrádza, že 95 % kresťanov nikdy nikoho neviedlo ku Kristovi. Nemusí to tak ostať. Problémom je, že väčšina kresťanov vníma Veľké poverenie ako Veľký návrh. Pre zvyšok je Veľké poverenie Veľká vec.

Kto je povolaný ísť do celého sveta a kázať evanjelium? Sme to my. V Evanjeliu podľa Matúša 28:19-20 Ježiš vyhlásil: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal…“

V Evanjeliu podľa Marka Ježiš prikázal nasledovné: „Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16:15) Z týchto veršov vyplýva, že každý kresťan je povolaný ísť do sveta a hlásať dobré správy o Ježišovi Kristovi a podľa svojich najlepších schopností viesť ľudí ku Kristovi.

Verím, že pre kresťanov v skutočnosti môže byť hriech neísť do celého sveta a nekázať evanjelium. Existuje spáchaný hriech, čo znamená, že robíš niečo, čo by si robiť nemal, ale takisto je tu aj hriech nečinnosti, čo znamená, že nerobíš niečo čo by si robiť mal.

List Jakuba nás učí: „A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Ako kresťania máme evanjelium. Máme pre ľudí cestu, ktorá môže zmeniť ich večnú adresu z pekla na nebo. A predsa mnohí z nás nevystúpia zo svojej komfortnej zóny. Nechceme ísť a hovoriť o Ježišovi niekomu, kto o Ňom nikdy nepočul. Potrebujeme prekonať našu neochotu, pretože Kristus nás poveril kázaním evanjelia.

https://www.harvest.org

sobota, 13 jún 2020 02:00

Pripravený sa na teba vrhnúť - 13. jún

Napísal(a)

„…hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť;  ale ty ho opanuj!“ (1M 4:7)

Peter Hathaway Capstick vo svojej knihe Death in the Long Grass hovorí pravdivý príbeh o levoch, ktoré napádali svojich lovcov. Tieto mačkovité šelmy prišli na chuť ľudskej krvi. V noci sa vkrádali do loveckých táborov, prekračovali spiacich mužov, vybrali si obeť a odtiahli ju preč. Jeden konkrétny lev zabil viac než sto mužov. Levy boli natoľko efektívne v tom, čo robili, že ich obete netušili, kedy znovu zaútočia.

Hriech je v našich životoch ako divoké zviera, pripravené zaútočiť. Kain bol, napríklad, nahnevaný, že jeho obetu Hospodin neprijal, zatiaľ čo obetu jeho brata áno. Boh ho varoval nasledovnými slovami: „Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti;  ak však nebudeš dobre robiť,  hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť;  ale ty ho opanuj!“ (1M 4:7)

Boh v podstate vravel: „Radšej by si mal dostať hriech pod kontrolu, Kain, lebo inak bude mať hriech pod kontrolou teba.“ Očividne sa v tom do toho momentu Kainovi nedarilo. Nakoniec sa poddal hriechu a zabil svojho brata.

Hriech rovnako striehne aj pred našimi dverami. Zlo hľadá v našich životoch zraniteľné miesta. Hľadá naše slabosti. Hľadá spôsoby, ako nás zraziť k zemi.

Preto nás Biblia varuje, aby sme nedávali miesto diablovi. List Efezským nám v 4:26-27 vraví: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi.“ S diablom dohody neuzatváraš; od diabla si držíš odstup.

Nepodceňuj diabla. Nevytváraj vo svojom živote základňu pre hriech.

https://www.harvest.org

štvrtok, 11 jún 2020 02:00

Predmet našej viery - 11. jún

Napísal(a)

„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ (Mk 11:22)

Niektorí ľudia tvrdia, že v náboženstvo neveria. „Viera je pre jednoduchých ľudí,“ povedia. „Ja som človek, ktorí verí faktom. Nežijem z výmyslov. Som niekto, kto uverí až po tom, čo sa o tom na vlastné oči presvedčí. Nikde vo svojom živote vieru nepraktizujem. Viera je pre hlupákov.“

Vieru v skutočnosti vo svojich životoch používame stále. Ak ideš do reštaurácie, sadneš si, objednáš a zješ jedlo, ktoré ti prinesú. Praktizuješ tým vieru. Nevieš, kto jedlo pripravil. Netušíš, čo v kuchyni robili. Zoberieš však do ruky vidličku a začneš jesť. Veríš, že dodržiavajú hygienické normy a tvoje jedlo pripravujú správne.

