Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (184)

pondelok, 20 apríl 2020 02:00

Cesta viery - 20. apríl

Napísal(a)

„Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ (Ef 5:17)

Pretože som kresťanom už viac ako 40 rokov, môžem vám povedať, že som zažil obdobie, keď Pán priamo prehováral k môjmu srdcu, a ja som mal jasnú predstavu o tom, čo mám urobiť. Avšak vo všeobecnosti musím povedať, že kresťanský život je cesta viery krok po kroku.

Biblia nehovorí, že spravodlivý bude žiť z pocitu; vraví, že spravodlivý bude žiť z viery (pozri R 1:17). Čítame Božie Slovo, vyberáme si z neho princípy, ktoré v ňom nachádzame, uplatňujeme ich a kráčame správnym smerom.

Napríklad, Boh chce, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. Byť naplnený Duchom je jednoducho požiadať Boha, aby nás zmocnil každý jeden deň. Biblia nás napomína: „Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.  A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ef 5:17-18)

Boh chce, aby sme mali postoj vďačnosti. V 1Tes 5:18 sme nabádaní: „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ To neznamená, že by sme mali ďakovať Bohu, keď sa dejú zlé veci. Skôr by sme mali Bohu vzdávať vďaky za to, že On má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú život kresťana.

Boh rovnako chce, aby sme žili čisté životy. Ako nám 1Tes 4:3 vraví: „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva.“

Ak prestupuješ základné princípy, ktoré Písmo zjavne vyhlasuje, potom ti to nepomôže v poznaní Božej vôle. Namiesto toho buď poslušný tomu, čo vieš, že je pre teba Božia vôľa dnes.

https://www.harvest.org

piatok, 17 apríl 2020 02:00

Dobré úmysly - 17. apríl

Napísal(a)

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami − znie výrok Hospodinov − úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29:11)

Moja manželka občas povie: „Poďme si dať dobrý šalát.“ Pre mňa je šalát ako praktizovanie jedenia skutočného jedla. Zvyčajne ma priťahujú nezdravé jedlá. Nemám rád zdravé veci.

Podobne si niekedy myslíme, že ak kráčame v poslušnosti Ježišovi Kristovi, bude to ako keby sme boli na diéte, že budeme jesť všetky tie veci, ktoré v skutočnosti jesť nechceme. Veci, ktoré sú nepríťažlivé.

To nie je Božia vôľa. Zistíš však to, že Božie plány pre teba sú lepšie než tvoje vlastné plány. Biblia hovorí nasledovné: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami − znie výrok Hospodinov − úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“

Páči sa mi skutočnosť, že Boh nehovorí: „Poznám jeden dobrý úmysel, ktorý s tebou mám.“ Ak by som vedel, že všemohúci Boh má so mnou jeden dobrý úmysel, bol by som s tým spokojný. No Boh vraví: „Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami.“ Nie je to jeden úmysel; sú to úmysly. Existuje nesmierne veľa dobrých úmyslov, ktoré s tebou Boh má, sú ako hviezdy na nebi či piesok v mori. Sú nevyčísliteľné.

Niekto môže povedať: „Čo ak sú to zlé úmysly?“ Čo ak so mnou Boh zamýšľa zlé veci? Vráťme sa späť k Jeremiášovi 29:11. Aké sú úmysly, ktoré s nami Boh má? „Sú to myšlienky pokoja, a nie nešťastia, dať nám budúcnosť a nádej.“

Je to pravda. Boh ťa miluje. Pre tvoj život má skvelý plán. Vedz len nasledovné: Božia vôľa pre teba je lepšia než tvoj vlastný plán.

https://www.harvest.org

streda, 15 apríl 2020 02:00

V Hrnčiarových rukách - 15. apríl

Napísal(a)

„A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.“ (Iz 64:7)

Gréci dôverovali mnohým bohom. Mysleli si, že im dajú múdrosť a smerovanie. Neskôr, keď Rimania porazili Grécko, účinne pohltili jeho kultúru a prijali ju za svoju vlastnú. Jediný problém je, že títo bohovia neexistovali.

Ako kresťania chceme poznať Božiu vôľu. No je to vôbec možné? Môže niekto poznať Božiu vôľu? Môže k nám dnes Boh hovoriť? Alebo len zbytočne pátrame ako starovekí Gréci a Rimania hľadiac do tvárí ich rozmanitých božstiev?

