Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Anjeli okolo nás – 30. máj

„Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich...“ Sk 5:19 Činnosť démonov a uctievanie diabla je na vzostupe v každom kúte sveta. Diabol teraz pôsobí viac ako kedykoľvek predtým. Biblia hovorí, že satanove pôsobenie bude silnieť, pretože si uvedomuje, že...

prečítajte si viac

Zriedené evanjelium – 29. máj

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3) Najúžasnejší život, aký sa dá žiť, je bezpochyby kresťanský, pretože Boh berie život, ktorý bol prázdny, bezcieľny a, čo je najhoršie, smeroval k istému odsúdeniu, a potom ho obracia a...

prečítajte si viac

Záhubná jama – 28. máj

„Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata; na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky.“ Žalm 40:3 Hriech a jeho dôsledky sú ako slizká jama, ako bahno a kal. Podrážajú ti nohy. Nedosiahneš cieľ. Zabáraš sa hlbšie a hlbšie do bahna a blata. Čo zachraňuje...

prečítajte si viac

Kto zvíťazí – 27. máj

„Kto zvíťazí...“ Zjavenie Jána 2:7 Všetko, čo dal Boh pre spásu a večnú svätosť, patrí tomu, kto zvíťazí. Kto je to? Na to odpovedá Božie Slovo: „Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží!“ (1J 5:5) Tu nejde o určitý názor, o určitú teóriu o...

prečítajte si viac

Víťazstvo nad smrťou – 26. máj

„Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55 Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že smrť je ľudským a Božím...

prečítajte si viac

Fľaša na slzy – 25. máj

„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)  Ježiš je Boh so všetkými atribútmi Božstva. Je však aj Synom človeka, ktorý cíti naše bolesti a smútky. Izaiáš 53 nám pripomína:...

prečítajte si viac

Vtipkovanie – 24. máj

„... ani mrzkosť ani bláznivé reči a vtipkovanie — čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.“ List Efezským 5:4 Vtipkovanie je pochybné žartovanie. Človek sa zabáva, pričom sa pohybuje na tenkom ľade. Vyslovuje alebo hrá niečo, od čoho by sa v reálnom živote určite...

prečítajte si viac

Kto zvíťazí – 23. máj

„Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.“ (Zjav 3:5) Biele šaty, to je dokonalá spravodlivosť, ktorú máme v Pánovi Ježišovi. Spôsobuje, že ten, kto zvíťazí,...

prečítajte si viac

Radosť poznania – 22. máj

„Blahoslavený je…  ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu,“ (Ž 146:5) Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. Pätnásť minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť okolnosti a odstrániť hory...

prečítajte si viac

Ťažkosti a dôvera – 21. máj

„Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam.  Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.