Play

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9)

Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel, že je Boh, a nevedel rozdiel, potom to bol blázon. Ale ak bol skutočne tým, za koho sa prehlasoval, potom je skutočne právom Pánom našich životov. Čo nám zabraňuje uznať tohto Krista, ak je skutočne taký, ako nám Ho opisuje Biblia?

Každý z nás musí čeliť otázke, ktorú položil Pilát: „Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Pilát si umyl ruky a povedal, že nemá s Ježišom nič spoločné, avšak Boh nás nenechá len tak vykľučkovať. Musíme povedať „áno“, alebo „nie.“ Môžeme sa z Ježiša vysmievať, môžeme Ho zapierať, môžeme Ho ignorovať, alebo Ho môžeme prijať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, je mnoho ľudí, ktorí Ťa stále odmietajú. Vezmi odo mňa všetko, čo by mohlo zabrániť ďalším ľuďom prijať Ťa ako svojho Spasiteľa a Pána.