Nemôžeme zostať vo svete bez Tešiteľa - 26. január

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky.“ J 14:15-16 (ekum. preklad)

Toto sú slová človeka, ktorý odchádza a chce sa s nimi rozlúčiť, vyslovené, aby ich potešil a povzbudil, aby ich Jeho odchod nevystrašil a nezarmútil. Chce povedať: „Musím teraz odísť spred vašich očí, preto vám ako posledné vravím toto. Lúčim sa, aby ste sa nestrachovali a neboli prestrašení, ale verili vo Mňa a prijali to, čo hovorím. Lebo vás nechcem zanechať bez potešenia a pomoci, veď vo svete nemáte pomoc ani potešenie. Idem k Otcovi prevziať moc a vládu a dokázať ju vo vás. A aj keď vás telesne opúšťam, pošlem vám od Otca iného Tešiteľa, ktorý bude s vami naveky. Lebo viem, že nemôžete zostať vo svete bez tešiteľa. Doteraz som bol vaším Tešiteľom ja, tešili ste sa mojej prítomnosti, boli ste v bezpečí bez strachu a radi by ste ostali so mnou naďalej. Teraz, keď ste počuli, že prídete o túto útechu, ste zarmútení a ustráchaní. Ale môj odchod vám neublíži. Len zostaňte mojimi učeníkmi a držte sa ma, bohato vám vynahradím moju neprítomnosť. Veď chcem požiadať Otca, aby poslal Tešiteľa, ktorý s vami zostane navždy. Ani svet, ani diabol vám Ho nevezmú, ani keby sa zbláznili. On vás posilní, poteší a dodá odvahu viac, ako môžem ja teraz v tele. Spôsobí aj to, že budete rozumnejší a múdrejší ako celý svet, takže vám nebude chýbať útecha, sila, odvaha ani múdrosť.“ Tak potešuje Kristus. No ten dodatok nie je zbytočný: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ Lebo milý Pán dobre vedel, že po Jeho odchode nie všetci, zvlášť kazatelia a učitelia, zostanú jednotní, ale vznikne rozdelenie a sekty. Kristus odstránil pre svojich kresťanov celého Mojžiša a chce, aby sme zostali bez neznesiteľného bremena zákona. Lebo takto sa to vždy deje: Ak vládneš ľudu zákonmi, zvlášť svedomiam, nebude konca kraja ani miery prikazovaniu a vedeniu: Z jedného zákona sa stane sto iných a zo stovky zákonov stotisíc zákonov. „Preto,“ hovorí Kristus, „vám neukladám nič iné, len toto jedno: verne o mne vyučujte, chváľte moje Slovo i obetu, kvôli mne zachovávajte medzi sebou lásku a jednotu a trpezlivo znášajte, čo sa vám preto stane. Tieto stručné prikázania sa nazývajú ,moje prikázania‘. Nenariaďujem vám ich, veď ma milujete a kvôli mne ich budete s radosťou dodržiavať. Ja nechcem byť ďalší Mojžiš, ktorý vás riadi a trápi hrozbami a hrôzami. Naopak, dávam vám také prikázania, aké môžete a budete zachovávať, keď ma milujete. Lebo ak ma nemilujete, bolo by márne, aby som vám veľa prikazoval: Aj tak by ste to nedodržiavali. Preto len dbajte na toto: Ak chcete zachovávať moje prikázania, milujte ma a uvažujte, čo som pre vás vykonal, aby ste ma správne milovali ako Toho, ktorý za vás dáva svoje telo a život a vylieva za vás svoju krv. Urobte to kvôli mne a medzi sebou zostaňte jednotní a láskaví. Takto sa ma budete svojím kázaním pridŕžať a znášať jeden druhého s láskou a nebudú vznikať rozdelenia a sekty. … Odpúšťajte jeden druhému, ako som aj ja odpustil vám, aby nenastal rozkol v láske medzi vami.“

St. Louis ed., 8:377-379.

