Ako Ježiš vyhral nad diablom - 11. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ako Ježiš vyhral nad diablom – 11. júl
11. júla 2021
Play

„Vtedy Ho diabol opustil a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ Evanjelium podľa Matúša 4:11

Pán Ježiš vyhral nad diablom pridŕžaním sa Božieho Slova. Držal sa toho, čo je napísané. Použil Bibliu, Starý zákon. Vložil doň svoju dôveru a zostal od toho, čo je napísané, závislý. Tým prinútil satana ukázať jeho skutočný zámer. Týmto spôsobom marí satanove zbrane – pretvárku a predstieranie – a stavia satana do skutočného svetla. Vtedy satan prehráva a opúšťa Pána Ježiša. Pán Ježiš ho premohol. Pán Ježiš vyhral nad satanom ako predstaviteľ a zástupca celého ľudstva. Zápas medzi Pánom Ježišom a satanom je zápasom o to, kto z nich dvoch bude pánom celého ľudstva. Skrze hriech bol satan bohom tohto sveta. Satan je silný ozbrojenec, ktorý stráži svoj dom. Pán Ježiš je ten, kto je silnejší, odoberá mu jeho zbraň a rozdáva všetko, čo ukoristil. (L 11:21–22) Pán Ježiš vyhral a satanovo vyvýšené postavenie nad ľudstvom bolo zlomené. Pán Ježiš o tomto neskôr hovorí: „Videl som satana ako blesk padať z neba.“ (L 10:18) Nebo tu neznamená miesto, kde prebýva Boh, ale vyvýšené mocenské postavenie nad ľuďmi. Pán Ježiš v skutočnosti hovorí: Videl som – zažil som – ako v okamihu satan stratil svoje vyvýšené postavenie nad ľudstvom v môj prospech. Na púšti vyhral Pán Ježiš rozhodujúci zápas nad diablom. Ale tým sa vojna medzi Pánom Ježišom a diablom neskončila. Pán Ježiš napĺňal svoje víťazstvo z minúty na minútu, zo dňa na deň, až kým ho nedovŕšil na Golgote.
„Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ (Kol 2:15) Na svojej ceste na kríž Pán Ježiš hovorí: „Teraz bude vyhodené knieža tohto sveta.“ (J 12:31) A keď Pán Ježiš umrel na kríži, bolo víťazstvo dokonané.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.