Bezbožné vplyvy - 30. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Bezbožné vplyvy – 30. apríl
30. apríla 2022
Play

Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.“ (Ef 5:7-8)

Možno poznáš ľudí, ktorí sú naozaj zdraví. Je to typ ľudí, ktorý ti po cvičení povie, aké to bolo skvelé. Keď s nimi ideš von jesť, jednoducho sa necítiš dobre pri objednávaní burgru, keď oni majú svoj kelový šalát s tofu. Ich voľby ťa ovplyvňujú k lepším voľbám.

Potom existujú ľudia, ktorí by vyjedli všetko jedlo na svete, od ktorého sa priberá. A keď ideš jesť von s nimi, vieš, že ťa čaká pád.

To isté sa môže udiať aj v našom duchovnom živote. Existujú ľudia, ktorí ťa duchovne zložia. Nie sú radi, keď rozprávaš o svojej viere, ale radi hovoria neslušné vtipy alebo ohovárajú iných ľudí. Alebo sú plní hnevu. A len čo s nimi stráviš trochu času, spôsobí to tvoj pád.

Práve to sa stalo Izraelčanom. Boh ich neprestával upozorňovať, aby sa odvrátili od modiel. Oni však pokračovali v uctievaní falošných bohov, pretože všetky pohanské národy navôkol to tak robili. Boh im poslal prorokov, aby ich varoval, že nad nimi vykoná súd. Napriek tomu pokračovali. Preto Boh dovolil Babylončanom, aby ich porazili a zaviedli do zajatia na dlhých 70 rokov.

Napokon Babylon dobyli Médo-Peržania a Židia sa mohli vrátiť späť do svojej krajiny. Potom, čo boli múry Jeruzalema zrekonštruované, Ezdráš priniesol ľudu Božie slovo. Židov sa slovo hlboko dotklo a plakali nad svojím hriechom. Biblia nám prezrádza: „Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov, a keď sa postavili, vyznávali sa zo svojich hriechov a z previnení svojich otcov.“ (Neh 9:2)

Izraelčania sa oddelili od bezbožných vplyvov. Potrebujeme urobiť to isté. Odíď od ľudí či z miest, ktoré ťa duchovne ťahajú nadol.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.