Neobmedzená radosť - 9. január

Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. (Jn 17,26)   Predstavte si, že sa s nesmiernou energiou a vášňou môžete neustále tešiť z tých najkrajších a najradostnejších vecí. Teraz to neprežívame. Na tomto…

Zriedené evanjelium - 8.január

Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. (2. Tim 2:3, ekumenický preklad)   Bez váhania, kresťanský spôsob života je určite ten najzmysluplnejší. Pán Boh zoberie prázdny a bezcieľny život, ktorý smeruje k istému odsúdeniu, a potom ho obráti a zmení. Odpúšťa všetky naše hriechy, odstraňuje našu vinu…

Bojuj s nevierou - 7. január

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (Flp 4,6)   Keď som znepokojený z toho, že starnem, bojujem proti neviere zasľúbením: „Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil,…

Mimoriadny televízny kazateľ - 6. január

...evanjelia, pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách(2 Tim 2:8-9) Vietnam: Brat K´Be   Keď ho K´Beove deti prvý krát videli vo Vietnamskej televízií, boli nadšené. Ich nadšenie zmizlo, keď počuli ako hlásateľ povedal, že ich otec je kriminálnik. Tvrdili, že…

Moc mimoriadneho zasľúbenia - 5. január

... a chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy. (Ž 119,45)   Podstatnou súčasťou radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, ak by sme neboli oslobodení od toho, čo nenávidíme a slobodní pre to, čo milujeme. A kde nájdeme skutočnú slobodu? Žalm 119,45 hovorí, že budem „chodiť slobodne; veď…

Krik v búrke - 4.január

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, ... (Ž 91:14-15)   Starého morského kapitána, ktorý sa vôbec netajil, že je ateista, jednu noc počas búrky zmietlo z paluby. Jeho muži ho počuli volať k Bohu…