Podporte nás 2% - evs.sk

Podporte nás 2%

Stiahnuť tlačivo

Za darovanie 2% z vašej dane vám z EVS radi poďakujeme knihou.

INFORMÁCIE
O OBČIANSKOM
ZDRUŽENÍ:

Slovenské evanjelizačné stredisko
občianske združenie
Legionárska 4, 811 07 Bratislava IČO:30806178

Finančná pomoc z 2% bude použitá na evanjelizačnú a misijnú činnosť EVS. Ďakujeme!

Aby sme Vám mohli knihu poslať, vo Vyhlásení označte možnosť, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi podielu dane, ktorá sa nachádza v spodnej časti tlačiva. Daňový úrad nám v takom prípade dá vedieť, kto prispieva. Ak podávate daňové priznanie, políčko označte priamo v daňovom priznaní.

Vyberte si jednu z nasledovných kníh, o ktorú máte záujem a pošlite nám mail na lydia@evs.sk. Keď nám prídu peniaze na účet a platbu spárujeme s Vašou požiadavkou, knihu Vám pošleme. Celý proces trvá dlhšie, tak knihu by ste mohli dostať v priebehu augusta alebo septembra.

1. Tak toto je Boh? – Ako môže byť dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?“

2. Dáva Boh zmysel? – Žijeme v dobe skepticizmu. Naša spoločnosť vkladá takú dôveru do empirických dôkazov, historického pokroku a silných emócií, že je ľahké sa pýtať: Prečo by mal niekto veriť v kresťanstvo? Akú úlohu môže hrať viera a náboženstvo v modernom živote?

3. Dieťa pokoja – Misijný príbeh z Novej Guinei;

4. Erik Liddell – Čisté zlato – Príbeh Olympijského víťaza a misionára v Číne;

Vopred ďakujeme.

Ak si nie ste istí, ako venovať 2% z dane, prečítajte si nasledovné informácie. 2% z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom:

zamestnanec – osoba, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ.

fyzická osoba – daňové priznanie si podáva sama – napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami,

právnická osoba – daňové priznanie si podáva sama, napr. podniky a firmy.

Ak si podávate daňové priznanie sami, v daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do 31.marca 2024) a zaplatiť daň z príjmu.

Ak žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tlačive žiadosti označte, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Keď Vám zamestnávateľ potvrdenie vystaví, spolu s Vyhlásením toto potvrdenie pošlete na daňový úrad v mieste bydliska alebo inú pobočku finančnej správy do 30.04.2024.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení/daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov.