Play

„Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi…“ (1J 3:1)

Ako Božie deti sme na Bohu závislí. Biblia vraví: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“ Závislé deti strávia málo času starosťami o jedlo, oblečenie a bývanie. Predpokladajú, a majú na to právo, že všetko im poskytnú ich rodičia. Pretože Boh je zodpovedný za naše blaho, povedal nám, aby sme všetky starosti uvalili na Neho, lebo On sa o nás stará.

Pretože sme na Bohu závislí, Ježiš povedal: „Nech sa vám srdce nestrachuje.“ Boh vraví: „Ja sa postarám o bremeno – ani naňho nepomysli –, prenechaj ho mne.“ Závislé deti nezaostávajú v žiadosti o láskavosti. Neboli by normálne, ak by odvážne neprezradili svoje potreby. Boh si je silno vedomý toho, že naplnenie našich životných potrieb závisí od Neho. Z toho dôvodu vyhlásil: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“

Modlitba dňa

Aké nádherné, všemohúci Otče, že v závislosti na Tebe sa môžem spoľahnúť, že zoberieš bremeno môjho srdca!