Nie, nepátrame zbytočne. Kresťanstvo znamená, že Kristus sa usídlil v našich srdciach. Ježiš vyhlásil: „nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca.“ (J 15:15)

Boh k nám dnes chce hovoriť. Pre náš život má plán a zámer a chce nám odhaliť svoju vôľu. Ako teda môžeme poznať Božiu vôľu? V Jeremiášovi 18:1-4 nachádzame zaujímavú pasáž: „Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a tam ti oznámim svoje slová. Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu.  Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne.“

Biblia v podstate hovorí, že Boh je ako hrnčiar a my sme ako hlina. Boh je hrnčiar, ktorý chce, aby sme naplnili Jeho plán a zámer. A ak sa nepodvolíme Božiemu plánu a zámeru, potom sa uspokojíme s niečím menším.

https://www.harvest.org

pondelok, 13 apríl 2020 02:00

Odkaz pre slobodných kresťanov - 13. apríl

Napísal(a)

„Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi,  lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?“ (2K 6:14)

Ako pastor sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria, že vo svojom manželstve nie sú šťastní, pretože ich partner nie je kresťan.

Keď sa ich opýtam, prečo sa zosobášili s neveriacim človekom, povedia niečo v tomto zmysle: „Keď sme sa brali, povedal mi, že je kresťan.“

Moja otázka je nasledovná: Existujú o tom nejaké dôkazy? Len preto, že niekto vyhlási, že je kresťan, neznamená to, že kresťanom aj je.

Ak si slobodný kresťan, to, čo nechceš urobiť, je dať sa dokopy s neveriacim človekom. Prečo? Pretože Biblia nás v Druhom liste Korintským 6:14 napomína: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi,  lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou?“ Vo väčšine prípadov neveriaci stiahne veriaceho človeka dole, nie naopak. Z tohto dôvodu je to pasca, ktorej by sme sa mali vyhýbať.

Byť slobodným človekom má svoje výhody, ale tiež nevýhody. V Prvom liste Korintským, v siedmej kapitole vidíme nasledovné:  „… Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.“ (v. 32-34)

Pavol nehovorí, že byť v manželstve je zlé. Vraví však, že ak si v manželstve, okrem seba musíš myslieť na niekoho ďalšieho.

To neznamená, že stále nemôžeš robiť Pánovi radosť, no znamená to, že vo svojom živote budeš mať obmedzenia, ktoré si predtým nemal. Keď si nezadaný, si mobilný. A v mnohých smeroch slobodný. Využi svoju mobilitu na Božiu slávu. Využi svoj čas na to, aby si mu slúžil a bol mu bližšie. A modli sa za múdrosť pre toho správneho človeka a ten správny čas.

https://www.harvest.org

piatok, 10 apríl 2020 02:00

Otázka pre mužov v manželstve - 10. apríl

Napísal(a)

„Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života,  aby vaše modlitby neboli daromné.“ (1Pt 3:7)

Muži, dovoľte mi, aby som sa vás opýtal jednu otázku. Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo sa niekedy zdá, že vaše modlitby idú do vzduchoprázdna? Je možné, že si si neuctil svoju manželku tak, ako si mal, a to skutočne narušilo tvoj modlitebný život? Biblia nám vraví, že sa to môže stať. Prvý list Petra nás v tretej kapitole upozorňuje: „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života.“

Peter vravel, že potrebuješ rozumieť tomu, ako dôležitá je tvoja manželka. Ak tomu nerozumieš, ak s ňou nie si spojený, tak ako by si mal, potom budú tvoje modlitby pozastavené.

Som presvedčený, že sú to práve muži, ktorí majú v rukách kľúč k úspešnému manželstvu. Prečo som vyzdvihol mužov? Pretože Boh ich povolal, aby boli v domácnosti duchovnými vodcami. Boh povolal mužov, aby boli iniciátormi. Čo je úlohou mužov? Majú milovať svoje manželky ako Kristus miluje cirkev. Prečo cirkev miluje Krista? Pretože On ju miloval ako prvý.

Manželkina úcta a podriadenie prichádza ako odpoveď na manželovo milujúce a slúžiace vodcovstvo. Rovnako ako sa my stávame kresťanmi, pretože Ježiš si nás získal svojou nehynúcou, nekonečnou láskou, tak si aj manžel môže získať svoju manželku tým, ako ju miluje a slúži jej.

