Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Reči verzus činy – 26. november

„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20 V dekadentnej spoločnosti chýba vôľa veriť, odolávať, bojovať za niečo, zápasiť, snažiť sa. Namiesto odhodlania odolávať je túžba...

prečítajte si viac

Duchovná obezita – 25. november

„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona;  lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (L 6:38) Milujem Deň vďakyvzdania, pretože je to sviatok, ktorý ešte nebol úplne skomercializovaný. Niektorí ho volajú...

prečítajte si viac

Hlboká a tichá radosť – 24. november

„A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“ Evanjelium podľa Jána 20:20 Radosť je jedným z ovocia Ducha Svätého, no je to iná radosť, než sme poznali ešte predtým, ako sme sa stali veriacimi. Nezmizne ani počas ťažkostí, utrpenia a zármutku. Aj uprostred zúfalstva má...

prečítajte si viac

Príklad hodný nasledovania – 21. november

„Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti“ (2Tim 3:10). Jeden z najväčších komplimentov, ktorý môže neveriaci veriacemu dať, je, ak povie nasledovné slová: „Čo je to s tebou, že si taký iný? Máš v sebe...

prečítajte si viac

Ježiš to chce – 20. november

„Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ Evanjelium podľa Matúša 8:2 Hriešnik zažije veľa prehier, kým príde chvíľa, keď Ježišovi povie: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Najskôr sa snažíš hriech vysvetliť. Porovnávaš sa s inými a myslíš si, že nie si...

prečítajte si viac

Nie je medzi nami rozdiel – 19. november

„Lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:22–23 Pre naše uši je to neuveriteľné, že nie je rozdiel medzi nami ľuďmi. Veď musí byť rozdiel medzi človekom, ktorý je v hriechu, pije, podvádza, nehovoriac o zločincoch,...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.