Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Kto je to? – 18. september

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9) Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel,...

prečítajte si viac

Také veľké spasenie – 17. september

„… akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle?“...

prečítajte si viac

Bohatstvo v Ježišovi – 16. september

„... že ste v Ňom boli obohatení všetkým...“ 1. 1ist Korintským 1:5 Nespôsobuje veľa skľúčenosti v tvojom kresťanskom živote skutočnosť, že nevidíš bohatstvo, ktoré máš v Ježišovi? Na seba sa pozrieš desaťkrát, zatiaľ čo na Pána Ježiša len raz. Znovu a znovu musíš...

prečítajte si viac

Nielen vedieť – 15. september

„Samuel však ešte neznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo.“ Prvá kniha Samuelova 3:7 Večný život spočíva v poznaní Boha. Pán Ježiš hovorí: „Ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal.“ (J 17:25) Slovo ’poznať’ je v Biblii výrazom osobného...

prečítajte si viac

Ver v Ducha Svätého – 14. september

„… Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc…“ (R 9:17) Walter Knight rozpráva príbeh o malom chlapcovi, ktorý nedávno prijal Krista. Opýtal sa ho: „Oci, ako môžem veriť v Ducha Svätého, keď som ho nikdy nevidel?“ „Ja ti ukážem ako,“ povedal...

prečítajte si viac

Zdroj šťastia – 13. september

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zjav 3:20 C. S. Lewis napísal: „Ak je vo mne túžba, ktorú žiadna skúsenosť v tomto svete nedokáže uspokojiť, najpravdepodobnejším...

prečítajte si viac

Nedeľná radosť – 12. september

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122:1) Veľa ľudí dostane v nedeľné ráno, ako to volám ja – „nedelídu“. Viete, čo je nedelída? Útočí na obeť krátko pred raňajkami v nedeľné ráno. Je sprevádzaná pocitom slabosti a letargie. Niekedy má...

prečítajte si viac

Smrť pobožných – 11. september

„Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných.“ Žalm 116:15 To čo je vzácne v Pánových očiach, to musí byť naozaj veľmi cenné. Pán nehodnotí  vysoko len tak hocičo. Tu počujeme, že On hodnotí vysoko smrť svojich pobožných! Je obrovský rozdiel medzi tým, keď...

prečítajte si viac

Spokojnosť a vďačnosť – 9. september

„… lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť.“ F 4:11-12 Vedci zistili súvis medzi spokojnosťou a dlhovekosťou, kvalitou vzťahov...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.