Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Bojuj za vyriešenie krízy – 29. máj

„Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu.“ (Jk 1:19) Ruth Grahamová raz povedala: „Úspešné manželstvo tvoria dvaja ľudia, ktorí vedia dobre odpúšťať.“ V tvojom manželstve vzniknú riadne...

prečítajte si viac

Úplne závislý – 28. máj

"Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáha pokúšaným." List Židom 2:18 Prekvapuje ťa, že si stále závislý na Ježišovi? V mnohých iných životných okolnostiach rastieš. Vzťah s rodičmi dostáva nový rozmer, keď sa o seba dokážeš postarať. Učeň je závislý na...

prečítajte si viac

Neuvoď nás do pokušenia – 27. máj

„I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:4 Táto modlitba v nás môže vyvolať otázku, či môže Boh voviesť človeka do pokušenia. Jedna vec je v Božom Slove jasná: „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je...

prečítajte si viac

Spása je Boží skutok – 26. máj

„A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12) Spása je Boží skutok. Je iniciovaná Bohom, Boh ju vykonal a zachováva ju. Viera, ktorá zachraňuje dušu, je opísaná ako viera v Krista ako...

prečítajte si viac

Neoblomná láska – 25. máj

„lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.“ (Pr 3:12) Rovnako ako je dôležité naše deti milovať a hovoriť im, ako veľmi ich máme radi, musíme ich tiež trestať. Je to zodpovednosť, ktorá prislúcha rodičovskej role. Súčasný trend je byť...

prečítajte si viac

Vykúpenie – 24. máj

„... a vydobyl večné vykúpenie.“ List Židom 9:12 Hriech zväzuje. Preto je toľko ľudí, ktorí nie sú vykúpení. Snažia sa oslobodiť od hriechu, ale neúspešne. Ani materiálne výhody, ani náboženstvo akéhokoľvek druhu im nedokážu pomôcť. Dokonca aj kresťan pozná pocit, že...

prečítajte si viac

O nemilosrdnom sluhovi – 23. máj

„Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil; či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou?“ Evanjelium podľa Matúša 18:32-33 Tieto slová sú z Ježišovho podobenstva o...

prečítajte si viac

Božie záhady – 22. máj

„Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel,…“ (R 1:20) Ak sa budeš snažiť vyčerpávajúco racionalizovať Boha, zlyháš. Okolo Boha existuje mnoho záhad, ktoré v tomto živote nikdy nepochopíme....

prečítajte si viac

Pravá vec – 21. máj

„Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kol 3:16) „Musíte stráviť veľa času manipuláciou s falošnými peniazmi, aby ste vedeli rozpoznať, ako...

prečítajte si viac

Potreba stíšenia – 20. máj

„Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním.“ Evanjelium podľa Lukáša 10:40 Marta bola schopná žena. Horlivo si plnila všetky domáce povinnosti a jej usilovnosť priniesla bohatú úrodu. Patril jej dom, v ktorom žila so svojím bratom a sestrou. Je dobrá spojitosť...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.