Play

„A príduc k Ježišovi, videli démonom posadnutého, ktorý mal Légiu, sedieť oblečeného a pri rozume, i preľakli sa.“ (Mk 5:15)

V Amerike sú v uliciach nepokoje a v niektorých mestách sme boli svedkami priamej anarchie. Tí, ktorí slúžia v orgánoch činných v trestnom konaní, to nikdy nemali ťažšie ako teraz. Medzitým sa rodina naďalej rozpadá a rozčleňuje, čo je, mimochodom, koreňom väčšiny našich dnešných sociálnych chorôb.

Sociálne médiá nás mali zblížiť. Myslím si však, že v mnohých ohľadoch nás sociálne médiá rozdelili a odohnali od seba. Je to preto, že spoločnosť a kultúra si nevie poradiť s problémami, ktoré spôsobuje satan a hriech.

V ôsmej kapitole Evanjelia podľa apoštola Lukáša čítame o Ježišovom stretnutí s posadnutým človekom. Biblia nám hovorí, že tento desivý, zlovestný muž s nadľudskou silou sa potuloval po cintoríne, kričal a vyl. Aby toho nebolo málo, bol nahý. Všetci ho teda odpísali. Bol pomätený, v moci diabla.

V tomto príbehu vidíme pôsobenie troch síl: satana, spoločnosti a Spasiteľa. Čo urobil diabol pre tohto muža? Priniesol chaos, skazu a otroctvo. A čo pre tohto človeka urobila spoločnosť? Spoločnosť pre neho nemala odpovede, a tak ho spútala.

Ale to, čo nemohli urobiť reťaze, urobil Ježiš. Lukášovo evanjelium nám prezrádza: „Pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň. I prosili Ho duchovia: Pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. A povolil im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň; i rútila sa asi dvojtisícová črieda svahom do mora a potopila sa v mori.“ (L 8:11-13)

Výsledkom bolo, že muž sa tak radikálne premenil, že ľudia nemohli uveriť, že je to ten istý človek. To, čo spoločnosť nedokáže, dokáže Ježiš.