Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Radikálna premena – 5. október

„A príduc k Ježišovi, videli démonom posadnutého, ktorý mal Légiu, sedieť oblečeného a pri rozume, i preľakli sa.“ (Mk 5:15) V Amerike sú v uliciach nepokoje a v niektorých mestách sme boli svedkami priamej anarchie. Tí, ktorí slúžia v orgánoch činných v trestnom...

prečítajte si viac

Nebude meškať – 4. október

„Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.“ List Židom 10:37 Už nebudeš musieť dlhšie čakať. Ježiš príde o chvíľu. Nastane ráno, keď naposledy vstaneš z postele. Alebo príde večer, keď naposledy pôjdeš spať. Možno vtedy budeš myslieť na deň...

prečítajte si viac

Prvá láska – 3. október

“Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.” Zjavenie Jána 2:4 Tieto slová sú povedané veľmi skúseným kresťanom a celému ich spoločenstvu. Pán Ježiš im hovorí: “Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si ľudí, ktorí hovoria o...

prečítajte si viac

Boh s nami – 2. október

„Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“ (Pr 18:24) V dnešnej dobe môžeme vidieť veľa osamelých ľudí. Boh nestvoril človeka na to, aby žil v trýznivej vnútornej osamelosti. V prvom Edene Boh sám prichádzal k človeku,...

prečítajte si viac

Víťazstvo v utrpení – 1. október

„Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš.“ (J 13:7) Smiem ti pripomenúť, že choroba nie je najhoršia vec, ktorá ťa môže postihnúť? Najzvrátenejší a najnešťastnejší ľudia, ktorých som kedy stretol, nemali žiaden fyzický hendikep. Jedni z...

prečítajte si viac

Nádej pre budúcnosť – 30. september

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:“ (F 3:20) Ak sa sťahuješ do nového domu, chceš vedieť všetko o komunite, do ktorej sa sťahuješ. A keďže na nejakom mieste strávime večnosť, mali by sme o ňom niečo vedieť. Informácie o...

prečítajte si viac

Čas sa kráti – 29. september

„Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.“ (Zjav 12:12) Keď som bol úplne čerstvým kresťanom, možno pár týždňov v Pánovi, bol som na jednom stretnutí, kde...

prečítajte si viac

Veľkňaz – 28. september

„Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz... vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený... ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou...“ List Židom 9:11 — 12 Najdôležitejšou úlohou veľkňaza bolo priniesť krv obetí do...

prečítajte si viac

Reč Ducha – 27. september

“Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!” Zjavenie Jána 2:7 Sedemkrát čítame tieto slová v Zjavení Jána. Opakujú sa v každom liste cirkevnému zboru. Sedem listov, to je reč Ducha Svätého všetkým spoločenstvám vo všetkých časoch. Všetko, čo je...

prečítajte si viac

Boh je láska! – 26. september

„Miloval som ťa večnou láskou…“ (Jer 31:3) Ako čítam Bibliu, vidím, že láska je hlavnou a dominantnou Božou vlastnosťou. Prisľúbenia Božej lásky a odpustenia sú tak skutočné, tak isté, tak pozitívne, ako ich len ľudské slová dokážu vypovedať. Avšak úplná krása oceánu...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.