Význam vlády - 11. júl

„Lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla.“ Lukáš 16:8 Rovnako ako by malo duchovné vedenie či úrad viesť ľudí od samých seba k Bohu, aby robili správne veci a boli naveky požehnaní, svetská vláda by mala vládnuť ľuďom pod sebou a zabezpečiť, aby telo, majetok, česť, manželka, dieťa, dom, farma…

Extrémne tváre - 10. júl

RUMUNSKO: UVÄZNENÝ PASTOR „A srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť.“ Jn 16,22b „Je úžasné, ako môžeš vidieť Ježiša v tvárach veriacich. Ich tváre žiaria, a bol to úspech na slávu Boha – žiara na tvárach kresťanov uväznených v komunistických väzniciach. Neumývali sme sa – ja som…

Zaznelo mi slovo Hospodinovo - 9. júl

Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. (Jer 1,5) Kniha Jeremiáš je prorocká kniha, charakteristická tónom osobného svedectva. Jeremiáš bol synom kňaza, ale sám osobne kňazom nebol. V každom prípade,…

Extrémny syn - 8. júl

GRÉCKO: TIMOTEJ „Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil.“ 2 Tim 3,14 Napriek tomu, že Timotej bol mladý, Pavol ho povzbudzoval, aby bol príkladom pre ostatných. Timotej dokázal, že tieto inštrukcie vedel dodržať. Pochádzal z Lystry,…

Nádej pre beznádejných - 7. júl

„Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa.“ (Mk 16:12) Niekedy v mysli cítime, akoby Boh nesplnil a neurobil to, čo povedal, že urobí. Možno nás postihla tragédia. Možno sa v našom živote stalo niečo, čo v nás zanechalo pocit sklamania z Boha.…

Vytláčať Krista zo stredu - 6. júl

„Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Lukáš 16:9 Naši protivníci na základe tohto verša hovoria: Hovoríte, že nemáme robiť dobré skutky, aby sme získali večný život – pozrite! Tu sa hovorí presný opak! Tak ako je to teda? Tu a tam…