Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (184)

štvrtok, 23 apríl 2020 02:00

Božie tajomstvá - 23. apríl

Napísal(a)

„… aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ (1K 2:5)

Slovo „tajomstvo“ je v Biblii použité mnohokrát. Niektorým tajomstvám minulosti prišla veda na koreň. Ostatné ľudstvo vždy vyvádzajú z miery. Tento fakt ostáva: Všetka zozbieraná múdrosť vekov je len škrabancom na povrchu ľudského hľadania vedomostí o vesmíre. Boh si z veľkej časti uchováva svoje tajomstvá a človek, ktorý stojí na svojich intelektuálnych špičkách dokáže pochopiť len malý zlomok Božieho konania.

Táto neschopnosť plne pochopiť Božie tajomstvá v nijakom smere neobmedzuje kresťanskú vieru. Práve naopak, našu vieru posilňuje. Nerozumieme spletitému vzorcu hviezd na ich dráhach, ale vieme, že ten, ktorý ich utvoril, tomu rozumie, a práve tak isto ako riadi ich, monitoruje aj bezpečnú cestu pre nás. V Biblii je „tajomstvo“ predtým skrytá pravda, ktorá sa teraz božsky zjavuje, ale v ktorej nadprirodzený prvok ostáva napriek zjaveniu neznámy.

Modlitba dňa

Práve tak ako si v minulosti viedol všetkých, ktorí ťa milovali, viem, že aj môj život láskyplne smeruješ. Moja viera je malá, Bože, ale Ty si mojou silou.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 21 apríl 2020 02:00

Čo je svedomie? - 21. apríl

Napísal(a)

„… majúc čisté svedomie…“ (1Pt 3:16)

Čo je svedomie? Boh vložil do každého jedného z nás niečo, čo hlasno kričí proti nám, kedykoľvek robíme to, čo vieme, že nie je správne. Svedomie je detektívom, ktorý pozoruje smer našich krokov a kritizuje každé vedomé prestúpenie. Svedomie je bdelé oko, ktorému sa podrobuje pre odsúdenie či súhlas každá predstava, myšlienka a skutok.

Verím, že v dnešnom svete neexistuje pre existenciu Boha lepší argument ako svedomie. Vo vesmíre neexistuje väčší dôkaz morálneho zákona a jeho Zákonodarcu než toto malé svetielko duše. Je to Boží hlas prehovárajúci k vnútru človeka. Svedomie je naším najmúdrejším radcom a učiteľom a najvernejším a najtrpezlivejším priateľom.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otče, za svoje svedomie, ktoré ma kontroluje a vedie moje skutky. Pomôž mi skrze Tvojho Svätého Ducha pozorne vnímať jeho nabádanie.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 18 apríl 2020 02:00

Bezhraničný Boh - 18. apríl

Napísal(a)

„Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou…“ (Sof 3:17)

Milióny ľudí vo svete by mohli prísť na pláž a načiahnuť ruky, aby ich naplnila morská voda. Každý by si mohol načrieť toľko, koľko chce a potrebuje − a oceán by stále ostal nezmenený. Jeho moc a sila by bola rovnaká a život v jeho nepreniknuteľných hlbinách by pokračoval nepozmenený napriek tomu, že naplnil potreby každučkého človeka stojaceho s natiahnutými rukami pozdĺž jeho pobrežia.

Rovnako je to s Bohom. V jednom momente dokáže byť všade, venovať pozornosť modlitbám všetkých, ktorí volajú v mene Ježiša Krista; konať mocné zázraky, ktoré udržujú hviezdy na svojom mieste; umožniť rastlinám klíčiť zo zeme a rybám plávať v mori. Boh nemá obmedzenia. Jeho múdrosť, sila, láska a milosť sú bezhraničné.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, aké slávne sú moje myšlienky o Tebe, pretože si všadeprítomný, milujúci a záleží Ti na najnepatrnejších detailoch našich životov!

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 16 apríl 2020 02:00

Súcit s ostatnými - 16. apríl

Napísal(a)

„Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.“ (1J 4:7,21)

Ak chceš vedieť, ako veľmi miluješ Boha, stačí, ak budeš pozorovať svoju lásku k blížnym. Náš súcit s ostatnými je presným meradlom našej oddanosti Bohu.

