Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (184)

sobota, 21 marec 2020 02:00

Chlieb života - 21. marec

Napísal(a)

„Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba…“ (J 6:51)

V Evanjeliu podľa Jána 6:48 čítame, že Ježiš vyhlásil: „Ja som chlieb života.“ Ježiš práve nasýtil 5 000 ľudí piatimi chlebami a dvoma rybami. Všetci boli nadšení a unesení veľkým zázrakom, ktorý sa odohral, ale Ježiš hovoril o niečom dôležitejšom než ľudské potreby. Chlieb je v Písme symbolom duchovného života.

Človek má vrodený hlad po Bohu. Neuspokojí sa s ničím, čo je menej ako Boh. Jedine Boh môže nahradiť chlieb, ktorý uspokojuje vnútornú túžbu tvojej duše a hlad tvojho srdca. Biblia hovorí, že On je Chlebom života.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ďakujem Ti za naplnenie túžob hlboko v mojom srdci. Tvoja prítomnosť napĺňa potreby mojej duše, a ja plesám.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 19 marec 2020 02:00

Vylieč stratu odvahy - 19. marec

Napísal(a)

„Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“ (Ž 27:14)

Strata odvahy nie je nič nové. Mnoho veľkých biblických postáv v istom momente stratilo odvahu. Mojžiš na Sinajskej púšti; Eliáš, keď počul, že Jezábel ho hľadá, aby ho zabila; a Dávid, keď sa proti nemu vzbúril jeho syn Absolón. Strata odvahy je stará ako svet.

Mnohokrát má strata odvahy svoj dôvod. Často prichádza, keď sa niečo neudeje tak, ako sme chceli, keď sa veci vyvinú inak. Strata odvahy je protipólom viery. Satan si to používa ako nástroj, aby maril Božie dielo v tvojom živote. Strata odvahy zaslepuje náš zrak voči Božej milosti a spôsobuje, že si všímame len nepriaznivé okolnosti.

Nikdy som nestretol niekoho, kto každodenne trávil čas v modlitbe a štúdiu Božieho Slova, bol silný vo viere a stratil by niekedy odvahu na veľmi dlhý čas.

Modlitba dňa

Pane, keď nemám odvahu, odstráň slepotu mojej váhavej viery. Si so mnou vždy. Odpusť môjmu nevďačnému srdcu.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 17 marec 2020 02:00

Predsudok je slabosť - 17. marec

Napísal(a)

„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Mt 7:1)

Slovo predsudok znamená „predčasné súdenie“ alebo „odhadovať iných bez poznania faktov“. Predsudok je známkou slabosti, nie sily. Predsudok meriame ako vypočítanú vzdialenosť medzi našimi vlastnými neobjektívnymi názormi a reálnou pravdou. Ak by sme pred Bohom boli všetci dokonale úprimní, predsudky by neexistovali.

Modlitba dňa

Každého z nás miluješ láskou, ktorá preráža všetky bariéry predsudkov, Otče. Odpusť mi, keď súdim iných. Očisti moje srdce, aby si si ma mohol použiť k priťahovaniu ľudí do zväzku Kristovej zjednocujúcej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 14 marec 2020 02:00

Kde je nebo? - 14. marec

Napísal(a)

„Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo…“ (L 22:29)

Mnoho ľudí zaujímala otázka: „Kde je nebo?“ Písmo nám nevraví, kde je. Niektorí študenti sa snažili poskladať nejaké časti Biblie a vyhlásiť, že nebo je na severe. Citujú žalm 48:2: „celej zeme rozkošou… … severný to výbežok…“ Magnetická strelka ukazuje na sever. Možno je Nový Jeruzalem na severe. Nevieme to. Avšak bez ohľadu na to, kde nebo je, bude tam, kde je Kristus.

Mnoho ľudí sa pýta: „Veríš tomu, že nebo je ozajstné miesto?“ Áno! Ježiš povedal: „Idem vám pripraviť miesto.“ Biblia učí, že Enoch a Eliáš vystúpili v ozajstnom tele na ozajstné miesto, ktoré je práve tak reálne ako Los Angeles, Londýn či Alžír! Biblia rovnako učí, že nebo bude miesto krásy. V Biblii je opísané ako „Boží príbytok“ − „mesto“ −  „lepšie miesto“ −  „dedičstvo“ − „sláva“.

