Nikdy som vás nepoznal - 20. november - evs.sk

Zamyslenia

Nikdy som vás nepoznal – 20. november
20. novembra 2023
Play

„Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“ Evanjelium podľa Matúša 7:23

Aké sú to hrozné slová! Keď si pomyslíš, že to hovorí Ježiš a vysloví ich vo chvíli, keď už bude príliš neskoro na obrátenie. Sú ľudia, ktorí ich budú počuť ako posledné slová z Ježišových úst. Majú stráviť večnosť oddelení od Neho. Tieto slová budú neustále znieť v ich ušiach: „Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti.

Rozumiem ti, ak sa viac ako čohokoľvek iného obávaš, že ti to Ježiš povie. Potom bude všetko stratené. V tom prípade zatratenie bude konečné. Ako môžeš vedieť, či budeš z Ježišových úst počuť tieto slová? Existuje cesta, ktorou by si nemal ísť. Nepozeraj sa na to, čo si dosiahol. Ak si spomínaš, všetci ľudia, o ktorých Ježiš hovorí na konci Kázne na hore, urobili veľa úžasných vecí v Ježišovom mene. Kvôli tomu verili, že ich bude poznať, ale urobili chybu.

Všetko, čo urobili, bolo porušením zákona. Vykonali to bez toho, aby mali živý vzťah viery s Ježišom.

Je tiež dobré všimnúť si, že keď sa s Ním stretli, boli zamestnaní vlastnou službou, a nie Ježišovou službou vykúpenia a obete pre nich.

Čo napĺňa tvoju myseľ? Si úbohý chudák, ktorý musí žobrať o milosť? Máš vieru srdca, ktoré pozná iba Ježišovu krv ako základ svojej spásy?

Človek sa cíti veľmi biedny, keď má preskúmať sám seba. Je to, akoby všetko zmizlo a človek sa nemá čoho zachytiť. Musí sa pýtať: Môže byť naozaj pravda, že som Božie dieťa? Pozná ma Ježiš?

Je dobrým znamením, ak sa musíš v tejto otázke kvôli závažnosti večnosti utiekať k trónu milosti. Tam to musíš Ježišovi povedať tak, ako to je: Nemám nič a nie som ničím, ale pevne sa Ťa držím! Ty si moja jediná nádej.

Nemusíš mať pochybnosti. Ježiš ťa pozná. Ak si spomínaš, Žalm 91:14 hovorí: „Pretože ma miluje,“ hovorí Hospodin, „vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.