Pred nejakým časom som bol s kamarátmi v múzeu v San Franciscu. Medzi vecami sme videli zbierku mučiacich nástrojov, ktoré využívali nábožní ľudia, aby prinútili ostatných veriť tak ako oni. História je z veľkej časti záznamom ľudskej krutosti voči ostatným.

Modlitba dňa

Pane Bože, naplň moje srdce, aby som mohol milovať s Ježišovým súcitom.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 14 apríl 2020 02:00

Boh ťa utvoril - 14. apríl

Napísal(a)

„Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu…“ (Iz 40:31)

Žiť znovuzrodený život s Kristom vo svojom vnútri, ktorý ma uschopňuje žiť ho, je radostná skúsenosť. Ako sa tak muž premával na svojom Forde, odrazu sa niečo pokazilo. Vystúpil z auta, pozrel sa na motor, no nič nenašiel. Ako tam stál, zbadal auto, a tak ho začal stopovať, aby požiadal o pomoc. Z novučkého Lincolna vystúpi vysoký, priateľský muž, ktorý sa opýtal: „Čo sa stalo?“ „Neviem spojazdniť tento Ford,“ znela odpoveď. Cudzinec upravil zopár vecí pod kapotou a potom povedal: „Teraz naštartuj.“ Keď motor naštartoval, vďačný majiteľ sa predstavil a položil mužovi otázku: „Ako sa voláte, pane?“ „Volám sa,“ odpovedal cudzinec, „Henry Ford.“

Človek, ktorý vynašiel Ford, vedel, ako ho spojazdniť. Boh stvoril teba a mňa a len On sám vie, ako viesť tvoj a môj život. Bez Krista by sme v našich životoch stroskotali. Ak Kristus riadi tvoj život, všetko funguje, ako má. Bez Neho nemôžeme urobiť nič.

Modlitba dňa

Pane, tak často Ti zabúdam odovzdať úplné vedenie a zlyhávam. Uč ma spoliehať sa v mojich potrebách a sile výhradne na Teba.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 11 apríl 2020 02:00

Ľudská prirodzenosť - 11. apríl

Napísal(a)

„… kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený.“ (Pr 16:20)

V našej prirodzenosti je veľa toho, čo nás dokáže popliesť. Mnohí ľudia, ktorí čelia znepokojujúcej záhade svojej vlastnej existencie, sú duševne nevyrovnaní. Ich náklonnosť k hriechu a zlu ich zmätie. Chvejú a trasú sa pri pomyslení na svoju neschopnosť vyrovnať sa so svojím vlastným životom.

Kristus ti môže dať uspokojivé odpovede na otázky typu: „Kto som?“ „Prečo som sa narodil?“ „Čo tu robím?“ „Kam smerujem?“ Odpovede na všetky dôležité životné otázky môžeš dostať, keď vierou pristúpiš k Ježišovi Kristovi a prijmeš Ho ako svojho Pána.  Dovoľ mu byť tvojím Pilotom. On môže odstrániť obavy z tvojho života.

Modlitba dňa

Pane, zverujem Ti svoj život, aby si ho viedol. Vedomie, že ma budeš viesť po správnej ceste vo mne vzbudzuje radosť.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 09 apríl 2020 02:00

Znovuzrodenie - 9. apríl

Napísal(a)

„Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela,… Ale Boh, bohatý na zmilovanie,… obživil nás s Kristom…“ (Ef 2:3-5)

Prichádza mi na um obdobie, keď všetky utrpenia, ktoré sužujú moderné mysle, pociťovala iná generácia. Mladí ľudia, ktorí žili v prvom storočí po Kristovi. Takisto hľadali zmenu, no svoje snahy nasmerovali na jednotlivcov, nie na Rímsku ríšu alebo radnicu. Nakoniec celá sociálna a politická štruktúra pocítila ich vplyv. Skrátka, týchto znovuzrodených mužov a ženy naplnila jedinečná dynamická sila.

