Neprestaň učiť svoje deti - 12. jún

„Poďte, synovia, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať.“ Ž 34, 12 Kresťanskí rodičia niekedy túžia po tom, aby ich deti žili v bubline. Nedovoľujú, aby v ich domácnosti boli akékoľvek bezbožné vplyvy. Nemajú ani televíziu. Žiadne média, žiadny internet. Proste nič – ani nábytok. Prosím, nerobte to. Namiesto toho pripravte…

Vypni telefón a hľadaj! - 11. jún

Vedome opakujem: „Dovoľ Bohu, aby vstúpil do tvojho života!“ Inak stratíš silu v svojom boji proti hriechu, nech by si sa akokoľvek pevne rozhodol, že teraz už budeš naozaj bojovať z celého srdca. Lebo keď už konečne vidíš svetlo a myslíš si, že si vo viere pokročil, prichádza trpký pád.…

Uteč zo stoličky súdu na stoličku milosti - 10. jún

1. list Timoteovi 1:5 „... cieľom (takéhoto) prikazovanie je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.“ Musíš sa naučiť rozlišovať medzi dvoma učeniami – zákonom a evanjeliom. Zákon nás privádza pred súdny stolec, pretože od nás požaduje, aby sme boli zbožní a aby sme milovali z čistého srdca a dobrého svedomia. Významom zákona je,…

Keď budú v náš prospech svedčiť chudobní - 9. jún

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:9 Niektorí ľudia sa zaseknú pri slovách „... aby vás prijali do večných stanov“ a povedia: „Pozri, tu je napísané, že oni nás príjmu do neba.“ Ako je potom možné, že hovoríš, že…

Naše večné dedičstvo - 8. jún

„Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde.“ 3 Jn 1, 4 Keď Dávid ležal na smrteľnej posteli, zavolal si svojho syna Šalamúna. Mal pokračovať v kraľovaní a Dávid mu riekol: „Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou…

Božie Slovo nám očisťuje srdcia - 7. jún

1. list Timoteovi 1:5 „... cieľom (takéhoto) prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.“ Ako sa ale očistí srdce? Odpoveď: Nemôže sa očistiť lepšie ako prostredníctvom najväčšej čistoty – Božieho Slova. Uchop Slovo svojím srdcom a nasleduj ho; potom sa tvoje srdce očistí. Prečítaj si: „Milovať budeš blížneho ako…