Bohužiaľ, v príliš mnohých vzťahoch manžel nie je duchovným vodcom. Duchovným vodcom v domácnosti je totiž často manželka. Muž je prinajlepšom pasívny a pri najhoršom niekedy nepriateľský. Muži, buďte vodcami, ktorými vás Boh povolal byť!

https://www.harvest.org

streda, 08 apríl 2020 02:00

To najlepšie ešte len príde - 8. apríl

Napísal(a)

„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ (Pr 4:23)

C. S. Lewis povedal: „Ľudia dostávajú z kníh predstavu, že ak si vstúpil do manželstva so správnym človekom, môžeš očakávať, že budeš navždy „zamilovaný“. Výsledkom toho je, že keď zistia, že zamilovaní nie sú, myslia si, že je to dôkaz ich pochybenia… neuvedomujú si, že… pôvab novej lásky vyprchá práve tak, ako vyprchal pri starej.“

Romantika a príťažlivosť sú v manželstve počiatočným rozochvením ako zapaľovanie auta. Naštartujú motor. Motor následne potrebuje bežať. Tento motor potrebuješ udržiavať a nechať ho bežať rovnakým smerom a robiť to, do čoho ťa Boh povolal. Zistíš, že akékoľvek problémy v manželstve máš, dokážeš ich prekonať. Existujú výnimky. Poväčšine sa však cez ťažkosti dokážeš prepracovať.

Výskumníci robili štúdiu zosobášených párov, ktoré mali vážne konflikty, ale rozhodli sa ostať spolu. Štúdia ukázala, že dve tretiny nešťastne zosobášených partnerov, ktorí zostali zosobášení, boli o päť rokov neskôr šťastní. Jednoducho vydržali.

Štúdia potvrdzuje biblické učenie. Takže, robme to Božím spôsobom. Urob z manželstva najdôležitejší vzťah. Uprednostňuj potreby svojho partnera pred svojimi vlastnými. Namiesto sebectva si vyber obetavosť. Sex si nechaj výhradne pre seba a svojho partnera. Rob všetko, čo môžeš, aby si záhradu svojho manželstva zveľaďoval a zbavil buriny. Následne pozoruj, čo vykoná Boh.

V akomkoľvek štádiu sa tvoje manželstvo nachádza, vydrž to. To najlepšie ešte len príde. Nevzdávaj sa. Nezriekni sa svojho manželstva.

https://www.harvest.org

pondelok, 06 apríl 2020 02:00

Potrebujeme sa rozprávať - 6. apríl

Napísal(a)

„Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti“ (R 12:10)

Vo výskume rozvedených párov sa 83 % z nich vyjadrilo, že ich manželstvo zlyhalo pre nedostatok komunikácie.

Komunikácia je jedným z kľúčov úspešného manželstva. Znamená to, že sa spolu musíte veľa rozprávať. Potrebujete spolu tráviť čas. Potrebujete si vydeliť spoločný čas mimo všetkých vecí, ktorým sa venujete, a podeliť sa s tým, čo máte na srdci.

Práve preto je nesmierne dôležité, aby slová opustiť a primknúť sa počas celého manželstva fungovali. Najprv opustíš všetky ostatné vzťahy a za najdôležitejší vzťah budeš pokladať svoj manželský zväzok.  A potom sa budeš neustále primkýnať… neustále rásť… neustále milovať… neustále prejavovať vzájomnú lásku.

Je to rovnako jednoduché ako vyznať svojmu manželskému partnerovi, že ho miluješ. Kedy si naposledy povedal svojej žene: „Milujem ťa,“ alebo povedala svojmu manželovi: „Milujem ťa.  Vážim si ťa“? Dokonca aj objatie môže byť veľmi účinné.

Som presvedčený, že zlyhanie komunikácie povedie k sebeckosti, ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k rozpadu manželstva. Nevstupuj do manželstva s človekom, o ktorom si myslíš, že ho napravíš. Pravdepodobne to s ním bude len horšie. Človeka do manželstva potrebuješ prijať takého, aký je. Ak to nie si ochotný urobiť, potom máš problém. Volá sa sebectvo.

Keď vstupuješ do manželstva, nepýtaj sa: „Ako ma naplníš? Ako sa postaráš o moje potreby? Čo pre mňa budeš robiť?“ Mal by si sa pýtať: „Ako ťa môžem naplniť? Ako sa môžem postarať o tvoje potreby?“

Uprednostni potreby svojho partnera pred svojimi vlastnými. A čo je najdôležitejšie, vo všetkom dávaj na prvé miesto Boha. Ak to tak urobíš, v konečnom dôsledku bude každý požehnaný.

https://www.harvest.org

piatok, 03 apríl 2020 02:00

Ako zmeniť národ - 3. apríl

Napísal(a)

„Nescudzoložíš!“ (2M 20:14)

Dnešné filmy, hudba a sitkomy zobrazujú sex ako niečo neškodné, zábavné a dokonca ho oslavujú. Zamysli sa, aký vplyv to má na našu kultúru. Uvažuj nad tým, aký odlišný by bol svet, ak by sme poslúchali len jedno z desiatich prikázaní: „Nescudzoložíš“ (2M 20:14).

Znamenalo by to, že rodiny by stále držali pokope. Znamenalo by to, že deti by neboli splodené mimo manželského zväzku a mali by vo svojich životoch stabilné zosobnenie otca.

