Ako obstáť pred Bohom - 21. august - evs.sk

Zamyslenia

Ako obstáť pred Bohom – 21. august
21. augusta 2023
Play

„Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinu, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre.“ Piata kniha Mojžišova 10:12-13

Boh od nás, ľudí, vyžaduje, aby sme dodržiavali všetky Jeho prikázania.

Nemôžeme sa k nim stavať podľa toho, ako sa to nám hodí. Otázkou nie je, či s tým, čo od nás prikázania vyžadujú, súhlasíme alebo nie. Boh neberie ani najmenší ohľad na naše chápanie a názor. On požaduje, aby sme dodržiavali prikázania a dodržiavali ich úplne a dokonale!

Nepomáha hľadať pochopenie u Boha! Mnohí to robia. Hovoria: Konáme tak, ako dokážeme. Samozrejme, že nie sme dokonalí, ale Boh od nás nemôže požadovať viac ako dokážeme. Ak sa nám teda všetko nepodarí, bude nám kvôli Pánovi Ježišovi milostivý.

Takéto myslenie ukazuje srdce, ktoré je nečestné voči Bohu a voči sebe. U Boha nieto odpustenia pre toho, kto pred Ním nemá spravodlivosť, ktorú On sám od človeka vyžaduje. Človek nenájde u Boha odpustenie, kým niečo dlhuje zákonu.

To je jasné Božie Slovo.

Kto nerobí tak, ako hovorí zákon, a nerobí to úplne a dokonale, je pod Božím prekliatím. „Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje.“ (G 3:10)

Keby sme dokázali naplniť Božie požiadavky, zaručilo by nám to večný život a všetko požehnanie. Ale ak to nedokážeme a nerobíme, je neodvolateľne napísané, že sme pod prekliatím.

Boh sa nikoho z nás nepýta, či s Ním súhlasíme!

Musíme sa zastaviť, počúvať Ho a spýtať sa: Ako teda môžem obstáť pred Bohom? Ako je teda možné získať odpustenie hriechov?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.