konferencia - evs.sk

Prinášame vám prvých 6 prednášok z konferencie EVS

Odkazy vás presmerujú na stránku chcemviac.com

Nevzdám sa

o Jaroslav Petro | piatok večer

Disciplína, ktorá bolí

o Ondrej Kolárovský | sobota doobedu

Prekážky, ktoré je ťažké zdolať

o Stano Kocka | sobota ráno

Nie si v tom sám

o Curt Westman | sobota doobedu

Odmena, ktorá stojí za to

o Michael Ots | sobota ráno

Odmena, ktorá stojí za to - seminár

o Michael Ots | sobota poobede

program pre deti

dobrá káva

voľný vstup

online prenos

baby friendly

Michael Ots

Evanjelista a apologét, Anglicko

Žije v Bournemouthe v Anglicku. Rozpráva a káže počas misijných týždňov na univerzitách
po Európe a školí študentov v evanjelizácii. Je autorom viacerých kníh, z ktorých najznámejšia je Tak toto je Boh?

Jaro Petro

Evanjelický farár, Obišovce

študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ako kaplan a potom ako farár osem rokov pôsobil v Chyžnom na Gemeri. Od roku 2007 je farárom v Obišovciach. S manželkou Zuzanou majú tri deti. Má rád svoju službu v zbore, ale rád sa „vŕta“ v autách a robí s drevom.

Jarle Skullerud

Biskup slobodnej evanjelickej cirkvi, Nórsko

pracoval s mládežou v Nórskej evanjelickej misii. Od roku 2004 je riaditeľom práce s deťmi a mládežou v rámci Slobodnej evanjelickej cirkvi. Od roku 2011 je farárom v cirkevnom zbore. V roku 2014 ho zvolili za predsedu Slobodnej evanjelickej cirkvi v Nórsku. S manželkou Heidi majú 3 dcéry.

Leumas

spevák, rapper

Samuel Ďuračka, mladý raper vystupujúci pod menom Leumas, pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Nedávno vydal debutový album Trochu vác. Študuje na Fakulte strojního inženýrství na VUT v Brne.

Slavomír Slávik

kazateľ, evanjelista, riaditeľ EVS

Otec dvoch synov a manžel jednej ženy, kazateľ, manažér, komunikátor. Študoval na TU vo Zvolene, EBF UK v Bratislave, Média a komunikáciu v Nórsku. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inspiroval stále nových ľudí.

David Breidenbach

riaditeľ misijnej organizácie EEMN, USA

Slúži v štátoch strednej a východnej Európy. S manželkou Angelou majú dve dcéry a jedno vnúča. 14 rokov pôil v televízii a 14 rokov slúžil ako pastor cirkevného zboru v Albuquerque. David nevyrastal v kresťanskej rodine, a preto mu veľmi záleží na ľuďoch, ktorí ešte nespoznali Ježiša ako svojho Záchrancu.

Ondrej Kolárovský

kazateľ, teológ, riaditeľ thinktanku EVS (idea-list.sk)

Študoval teológiu na EBF UK v Bratislave a jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.

Curt Westman

evanjelista, Nórsko

pracuje pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil už počas predošlého režimu. Pašoval hlavne Biblie a kresťanskú literatúru.

Ivan Eľko

generálny biskup ECAV na Slovensku

Pôsobil v Kostolnom, Krajnom a Nitre. S manželkou Evou majú dve dospelé deti. Túži zmeniť súčasnú atmosféru v cirkvi, je za ľudskosť, normálnosť a férovosť vo vzťahoch.

Michael Ots

Michael Ots

evanjelista, apologét, Anglicko

Žije v Bournemouthe v Anglicku. Rozpráva a káže počas misijných týždňov na univerzitách po Európe a školí študentov v evanjelizácii. Je autorom viacerých kníh, z ktorých najznámejšia je Tak toto je Boh?

Jaroslav Petro

Jaroslav Petro

farár Obišovce

Študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ako kaplan a potom ako farár osem rokov pôsobil v Chyžnom na Gemeri. Od roku 2007 je farárom v Obišovciach. S manželkou Zuzanou majú tri deti. Má rád svoju službu v zbore, ale rád sa „vŕta“ v autách a robí s drevom.

Jarle Skullerud

Jarle Skullerud

biskup slobodnej evanjelickej cirkvi, Nórsko

Pracoval s mládežou v Nórskej evanjelickej misii. Od roku 2004 je riaditeľom práce s deťmi a mládežou v rámci Slobodnej evanjelickej cirkvi. Od roku 2011 je farárom v cirkevnom zbore. V roku 2014 ho zvolili za predsedu Slobodnej evanjelickej cirkvi v Nórsku. S manželkou Heidi majú 3 dcéry.

Leumas

Leumas

spevák, rapper

A.k.a. Samuel Ďuračka, pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Nedávno vydal debutový album Trochu vác. Študuje na Fakulte strojního inženýrství na VUT v Brne.

Slavomír Slávik

Slavomír Slávik

kazateľ, evanjelista, riaditeľ EVS

Otec dvoch synov a manžel jednej ženy, kazateľ, manažér, komunikátor. Študoval na TU vo Zvolene, EBF UK v Bratislave, Média a komunikáciu v Nórsku. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inspiroval stále nových ľudí.

David Breidenbach

David Breidenbach

riaditeľ misijnej organizácie EEMN, USA

Slúži v štátoch strednej a východnej Európy. S manželkou Angelou majú dve dcéry a jedno vnúča. 14 rokov pôsobil v televízii a 14 rokov slúžil ako pastor cirkevného zboru v Albuquerque. David nevyrastal v kresťanskej rodine, a preto mu veľmi záleží na ľuďoch, ktorí ešte nespoznali Ježiša ako svojho Záchrancu.

Ondrej Kolárovský

Ondrej Kolárovský

kazateľ, teológ, riaditeľ thinktanku EVS (idea-list.sk)

Študoval teológiu na EBF UK v Bratislave a jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.

Curt Westman

Curt Westman

evanjelista, Nórsko

Pracuje pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil už počas predošlého režimu. Pašoval hlavne Biblie a kresťanskú literatúru.

Adresa

Námestie legionárov,
080 01 Prešov

GPS súradnice

N48°59’38“ E21°14’45“.

zodpovedná za registráciu:

Lýdia Melušová: 0911 798 800

lydia@evs.sk

propagujte konferenciu cez:

V sobotu poobede sme organizovali mestskú zážitkovú hru pre mladých od 13 rokov. Vyhodnotenie prebehlo počas večerného programu konferencie.

Bankové spojenie

IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0558
VS: 012020

Chcete dostávať zamyslenia emailom?

Kancelária Bratislava

Legionárska 4
(korešpondenčná adresa)
P.O.BOX 104,
814 99 Bratislava 1

Tel.: 0911 798 800
e-mail: lydia@evs.sk

Kancelária Prešov

Hlavná 137
(korešpondenčná adresa)
P.O.Box 147,
080 01 Prešov

Tel.: 0911 784 800
e-mail: evs@evs.sk