Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Prosby, modlitby, príhovory – 13. jún

„Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“ Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2:1-2 Tieto...

prečítajte si viac

Ľudia malej viery – 12. jún

„Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie.“ Evanjelium podľa Matúša 8:26 Je rozdiel medzi človekom s malou vierou a neveriacim. Učeníci patrili do prvej kategórie, a nie do druhej. Verili v Ježiša, ale ich viera...

prečítajte si viac

Je to tvoja voľba – 11. jún

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ (Žid 9:27) Dňa 5. januára 1996 vystupoval Richard Versalle, tenorista newyorskej Metropolitnej opery, v opere Prípad Makropulos. V rámci scény vyliezol na rebrík a zaspieval slová „Žiť sa dá len tak dlho.“ Potom...

prečítajte si viac

Spása je zadarmo – 10. jún

„ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“ (R 3:24) Spása je zadarmo! Boh nedáva žiadnu cenovku na dar nad všetky dary – je zadarmo! Kazatelia nie sú obchodníci, pretože nemajú čo predávať. Sú nositeľmi dobrých správ – dobrej...

prečítajte si viac

Veľký Darca – 9. jún

„Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádzal peniaze do pokladnice.“ Evanjelium podľa Marka 12:41 Nikto nedal tak veľa, ako dal Pán Ježiš. Vydal sa za nás, pretože nás miluje. On je vpravde veľkým Darcom. Tento veľký Darca sedí pri pokladnici a pozerá sa...

prečítajte si viac

Znamenie na domoch – 8. jún

„Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste; keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt.“ 2. kniha Mojžišova 12:13 Poznáš otázku: Čo sa stane na konci môjho života? Možno si navštívil jedného zo svojich blízkych v...

prečítajte si viac

Tréningové tipy na preteky života – 7. jún

 „Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli.“ (1K 9:24) Keď som sa stal kresťanom, prihlásil som sa k nasledovaniu Ježiša. Ľudia ma niekedy sklamali, ale Ježiš nikdy. Nikdy sa ma nezriekol,...

prečítajte si viac

Neprestávaj napredovať – 6. jún

„lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme,…“ (Sk 17:28) Keď som mal sedem rokov, otec mi kúpil prvý bicykel. Dovtedy som na žiadnom nejazdil. Moja rodina a priatelia sa ma trpezlivo pokúšali naučiť umeniu bicyklovania. Čoskoro som zistil, že ak chcem ostať na bicykli,...

prečítajte si viac

Daj mi svoje srdce – 5. jún

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Evanjelium podľa Matúša 22:21 Ak je to tak, že človek nedáva Bohu to, čo je Božie, dáva cisárovi príliš veľa, alebo príliš málo. Nastáva najdôležitejšia otázka pre každého človeka: Čo je Božie? Syn, dcéra,...

prečítajte si viac

Príde čoskoro – 4. jún

„Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.“ Zjavenie Jána 21:1 Mnohí sú sklamaní, lebo od života na zemi očakávajú príliš veľa skvelých vecí. Veria, že život kresťana možno prirovnať k jazde po rovnej, širokej a...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.