„Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.“ (Žid 11:4)

Keď sa rozhodneš kráčať s Ježišom ako by si mal, nie každému sa to bude páčiť. Možno máš nezhodu s neveriacim manželom alebo manželkou. Možno máš rozpor so spolupracovníkmi a priateľmi. A niekedy môžu ľudia, ktorí sami prehlasujú, že sú kresťania, povedať, že sa z teba stáva trochu príliš „fanatický“ kresťan.

Potrebujeme vykročiť vo viere. Nie vždy je to najľahšia vec a môže sa stať, že si život vo viere bude vyžadovať obete. Viera ale znamená počúvať Boha bez ohľadu na okolnosti.

Keď chcel Mojžiš vyslobodiť Izraelcov z Egypta, nahnevali sa na neho. V podstate povedali: „Mojžiš, čo tu vôbec robíš? Mali sme dobrý život, celý deň sme pracovali na horúcom slnku, pričom nás Egypťania šľahali bičom. A tu sa zjavíš ty, so svojimi veľkými myšlienkami viery a vyvedenia nás odtiaľto na nejaké miesto, o ktorom sme nikdy nepočuli. Teraz je náš život náročnejší. Faraón nám berie slamu, čím je pre nás vyrábanie tehál ešte ťažšie. Odíď odtiaľto!

Proti ľuďom, ktorí vykročia vo viere sa postaví opozícia. Len sa pozri, čo sa stalo Ábelovi. Vykročil vo viere a jeho brat, Kain, ho zabil. Boží súd však Kaina dobehol.

Medzitým to Ábel dotiahol do Siene veriacich ako človek, ktorý skutočne zmenil svet. Citovaný verš z listu Židom vraví: „Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.“ V Biblii nie sú zaznamenané žiadne Ábelove slová. Napriek tomu Biblia vraví, že aj keď je mŕtvy, stále hovorí.

Niekedy tvoj život hovorí za teba. A niekedy je tvojou kázňou to, čo robíš. Hovorí sa, že kresťania sú živými chodiacimi listami, ktoré napísal Boh a čítajú ich ľudia. Aké posolstvo zanecháš?

https://www.harvest.org