Posadnutosť, ktorá ničí - 2. marec - evs.sk

„Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.“ (Kol 3:5)

Možno jedno z najnepochopenejších desiatich prikázaní je nasledovné: „Nepožiadaš dom svojho blížneho!  Nepožiadaš ženu svojho blížneho ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.“ (2M 20:17)

Baženie nie je jednoducho túženie po niečom, čo nemáme. Ak vidíš niečo, čo obdivuješ, nie je to nevyhnutne baženie. Môže to byť jednoducho obdiv.

Rozdiel medzi obdivom a bažením je v tom, že pri bažení ťa túžba po niečom pohltí. Mnohokrát je to niečo, čo nikdy nebudeš mať. Všimni si, že toto prikázanie hovorí o manželke blížneho. Nie je to len túžba po manželke; je to túžba po manželke tvojho blížneho.

Z pôvodného jazyka sa slovo bažiť tiež prekladá ako „túžiť po niečom“, niečo ako keď vlk zacíti krv a prenasleduje svoju korisť. Vlk sa neuspokojí, pokiaľ svoju korisť nedostane. Toto je baženie. Niečo ťa posadne. Musíš to mať.

Ako baženie funguje? Ako prvé sa na vec pozerajú oči, potom ju myseľ obdivuje a pridáva sa vôľa a napokon telo vykoná pohyb, aby vec ovládlo.

Niekto, kto nemá veľa peňazí, môže mať väčší problém s bažením ako človek, ktorý peniaze má. Myslia len na to. Hľadajú práve ten uhol, to rýchle riešenie, ktoré z nich urobí vo vlastných očiach úspešných ľudí.

Sú ľudia, ktorí bažia celý život. Sú posadnutí určitými vecami a prinesú akékoľvek obete, len aby dostali, čo chcú. Môže to byť človek. Môže to byť vec. Môže to byť pozícia. Čokoľvek to bude stáť, sú odhodlaní dostať to. A to môže zničiť ich životy.

https://www.harvest.org