Mimoriadny pastor - 3. január

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? (Rim 8:35) Sudan: Pastor Luke   Pre pastora Lukea bolo náročné rozlúčiť sa so svojimi piatimi deťmi a manželkou pred tým ako sa odvliekol preč z utečeneckého tábora naspäť do jeho služby v južnom Sudáne. Boli to tri mesiace, kým sa opäť videl svoju…

Smelo dôveruj Božej moci - 2. január

Nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme... (Ef 1,19)   Božia všemohúcnosť predstavuje večné, neotrasiteľné útočisko v nekonečnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa stane na tomto svete. A táto istota dáva silu konať radikálne v poslušnosti Božiemu volaniu. Existuje niečo oslobodzujúcejšie, vzrušujúcejšie alebo povzbudzujúcejšie ako pravda,…

Kde rastie nádej - 1.január

No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. (Rim 5:3-4)   Pred rokmi bol jeden priateľ ťažko chorý. Požiadal ma, aby som sa za neho modlil. Urobil som to. Stav sa mu zhoršil. Povedal: „Nechcem, aby si…