Dnes je presne tá istá sila prístupná každému. Naprieč storočiami pracovala v životoch miliónov ľudí.  Videl som osobne, ako sa tisíce ľudí zmenili. Ježiš to nazýval „nové narodenie“. Písmo nás učí, že nesmieme ostať takí, akí sme. Môžeš sa stať novým človekom. Nech ťa trápi čokoľvek − vina, úzkosť, nenávisť −, Boh to dokáže vyriešiť.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, teším sa z vedomia, že v mojom živote neexistuje nič, čo by si nebol schopný zmeniť svojou vykupiteľskou mocou.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 07 apríl 2020 02:00

Božia láska - 7. apríl

Napísal(a)

„Udržujte sa v láske Božej…“ (Jud 21)

Biblia nám odhaľuje fakt, že Boh je láska. Mnoho ľudí nepochopilo atribút Božej prirodzenosti, ktorým je láska. „Boh je láska“ neznamená, že všetko je sladké, krásne a šťastné a že nemôže dopustiť trest za hriech.

Keď kážeme spravodlivosť, je to spravodlivosť v láske. Keď kážeme poctivosť, je to poctivosť založená na láske. Keď kážeme vykúpenie, je to vykúpenie plánované láskou, poskytnuté láskou, darované láskou, ukončené láskou, vyžiadané láskou. Keď kážeme Kristovo vzkriesenie, kážeme zázrak lásky. Keď kážeme druhý príchod Krista, kážeme naplnenie lásky.

Bez ohľadu na to, aký hriech si spáchal, ako strašný, špinavý či opovrhnutia hodný, Boh ťa miluje. Táto Božia láska je nezmerateľná, nepochybná a nekonečná!

Modlitba dňa

Otče, moje srdce pociťuje voči Tebe vďačnosť za Tvoje odpustenie a lásku. Musím si byť naliehavo vedomý toho, že mojím jediným meradlom v každom zaobchádzaní s ľuďmi je Tvoja nesmierna láska.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 04 apríl 2020 02:00

Boh s nami - 4. apríl

Napísal(a)

„Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“ (Pr 18:24)

V dnešnej dobe môžeme vidieť veľa osamelých ľudí. Boh nestvoril človeka na to, aby žil v trýznivej vnútornej osamelosti. V prvom Edene Boh sám prichádzal k človeku, ktorého stvoril, aby nezažíval osamelosť.

Jednou z najpovzbudivejších vecí, ktorú Ježiš povedal svojim učeníkom, boli nasledovné slová: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:20) Ježiš prišiel, aby obnovil spoločenstvo medzi človekom a Bohom a zbavil človeka osamelosti. Ježiš Kristus z tvojej duše odstráni osamelosť. Bude tvojím spoločníkom a priateľom.

Modlitba dňa

Pane, Ty chceš naplniť každú osamelú chvíľu a premeniť ju na čas neuveriteľnej radosti. Nech sa nikdy viac nebojím osamelosti.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 02 apríl 2020 02:00

Víťazstvo v utrpení - 2. apríl

Napísal(a)

„Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš.“ (J 13:7)

Smiem ti pripomenúť, že choroba nie je najhoršia vec, ktorá ťa môže postihnúť? Najzvrátenejší a najnešťastnejší ľudia, ktorých som kedy stretol, nemali žiaden fyzický hendikep. Jedni z najväčších a najužitočnejších ľudí pre svet mali hendikep.

Handel, ktorý trpel ochrnutím pravej strany a ruky skomponoval oratórium Mesiáš. V poslednom roku svojho života sa Catherine Boothová priznala, že si nepamätá žiaden bezbolestný deň.

Hellen Kellerová napísala: „Ďakujem Bohu za svoje hendikepy, pretože cez nich som našla samu seba, svoju prácu a Boha.“ Jedni z najblaženejších kresťanov, akých som kedy stretol, boli „vozíčkoví“ svätí. Nech ti Boh udelí milosť, aby si „víťazil v utrpení.“

Modlitba dňa

Keď do môjho života vstúpi fyzické trápenie, nech ma pritiahne bližšie k Tebe, môj milovaný Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association