A čo keď ideš k lekárovi? Povedia ti, že potrebuješ operáciu. Objednáš sa teda u lekára a necháš sa zoperovať. Veríš tomu, čo ti lekári povedia. A keď ideš do lekárne, veríš lekárnikovi, že ti vydá správne lieky.

Hoci o aerodynamike vieš len málo, keď nastúpiš do lietadla dôveruješ, že nejako len vzlietne a bezpečne ťa dopraví do tvojej destinácie. Rovnako dôveruješ ľuďom v kokpite, ktorí stroj pilotujú.

Preto sa nesnaž tvrdiť, že vieru nepraktizuješ. Svoju vieru vkladáš do pilotov, lekárov, kuchárov a lekárnikov. Vieru vidíš každodenne. List Židom nám v 11:3 vraví: „Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby - čo je viditeľné - nepovstalo z viditeľného.“

„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ Predmetom našej viery je Všemohúci Boh. Maj vieru v Boha.

https://www.harvest.org

utorok, 09 jún 2020 02:00

Len na oko - 9. jún

Napísal(a)

„Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život.“ (Jud 1:20-21)

Zdá sa mi, že mnohí považujú vieru za pekné veľké auto. Ľudia si ho kúpia a potom k nemu  dokúpia vybavenie. Vylepšia ním vozidlo. Menšie kolesá zamenia za obrovské, zaobstarajú si veľký navijak na prednú časť a napokon pridajú obrovské svetlá. A keď sa ženú za tebou, vo svojom spätnom zrkadle môžeš vidieť akurát ich podvozok.

Možno vedľa teba zastavia na čerpacej stanici a ty s nimi nadviažeš rozhovor počas toho, kým tankuješ benzín.

„Máte super fáro,“ povieš. „Jazdíte na ňom často?“

„Čo? Robíte si zo mňa srandu? Viete, koľko ma to stálo? Neexistuje, že by som túto štvorkolku zobral do špiny. Som na ceste do autoumyvárne.“

V určitom smere je to všetko len naoko. Niektorí ľudia takto žijú vieru. Radi o nej rozprávajú, no nepoužívajú ju.

Júda nás učí: „Ale vy milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom.“ (v. 20) Prezrádza nám, že viera koná. Je činná. Júda vraví: „Modlite sa. Vzdelávajte sa. Udržujte sa.“ Inými slovami, konajte svojou vierou. Nezanedbávajte ju.

Viera sa vo veľkej miere podobá svalu. Čím viac sval používaš, tým silnejší sa stáva. Ak však svoje svaly zanedbávaš, nevybudujú sa. A ak ich budeš zanedbávať pridlho, môžu dokonca zakrpatieť.

Viera nežije v teoretickej ríši, ale v aktívnom svete. Preto svoju vieru používajme. Praktizujme ju. A potom sledujme, čo Boh dokáže.

https://www.harvest.org

nedeľa, 14 jún 2020 02:00

Celé rieky potešenia - 14. jún

Napísal(a)

„Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.“ J 7:38

Potečú rieky, rieky vody, ktorá dáva život. Kristus hovorí: „Toho, kto prichádza ku mne, podľa toho aj vystrojím, nielenže ho obživím a občerstvím tak, že uhasím jeho smäd a zbavím ho smädu. Ale ho aj premením na pevnú kaďu z kameňa, dám mu Ducha Svätého a dary, aby mohol tiecť k iným ľuďom, dal sa im napiť, uľavil im, posilnil ich a aj poslúžil iným tak, ako som ja pomohol jemu,“ ako hovorí sv. Pavol v 2. liste Korintským 1:4. Takto chce Kristus Pán toho, kto k Nemu príde, premeniť na iného človeka, než dokázal Mojžiš. Pred spoznaním evanjelia sme vyrábali svätých, tvorili sme jednu poučku za druhou a nebolo konca zákonom. Len sme vystrašili svedomia a spôsobili smäd. Ani tomu nemôže byť inak. Keď vyučujú svätci skutkov, vyvolávajú smäd a ešte väčší smäd, a jeden zákon za druhým, takže zákonom nieto konca a nikdy neprestanú, ako sme to vtedy všetci až príliš zažívali. Každý rok prišiel iný veľmi vzdelaný muž, ale blázni len morili svedomia. … Kristus však robí opak a neprestáva potešovať. Dáva napiť nielen tebe, ale cez teba aj druhým utišuje smäd, ktorý vytvoril zákon. A čím dlhšie sa evanjelium káže, tým viac sa uháša smäd a tým lepšie chutí evanjelium tým, ktorí sú smädní. Takže tí, ktorí veria v Krista a dostávajú napiť, môžu dať napiť aj iným, potešiť a obživiť ich. Ak by pred Ním stál celý svet, mal by dosť slov, ktorými by potešil všetkých. Toto tu tým Pán myslí: Dá sa im napiť, nie po lyžičke alebo cez rúrku s kohútikom, ale budú mať celé rieky potešenia. Majú byť plní tak, že pretekajú, všetkej moci a bohatstva pre všetkých, ktorí sú smädní. Takto môže dobrý pastor potešovať všetkých, ktorí sú v hriechoch, odstrániť ich hriechy. Nezáleží na tom, aké veľké sú a koľko ich je, odfúkne všetky hriechy jediným veršom. A keď smrť i boj pokračujú ďalej, kazateľ môže posilniť celú armádu tak, že zabudne a nedbá na smrť. Môže ju odplaviť a zbaviť sa jej jediným slovom a potešujúcim veršom. Ako? Vodou života. Myslí tým, že Jeho kazateľský úrad je rieka života, ktorá človeka oživuje. Zdá sa však, že to tak nie je, pretože Slovo je prosté. Môžeš ho len počuť, čítať alebo kázať. A ja počujem len zanedbateľný zvuk hlasu, vidím len nepatrné písmeno v knihe a mám myšlienku v srdci. Samotné Slovo, ktoré sa káže, má v skrytosti uplatniť takú moc, že ono – v diablovom kráľovstve, kde on mocne vládne – vymyje zo sŕdc húfy diablov presne tak, ako veľká rieka odplaví plevy. Dobre vie, prečo Božie Slovo nazýva riekou. Pretože pôsobí mnoho úžasných veľkých vecí a ďalej prúdi. Podobne sv. Peter na sviatok Letníc, Skutky apoštolov 2:41, obmýva z diablovho kráľovstva tritisíc ľudí jedinou kázňou ako riekou a vyslobodzuje ich v jedinej hodine. Umýva ich do čista od smrti, hriechu a diabla. Nezdá sa to byť veľa, no Slovo má takú moc. Rieka ich oživila a priblížila. Tí, ktorí teraz patria evanjeliu a Kristu, majú tú výsadu, že sú schopní prinášať taký úžasný úžitok. Otec a matka vedia potešiť a učiť svojich sluhov, deti a susedov, aby sa nebáli a nezúfali si. Vedia im pomôcť, pretože z ich tela vyviera živá voda, ktorá oživuje a občerstvuje drahé duše v každom nebezpečenstve a utrpení.

St. Louis ed., 8:84-86.

utorok, 30 jún 2020 02:00

Milovať jeden druhého - 30. jún

Napísal(a)

A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám (ekumenický preklad) (1Tes 3:12)

Jedným z narastajúcich psychologických problémov, ktorému v dnešnej dobe ľudia čelia, je samota. A preto má veľký význam služba, ochota počúvať iných, byť dobrý poslucháč. Mnoho ľudí netúži len po tom, aby boli milovaní, ale aj po tom, aby mali niekoho, kto ich bude počúvať. Keď milujeme Boha z celého svojho srdca, potom dokážeme milovať svojho blížneho. To, čo dnešní ľudia najviac potrebujú nie je viac vedy, technologického rozvoja, vyučovania, vedomostí, moci, dokonca ani viac kázania − najväčšou potrebou, akú dnes vo svete máme, je láska. A jediným zdrojom lásky je nadprirodzené konanie Ducha Svätého, ktorý premieňa životy.

Láska, ktorú dáva Boh, nie je obyčajná láska. Láska k našim blížnym, nevychádza z nás, je to Boh, ktorý miluje cez nás. Ak sme ochotní milovať svojich blížnych, Boh nás obdarí svojou lásku.

