Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Neboj sa obrov – 29. júl

„Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1Sam 17:37) Na chvíľu si predstav, že si Dávid, ktorý na poli pasie svoje stádo, keď ťa odrazu predvedú pred proroka Samuela. On ti pomaže hlavu olejom a povie, že...

prečítajte si viac

Ja som váš dobrý pastier – 27. júl

„...po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3 Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je niečo, čo je jasné kresťanovi,...

prečítajte si viac

Investuj svoje talenty – 26. júl

„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora…“ (Jk 1:17) Boh vo svojej milosti a dobrote obdaroval každého človeka určitými darmi, talentami a schopnosťami. Tie nemajú byť využívané sebecky pre náš vlastný prospech, ale na Božiu slávu a budovanie Jeho kráľovstva....

prečítajte si viac

Obyčajne užitočný – 25. júl

„… čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je,   aby sa nikto nechválil pred Bohom.“ (1K 1:28-29) Dávid bol asi najmenej pravdepodobným kandidátom na izraelský trón.. Ľudia si zvolili muža menom Saul.  Bol...

prečítajte si viac

Posvätná inštitúcia – 22. júl

„Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu.“ (R 14:19) Domov je v podstate posvätná inštitúcia. Dokonalé manželstvo je zjednotenie troch osôb – muža a ženy a Boha. Práve to robí manželstvo posvätným. Viera v Krista je najdôležitejší zo všetkých...

prečítajte si viac

Zlomenie kolobehu hriechu – 21. júl

„Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď  On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;“ (Žid 13:5) Mnohí ľudia hovoria o tom, ako generačné kliatby visia nad ich rodinami a ako neexistuje spôsob, ako ich zlomiť. Hovoria veci ako: „Je...

prečítajte si viac

Počuť a zachovávať – 20. júl

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Evanjelium podľa Jána 14:21 Láska k Ježišovi sa prejavuje dvomi spôsobmi: poznať Ježišove prikázania a poslúchať ich. Láska sa vždy buduje na slovách milovanej osoby. List od nej sa nikdy nečíta len raz. Nesie v...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.