Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Milosť Božia – 20. jún

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.“ List Títovi 2:11 — 12 Túžby našej hriešnej prirodzenosti odporujú Duchu. Prebieha...

prečítajte si viac

Zmenšený pohľad na Boha – 19. jún

„Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy; potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa.  Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.“ (L...

prečítajte si viac

Kde je tvoja nádej? – 18. jún

„Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duše a preniká do najvnútornejšej čiastky, za oponu,“ (Žid 6:19) Do čoho vkladáš svoju nádej pre budúcnosť? Do vlády krajiny, vzdelávacieho systému, nejakého plánu alebo organizácie? Moja nádej je v osobe Pána Ježiša Krista,...

prečítajte si viac

Človek Ježiš Kristus – 17. jún

„Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“ Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2:5-6 V týchto slovách je niečo, čo si musíme pozorne všimnúť. Je tu...

prečítajte si viac

Tmavé chodníky – 16. jún

„Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.“ Žalm 25:10 Niektorí kresťania nedokážu pochopiť, že v Božom kráľovstve sú chodníky. Myslia si, že Božie kráľovstvo má len cesty. Keď sa stretnú s niečím ťažkým...

prečítajte si viac

Požehnanie služby – 15. jún

„Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Sk 20:35) Keď si bol dieťa a blížili sa tvoje narodeniny alebo Vianoce, väčšinou si myslel na darčeky,...

prečítajte si viac

Potreba vnútornej zmeny – 14. jún

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2K 5:17) Svet vraví, že všetko, čo potrebujeme robiť, je byť slušný, vážený a rozumný. Je pravdou, že tieto veci človek potrebuje robiť, aby bol členom Veľkej...

prečítajte si viac

Prosby, modlitby, príhovory – 13. jún

„Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“ Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2:1-2 Tieto...

prečítajte si viac

Ľudia malej viery – 12. jún

„Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie.“ Evanjelium podľa Matúša 8:26 Je rozdiel medzi človekom s malou vierou a neveriacim. Učeníci patrili do prvej kategórie, a nie do druhej. Verili v Ježiša, ale ich viera...

prečítajte si viac

Je to tvoja voľba – 11. jún

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ (Žid 9:27) Dňa 5. januára 1996 vystupoval Richard Versalle, tenorista newyorskej Metropolitnej opery, v opere Prípad Makropulos. V rámci scény vyliezol na rebrík a zaspieval slová „Žiť sa dá len tak dlho.“ Potom...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.