Otvorené srdce pre trpiacich - evs.sk

Otvorené srdce pre trpiacich

V súvislosti s vojnou na Ukrajine povzbudzujeme vás, našich priateľov a podporovateľov, zapojte sa!

Ako pomôcť?

1. Modlitbou

2. Aktívnou podporou

3. Povzbudením

Modlitba

    • za mier, za ukrajinský a ruský národ, za všetkých, ktorí trpia, pomáhajú a rozhodujú…
    • za duchovné prebudenie, aby uprostred týchto ťažkých chvíľ mnohým zažiarilo krásne evanjelium, v ktorom je záchrana, radosť, pokoj a sloboda

 

Ako sa modliť?

Modlitba a vyznanie na základe R 8:31-39:

Pane Bože, keď vieme, že Ty stojíš na mojej strane, kto bude proti mne? V Tvojej ruke je moja duša chránená. Ty, ktorý si neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, aj za mňa, akoby si aj mne s ním nedaroval všetko? Kto bude mojím žalobcom? Bože, to Ty ma ospravedlňuješ. Kto ma odsúdi? Ty, Pane Ježiši Kriste, ktorý si zomrel, ba čo viac, bol si vzkriesený z mŕtvych, si po Božej pravici a prihováraš sa aj za mňa. Kto ma odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonám skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude ma môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, mojom Pánovi.

Môžete sa túto modlitbu modliť aj za svojich blízkych, za druhých ľudí, trpiacich, ľudí na Ukrajine i v Rusku, i všade vo svete, ako Vám Pán Boh položí na srdce.

Podobným spôsobom môžete použiť aj ďalšie biblické texty, napr.: Žalm 46, J 14:27, Žalm 27:14, Žalm 68:20 – 21

Aktívna podpora

EVS v spolupráci s Nórskou misijnou organizáciou Normisjon pripravuje finančnú pomoc ľuďom v núdzi.

Môžete sa k nej pridať svojím príspevkom na účet:
IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015
VS 24022022, poznámka: Ukrajina
Info ak potrebujete podporu
Pomáhate utečencom z Ukrajiny alebo priamo na Ukrajine? Viete o niekom, kto takú službu robí? Ozvite sa nám, keď potrebujete podporu.

Kontaktná osoba:

Ondrej Kolárovský
Ondrej Kolárovský,
Tel. číslo: +421911 784 800
Email: ondrej@evs.sk

Zároveň je množstvo dobrovoľníckych aktivít a finančných zbierok, do ktorých sa môžeme zapojiť. Dávame vám do pozornosti nasledovné:

Dobrovoľníci a ubytovanie

Viac informácií…

Pomoc Ukrajine

Viac informácií…

Kríza na Ukrajine

Viac informácií…

Povzbudenie

  • buďme trpezliví, nereagujme podráždene, prinášajme pokoj a nádej do života druhých

Abakuk 1

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch

Žalm 46

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch

Abakuk 2

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch

Žalm 11

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch

Abakuk 3

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch

Žalm 91

Videozamyslenie – Tim Keller – Dôverovať Bohu v ťažkých časoch