Boh je jeden - 19. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Boh je jeden – 19. apríl
19. apríla 2023
Play

„Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá, … -… Ja som Hospodin a niet iného.“ Izaiáš 45:18

Boh je jeden. Existuje v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

Ale tieto tri osoby sú jedna bytosť, majú jednu podstatu, ktorou je Boh.

Niet nikoho popri Ňom. Nie sú daní žiadni iní bohovia. Iní bohovia sú prázdnotou, sú prázdni, a robia prázdnymi tých, ktorí v také niečo veria.

„Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Ústa majú a nevravia; oči majú a nevidia; uši majú a nepočujú; nos majú a nevoňajú; ruky majú a nehmatajú; nohy majú a nechodia, svojím hrdlom nevolajú. Tí, čo ich urobili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa.“ (Ž 115:4–8)

Toto je podľa Božieho Slova opis bohov.

To, čo je nazývané bohmi, sú v skutočnosti démonické mocnosti a zlí duchovia.

Keď Božie Slovo nazýva satana bohom tohto sveta a Pán Ježiš ho nazýva vládcom sveta, nie je to preto, žeby bol v skutočnosti nejakým bohom. Je to len výrazom toho, že má moc nad ľudskými srdciami.

Privlastnil si moc, ktorá v skutočnosti patrí jedine samotnému Bohu.

Ale Boh je zvrchovaný. Je vyvýšený nad všetkým a nad všetkými.

„Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály a nad všetkých bohov obávaný. Bo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin však nebo učinil.“ (1Kron 16:25–26)

Boh zničil satanovu moc. Pán Ježiš nad ním zvíťazil.

Ten, kto verí v Pána Ježiša, má víťazstvo nad diablom aj nad všetkými démonskými mocnosťami. Pre neho je Boh tým, kým v skutočnosti je: suverénnym, vyvýšeným Pánom!

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.