Play

„Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu.“ (Jk 1:19)

Ruth Grahamová raz povedala: „Úspešné manželstvo tvoria dvaja ľudia, ktorí vedia dobre odpúšťať.“ V tvojom manželstve vzniknú riadne konflikty. Nesúhlas a odpusť. Cieľom nie je konflikt vyhrať, ale vyriešiť ho. Ak do konfliktu vstupuješ s cieľom vyhrať, prehráš napriek tomu, že vyhráš.

A nehádaj sa pred deťmi ani pred ľuďmi. Nauč sa, ako vyriešiť konflikt v súkromí. A takisto sa nauč, ako sa hádať rozumne. Keď prebiehajú zápasy v boxe, majú svoje pravidlá. Sú isté veci, ktoré môžeš a ktoré nesmieš svojmu protivníkovi urobiť. Takže, keď sa so svojím partnerom neviete zhodnúť, najprv si sadni a vypočuj si ho.

V Prísloviach 18:13 čítame: „Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu.“ Keď však prerušujete jeden druhého, skáčete si do reči a prekrikujete sa, je to kontraproduktívne. Namiesto toho si sadni so slovami: „Povedz mi, prečo si smutný. Povedz mi, čo sa deje.“ Následne sa odmlč a počúvaj. Môžeš sa niečo naučiť.

Môžeš si uvedomiť, že došlo k nedorozumeniu, ktoré sa dá vyriešiť teraz. Potom znova, tvoj partner môže poukázať na niečo opodstatnené. Možno dokázeš vidieť pohľad svojho partnera a to, ako vníma, čo si povedal či urobil. Možno to pochopil úplne inak, než si to myslel. Ospravedlň sa: „Mrzí ma to. Neurobil som to vedome. Už to viac neurobím.“ Rozprávajte sa v pokoji. Komunikujte.

List Efezským 4:31-32 nás napomína: „Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“