Pri takmer každom obyvateľovi štátu so sociálnymi problémami spätne zistíš, že ich príčinou je rozpadnutá rodina a absencia otcov. Štatistiky nám to potvrdzujú. U synov, ktorí vyrastajú bez otcov, je až o 300 % väčšia pravdepodobnosť, že skončia v reedukačnom centre. 63 % tínedžerov, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu, žije v domovoch bez otca. 71 % študentov, ktorí predčasne zanechali strednú školu, pochádza z domovov bez otca. 90 % detí, ktoré utiekli z domu, a žije na ulici pochádza z domova bez otca. 85 % uväznenej mládeže vyrástlo v domove bez otca.

Myslím si, že ľudia niekedy veria myšlienke, že Boh odsudzuje sex. Aké smiešne. Boh sex stvoril. Jeden zo spôsobov, ako si manželia a manželky prejavujú svoju lásku, je cez sexuálne spojenie. Nemusí to byť špinavé slovo. Nemusí to byť tabu téma. Je to niečo, čo si ľudia môžu užívať a mať z toho potešenie. Avšak jediné miesto, kde to Boh požehná, je v rámci hraníc a bezpečného miesta manželského vzťahu.

Mimo manželstva môže byť sex nesmierne deštruktívny. Sex potrebujeme udržať na správnom mieste. Ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, zmenilo by to náš národ.

https://www.harvest.org

„Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.“ (Ef 5:31)

Aby bol manželský vzťah plný života a bol silný, musia byť v hre vždy dve veľmi dôležité slová: opustiť a primknúť sa. Zmysel a zámer manželstva môžeme zhrnúť týmito dvomi slovami.

Prvá kniha Mojžišova nás v 2:24 nabáda: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ Mimo manželského vzťahu je najbližší vzťah stanovený nasledovnými slovami: „muž opustí svojho otca i svoju matku.“ Preto ak je nevyhnutné opustiť svojho otca a matku, potom musíš všetky druhotné väzby prerušiť, zmeniť alebo zanechať.

Úspešné manželstvo začína opustením − opustením všetkých druhotných vzťahov. Nevysvetľuj si to zle. Nevravím, že keď budeš v manželstve, nemal by si mať iné vzťahy. Stále si dieťa svojich rodičov. Stále si súrodenec. Avšak keď vstúpiš do manželstva, objaví sa nový vzťah a nová rodina. Tá rodina by sa pre teba mala stať prioritou číslo jeden.

To znamená, že ostatným vzťahom budeš prikladať menšiu dôležitosť. Hlavná zodpovednosť manžela je voči svojej manželke. Hlavná zodpovednosť manželky je voči svojmu manželovi. Áno, vždy si vážiš svojich rodičov, no je tu opustenie, ktoré musí nastať.

Primknúť sa znamená spojiť sa. Napovedá to o odhodlanom konaní. Na primknutí nie je nič pasívne. Je to ako lezenie po skalách. Pevne sa držíš. Priliehaš ku skale. Tak by malo vyzerať tvoje manželstvo. Pevne sa držíte jeden druhého. Navzájom ste si oddaní. Neznamená to, že ste prilepení jeden na druhého, no znamená to, že na sebe lipnete.

Tvoj najdôležitejší vzťah je vzťah s tvojím životným partnerom. Najprv opustíš. Potom sa primkneš. A ak to neurobíš, uškodí to tvojmu manželstvu.

https://www.harvest.org

utorok, 31 marec 2020 02:00

Nádej pre budúcnosť - 31. marec

Napísal(a)

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:“ (F 3:20)

Ak sa sťahuješ do nového domu, chceš vedieť všetko o komunite, do ktorej sa sťahuješ. A keďže na nejakom mieste strávime večnosť, mali by sme o ňom niečo vedieť. Informácie o nebi nachádzame v Biblii. Keď rozprávame o nebi, zem sa na porovnanie popri ňom stáva ošumelou. Naše trápenie a problémy sa zdajú oveľa menšie, keď sme nadšení z očakávania budúcnosti.

V určitom zmysle, kresťan má nebo tu na zemi. Má pokoj duše, pokoj svedomia a pokoj s Bohom. Uprostred problémov a ťažkostí sa môže usmievať. Má pružnosť v kroku, radosť v duši a úsmev na tvári. Biblia však rovnako zasľubuje nebo po smrti.

Modlitba dňa

Otče, kým budem čeliť akýmkoľvek skúškam, ktoré mi prídu do cesty, budem čerpať nádej v slávnom zasľúbení neba − vo vedomí, že budem s Tebou!

Billy Graham Evangelistic Association