Ale Boh zasiahol - 25. august - evs.sk

Zamyslenia

Ale Boh zasiahol – 25. august
25. augusta 2023
Play

„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo.“  List apoštola Pavla Galatským 4:4-5

Z Božieho pohľadu sú všetci ľudia pod zákonom, kým sa nestanú Božími deťmi.

Všetci ľudia sú pod prekliatím, súdom a trestom. A keby nebola daná cesta, tak pre človeka by neexistovala žiadna nádej.

Ale Boh zasiahol a pripravil pre nás spásu. Poslal na svet svojho jediného Syna. Boží Syn sa narodil ako jeden z ľudí. Narodil sa zo ženy a je takým istým človekom ako ty a ja, vystavený všetkým podmienkam, v ktorých žijeme tu na tomto svete. Preto je tiež ako my narodený pod zákonom. Je narodený a podrobený všetkým požiadavkám, ktoré má svätý zákon na človeka. Ale On naplnil všetky požiadavky. Stal sa taký, akí sme mali byť aj my, ale nie sme. Spravil to, čo sme mali urobiť aj my, ale kvôli nášmu hriechu sme to nedokázali.

Týmto spôsobom zobral Boží Syn celý súd a trest za naše hriechy na seba. Všetky dôsledky nášho života a našich skutkov. Týmto spôsobom nás Pán Ježiš vykúpil spod prekliatia zákona, tým, že sa sám stal prekliatím.

„Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve.“ (G 3:13)

Takto zobral Pán Ježiš na seba všetko, čo je naše. Preto my môžeme vojsť do všetkého, čo je Jeho. Môžeme byť Božími deťmi.

Text hovorí: „…aby sme prijali synovstvo“.

Kto sa obráti a prijme Pána Ježiša, zbaví sa súdu a prekliatia a bude prijatý za syna samotným Bohom.

Pán Ježiš zobral na seba prekliatie za všetkých ľudí. Ale týka sa to len tých, ktorí sa obrátia a prijímajú Ho.

Vierou v Pána Ježiša získavaš v Bohu dedičstvo – všetku spravodlivosť, ktorú od teba požaduje zákon. Dostávaš to v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.