Pokorený a uzdravený - 12. január - evs.sk

Zamyslenia

Pokorený a uzdravený – 12. január
12. januára 2024
Play

„Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný.“  (2Kr 5:1)

Veľký sýrsky generál Naamán bol slávny. Bol oslavovaný. Mal však aj malomocenstvo a v tom čase bolo malomocenstvo nevyliečiteľné. Naamán sa však dopočul o izraelskom prorokovi Elizeovi, ktorého Boh používal na uzdravovanie ľudí.

Naamán sa vydal na cestu, aby sa stretol s Elizeom, a nepochybne očakával, že len čo sa prirúti so svojím sprievodom, prorok ho príde pozdraviť a okamžite ho uzdraví.

Keď však Naamán prišiel do Elizeovho domu, Elizeus poslal svojho sluhu so správou pre generála: „Choď a umy sa sedemkrát v Jordáne, a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý.“ (2Kr 5:10)

To Naamána pohoršilo. V skutočnosti si pomyslel: „Čože? Veď ma ani nevyšiel pozdraviť! Idem domov. V Sýrii máme lepšie rieky.“  Potom si však uvedomil, že nemá veľa možností, a rozhodol sa, že by to mal skúsiť.

Prečo sa Naamán zdráhal? Ponoriť sa do rieky Jordán znamenalo, že si bude musieť vyzliecť svoj krásny náprsný pancier. Musel by odložiť svoje kráľovské rúcho. Musel by si odložiť prilbu, za ktorou sa skrýval. V podstate by musel odhaliť, že má malomocenstvo. A to by bolo ponižujúce a zahanbujúce.

Naamán bol hrdý vojak. Ale bol to aj človek, ktorý sa potreboval pokoriť pred Bohom. Naamán teda zostúpil k Jordánu a raz sa doň ponoril. Nič sa nestalo. Ponoril sa aj druhýkrát a opäť sa nič nestalo. Nič sa nezmenilo ani po treťom, štvrtom, piatom či šiestom ponorení. Keď však vyšiel z vody po siedmy raz, bol uzdravený. To preto, že sa pokoril a urobil to, čo od neho Boh chcel.

Naamán musel pred Bohom vidieť svoj skutočný stav. My musíme urobiť to isté.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.