Pamätaj. Kajaj sa. Pokračuj v tom - 25. január

„Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zjav 2:4)

Ak si kresťan, pamätáš si aké to bolo, keď si prvýkrát požiadal Boha, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom? Odrazu si bol oboznámený s úžasnou knihou, ktorá sa volá Biblia. Odrazu tu pre používateľa bol manuál na život – kniha, ktorá ti dala absolútne platné pravdy –, čierne a biele, správne a nesprávne. Spomínaš si, ako pre teba prvýkrát ožili stránky Biblie, keď si ju začal čítať? Hovorila do tvojej situácie. Akoby bola napísaná tebe na mieru.

Netrápilo ťa, kto ťa videl čítať Bibliu. Viac ťa zaujímalo to, čo ti chcel povedať Boh. Spomínaš si, aké to bolo?

Teraz je to však trochu iné. Stále čítaš svoju bibliu – keď si na to nájdeš čas. V tieto dni si jednoducho veľmi zaneprázdnený.

Počúvaj, čo povedal Ježiš svojej cirkvi: „poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých;  skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si.  Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ (Zjav 2:2-5)

Napriek všetkej svojej činnosti, títo veriaci stratili prvotný zápal, keď Ježiš bol ich „všetko vo všetkom“. V týchto veršoch Ježiš uvádza tri pravdy pre prebudenie: pamätaj, kajaj sa, pokračuj. Pamätaj, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rýchlo rob prvotné skutky, a pokračuj v tom – vráť sa a rob, čo si robil predtým. Praktizujme to, pretože pred Bohom potrebujeme byť prebudení.

https://www.harvest.org

Náš porazený nepriateľ - 24. január

„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč…“ (Žid 4:12)

Ako premôžeme diabla v každodennom živote? Najprv potrebujeme  rozpoznať, že diabol je porazený nepriateľ. Boží Syn prišiel, aby maril diablove skutky. Ukrižovanie Krista, ktoré vyzeralo ako veľké víťazstvo satana, sa nakoniec obrátilo na úžasné víťazstvo Boha, pretože to bolo na kríži, kde Ježiš zobral moje a tvoje hriechy. Boh položil naše hriechy na Krista, preto keď náš Pán sklonil hlavu a povedal: „Je dokonané,“ hovoril o pláne záchrany a spásy. Potom… by sme diablovi nemali podľahnúť. Písmo vraví, že ak sa mu vzoprieme, utečie od nás. Ježiš nepremohol diabla argumentami, ale jednoducho citovaním Biblie. Práve preto je také dôležité učiť sa Písmo a memorizovať biblické pasáže.

Modlitba dňa

Vďaka, Nebeský Otec, že Tvoje Slovo ma chráni, keď čelím každodenným pokušeniam.

Billy Graham Evangelistic Association

Začína to jedným - 23. január

„Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý:  Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.“ (Iz 57:15)

Ako sa v Biblii a histórii kresťanstva pozeráme na prebudenia, vidíme, že mnohokrát začali jedným človekom. Jedným človekom, ktorý sa rozhodol niečo urobiť. Jeremiah Lanphier bol podnikateľ, ktorý začal obedné modlitby na ulici Fulton Street v centre New Yorku. Na prvom stretnutí 23. septembra 1857 v kostole North Dutch Church sa ukázala len hŕstka ľudí. Lamphier bol napriek tomu vytrvalý. Skupinka pokračovala v modlitebných stretnutiach a začala rásť.

Potom sa stalo niečo dramatické: Burza v New Yorku krachla. Počet návštevníkov modlitebného stretnutia rýchlo vzrástol. Modlitebné stretnutia sa rýchlo objavili vo všetkých častiach New Yorku a v priebehu šiestich mesiacov sa tam zhromažďovalo k modlitbám desaťtisíc ľudí. Bolo to nevysvetliteľné. Denne si na časy 6.00 a 9.00 a tiež večerné stretnutia prenajímali koncertné haly a divadlá na Broadwayi. Zaplnili ich ako muži a ženy, ktorí volali na Pána. A Boh začal pracovať.

Bolo zaznamenané, že počas obdobia troch mesiacov v roku 1858, od marca do mája, spoznalo Pána 50 000 Newyorčanov. Týždenne sa do cirkevnej práce zapojilo desaťtisíc ľudí. Prebudenie sa rozšírilo takisto aj do ďalších miest. Keď sa to všetko skončilo, odhaduje sa, že k viere v Krista prišlo milión ľudí.

