Billy Graham | Boh je náš utešiteľ – 30. september : obsahuje
Øivind Andersen | Otče, chcem – 29. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Skryté piliere – 28. september : obsahuje
Greg Laurie | Predovšetkým buď vnímavý – 27. september : obsahuje
Billy Graham | Ži ovocie Ducha – 26. september : obsahuje
Øivind Andersen | Dal nám svoju vlastnú slávu – 25. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Cesta do zasľúbenej zeme – 24. september : obsahuje
Greg Laurie | Výsledok je v Božích rukách – 23. september : obsahuje
Billy Graham | Zmena srdca – 22. september : obsahuje
Øivind Andersen | Slovo – 21. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Vyskakovať od radosti – 20. september : obsahuje
Greg Laurie | Naplnený, doplnený a opäť naplnený – 19. september : obsahuje
Billy Graham | Žiť v Jeho moci – 18. september : obsahuje
Øivind Andersen | Byť posvätený v pravde – 17. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Byť vlastníctvom – 16. september : obsahuje
Greg Laurie | Nástroje v jeho rukách – 15. september : obsahuje
Billy Graham | Nepriateľ nás klame – 14. september : obsahuje
Øivind Andersen | Zachovávaní v Otcovom mene – 13. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Pastier naveky – 12. september : obsahuje
Greg Laurie | Zmocnený pre službu – 11. september : obsahuje
Billy Graham | Múdrosť na dnešný deň – 10. september : obsahuje
Øivind Andersen | Pán Ježiš sa modlí za svojich učeníkov – 9. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | Od každého hriechu – 8. september : obsahuje
Greg Laurie | Duchovný dynamit – 7. september : obsahuje
Billy Graham | Premôž pokušenie – 6. september : obsahuje
Øivind Andersen | Nebuďte teda ustarostení – 5. september : obsahuje
Hans Erik Nissen | 275 ľudí – 4. september : obsahuje
Greg Laurie | Z Jeruzalema až do posledných končín zeme – 3. september : obsahuje
Billy Graham | Skroť svoj jazyk – 2. september : obsahuje
Billy Graham | Ako budeš žiť? – 1. september : obsahuje
Greg Laurie | Trpezlivý pre naše dobro – 31. august : obsahuje
Billy Graham | Náš večný domov – 30. august : obsahuje
Øivind Andersen | Zákon alebo milosť – 29. august : obsahuje
Hans Erik Nissen | Ježiš je blízko – 28. august : obsahuje
Greg Laurie | Na čo by sme sa mali sústrediť – 27. august : obsahuje
Billy Graham | Žiť pre Boha nadšene – 26. august : obsahuje
Øivind Andersen | Ale Boh zasiahol – 25. august : obsahuje
Hans Erik Nissen | Podľa slova Tvojich úst – 24. august : obsahuje
Greg Laurie | Evanjelium je pre každého – 23. august : obsahuje
Billy Graham | Dokonalý pokoj – 22. august : obsahuje