Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Vlastnosť vytrvalosti – 5. február

„No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti“ (R 5:3). Deti sú veľmi roztomilé, keď sú ešte bábätká. Sú také bezmocné a závislé. Keď však vyrastú, naučia sa určitým zručnostiam. Naučia sa samy nakŕmiť a obliecť. Naučia sa o...

prečítajte si viac

Božia milosť – 4. február

„... lebo ma budú pozná všetci od malého po veľkého a budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím.“ List Židom 8:11 — 12 Božia milosť a odpustenie sú úzko spojené s poznaním Boha. Poznať Ho znamená poznať Jeho milosť. Preto musíme odmietnuť...

prečítajte si viac

Rastúca vytrvalosť – 3. február

„… vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jk 1:3) Keď Mojžiš na vrchu Sinaj prijímal Desať Božích prikázaní, nevedel, ako zle je na tom tábor, kde nechal veliť Árona. Ešte nevedel, že ľudia tancujú okolo zlatého teľaťa a nazývajú ho svojím bohom. Keď tam...

prečítajte si viac

Nezlomná láska – 2. február

„Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba…“ (Botekov preklad) (Ž 36:6) Mladí ľudia hovoria radi a veľa o láske. Väčšina piesní je o láske… „Vrcholom životného šťastia,“ napísal veľmi dávno Victor Hugo, „je presvedčenie, že sme milovaní.“ „Láska je prvoradou podmienkou...

prečítajte si viac

Slovo sa stalo telom – 1. február

„A to Slovo stalo sa telom… (bolo) plné milosti a pravdy.“ (J 1:14) Na obale Biblií býva napísané: „Svätá Biblia.“ Viete, prečo je Biblia svätá? Prečo by sa mala volať svätá, keď v nej nachádzame tak veľa žiadostivosti, nenávisti, chamtivosti a vojen? Je to preto,...

prečítajte si viac

Vyber si správny hlas – 31. január

„Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!“ (Mk 5:36) Keď sa Jairus vracal domov s Ježišom, stalo sa niečo tragické. Prišli poslovia a oznámili mu: „Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra?“ (Mk 5:35) Bol som v...

prečítajte si viac

Trón milosti – 30. január

„Pristupujme s dôverou ku trónu milosti…“ (Žid 4:16) Modlitba je jednoducho vzájomný rozhovor medzi nami a Bohom. Tisíce ľudí sa modlia len vtedy,  keď sú vo veľkom strese, v nebezpečenstve, premožení neistotou. Bol som sa v lietadle, ktorému  sa pokazil motor - a...

prečítajte si viac

Čakanie a dôvera – 29. január

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov.“ (Iz 55:8) Keď sa Ježiš vydal na cestu k Jairovmu domu, sledoval ich zástup ľudí. A potom, zdanlivo z ničoho nič, sa istá žena dotkla lemu Ježišovho rúcha. Zdalo sa, že...

prečítajte si viac

Prejav Mu úctu – 28. január

„Klaňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe, chvej sa pred Ním celá zem!“ Žalm 96:9 Prvá časť tohto verša sa dá preložiť aj takto: „Klaňajte sa Hospodinovi v svätom odeve." K Hospodinovi sa môžeš modliť v akomkoľvek oblečení. Môžeš k Nemu hovoriť v každom čase a na...

prečítajte si viac

Skrýša Najvyššieho – 27. január

„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinu: Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ Žalm 91:1–2 Kto prebýva v skrýši Najvyššieho a odpočíva v tôni Všemohúceho? Všetci tí, ktorí majú odpustené hriechy, ktorým Pán...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.