Ľudia, ktorých môže Boh použiť - 15. máj

Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, – 1. list Korintským 1:26 Aké vlastnosti má mať človek, ktorého chce Boh použiť? Akých ľudí hľadá? Hľadá úžasný intelekt? Rodených vodcov? Alebo hľadá Duch Boží niečo iné, keď si vyberá muža alebo…

Čo znamená svätiť istý deň? - 14. máj

Lukáš 14:3 „Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spytujúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie?“ Z Božej milosti vieme, ako máme rozumieť Božiemu prikázaniu týkajúceho sa soboty, pretože sa píše: „Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho!“ (Ex 20:8 a Deut 5:12). Počúvaj teraz tieto…

Mimoriadny pohľad - 13. máj

Zložte starého človeka podľa terajšieho života ... a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. (Ef. 4:22,24) Východná Európa: veriaca väzenkyňa Väzenkyňu priviedli pred zástupkyňu veliteľa; pred krutú, nahnevanú ženu, červenú v tvári a so širokými ramenami. „Takže, opäť si väzňom rozprávala o Bohu. Som tu,…

Druhá najväčšia radosť v živote - 12. máj

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. – List Efezským 2:10 Keď som začal chodiť do zboru, otvoril sa mi úplne nový svet. Nič som nevedel o Biblii ani o cirkvi. Ako dieťa som nevyrastal v cirkvi a len párkrát som…

Ako správne dodržiavať tretie prikázanie - 11. máj

Lukáš 14:5-6 „Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli Mu na to odpovedať.“ Ježiš karhá slepotu Židov a zahanbuje tých, ktorí Ho chcú ovládať a napomínať. Usvedčuje ich, na príklade ich vlastného správania sa, z…

Mimoriadny pastor - 10. máj

Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš. (Jn 13:7) Severná Kórea: Pastor Im „Môžete mi zničiť telo, ale nie moju dušu,“ odpovedal statočný kórejský pastor komunistickej armáde, ktorá vtrhla do Severnej Kórei. „Nevložím Marxistickú propagandu do svojich kázní. Viem, že ste v noci už odviedli ostatných pastorov z…