Daj tomu šancu - 12.január

Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. (Mt 9:36-37)   Ako tínedžer som sa zvykol potĺkať v Newport Beach v zábavnej zóne Balboa. Opieral som sa o stenu, vlasy mi…

Spravodlivosť bude naplnená - 11. január

… nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. (R 12,19)   Každému z nás niekto niekedy ublížil. Aj tebe, pravdepodobne, vážne ublížil niekto, kto sa nikdy neospravedlnil, ani sa nesnažil veci napraviť. Jednou z hlbokých prekážok, ktorá bráni…

Mimoriadna lekárka - 10. január

Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. (Est 4:16) Rumunsko: Doktorka Margaret Apescaru   V komunistickom Rumunsku malo každé väzenie doktora, ktorý sa často zúčastňoval výsluchov, a ktorý usmerňoval trýzniteľov pri používaní najefektívnejších metód vyvolávajúcich bolesť bez toho, aby spôsobili…

Neobmedzená radosť - 9. január

Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. (Jn 17,26)   Predstavte si, že sa s nesmiernou energiou a vášňou môžete neustále tešiť z tých najkrajších a najradostnejších vecí. Teraz to neprežívame. Na tomto…

Zriedené evanjelium - 8.január

Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. (2. Tim 2:3, ekumenický preklad)   Bez váhania, kresťanský spôsob života je určite ten najzmysluplnejší. Pán Boh zoberie prázdny a bezcieľny život, ktorý smeruje k istému odsúdeniu, a potom ho obráti a zmení. Odpúšťa všetky naše hriechy, odstraňuje našu vinu…

Bojuj s nevierou - 7. január

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (Flp 4,6)   Keď som znepokojený z toho, že starnem, bojujem proti neviere zasľúbením: „Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil,…