Play

„Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma…“ (Jer 4:22)

Neeexistuje úbohejší človek ako ten, ktorý nevie, že je vo veľkej núdzi. Spomínaš si na Samsona? Stojac v údolí Sorek, obklopený Filištíncami ešte nevedel, že Hospodin od neho odstúpil. Niekto raz naozaj povedal, že „Nie je nad nevzdelanca, ktorý nič nevie a nevie, že nič nevie.“  Žiaden človek nie je tak chorý ako ten, ktorý má smrteľnú chorobu, a nevie o tom. Žiaden človek nie je tak chudobný ako ten, ktorý nemá nič a napriek tomu si myslí, že je bohatý. Na farizejoch bolo poľutovaniahodné nie až tak ich pokrytectvo ako ich totálny nedostatok vedomia, akí zlí v skutočnosti pred Božím zrakom boli. Na človeku, ktorý si myslí, že je bohatý, ale v skutočnosti je chudobný; ktorý si myslí, že je  dobrý, ale v skutočnosti je zlý; ktorý si myslí, že je vzdelaný, ale v skutočnosti je negramotný, je vždy niečo poľutovaniahodné.

Modlitba dňa

Nech vždy pamätám na prvotnú chudobu svojej duše predtým, než ma zaplavila Tvoja láska, Pane Ježiši, a spoznal som Ťa ako svojho Spasiteľa.