Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Odpúšťajú sa ti hriechy – 21. február

„Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Evanjelium podľa Matúša 9:2 K Pánovi Ježišovi prišli štyria muži. Niesli muža, ktorý bol ochrnutý. Počítali s tým, že hneď, ako ho pred Pána Ježiša dostanú, pomôže im. Títo štyria...

prečítajte si viac

On prv miloval nás – 20. február

„Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?“ Evanjelium podľa Jána 21:16 Ľahko sa nám verí, že Ježiš sa zaujíma predovšetkým o naše dary. Nie, nezaujíma. Chce nás samotných. Myslíš si, že je to zvláštne? Predstav si manžela, ktorý svoju ženu...

prečítajte si viac

Nebezpečná lekcia – 19. február

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (Ef 6:10) Niektorí ľudia si myslia, že sa môžu postaviť diablovi. Možno ste dokonca videli niektorých televíznych kazateľov, ako sa diablovi vysmievajú a nadávajú mu. Biblia nám však hovorí: „Veď ani archanjel...

prečítajte si viac

Návrat Pána – 18. február

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20) Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň. Uprostred beznádeje predsa len existuje nádej!...

prečítajte si viac

Znamenia doby – 17. február

„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ Evanjelium podľa Matúša 24:44 Musíme byť pripravení privítať Pána Ježiša v každom čase! Pán Ježiš povedal, že príde v hodinu, o ktorej nikto nevie. Je zvláštne, že to Pán Ježiš...

prečítajte si viac

Božie zaopatrenie – 16. február

„Zaopatrenia, a to ustavičného zaopatrenia, sa mu dostávalo od kráľa zo dňa na deň, po všetky dni jeho života.“ 2. kniha kráľov 25:30 Jójáchín bol skoro 38 rokov väznený v Babylone. Jedného dňa však pre neho odbila hodina slobody. Babylon dostal iného kráľa a ten...

prečítajte si viac

Prejavovanie viery – 15. február

„Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou.“ (Mt 8:28) Možno vás prekvapí, že démoni ani samotný diabol nie sú ateisti ani...

prečítajte si viac

Hľadáš zmysel? – 14. február

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“ (Rim 12:1) Kniha The Age of Longing (V časoch túžby) hovorí o americkom dievčati, ktoré sa v Paríži vydalo za radikálneho...

prečítajte si viac

Začiatok konca – 13. február

„Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí.“...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.