Stať sa tým, čím sme neboli - 23. január

„Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.J 3:3

Teraz počujme, aké musí byť toto druhé narodenie... Kristus tu hovorí Nikodémovi: „Nemysli si, že si spasený, pretože si čestný a dobrý človek.“ Je pravda, že by človek mal čestne a poslušne žiť v spoločenstve s Bohom. Lebo keď tak nežiješ, je tu kat s mečom a povrazom a nedovolí ti žiť, ako sa ti zachce, a vraví: „Aj keď sa ti nechce konať správne, aj tak musíš.“ Ale ak si to chceš vykladať tak, že byť dobrým človekom na zemi je spôsob, ako uzrieť nebeské kráľovstvo, takéto dobré skutky sú daromné. Lebo tieto skutky, táto dobrota, zaisťujú len časný život a chránia ťa pred popravou, pred vyhnaním z domu, statku, od ženy a detí, inak by ťa obesili... Ale pokiaľ ide o nebeské kráľovstvo, cirkev a Kristovo kráľovstvo, nezabudni sa stať novým človekom... Ale ako sa to stane? Duchom Svätým a vodou. Teraz, keď som sa znovu narodil, keď som sa stal dobrým a bohabojným, idem, a to, čo robím v novom narodení, je dobré. Napríklad Adam, ak by zostal v stave nevinnosti, v ktorej bol stvorený, mohol ísť a robiť čokoľvek chcel, chytať ryby alebo červienky, či zasadiť nejaké stromy – toto všetko by boli dokonale vzácne a dobré činy. Lebo človek, ktorý ich konal, bol stvorený dobrý, čestný, čistý a svätý; preto aj jeho skutky boli dobré, aj keď to bolo len jedenie a pitie – všetko bolo správne. Ale odkedy človek vošiel do hriechu, od pádu nerobí nič dobré, ale hreší všetkými svojimi skutkami, aj vtedy keď sa modlí. Lebo všetko koná ako hriešnik. Nič, čo robí, nie je dobré, aj keď sa postí, modlí, žije ako prísny kartuziánsky mních, nosí mníšsky habit a chodí bosý. Toto všetko je zlé, pretože človek je zlý a nenarodil sa znova; a nič, čo tento človek koná, nepomáha, aby sa to zlepšilo. To preto povedal Kristus Nikodémovi: „Prišiel som kázať iné učenie, a síce, ako sa musíš znovu narodiť, aby si sa stal dobrým. Takúto reč obsahovalo a opisovalo Sväté Písmo pred Kristom, ale vy ste to nečítali – a ak ste to čítali, neporozumeli ste tomu, totiž že predtým než robíte dobré skutky, sa musíte nanovo narodiť.“ Keďže hriešnici plodia len a len hriešnikov; takže je skazený celý človek. Pán Kristus hovorí: „zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie“ (Mt 7:18). Bodliaky nerodia figy; pichliače neprinášajú hrozno. Kristus hovorí: „Začnem ľudí takto učiť, pretože ich chcem spraviť dobrými skrz-naskrz, nie zmenou správania navonok alebo zachmúrenými tvárami, alebo tým, že ich budem učiť žiť čestne v tomto svete. Nechcem ich k tomu viesť, ale chcem ich nasmerovať, aby sa znovu narodili. Chcem ich nanovo vybudovať a očistiť srdce. Lebo my sme sa nenarodíme znovu tým, že konáme dobré skutky.“ ... Ale čo je nové narodenie? Že sa človek stane tým, čím predtým nebol. Lebo narodenie vovádza do života to, čo predtým neexistovalo.

St. Louis ed., 7:1854-1856.

Mierotvorca Boh - 22. január

„Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“

(Iz 26:3)

Máš ego. Vedomie, ktoré ti vraví, že si jednotlivec. Samozrejme, že ho máš. To však neznamená, že máš uctievať seba, myslieť neustále na seba a žiť celkom pre seba. Zdravý rozum ti hovorí, že tvoj život by nebol šťastný, ak by si sa tým riadil. Bohu záleží na tvojom šťastí nekonečne viac než tebe samému. Vraví: „Zapri sám seba a nasleduj ma.“ V blázinci dnešného sveta je mnoho ľudí, ktorí na úkor Boha a ostatných myslia príliš na seba. Hypochondri, ktorí sa úzkostlivo starostia o svoje zdravie, sa nikdy nebudú cítiť dobre bez ohľadu na svoj fyzický stav.