Toto prebudenie, ktoré trvalo od roku 1857 do roku 1859, bolo súčasťou známeho Tretieho veľkého prebudenia v Spojených štátoch. Prebudenie nikto nezorganizoval. Nebola to kampaň, ktorú ľudia naplánovali. Jednoducho to bola Božia práca, v ktorej Boh vylial svojho Ducha. Toto dnes potrebujeme vidieť.

Jeremiah Lanphier nebol veľkým kazateľom. Nebol slávnym človekom. Bol len obyčajným človekom, ktorý sa rozhodol modliť. A ty môžeš urobiť to isté.

https://www.harvest.org

Naša najväčšia potreba - 22. január

„K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Sela.“ (Ž 143:6)

Nie tak dávno som navštívil dekana jednej skvelej americkej univerzity. Pozreli sme sa von oknom z jeho kancelárie a videli stovky študentov kráčať na svoje prednášky. Opýtal som sa ho: „Čo je na tejto univerzite najväčším problémom?“ Po chvíli zamyslenia odpovedal: „Prázdnota.“ Mnoho ľudí je dnes znudených, osamelých, hľadajúcich. Môžete to vidieť v ich tvárach.

Keď raz prišla jedna študentka domov, povedala svojmu bohatému otcovi: „Otec, chcem niečo, ale neviem, čo to je.“ V súčasnosti je to pravda o mnohych ľuďoch. Chceme niečo, čo vyrieši najhlbšie problémy našich životov, ale dosiaľ sme to nenašli. Dávid vyhlásil: „Ja som to našiel. Nebudem mať nedostatku.“ Apoštol Pavol to vyjadril nasledovne: „Lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“

Nemusíš byť sklamaný zo života, rozhadzovať rukami a kričať: „Je to zbytočné.“ Môžeš mať Boží pokoj, Božiu radosť, Božie šťastie, Božiu bezpečnosť, a tvoj život môže byť vzrušujúci.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Ty hasíš smäd a túžby mojej duše. Nech je pochválené Tvoje požehnané meno.

Billy Graham Evangelistic Association

Prebudenie začína od teba - 21. január

„Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.“ (Ž 80:19)

Charles Finney, ktorý bol súčasťou veľkého prebudenia, povedal: „Skúsenosť prebudenia nie je nič iné ako nový začiatok poslušnosti Bohu.“

Každé skutočné prebudenie, ktoré sa kedy v ľudskej histórii udialo, spôsobilo v ľudských životoch pokánie, zmenu v spoločenstve a hromadné evanjelizovanie.

Dnes potrebujeme skutočné prebudenie – nielen emocionálnu skúsenosť a chvenie v chrbtici. Potrebujeme vidieť Boha konať, pretože náš národ to potrebuje ako nikdy predtým. Nepotrebujeme nejakú novú vec. Nepotrebujeme dokonca ani „čerstvé slovo od Pána“. Skôr sa potrebujeme vrátiť späť k starým veciam, k jasným morálnym zásadám, ktoré nám Boh dal a ktoré potrebujeme praktizovať.

Páči sa mi, čo povedal Jeremiáš: „Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu…“ (Jer 6:16)

Raná cirkev, ktorú začal Ježiš, obrátila svet hore nohami. Rozpálili svet. Dnešná cirkev je však omnoho väčšia než raná cirkev, má pozoruhodné zdroje a môže využívať úžasnú technológiu. A predsa sa zdá, akoby svet obracal hore nohami cirkev. Prečo náš svet nezapaľujeme? Pretože potrebujeme obnovu. Potrebujeme prebudenie.

Rozprávame o potrebe prebudenia v našej krajine a o potrebe zmeny v cirkvi. Každý sa však musí sám seba opýtať nasledovné otázky: Som prebudený? Žijem ako verný, zapálený nasledovník Ježiša Krista?

Ak si na otázky nemôžeš odpovedať kladne, potom si súčasťou problému, nie riešenia.

https://www.harvest.org