fbpx
TAG:
andersen

Dve skupiny ľudí – 29. marec

„Lebo tomu, kto má, bude dané, a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.“ Evanjelium podľa Matúša 13:12 O kom tu Pán Ježiš rozpráva? Ten, kto má, bude mu dané a bude mať nadbytok. Kto je to? A ten, kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. Kto...

prečítajte si viac

Počuť a prijať – 26. marec

„Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané znať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané.“ Evanjelium podľa Matúša 13:10-11 Nepotrebujeme sa pýtať, prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách. On...

prečítajte si viac

Ty Ho len nasleduj – 23. marec

„ …a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Evanjelium podľa Matúša 4:19 Čo môže človek spraviť, aby mohol dostať to zvláštne povolanie do Pánovej služby? Mnoho mladých kresťanov si kladie podobnú otázku. Nie je jednoduché odpovedať na to, pretože Pán...

prečítajte si viac

Božie povolanie – 20. marec

„Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov. Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Evanjelium podľa Matúša 4:18–19 Dozvedáme sa tu o tom, ako...

prečítajte si viac

Správny základ – 17. marec

My nedostaneme odmenu za všetko, čo robíme ako kresťania pre Božie kráľovstvo. Naše dielo bude vyskúšane ohňom. Príde pred Boží súd. Odmenu dostaneme len za to, čo pred Božím súdom obstojí. Všetko ostatné zhorí. Ale aj keby všetko zhorelo, dotyčný bude spasený,...

prečítajte si viac

Odmena – 14. marec

„Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až po prvých.“ Evanjelium podľa Matúša 20:8 Podobenstvo o pracovníkoch na vinici nie je podobenstvom o práci v Božom kráľovstve. Podobenstvo súvisí s odpoveďou...

prečítajte si viac

Neži pre seba – 11. marec

„Prišiel aj ten, čo bol dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje!“ Evanjelium podľa Matúša...

prečítajte si viac

Nikto nedostal málo – 6. marec

„Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. “Evanjelium podľa Matúša 25:16–18 My, ktorí veríme v Pána...

prečítajte si viac

Sej a rozsýpaj semeno – 3. marec

„Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval.“ Evanjelium podľa Matúša 25:14-15 V tomto podobenstve hovorí Pán Ježiš...

prečítajte si viac

Istota spasenia – 28. február

"A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celou Egyptskou krajinou. No jeho srdce ostalo chladné, lebo im neveril." Prvá kniha Mojžišova 45:26 Jákob žiaľno smútil. Stratil svojho syna Jozefa. Ale jedného dňa prišli jeho synovia domov a povedali mu, že Jozef je...

prečítajte si viac