275 ľudí - 4. september - evs.sk

Zamyslenia

275 ľudí – 4. september
4. septembra 2023
Play

„Riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou.“ Skutky apoštolov 27:24

Dvestosedemdesiatpäť ľudí si zachránilo život, pretože bol s nimi na palube Pavol. Napriek tomu, že bol s nimi ako zajatec, ktorý smeroval do Ríma, bol dôležitejší ako kapitán lode, prvý kormidelník i celá posádka, pretože vedel, ako sa modliť k Bohu.

Štrnásť dní a nocí sa Pavol v búrke modlil nielen za seba, ale za všetkých, ktorí cestovali s ním. Boh nebies počul jeho príhovor. Pavol dostal to, za čo sa modlil, zachránilo sa dvestosedemdesiatpäť ľudí.

Ty a ja sme s našimi krajanmi v hroznej búrke. Duchovná armáda toho zlého útočí. Rozmiestnil už mnohé ničivé sily a dá sa očakávať stále viac. Musíme sa pýtať: ako to celé dopadne?

Sme rozhorčení, keď sa šliape po svätých veciach. Zarmucuje nás, keď vidíme, že tí, ktorí by mali byť strážcami a pastiermi, to celé vedú. Existuje spojenie medzi sejbou a žatvou v živote ľudí, a na tróne je Boh ako spravodlivý sudca.

V takejto situácii je ľahké zamerať myšlienky na seba a vlastnú ochranu. Pavol to neurobil. Prihováral sa za všetkých, ktorí boli s ním na ceste. V zúrivej búrke kráčal v šľapajach svojho Spasiteľa. Bolo mu ich ľúto, že boli zmorení a bezmocní ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Uprostred hriechu a biedy nášho ľudu nás Boh stále miluje. Medzi ľuďmi neexistuje nik, kto by nebol draho kúpený Ježišovou krvou. Ježiš bojoval za nás všetkých vo svojom zápase v Getsemane.

V mnohých ohľadoch srne bohatí. Predchádzajúce generácie nám zanechali veľké kultúrne hodnoty a materiálne sme na tom lepšie ako mnohí iní.

Napriek tomu sme chudobní. Náš ľud je vo veľkej duchovnej núdzi. Ničivé a podvratné sily nás ohrozujú zvnútra. Potrební sú tí, čo sa budú prihovárať.

Boh dal Pavlovi dvestosedemdesiatpäť ľudí. Koľkých dá tebe, ak dostaneš tých, za ktorých sa prihováraš?

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.