Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Zmena srdca – 22. september

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom... zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých klamných žiadostiach...“ (Ef 4:20-22) Pavel nebol krotký predtým, ako sa obrátil. Namyslene a kruto zatýkal všetkých kresťanov...

prečítajte si viac

Slovo – 21. september

„Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa.“ Evanjelium podľa Jána 17:20 My, ktorí veríme v Pána Ježiša dnes, sme tiež, tak ako aj učeníci, predmetom Ježišovej modlitby. Stáva sa tak skrze Slovo, ktoré k nám prišlo od apoštolov. Božie...

prečítajte si viac

Vyskakovať od radosti – 20. september

„Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať.“ Izaiáš 55:12 Byť spasený znamená vyskakovať od radosti. Pamätáš sa na to? Dostať sa z hriechu, ďaleko od tmy, von z otroctva do nádhernej...

prečítajte si viac

Žiť v Jeho moci – 18. september

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4:13) Ježiš bol pokorného srdca. Ak v nás prebýva, pýcha nikdy nebude vládnuť v našich životoch. Ježiš mal milujúce srdce. Ak v nás zotrváva, nenávisť a horkosť nad nami nikdy nebudú mať moc. Ježiš mal srdce, ktoré...

prečítajte si viac

Byť vlastníctvom – 16. september

„Tamten povie: Som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku: Hospodinov, a dá si čestné meno Izrael.“ Izaiáš 44:5 Sme veľmi zaujatí vlastníctvom vecí, ale existuje niečo oveľa väčšie. A to sám byť vlastníctvom, keď patríš Stvoriteľovi neba...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.