Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Spravodlivý súd – 3. jún

„Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.“ (J 7:24) Pred rokmi som bol vonku šíriť evanjelium a mal som so sebou mladšieho chlapca, ktorý sa so mnou prvýkrát delil o svoju vieru. Rozprávali sme sa s veľkým, zavalitým motorkárom s obrovskými rukami a tetovaniami...

prečítajte si viac

Naplnenie duchovných potrieb – 2. jún

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ Mt 28:19 Kresťanské misie sú medzi agresívnymi hnutiami v histórii unikátne. Kresťanstvo vo svojej pravej podstate nemá sebecké motívy, nepotrebuje presadzovať žiadny systém, jeho motivácia nie je v zisku. Jeho jedinou...

prečítajte si viac

Čakaj na Pána – 1. jún

„Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ Ž 105: 3,4 Hieronym, jeden z raných kresťanov, povedal: „Ignorovať Bibliu znamená ignorovať Krista.“ Jób raz...

prečítajte si viac

Anjeli okolo nás – 30. máj

„Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich...“ Sk 5:19 Činnosť démonov a uctievanie diabla je na vzostupe v každom kúte sveta. Diabol teraz pôsobí viac ako kedykoľvek predtým. Biblia hovorí, že satanove pôsobenie bude silnieť, pretože si uvedomuje, že...

prečítajte si viac

Zriedené evanjelium – 29. máj

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3) Najúžasnejší život, aký sa dá žiť, je bezpochyby kresťanský, pretože Boh berie život, ktorý bol prázdny, bezcieľny a, čo je najhoršie, smeroval k istému odsúdeniu, a potom ho obracia a...

prečítajte si viac

Záhubná jama – 28. máj

„Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata; na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky.“ Žalm 40:3 Hriech a jeho dôsledky sú ako slizká jama, ako bahno a kal. Podrážajú ti nohy. Nedosiahneš cieľ. Zabáraš sa hlbšie a hlbšie do bahna a blata. Čo zachraňuje...

prečítajte si viac

Kto zvíťazí – 27. máj

„Kto zvíťazí...“ Zjavenie Jána 2:7 Všetko, čo dal Boh pre spásu a večnú svätosť, patrí tomu, kto zvíťazí. Kto je to? Na to odpovedá Božie Slovo: „Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží!“ (1J 5:5) Tu nejde o určitý názor, o určitú teóriu o...

prečítajte si viac

Víťazstvo nad smrťou – 26. máj

„Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55 Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že smrť je ľudským a Božím...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.