Blahoslavení žalostiaci - 17. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Blahoslavení žalostiaci – 17. apríl
17. apríla 2024
Play

„Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ Evanjelium podľa Matúša 5:4

Podmienky tu na svete sú pre kresťana ťažké. Tento svet je v moci zla. Nerozumie Pánovi Ježišovi, a ani tým, ktorí v Neho veria. Na mnohých miestach stretáva kresťan odpor a nenávisť. Svet pohŕda tým, čo kresťan miluje a miluje to, čo kresťan nenávidí. Stav vecí je pre kresťana na svete neprijateľný.

„Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí,“ hovorí Pán Ježiš. (J 15:19)

To vôbec neznamená, že kresťan vo svojom živote tu na svete nemá nič, z čoho by sa mohol tešiť. Má svoju radosť v Pánovi! Tiež sa môže tešiť z darov, ktoré mu Pán požehnáva. Môže sa radovať z pekného domova, z prospešnej a požehnanej práce, a z mnohého iného. Kresťanský život predsa nie je neradostným životom!

Ale stav vecí je na svete taký, že spôsobuje smútok a utrpenie tým, ktorí veria v Pána Ježiša. Utrpenie a smútok prežívame aj preto, lebo máme v sebe starého človeka, hriešnu prirodzenosť. Aj napriek všetkým radostiam, nie je plač nikdy ďaleko u toho, kto verí v Pána Ježiša.

Ale práve skutočnosť, že kresťan nezapadá dobre do tohto sveta ukazuje, že patrí inému svetu; svetu, ktorý príde z neba spolu s Pánom Ježišom pri Jeho príchode.

Tam bude veriaci potešený. Znamená to, že všetko, čo teraz zapríčiňuje smútok, bude preč. Nebude ani smútok, ani plač, ani bolesť, lebo všetko prvotné sa pominie.

Prispôsobiť sa tomuto svetu je pre kresťana nebezpečné. Vtedy odíde od Pána Ježiša a už sa nehodí pre Božie kráľovstvo.

Ale tí, ktorí žalostia, oni – nikto iný, budú potešení, keď Pán Ježiš príde.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.