„Vy cudzoložníci a cudzoložnice,  či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Niektorí ľudia sú na tom finančne veľmi dobre, a predsa k majetku nie sú pripútaní. Rozumejú, že pochádza od Boha a že im to, čo majú, môže kedykoľvek zobrať, preto sa toho držia len zľahka. Potom sú tu ľudia, ktorí visia na všetkom, čo majú. Celý ich životž sa točí len okolo toho, čo vlastnia.

Abrahám a Lót nadobudli obrovské bohatstvo. Na svoju prosperitu však odpovedali rozdielne. Abrahám vlastnil majetok, no v Lótovom prípade majetok vlastnil jeho. Mimochodom, na úspechu nie je nič zlé. Ak niekto usilovne pracuje, sporí, investuje svoje peniaze a odvádza desiatky, ak uctieva Pána a žije charakterný život, potom je pravdepodobné, že sa mu finančne bude dariť. Nemalo by nás šokovať, že Boh požehná niekoho, kto si váži biblické princípy.

Tieto rozdiely medzi Abrahámom a Lótom neboli výsledkom zeme, ktorú vlastnili, hladomoru, ich majetku či dokonca ich pastierov, pretože jadrom každého problému je problém so srdcom.

Lótove srdce bolo v tomto svete, čoho dôkazom je to, kde napokon žil. Lót chcel všetko, čo mu mohol svet ponúknuť, no zároveň chcel mať priateľstvo s Bohom. Na druhej strane, Abrahám bol spokojný s tým, čo mal. Lót chcel oveľa viac. Lót chcel veci, no Abrahám chcel Boha. Lót chcel byť priateľom sveta, avšak Abrahám chcel byť Božím priateľom.

Biblia nás varuje: „Vy cudzoložníci a cudzoložnice či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu?  Kto teda chce byť priateľom sveta,  prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Musíš sa rozhodnúť: Chceš byť Božím priateľom? Alebo chceš byť priateľom sveta? Nemôžeš byť oboje.

https://www.harvest.org