Modlitba dňa

Milujem ťa, Ježiš. Ako často beriem tvoj nesmierny skutok lásky pre mňa na kríži za samozrejmosť. Pomôž mi udržiavať môj zrak upretý na Teba, aby som sa cez tvoj dokonalý príklad mohol priblížiť k svojim blížnym.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 28 jún 2020 02:00

Čo je modloslužobníctvo? - 28. jún

Napísal(a)

„kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10:33)

Čo je modloslužobníctvo? Je to čokoľvek, čo sa stavia medzi nás a Boha. Józue svojmu ľudu povedal, že ich národ bude zničený, ak budú pokračovať v modloslužbe a ich duše budú naveky zatratené. Vyzval ich: „…vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť,  či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate.  Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ A čo my? Sme na tom ako Józue? Podporíme ho, i keď nevieme, čo nás to bude stáť? Vyzývam dnes všetkých – rozhodnite sa komu budete slúžiť. Naša rodina za nás rozhodnúť nemôže. Nemôžu tak spraviť ani naši priatelia. Boh je veľký Boh, ale dokonca ani On nemôže urobiť rozhodnutie za nás. Môže nám pomôcť, ale rozhodnutie je na nás. Musíme sa rozhodnúť sami.

Modlitba dňa

Pane Ježiši Kriste, odstráň z môjho života modly, aby som mohol úplne a celý slúžiť Tebe, môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 26 jún 2020 02:00

Nezlomná láska - 26. jún

Napísal(a)

„Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba…“ (Botekov preklad) (Ž 36:6)

Mladí ľudia hovoria radi a veľa o láske. Väčšina piesní je o láske… „Vrcholom životného šťastia,“ napísal veľmi dávno Victor Hugo, „je presvedčenie, že sme milovaní.“ „Láska je prvoradou podmienkou duševného zdravia,“ vyhlásil Sigmund Freud. Biblia učí, že „Boh je láska“ a že Boh nás miluje. Uvedomiť si tento fakt, je to najdôležitejšie. Na ničom inom tak nezáleží ako na tomto. Boh nás miluje a má pre život každého úžasný plán. Kto iný by mohol tak dobre naplánovať a viesť náš život?

Modlitba dňa

Vo vedomí, že som Tebou milovaný všemohúci Bože, ti moje srdce dôveruje, že ma povedieš.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 24 jún 2020 02:00

Slovo sa stalo telom - 24. jún

Napísal(a)

„A to Slovo stalo sa telom… (bolo) plné milosti a pravdy.“ (J 1:14)

Na obale Biblií býva napísané: „Svätá Biblia.“ Viete, prečo je Biblia svätá? Prečo by sa mala volať svätá, keď v nej nachádzame tak veľa žiadostivosti, nenávisti, chamtivosti a vojen? Je to preto, lebo Biblia nám hovorí pravdu. Hovorí pravdu o Bohu, o človeku a o diablovi. Biblia učí, že zamieňame Božiu pravdu za diablovu lož napríklad o sexe, drogách, alkohole a náboženskom pokrytectve. Ježiš Kristus je základná a konečná pravda. Navyše, On hovoril pravdivo. Ježiš prehlásil, že On sám je pravda a že pravda nás vyslobodí.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za pravdu, ktorú si mi dal skrze svojho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 22 jún 2020 02:00

Trón milosti - 22. jún

Napísal(a)

„Pristupujme s dôverou ku trónu milosti…“ (Žid 4:16)

Modlitba je jednoducho vzájomný rozhovor medzi nami a Bohom. Tisíce ľudí sa modlia len vtedy,  keď sú vo veľkom strese, v nebezpečenstve, premožení neistotou. Bol som sa v lietadle, ktorému  sa pokazil motor - a ľudia sa vtedy začali modliť. Rozprával som sa s vojakmi, ktorí mi prezradili, že sa prvý raz modlili, keď sa ocitli uprostred boja. Zdá sa, že človek má v sebe inštinkt modliť sa v čase problémov. Vieme, že vo vypätých chvíľach „nie je nikto ateistom,“ avšak kresťanstvo, ktoré nemá dosah na každodenný život, nikdy nezmení svet. Modlime sa, využívajme silu modlitby. V modlitbe sme silnejší ako pod ochranou najsilnejších zbraní. Národ je mocnejší keď sa spojí v úprimnej modlitbe ako keď investuje do zbrojenia. Odpovede na všetky naše problémy môžeme dosiahnuť kontaktom so všemohúcim Bohom.

Modlitba dňa

Môj čas strávený s Tebou v modlitbe, drahý Pane, je hlavnou udalosťou môjho dňa. Poznanie, že Ty čakáš na toto stretnutie ma pokoruje. A predsa vravíš, že môžem prichádzať v odvahe a s dôverou − práve teraz to robím vo vedomí, že ma počuješ.

Billy Graham Evangelistic Association