Biblia rovnako naznačuje, že nebo bude miesto veľkého porozumenia a vedomostí o veciach, ktoré sme sa tu dole nikdy nenaučili.

Modlitba dňa

Živý Pane Ježiši, vedomosť o tom, že Ty si mi pripravil v nebi miesto, prináša mojej duši útechu a potešenie.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 12 marec 2020 02:00

Všetci zhrešili - 12. marec

Napísal(a)

„Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.“ (R 3:28)

Mnoho ľudí sa stále drží predstavy, že človek je prirodzene dobrý. Túto myšlienku nemáme od Grékov. Aristoteles vyhlásil: „V ľuďoch nie je žiadne dobro.“ Nemáme ju ani zo židovského náboženstva. Jeremiáš povedal: „Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je − kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9)

Nepochádza ani z kresťanského učenia. Apoštol Pavol napísal: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3:23) Myslím si, že túto ilúziu máme od filozofov a psychológov 19. a raného 20. storočia, ktorí učili falošnú doktrínu, že človek je bezradná obeť svojho prostredia.

Biblia učí, že človek prirodzene nie je dobrý. Každá ľudská skúsenosť to potvrdzuje. Človek je prirodzene vzdorovitý. Prvá historická vzbura sa uskutočnila v záhrade Eden, kde bolo dokonalé prostredie bez dedičného hriechu, na ktorý by sme to mohli zvaliť.

Modlitba dňa

Zakaždým ma posadne zdanie, že moje skutky sú vznešené. Dovoľ mi pamätať si vznešenosť Tvojho dokonalého života.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 10 marec 2020 02:00

Potreba Boha - 10. marec

Napísal(a)

„… A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kol 1:27)

Odveká otázka: „Dokáže sa človek zachrániť sám, alebo potrebuje Boha?“ stále zúri po celom svete. Pokiaľ bude svet fungovať, ľudia si budú stavať babylonské veže, vytvárať idoly a vymýšľať vlastné ideológie. V súčasnosti, ako aj v každom historickom období, si ľudia myslia, že to zvládnu bez Boha.

Môžu to zvládnuť ekonomicky; intelektuálne; môžu si vystačiť sociálne.  Avšak hlboko pod povrchom racionálneho človeka sa nachádza vákuum − prázdne miesto, ktoré dokáže naplniť len Ježiš Kristus. Najudivujúcejším historickým faktom je, že veľký a všemocný Boh nebies môže žiť v tvojom srdci. Bez ohľadu na to, kto si.

Modlitba dňa

Ty napĺňaš prázdnotu a túžbu mojej duše. Potrebujem prítomnosť Tvojho Ducha, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 07 marec 2020 02:00

Víťazstvo nad pokušením - 7. marec

Napísal(a)

„… súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje…“ (R 5:3-5)

Boh nikdy nezasľúbil, že od nás odstráni pokušenie, pretože dokonca Kristus podliehal pokušeniu. Biblia vraví: „ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.“ (Žid 4:15) Neexistuje žiaden dobrý dôvod, prečo by si mal hľadať spôsob, ako uniknúť, pretože takéto časy skúšok majú blahodarné účinky. Je tu pocit úspechu a sebavedomia, ktorý vyplýva z víťazstva nad pokušením a ktorý k nám iným spôsobom nepríde.

Pokušenie ukazuje, akí sú ľudia naozaj. Nerobí nás kresťanmi či nekresťanmi. Nerobí kresťana silnejším a nespôsobuje objavenie zdrojov sily. Len vtedy môžeš mať úžitok z toho, čo môže byť tragédia, ak zistíš, že práve v takom čase pokušenia sa pre teba môže stať Kristus reálnejší viac než kedykoľvek predtým a Jeho spása zmysluplnejšia.