Modlitba dňa

Udržuj moju myseľ pri Tebe, Pane, a pomôž mi byť disciplinvaným v myšlienkach na seba, ktoré vytláčajú Tvoj pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Od čoho závisí Tvoj duchovný život? - 21. január

„On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4:4)

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že väčšina ľudí nedáva pozor, keď letušky na začiatku letu opisujú núdzové postupy? Ani ja sám väčšinou nedávam pozor, pretože som už letel veľakrát. Všetko som to už počul.

Ale čo keby som uprostred letu zrazu začul zvonku hluk a videl, že sa z motora dymí? Letuška by vyšla dopredu a do interkomu oznámila: „Musíme núdzovo pristáť. Zopakujem vám núdzové postupy, prosím, pozorne ma počúvajte.“

Myslíte, že by som v takejto situácii odložil svoj časopis? Zachytil by som, kde sa nachádzajú únikové východy? Určite áno! Veď sa k tým východom musím dostať. Dával by som pozor z jediného dôvodu – išlo by mi o život.

Ak hovoríme o Božom slove, taktiež sa potrebujeme sústrediť. Prečo? Pretože naše duchovné životy závisia od Božieho slova. To, že počúvaš Ježišove učenie, z teba nerobí učeníka. Ak chceš byť Ježišovým učeníkom, musíš pokračovať v Božom slove.

Čítaš si Bibliu každý deň? Je to dôležité! Úspech či zlyhanie v kresťanskom živote závisí od toho, koľko Božieho slova každodenne dostaneme do nášho srdca a mysle a či sme mu poslušní.

Ak v tvojom duchovnom jedálničku chýba Biblia, budeš duchovne upadať a chradnúť. Ak však pravidelne prijímaš Božie slovo, budeš duchovne silný.

Musíme si uvedomiť, že všetko, čo o Bohu potrebujeme vedieť, sa skrýva na stránkach Jeho slova.

https://www.harvest.org

Nemilujte svet - 20. január

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. (1J 2,15-16)

Ján otvára tému, ktorá nie je populárna. Je ale centrálna a potrebná, pretože sa priamo týka nášho života. Vystríha pred vonkajšími a vnútornými nepriateľmi.

Hovorí aj o veciach a nebezpečenstvách, o ktorých je bolestivé rozprávať. Zapaľuje svetlo, ktoré odhaľuje falošné kázanie o Kristovi a falošnú vieru...

Jánov list je plný Krista. Pojednáva o živom spoločenstve s Otcom a Jeho Synom, Ježišom Kristom. Nie je to teória. Nie je to teológia z knižnice, ani informácie z druhej ruky. Píše očitý svedok. On nie je len očitým svedkom, ale jeho srdce uchvátilo a inšpirovalo to, čo videl. Jeho srdce preteká. Jednoducho nemôže zostať ticho, keď tie veci zažil a vie ich.

Keď si čítam List Jánov, napadajú mi Ježišove slová: „Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho.“ (J 7,38-39)

Podobne ako v Evanjeliu podľa Jána, aj prvý Jánov list sa sústredí na Logos – Slovo. Ján hovorí, že svedčí o Slove života.

Boh je prameňom lásky. Nie je však len láskou, je aj svätý a spravodlivý a nenávidí hriech a nespravodlivosť. Božie deti sa musia mať na pozore preto, aby nemilovali svet a svetské spôsoby. Ježiš hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ (J 8,36)

Nemôžme milovať aj Boha aj svet. Ján to vyjadruje jasne: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete...“

Keď hovorí, nemilujte svet, na aký svet myslí? Nemyslí na stvorenstvo, na vodopády, trávu, lesy, hory a živočíchy. Nie toto máme nenávidieť. Nemyslí na človeka alebo na ľudstvo. Veď Božie slovo hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3,16)

O akom svete teda Ján hovorí? Je to postoj, pri ktorom sa človek odvracia od Boha, aby bol sám sebe pánom. Egoizmus, individualizmus, sebectvo, nezávislosť sú bohovia dnešnej doby, ktorí zatemňujú myseľ človeka, toto máme nenávidieť. Ján píše o postoji, keď človek hovorí: „Mám právo robiť si čo sa mi zachce.“

Ján ide tak ďaleko, že hovorí, že keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky k Otcovi. Chce, aby nám bolo jasné, že buď budeme načúvať svetu, alebo Bohu. Neexistuje nič medzi tým.

