Ako správne dodržiavať tretie prikázanie - 11. máj

Lukáš 14:5-6 „Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli Mu na to odpovedať.“ Ježiš karhá slepotu Židov a zahanbuje tých, ktorí Ho chcú ovládať a napomínať. Usvedčuje ich, na príklade ich vlastného správania sa, z…

Mimoriadny pastor - 10. máj

Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš. (Jn 13:7) Severná Kórea: Pastor Im „Môžete mi zničiť telo, ale nie moju dušu,“ odpovedal statočný kórejský pastor komunistickej armáde, ktorá vtrhla do Severnej Kórei. „Nevložím Marxistickú propagandu do svojich kázní. Viem, že ste v noci už odviedli ostatných pastorov z…

Prekvapujúca pravda o modlách - 9. máj

Deti, chráňte sa modiel! Amen. – 1. List Jánov 5:21 Každý z nás má nejakú vášeň. Niekto je nadšený zo šiat, niekto zapálený pre šport, iný je fanatik do počítačov či áut. Ďalší oduševnený pre kariéru. Tá oblasť môže byť pre nás až taká dôležitá, že ňou jeme, pijeme, dýchame.…

Modli sa s istotou - 8. máj

Žalm 50:15 „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ Modlitba Otče náš a všetky modlitby sú spoločným majetkom všetkých kresťanov či už kazateľov alebo poslucháčov. No predovšetkým patria kazateľom, pretože oni sú tí, ktorí vyučujú Slovo a ktorí majú byť vodcami. Predsa mnoho kníh teraz…

Mimoriadny svedok - 7. máj

Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami (1. Jn 1:3) Rím: Zoe „Zabite ju! Nech žije Dioklecián!“ ozývalo sa v ušiach Zoe, keď stála uprostred Kolosea pred rozhnevaným davom. Zoe rozmýšľala, prečo sa tam nachádza a usmiala sa. Spomenula si…

Nehanbi sa - 6. máj

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. – List Rímskym 1:16 Akoby práve vrcholil hon na kresťanov. Ľudia na nás útočia, že sme netolerantní náboženskí fanatici, ktorí sa oháňajú Bibliou. Pretože veríme, že Biblia je Božie…