Play

„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31)

Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne zjaviť svoje večné zákony, poskytnúť im múdrosť, ktorá by ich viedla, a nekonečnú lásku, aby ich utešovala na ich ceste životom. Bez Biblie by svet bol temným a desivým miestom bez smerových tabúľ či výstražných svetiel. Jedine Biblia je tou knihou, ktorá obsahuje Božie zjavenie.

Existuje mnoho biblií iných náboženstiev. Máme islamský Korán, súbor budhistických posvätných textov, Avesty v zoroastrizme, brahmanské Védy a podobne. Všetky začínajú zábleskami pravého svetla a končia úplnou tmou. Každý, aj úplne obyčajný a povrchný čitateľ rýchlo objaví, že Biblia je radikálne iná. Je to jediná Kniha, ktorá nám ponúka spásu a ukazuje nám východisko z našej situácie.

 

Modlitba dňa

Pane Ježišu, ako čítam Tvoje Slovo, vidím, že Tvoja pravda prežaruje a osvetľuje temný svet.