V Evanjeliu podľa Matúša Ježiš hovorí: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.“ (Mt 12,30)

Buď budeš nasledovať ducha doby, necháš sa viesť jeho myšlienkami a budeš žiť vo svete a zo sveta a tvoje šťastie bude vo všetkom, čo svet ponúka, alebo budeš počúvať Boha, budeš žiť vo svete, ale nie zo sveta. Veď človek žije každým slovom, ktoré vychádza z úst Boha. Pavol v liste do Galácie píše: Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. (G 6,14)

Medzi Pavlom a svetom stojí kríž. Nie je to len symbol, na ktorý Pavol myslí. Tento kríž má praktické dôsledky v jeho živote. Kríž medzi ním a svetom vytvára jasnú hranicu. Kríž nie je len slovo. Je to praktický dôsledok.

Pavol nevyhľadáva nič chytré, aby ho akceptovali vo všetkých táboroch alebo vo svete. Kríž nie je len niečo, o čom hovorí, nie je to doktrína, ktorú bráni. Kríž priniesol revolučnú zmenu do jeho života. Skrze tento kríž je Pavol ukrižovaný svetu.

Takýto postoj k svetu má mať kresťan aj dnes.

Čím je Kristov kríž pre teba?

Náboženským symbolom, alebo živou skutočnosťou, ktorá ťa oddeľuje od sveta?


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Vždy bdejte - 19. január

„Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.“

(1Pt 5:8)

Keď som bol v nemocnici na Hawaji, opäť som čítal o šokujúcich udalostiach, ktoré viedli k deštrukcii flotily Spojených štátov v Pearl Harbor. V ten osudný deň – 7. decembra 1941 – Japonci zaútočili. Výsledkom bolo zničenie našej flotily. Príčina – tragická nevšímavosť. Keď pohodlie, pokoj a radosť uprednostníme pred povinnosťami a naším presvedčením, napredovanie sa spomalí.

Čo spôsobuje, že my kresťania krčíme plecami, keď by sme mali posilňovať svoje svaly? Čo nás robí apatickými v čase, keď záťaž potrebuje byť zdvihnutá, svet porazený a zajatí oslobodení? Prečo sme mnohí znudení, keď časy vyžadujú konanie? Kristus nám povedal, že v posledných dňoch bude postoj ľudí k životu vlažný.

Modlitba dňa

Otče, vezmi preč apatiu, ktorá tak často oslepuje môj pohľad.

Billy Graham Evangelistic Association

Kto je učeník? - 18. január

„I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Kto je učeník? Učeník je v podstate poslucháč, študent či žiak.

Medzi žiakom a učeníkom je však rozdiel. Predstav si napríklad, že si na základnej či strednej škole. Si žiak. Si tam preto, lebo tam musíš byť. Nemáš na výber.

Keď si už trošku starší, rozhodneš sa ísť na vysokú školu. Rozhodneš sa, aký odbor budeš študovať. Daná téma ťa naozaj zaujíma a chceš sa naučiť všetko, čo sa dá. Už nie si žiakom, podobáš sa viac na učeníka, pretože teraz už na hodiny chceš chodiť. Chceš získať informácie. Obetuješ čas, aby si bol študentom niekoho iného, kto sa v danom odbore vyzná viac než ty.

Teraz si to prenesme na kresťanský život. Si učeníkom alebo žiakom proti svojej vôli? Ak chodíš do kostola, akoby to bola trieda, v ktorej vlastne ani nechceš byť, pravdepodobne z toho nebudeš nič mať. Musíš prichádzať ako učeník, ako študent, ako niekto, kto sa chce učiť.

Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Podľa Biblie je učeník niekto, kto počúva osobu, ktorá má plné poznanie. Takýto poslucháč hltá každé jedno slovo, všíma si každú zmenu hlasu, vstrebáva každý detail. Nikdy nemá dosť a vždy sa úmyselne sústredí.

Práve preto Ježiš často hovorieval: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Inými slovami: „Dávajte pozor na to, čo vám hovorím.“

Jednoznačne potrebujeme pomazanie pri kázaní a učení, no taktiež potrebujeme pomazanie pri počúvaní.

https://www.harvest.org