Play

„Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ List Rímskym 6:14

Božie kráľovstvo je kráľovstvo milosti. Všetko v nej má svoj pôvod a zdroj. Božie dieťa je skrze ňu spasené a sila pre svätý život tiež pochádza z Božej milosti.

Mnohí sú spasení milosťou, no potom nevedomky skĺznu pod zákon. Tak ich zaujíma to, čo by mali oni i iní kresťania robiť a čím by mali byť, že následkom toho hriech získava v ich živote moc. Tá moc sa zväčšuje tým, že človek podľahne zákonu.

Veľa kritizovania a horkosti má svoj základ v tom, že zákon prebral v srdci miesto, ktoré malo patriť milosti. Človek kladie veľké nároky na seba a iných.

Hriech vtedy získava kontrolu. Človek sa porovnáva s inými. Sebadôvera a závisť získavajú moc a láska chladne.

Pán túži zlomiť moc hriechu medzi svojimi deťmi. Robí to tak, že ich nabáda, aby neboli pod zákonom ale pod milosťou. Cesta zákona vedie k prehre. Cesta milosti vedie k víťazstvu a bohatstvu v Ježišovi.

Je dôležité, aby Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie neboli v tvojom kresťanskom živote vecou minulosti. Znovu a znovu si musíš pripomínať, že si s Ním zjednotený v Jeho smrti, a určite sa s Ním zjednotíš aj v Jeho vzkriesení.

Ježiš niesol všetky tvoje hriechy a rozdrvil diablove skutky. Vykonal to v tvojom živote. Hriech ťa síce môže obťažovať, ale zároveň vieš, že jeho moc bola zlomená. Ježiš nad ním zvíťazil na Golgote. Viera v Ježišovo dokonané dielo je tvojim víťazstvom.

Keď sa tvoje srdce naplní vďakou za Božiu milosť, satan musí utiecť. Neznesie, keď sa mu pripomína jeho porážka na Golgote. A hriech musí ustúpiť spolu so satanom. Je za tým Ježišova milosť a radosť.