Billy Graham | Boh zaopatruje – 30. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Blahoslavení milosrdní – 29. apríl : NEOBSAHUJE
Hans Erik Nissen | Neobmedzená láska – 28. apríl : NEOBSAHUJE
Greg Laurie | Nes ich bremeno – 27. apríl : NEOBSAHUJE
Billy Graham | On nás mení – 26. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Hlad a smäd po spravodlivosti – 25. apríl : NEOBSAHUJE
Hans Erik Nissen | Sloboda – 24. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Pokánie či len ľútosť? – 23. apríl : obsahuje
Billy Graham | Jeho najlepšie pre teba – 22. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Blahoslavení krotkí – 21. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Milosť – 20. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Cesta nikam – 19. apríl : obsahuje
Billy Graham | Nové nebo, nová zem – 18. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Blahoslavení žalostiaci – 17. apríl : obsahuje
Hans Erik Nissen | Zabitý Baránok – 16. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Keď život nedáva zmysel – 15. apríl : obsahuje
Billy Graham | Pravda prináša slobodu – 14. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Chudobní v duchu – 13. apríl : obsahuje
Billy Graham | Vplyv matky – 12. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Bezpodmienečná vďaka – 11. apríl : obsahuje
Billy Graham | Hľadaj Boha pre seba – 10. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Blahoslavení – 9. apríl : obsahuje
Hans Erik Nissen | Aby boli s Ním – 8. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Aj tak ďakujte – 7. apríl : obsahuje
Billy Graham | Potreba lásky – 6. apríl : obsahuje
Øivind Andersen | Kázeň na hore – 5. apríl : NEOBSAHUJE
Hans Erik Nissen | Rodičia – 4. apríl : obsahuje
Greg Laurie | Čo uráža Boha? – 3. apríl : obsahuje
Billy Graham | Trvalý pokoj – 2. apríl : obsahuje
Billy Graham | Vidiac svoju potrebu – 1. apríl : obsahuje
Billy Graham | Schopnosť veriť – 31. marec : obsahuje
Greg Laurie | Dôveruj Božiemu plánu – 30. marec : obsahuje
Øivind Andersen | Máme podiel na utrpení – 29. marec : obsahuje
Hans Erik Nissen | Neboj sa toho – 28. marec : obsahuje
Greg Laurie | Problém zvyčajného hriechu – 27. marec : obsahuje
Billy Graham | Spochybňovanie – 26. marec : obsahuje
Øivind Andersen | Slovo Božie – 25. marec : obsahuje
Hans Erik Nissen | Príhovorná modlitba – 24. marec : obsahuje
Greg Laurie | Dovoľ, aby Pán vybral za teba – 23. marec : NEOBSAHUJE
Billy Graham | Nesplatiteľný dlh – 22. marec : obsahuje