Modlitba dňa

Nech si v každom čase pokušenia pripomínam Tvoj príklad, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 05 marec 2020 02:00

Radosť v smútku - 5. marec

Napísal(a)

„V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši.“ (Ž 138:3)

V určitom životnom období každý cíti osamelosť smútku. Mária a Marta smútili kvôli smrti svojho brata Lazára. Marta vtedy povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.“ Zažívali samotu smútku. Najkratší verš v Biblii nám hovorí, že v Lazárovej hrobke „Ježiš zaplakal.“ On vstupuje do nášho smútku.

Ak prídeme k Ježišovi Kristovi, nesľubuje nám, že nás od problémov či smútku oslobodí. Slzy ostanú, ale hlboko vnútri budeš mať radosť, ktorú ti len veľmi ťažko vysvetlím. Je to radosť od Boha, ktorú tvorí Duch Svätý. Uprostred skúšok, utrpenia a sĺz, ktoré každý zažíva, máme nadprirodzenú silu, ktorá spôsobuje radosť.

Modlitba dňa

Obklopuje ma tvoja útecha v čase smútku, milujúci Pane Ježiši, dáva mojej temnote svetlo a nádej.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 03 marec 2020 02:00

Blahoslavení - 3. marec

Napísal(a)

„V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“ (Ž 4:9)

V materiálnom svete, ktorý sa snaží presvedčiť ľudí o neexistencii Boha, sa nemáme kde stiahnuť okrem utiahnutia do seba. Sme ako korytnačky v dopravnej zápche − najlepšie, čo môžeme urobiť, je vtiahnuť svoje hlavy do pancierov a zatvoriť oči. Je to však dobrý spôsob, ako v nás uspať život, čo môže potvrdiť každá mŕtva korytnačka.

Medziľudský konflikt je len vyjadrením konfliktu medzi Bohom a človekom na ľudskej úrovni. Pokiaľ človek nenájde prímerie s Bohom, nemôže poznať pokoj so svojím blížnym. Ak máme byť tvorcovia pokoja, musíme mať najprv pokoj s Bohom.

Modlitba dňa

V Ježišovom mene som našiel pokoj s Tebou, Otče. Moja duša chváli Tvoje sväté meno.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 30 marec 2020 02:00

Veterán nie rachotina - 30. marec

Napísal(a)

„Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti,  ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou! (Mal 2:14)

Milujem staré opravené autá. Keď vidím, ako sa naokolo premáva dokonale opravený Chevrolet z roku 1967, je to pre mňa krása na kolesách.

Premýšľaj o svojom manželstve ako o aute. Svoje auto musíš udržiavať. Musíš ho natankovať. Musíš do neho vliať olej. Musíš ho niekedy zobrať do servisu, aby ho vyladili a z času na čas mu vymenili gumy.

Vždy je dobrý nápad svoje manželstvo a život prehodnotiť a opýtať sa: „Robím niečo, čo ubližuje môjmu vzťahu s mojím životným partnerom? Venujem pozornosť tomu, keď mi Cathe hovorí: „Nepáči sa mi, keď robíš toto. Znepokojuje ma to.“

Mne sa to môže zdať nepodstatné. Môžem to pustiť z hlavy a povedať: „Je to smiešne.“

Ale ak to znamená niečo pre ňu, potom by to malo znamenať niečo aj pre mňa. To isté platí pre ňu.

Ty a tvoj životný partner sa v týchto oblastiach potrebujete počúvať a prehodnocovať ich. Existuje nejaký iný vzťah, kariéra či služba, ktorá sa pre teba stáva dôležitejšou než tvoja prvotná služba, ktorá je slúžiť svojmu životnému partnerovi a svojim deťom? Ak áno, potrebuješ si znova určiť priority a zreorganizovať veci podľa toho, čo hovorí Biblia.

Stať sa jedným telom je udalosť. Je to tiež proces. Ak si v manželstve, v podstate ste jedno telo. Zaberie ti však celý život, aby si na to prišiel. Cathe a ja sme si v poslednej dobe uvedomili, že máme spoločné myslenie, ktoré funguje. Chce to čas − veľa času − spoznať človeka a zvyknúť si na vzťah.

Účelom nie je vymeniť svojho partnera za jeho nový model. Skôr je to o pracovaní na premene svojho manželstva na veterán, ktorý ostane na ceste navždy.

https://www.harvest.org